Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Keresztes Imahadjárat

Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk: A Megtérés Ajándékáért

Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.
Szabadíts meg a kétségektől engem.
Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Hozz nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.
Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.

Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:

A Megtérés Ajándékáért

Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.

Szabadíts meg a kétségektől engem.

Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.

Hozz nekem békét és vigasztalást.

Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.

Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2013. július 18., itthon a kegyelem órájában, délután 3 és 4 óra között az Úr Jézus…

Ez a világ nemsokára megszűnik. Még a helyét sem lehet majd felismerni. Az új Jeruzsálem lesz a helyén. Leszáll a menny a földre, és kezdetét veszi az a paradicsomi állapot, amelyet kezdetben teremtett Atyám. Ez lesz az ezer éves béke uralma. A sátánt megkötözöm ezer évre, és a pokol fenekére vetem. Nem lesz többé, aki az embereket kísértse. Mindenki szentül fog élni. Itt lesznek közöttük szent angyalaim és üdvözült szentjeim. Velük egyesülve fognak Engem dicsőíteni és imádni a megújult világ lakói.

Gyermekeim! Készüljetek! Nagyon nagy változások jönnek. Ez a világ most haldoklik. Érzi, hogy el fog múlni. Ennek a jelei a természeti katasztrófák, melyek egyben az emberiség bűneinek a következményei.

Készüljetek! Éljetek halálra készen, mert tűz által tisztítom meg a földet! Minden el fog égni. Ezért azt mondom nektek: ne ragaszkodjatok semmihez, amit itt birtokoltok, mert megsemmisül minden! Ne törekedjetek az anyagi gazdagságra, mert mindent itt kell hagynotok! Inkább tisztítsátok meg a lelketeket a bűnbánat szentségében, és őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Járuljatok gyakran a szentáldozáshoz, mert akkor Engem, a legdrágább kincset, üdvösségetek zálogát birtokoltok, Akit magatokkal visztek az örök hazába. Én ugyanis örök vagyok, de ez az egész világ meg fog semmisülni. Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet, és higgyetek szavaimban! Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor fogtok megállni ítélőszékem előtt. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 János 4, 17. „…bizalommal várjuk az ítélet napját…”

2015. július 18. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött. Megrostállak benneteket. Szétválasztom a képmutatókat az igazaktól. Most olyan világ jön, amikor nyíltan állást kell foglalnotok Mellettem, vagy a sátán oldalán. Ezen túl már nem lehet két úrnak szolgálni.

Gyermekeim! Azok, akik megvetnek Engem, és a világ fejedelmét szolgálják, a tüzes tóba vesznek. Akik kitartanak Mellettem, ők öröklik a mennyet. Mindaz, aki szégyell megvallani Engem e bűnös nemzedék előtt, azokat Én is szégyellem majd megvallani Atyám, és szent angyalai előtt. De akik kitartanak Mellettem mindhalálig, azokat bevezetem Atyám dicsőségébe, és Velem együtt fognak örvendezni mindörökké.

Gyermekeim! Ne aggódjatok! Én gondoskodom rólatok. Hagyatkozzatok Rám mindenben teljesen! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Legyetek kisdedek karjaimban! A chippet fel ne vegyétek! Én, Aki forrást fakasztottam a sziklából, amikor Mózes kivezette a népet Egyiptomból, és megszaporítottam a kenyeret és a halat, hogy ne gondoskodnék rólatok. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Bízzatok Bennem! Bizalmatok mértékében adom a kegyelmet. Ne szegődjetek a fenevadhoz! Határolódjatok el tőle! Hamis csodáival magához csalogatja áldozatait, hogy aztán a pokolba taszítsa őket. Én vagyok a ti Megváltó Istenetek, Aki végtelenül szeretlek benneteket. Maradjatok meg szeretetemben! Merüljetek el Szívem szeretet óceánjában! Semmisüljetek meg Bennem! Adjátok át magatokat Nekem teljesen, akkor rövid úton új emberekké, szentekké formállak benneteket.

Drága gyermekeim! Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Ha megmaradtok Bennem, örök életetek van. De ha elvágjátok magatokat Tőlem a bűn által, nektek kell viselnetek a következményeket örökre. Ez pedig a pokol, ahol a tűz soha ki nem alszik, és a férgek ki nem pusztulnak. Atyám csodálatos országot készített mindnyájatoknak. De oda csak azok jöhetnek be, akik Istent szeretik. Tartsátok meg törvényeimet, és Én örökre boldogokká teszlek benneteket. Fogadjátok megerősítő áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 25, 13. „Legyetek hát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Szűz Mária: A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban


2012. július 18, szerda, 18:15

Gyermekem, sírok ebben az időben, amiért Isten gyermekei félnek és kellemetlennek találják kinyilvánítani szeretetüket Fiam, Jézus Krisztus iránt.

A mai világban oly sokan vannak, akik szeretik Fiamat, mégis kellemetlen számukra a nyilvánosság előtt szabadon hirdetni az Ő nevét, attól félve, hogy megróják őket.

A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban, az Emberfiában, és azt, hogy hisztek Tanításaiban.

Mégis, sokan nem tétováznak, hogy használják a Nevét, többször is a nap folyamán, amikor káromkodnak.

Az Ő nevét nagyon gyakran mondják ki, de nem úgy, ahogy annak lennie kellene.

Oly sokan félnek Fiam iránti szeretetüket őszintén kinyilvánítani, egy olyan világban, amely elítéli a Kereszténységet.

A Kereszténységet a világ kétharmada megveti.

A Keresztényeket zaklatják, megvetik, és gyakran üldözik, úgy, mint egyetlen más vallást sem a világban.

Isten választott népe, a zsidók szintén szenvednek, és a legembertelenebb módon üldözték őket, csak azért, mert ők azok (zsidók). Egy választott nemzetség, akik hamarosan meg fognak térni, és másodjára üdvözölni fogják a Messiást, bár az első alkalmat, hogy elfogadják Őt, elszalasztották.

Gyermekek, soha nem szabad félnetek attól, hogy a Fiam iránti szereteteteket kinyilvánítsátok. Ha ti nyíltan és félelem nélkül fejezitek ki az iránta való szereteteteket, akkor sok ember hallani fog. Aztán minél jobban hirdetitek Szent Szavát, annál magabiztosabbak lesztek.

Akkor majd több kegyelmet fogtok kapni, melyek erőt adnak nektek, hogy a következő lépést megtegyétek.

Egy idő után nem fogtok törődni azzal, hogy mit gondolnak mások rólatok. Azonban sokakat lenyűgöz majd a becsületességetek, és sokan lesznek, akik többet akarnak majd tudni a Fiamról.

Most itt az ideje, hogy annyi embernek beszéljetek Fiam Irgalmasságáról, amennyinek csak tudtok.

Az Ő Isteni Irgalmasságáról kell mesélnetek nekik, a Nagyfigyelmeztetés legnagyobb Ajándékáról, amely az egész világon látható lesz. Majd ezt követően ismerni fogják az Igazságot, és sokkal többen akarják majd hallani ezeket az Égi üzeneteket.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.

Szeretett Mennyei Édesanyátok
Az Üdvösség AnyjaÜdvösség Anyja: az Üdvösség Érme a Megtérés Ajándékát kínálja fel

 

2013. július 18. 19:14

Gyermekem, kívánom, hogy ismertessétek meg azt, hogy ezentúl azon a címen kell, hogy megszólítsatok, amelyet legutolsó Földi címként adott nekem a Fiam. Ebben az Utolsó Küldetésben mindenkor úgy kell rám hivatkozni, mint az Üdvösség Anyjára.
Képmásomat meg kell alkotni és egy Érem egyik oldalára kell ütni, melyen úgy kell elhelyezni Engem, hogy a nap a fejem mögé legyen helyezve és ahol tizenkét csillag töviskoronát szőve helyezkedik a fejemen. Azt szeretném, hogy az Érem hátoldalára Fiam Szíve legyen rajzolva az Üdvösség két kardjával, melyeknek mindkét oldalon keresztezniük kell egymást.
Az Üdvösség Kardjainak kettős céljuk lesz. Az első Kard el fogja pusztítani a fenevadat, és Nekem adatott meg az a felhatalmazás, hogy az Utolsó Napon ezt megtegyem. A másik Kard a leginkább megkeményedettebb bűnösök szívét fogja átszúrni, és ez lesz az a Kard, mely által a lelkük megmentésre kerül.
Ez az Érem nagy mennyiségben legyen elérhető, és amikor azok, akik keresik és megkapják azokat, meg kell áldassák egy pappal, majd ingyenesen kell másoknak továbbadniuk. Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.
Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:
A Megtérés Ajándékáért
Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.
Szabadíts meg a kétségektől engem.
Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Hozz nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.
Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.
Gyermekem, kérlek, tervezd meg és csináltasd meg ezt az Érmet. Én az út minden lépésénél vezetni foglak téged, és aztán gondoskodnod kell arról is, hogy világszerte hozzáférhető legyen.
Menj békében Fiam szolgálatára.
Édesanyád,
Az Üdvösség Anyja
 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti) - Crusade of Prayers ; Arabul - Litany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; Franciául - Croisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; Szlovénül - Litany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; Vietül - Crusade of Prayers (vietnamese)

Isten, az Atya: Amikor az Akaratom megvalósul, béke fog uralkodni

2014. július 18. péntek, 15:52

Drága leányom, a világ az Enyém, Én pedig a gyermekeimé vagyok. Én a tietek Vagyok.

Ivadékaimnak nagy zűrzavarral kell szembe nézniük, amikor elküldöm angyalaimat, hogy hűségeseimet előbbre vigyék, és hamarosan minden gonoszság száműzetik. Ellenségeimet össze fogom zúzni, míg csak a fájdalomnak és szomorúságnak, amelyet az emberiség szenved, minden nyoma el nem töröltetik. Nem lesz több könny, szomorúság, fájdalom, mert minden hatalom az Enyém.

Tervem már kibontakozóban van, még ha csak kevés embernek van is erről tudomása. De Én ezt mondom nektek: Töröljétek le könnyeiteket. Ne féljetek Beavatkozásomtól, mert azt akarom, hogy az Én Akaratom hamarosan egyesüljön gyermekeim akaratával. Amikor Akaratom megvalósul, béke fog uralkodni, nemcsak a szívetekben, hanem a Földön is, éppen úgy, mint a Mennyben. Bízzatok Bennem.

Ne féljetek a Kezemtől, mert csak azok fognak szenvedni, akik teljesen elutasítanak Engem. Én nem vágyom a bosszúra, sőt még azok szívébe is be fogok hatolni, akik átkoznak Engem. Irgalmasságom azt jelenti, hogy csak nagyon kevesen akarnak majd elszakadni Tőlem, amikor Fiam, Jézus Krisztus által ismertté teszem Magam. A gyengék erőssé, a félénkek pedig bátorrá fognak válni, és akiknek a lelkében gyűlölet van, el fognak telni Szeretetemmel.

Én szeretem minden gyermekemet, és vágyom utánuk, éppen ezért a lehető legkevesebb szenvedés árán fogom visszaszerezni Királyságomat.

Kérlek benneteket, hogy teljesen bízzatok meg Bennem. Mert közel van az a nap, amikor egyedül csak Istenségem Fénye fog uralkodni a Földön, és a béke teljessége a tietek lesz.

Örök Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten

Egyre több brit fiatal követ el öngyilkosságot vizsgaidőszakban

A Manchester Egyetem mentálhigiénés központjának dokumentációja szerint egyre több diák lesz öngyilkos az Egyesült Királyságban, és gyakran a vizsgák előtti stresszes időszak jelenti az “utolsó cseppet a pohárban”.

A jelentés egyértelműen közli azt a megállapítást, hogy a gyermekek és fiatal felnőttek által elkövetett öngyilkosságok száma a vizsgaidőszakban kiugró értéket mutat, ami azzal magyarázható, hogy a diákokra túlfokozott pszichológiai nyomás nehezedik a vizsgaidőszakban. A statisztika szerint áprilisban és májusban 96 fiatal vetett véget saját életének Angliában és Wales területén, ami után a következő érték – 88 – szeptember; az a hónap, amikor a diákok megkezdik az egyetemi évet.

2014 és 2015 folyamán összesen 145, 20 év alatti fiatal követett el öngyilkosságot, közülük 63-ra fokozott nyomás nehezedett a tanulmányaikkal kapcsolatban. Közülük minden harmadik személy vizsgaidőszakban, vagy a vizsgaidőszak eredményeire várakozva követett el öngyilkosságot. A 20 és 24 év közti fiatalok által elkövetett öngyilkosság esetében szintén tényező volt a tanulmányokkal kapcsolatos feszültség.

A jelentést azt követően publikálták, hogy egy a fiatalok öngyilkossági kísérleteit megakadályozni hivatott civil szervezet, a Papyrus olyan adatokat hozott nyilvánosságra, melyek szerint drasztikusan megnövekedett a vizsgaidőszakban segítséget kérő fiatalok száma.

“Ahogy közeledik a vizsgaidőszak, évről évre egyre több szuicid gondolatokkal küzdő személy kér segítséget, de ezen belül is egyre nagyobb arányban vannak jelen a tanulmányaikkal küzdő tizen- és huszonévesek. Közös aggodalmuk, hogy mindannyian tartanak a jövőtől, félnek attól, hogy nem mennek át a vizsgán első alkalommal, vagy nem kapnak elég jó jegyeket, ami leronthatja esélyeiket a munkaerőpiacon” – áll a civil szervezet által kiadott jelentésben.

Az Egyesült Királyságban az öngyilkosság elsődleges halálok a 35 év alattiak esetében, beleértve nőket és férfiakat is. Az országos statisztikai hivatal szerint 2015-ben 5,5-re emelkedett a – százezer főre vetített – öngyilkossági ráta. 2014 és 2015 folyamán összesen 922 személy vetett véget saját életének az Egyesült Királyságban, ennek 14%-a 10 és 19 év közti személy, 21%-a pedig 20-34 éves volt. A 20 év alatt elkövetett öngyilkosságok 11%-át olyan fiatal hajtja végre, aki maga is elveszített egy hozzá közel álló személyt, aki önkezével vetett véget saját életének.

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a 20 és 24 év közti öngyilkosok közül minden második személy követett el önsértéseket, mielőtt öngyilkossági kísérletet hajtott végre, így az önsértés az öngyilkossági kísérlet előjelének tartható, különösen ilyen fiatal korban.

http://www.hidfo.ru/2017/07/egyre-tobb-brit-fiatal-kovet-el-ongyilkossagot-vizsgaidoszakban/

Nők az oltárnál: a Vatikáni Rádió német adása ismét provokálja a hívő katolikusokat

nok_az_oltar1.jpg

Nők az oltárnál - a Vatikáni Rádió német részlege nyilvánvalóan ezt szeretné, s ennek a kívánságának a Facebook-oldalán megjelentetett figyelemreméltó képekkel adott nyomatékot. Katolikus hívek tiltakozására a képeket később kicserélték.

Vatikan (kath. net) - A Radio Vatikan német szekciója múlt szerdán megint provokálta a katolikus hívőket sajátságos képösszeállításával, s egyúttal felvillantott egy bizonyos ideológiai félresiklást. Facebook oldalán egy, a szent eukarisztiáról szóló cikkre való utalással kapcsolatban („Hogy is volt tulajdonképpen a kenyérrel és a borral? Mi is Krisztus teste és vére?”) sajátságos képeket jelentetett meg, amelyeken civil ruhás nők láthatók az oltárnál, előttük az oltáriszentséggel és a nyitott misekönyvvel. Főleg egy kép láttán támad határozottan az a benyomásunk, mintha egy katolikus papnőt látnánk. Hívők tiltakozására a fotókat részben lecserélték, ill. kiegészítették.

nok_az_oltar2.jpg

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/07/17/nok_az_oltarnal_a_vatikani_radio_nemet_adasa_ismet_provokalja_a_hivo_katolikusokat

Benedek megfújta a harci kürtöt Világ püspökei, halljátok a hívást?
Ratzinger prédikál a Pro Eligendo Romano Pontifice misén 2005. április 18-án.Katolikus körökben - jó okkal - nagy a visszhangja Benedek üzenetének, amelyet Meisner bíboros temetésén olvastak fel.

Azonban a szövegnek néhány aspektusa nem kapott elegendő figyelmet. Mielőtt belefognánk elemzésébe, vessünk egy pillantást a jelenlegi rendkívüli helyzetre.

Jó okunk van azt feltételezni, hogy Benedeket "elrejtették". Még azt is feltételezhetjük, hogy fogoly.

Igen, tudom .... Ez úgy hangzik, mint egy Dan Brown regény, de ne felejtkezzünk el arról a bombáról, amit Benedeknek sikerült 2014. októberében a nyilvánosság elé tárnia.

Az történt, hogy Benedek levélben válaszolt egy meghívásra, amelyet egy pápai misén való részvételre kapott Rómában, amely a Summorum Pontificum zarándoklat része volt.

A Pope Contemplatus ezt írta:

"Az én "klauzúrás szerzetesi" helyzetem nem engedélyez külső megjelenést. A kolostort csak rendkívüli esetekben hagyom el, a pápa személyes meghívására. "

Felfogták?

Benedek nyíltan, bár ügyesen, tájékoztatja a világot, hogy "nincs neki engedélyezve külső megjelenés," hacsak nem Ferenc személyes meghívására. Nincs engedélyezve!

Ez ugyancsak messze áll attól, amit Benedek 20 hónappal korábban mondott, amikor bejelentette a lemondását:

"Ami engem illet, imádságnak átadott élettel, odaadóan szeretném szolgálni az Anyaszentegyházat a jövőben ." (XVI. Benedek, 2013. február 11.)

Hogyan jutottunk el az "imádságnak átadott élettől" a "klauzúrás szerzetesig", aki csak akkor hagyhatja el a kolostort, amikor személyesen a pápa hívja?

Az egyetlen lehetséges következtetés az, hogy ez a tulajdonképpeni bebörtönzés, amelyről Benedek beszél, nem az ő ötlete volt, hanem az "elöljárójától" ered, aki nem más, mint maga Ferenc.

Beszéljünk világosan:

Benedek nem csípőből tüzel, megfontoltan válogatja meg a szavait. Ebben főleg akkor lehetünk biztosak, amikor írott szövegről van szó, és a 2014. évi levél, amiről itt szó van, az éppen az.

Mindezeket szem előtt tartva nézzük meg közelebbről a Meisner bíboros temetésén felolvasott üzenetet.

Az első, amit megállapíthatunk, az az, hogy a két ember közeli kapcsolatban volt egymással, és viszonylag gyakran beszélgettek. Úgy tudjuk, hogy a bíboros halála előtti napon is beszéltek egymással.

Benedek továbbá elmondja:

"Ami különösen nagy benyomást gyakorolt rám a most elhunyt bíborossal való utolsó beszélgetéseinkből [figyelem, többes szám!], az a nyugodt vidámság, a belső öröm és a bizalom volt, amellyel megérkezett. "

A szövegösszefüggésből meg lehet állapítani, hogy a két ember között "baráti" kapcsolat volt.

Benedek azzal folytatta, hogy utalt az utolsó beszélgetésükre, amelynek során Meisner bíboros örült, hogy szabadságra megy. Ez megint olyan dolog, amely olyankor szokott történni, amikor jó barátok csevegnek, nemdebár?

Igen, de ez ne tévesszen meg senkit.

Annak ellenére, hogy a barátságuk sok évre nyúlt vissza, Meisner bíboros eléggé "régimódi" volt, és nem fér kétség ahhoz, hogy Benedekkel a kapcsolata elsősorban mint a Szentatya és a fiú kapcsolata volt.

Más szavakkal, Benedek olyan valaki volt, akitől a bíboros útmutatást kapott, és biztosak lehetünk abban, hogy az útmutatás mindig alaposan megfontolt volt.

Emlékezzünk, hogy Benedek írt arról a vidámságról, örömről és bizalomról, amellyel Meisner bíboros megérkezett.

Nyilvánvaló, hogy Benedek Meisner bizalmasa volt már ez előtt is; feltehetően a dubia felvezetésében is.

Vajon milyen tanácsot adott, ha adott, Benedek Meisner bíborosnak azokban a napokban ... ?

Természetesen ezt csak találgathatjuk, de két dolog nagyon valószínűtlen:

Először is, az, hogy Meisner ne kérdezte volna meg Benedek véleményét, mielőtt a dubia-ban szerepet vállalt, és másodsorban, hogy a nevét adta volna hozzá, ha Benedek ezt ellenezte volna.

És ezzel eljutottunk a lényeghez:

"Ami engem élete utolsó szakaszában a leginkább megfogott, az az volt, hogy megtanulta elengedni, és mély meggyőződéssel átélni, hogy Isten nem hagyja el Egyházát, még akkor sem, ha a csónak annyira megtelt vízzel, hogy a felborulás határán áll."

Az az érzésem, hogy Benedek bizonyos mértékig saját magáról is beszélt - megtanulni elengedni élete utolsó szakaszában; megérkezni egy nyugodt vidámsággal, belső örömmel és bizalommal teli helyre, az Egyház eddigi példa nélkül álló zűrzavara ellenére (semmit sem szólva saját állásfoglalásáról).

Más szóval, azt gondolom, hogy Benedek segítő kezet nyújtva vezette fiát, Meisner bíborost, egészen a végső megnyugvásig.

Anélkül, hogy az Egyház Bergoglio kapitány okozta félrebillenését elemeznénk, fel szeretném hívni a figyelmet a szöveg egy rendkívül fontos mondatára:

"Az Egyháznak nyomasztóan sürgető szüksége van olyan elkötelezett pásztorokra, akik képesek ellenállni a korszak lélekdiktatúrájának és akik elkötelezetten élnek és gondolkodnak."

Diktatúra…

Megint csak emlékeztetnénk arra, hogy Benedek nagyon megfontoltan válogatta meg szavat.

Ezek figyelembevételével eléggé nyilvánvalónak látszik, hogy Benedek emlékeztet bennünket mostanra már híressé vált szavaira, amelyeket az őt pápává választó 2005-ös konklávét megelőző Pro Eligendo Romano Pontifice szentmisén mondott:

"Úgy tűnik, mintha a relativizmus, amely hagyja magát 'ide-oda dobálni a tan bármely szele által', lenne az egyetlen olyan hozzáállás, amely képes megbirkózni a modern időkkel. A relativizmus diktatúráját építjük ki, amely nem ismer el semmit véglegesnek, és amelynek a végső célja kizárólag saját egója és vágyai."

Ebben Benedek - egy igazi "klauzúrás szerzetes", kiszolgáltatva az "elöljárója" szeszélyeinek - mesterkurzust nyújt a Romanitas-ban. Mindazt elmondja az értő füleknek, amit valójában Bergoglio vállalkozásáról gondol!

Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezt a szöveget nem ellenőrizték Bergoglio emberei. Lehet, hogy ez valakinek a fővesztésével fog járni? Talán Georg Ganswein-nek? Majd meglátjuk ...

Mindenesetre nem lehet véletlen egybeesés, hogy arra indíttattunk, hogy a jelenlegi események fényében újragondoljuk Ratzinger bíboros 2005-ben mondott homíliáját, amelyben arról beszélt, hogy "dobálva vagyunk", és amelyet a mostani megjegyzése előtt tett, amikor a mai Egyházat csónakhoz hasonlította, amely a felborulás szélén áll.

Jó, ha tudjuk, hogy a Szentírásban ennek a képnek kettős értelme van.

2005-ben, az akkor még bíboros Ratzinger Szent Pálnak az Efezusiakhoz írt levelére hivatkozott:

"Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor." (Ef. 4:14)

Akkor, a hamarosan XVI. Benedek pápa olyan "diktatúráról " beszélt, amely az Egyházzal szemben álló világi nézőpont. Aztán rögtön így folytatta ezt a szembenállást:

"De nekünk más célunk van: Isten Fia, az igaz ember ... az érett felnőtt hit, amely mélyen a Krisztussal való barátságban gyökerezik. Ez az a barátság, amely megnyit előttünk mindent, ami jó, és megadja azokat a kritériumokat, amelyek alapján meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól, a hazugságot az igazságtól."

Ezzel szemben 2017-ben, miközben Benedek a figyelmünket 2005-ös szavaira irányítja vissza, amikor az Egyházon belül folyó ügyek jelenlegi állapotáról ír, már azt mondja nekünk, hogy a "diktatúra" belépett az Egyház legmélyébe.

Igen, tudjuk, a Zsinat által lépett be; igaz, hogy Benedek is azok között volt, akiknek köszönhetően elveszett ügy lett a Zsinat, de ez itt most legyen az, aminek minden bizonnyal szánta: Bergoglio diktatúrája elleni vádirat.

Gonosz, ravasz, hazug, aki csak arra vár, hogy rászedjen ... Egy olyan ember, aki nem ismer el semmit véglegesnek, és akinek végső célja kizárólag saját egója és vágyai.

Nem találó leírása-e ez annak, aki a háttérből irányította a szinódusokat, hogy kikövezze az Amoris Laetitia-hoz vezető utat?

Mint ahogyan említettem, a bibliai tengeri hasonlatnak kettős értelme van. A második az Egyházra, mint csónakra vonatkozik, amely annyi vizet nyelt el, hogy a felborulás szélén áll.

"Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. 25Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” 26Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. 27Az emberek csodálkozva kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?” (Mt, 8:24-27)

Ebből kihámozhatunk egyet s mást.

Ez egyik az, hogy a világ szemében az Egyház a jelentéktelenségig morzsolódik szét; olyannyira, hogy becsmérlői farizeusok módjára gúnyolják a hívőket:

Egyházatokat ütik-verik, sok sebből vérzik. Hol van a ti Uratok, alszik?

A hívők szemében viszont, miközben mindenki másnál jobban felismerjük az egyházi válság komolyságát, tudjuk, hogy csak úgy tűnik, mintha a Mi Urunk veszni hagyna bennünket. Mi tudjuk, hogy Ő az igazi feje az Egyházunknak, és Ő nem hagyja elbukni.

Konkrétabban, ami Bergoglio diktatúráját illeti, ez a bibliai jelenet nagyon ideillő.

A fatimai Miasszonyunk egyik üzenetéhez Eugenio Pacelli-nek (a későbbi XII. Pius pápának) fűzött megjegyzése:( Andrew Guernsey: XII. Piusz prófétai figyelmeztetése Fatimáról és a hitnek a liturgia megváltoztatásában jelentkező öngyilkosságáról

"Mária ezen kitartó szembenállása az Egyházat fenyegető veszélyekkel szemben isteni figyelmeztetés a hitének, a liturgiájának, a teológiája és a lelkének megváltoztatásából fakadó öngyilkossága ellen ... El fog jönni a nap, amikor a civilizált világ meg fogja tagadni Istenét, amikor az Egyház kételkedni fog, mint ahogyan Péter is kételkedett. Az ember megistenülésével lesz megkísértve, azzal, hogy Isten Fia csak egy jelkép, csak egy a sok filozófia közül. "

Máté evangéliumának fent említett jelenetében Bergoglio képviseli (ha megengedik nekem ezt a hasonlatot) Pétert, aki azok között van, akik kérdezgetik Jézusról: Ki lehet ez?

Rövidre zárva a hosszú történetet: tudja, hogy Jézus ember, de kételkedik abban, hogy Ő Isten.

Az egész Bergoglió-i veszély ezen a keresztény eretnekségen nyugszik; nevezetesen kételkedés Jézus Krisztus istenségével kapcsolatban.

Végeredményben úgy tűnik, hogy Benedek Meisner bíboros temetésén felolvasott üzenetének legmélyebb aspektusát sokan figyelmen kívül hagyták:

Miután lefestette Bergoglio diktátornak ezt a szörnyű és lenyűgözően pontos portréját, Benedek felszólította az egész püspökséget:

"Az Egyháznak nyomasztóan sürgető szüksége van olyan elkötelezett pásztorokra, akik képesek ellenállni a korszak diktatúrájának ..."

Világ püspökei, halljátok a hívást?forrás: akacatholic.com.

(Felhívjuk Olvasóink figyelmét honlapunk állásfoglalására Ferenc pápaságát illetően: Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? )


http://masodikeljovetel.hu/kereso?keys_1=benedek+p%C3%A1pa

A Római Lateráni Bazilikában, 2016. 06. 16-án tartott Egyházi konferencia anyaga és kommentje.
Bergoglio újra botrányos kijelentéseivel építi le az egyházat.
Magyar felirattal.

https://www.facebook.com/utolsoidok/videos/vb.183429141693375/1373364862699791/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=c1ovOEmJ1mE
https://www.youtube.com/watch?v=0lyHA8DslRA

Pontosítani kell ezt egy kicsit!

Keresztény emberekben is feltörhet, előjöhet, sőt alapvetően is benne lehet a homoszexuális hajlam, ugyanúgy, mint a többi "parázna" hajlam. Fiatal férfiaknál pl. évekig, sőt évtizedekig gyakori, hogy "látáshibát" kapnak, és bűnös gondolatok nélkül nem képesek ránézni (legjobb esetben) egy ivarérett nőre. Pedig küzdenek ez ellen, de a legnagyobb sikerük, ha valamelyikkel mégsem szeretkeznek, még akkor sem, ha a hölgy is benne lenne. Nemcsak a szexuális kísértés létezik, nemcsak a szexuális hajlam vihet bűnbe minket. Másokat a mámor, a hatalom, a pénz, a munka, az önszépség akarása visz nagyon súlyos bűnökbe, ismét mások jósoknak, horoszkópoknak hisznek és/vagy rituális pogány (bálványimádó) gyakorlatokkal (reiki, tajcsi stb.) próbálkoznak saját maguk megváltásával. Ismét mások kizárólag valamelyik ember, vagy embercsoport kipusztítását érzik az önmaguk boldogságának megszerzéséhez vezető egyetlen útnak. Ez a másik ember leggyakrabban a saját magzatuk vagy akár megszületett gyerekük, de gyakori a házas/élettársuk, testvérük, szüleik elpusztítása iráni vágy is. Egyik esetben sem a hajlam, a kísértés a bűn.
A bűn az, ha valaki annak tudatában, hogy az a cselekedet ellenkezik Isten parancsával, enged a hajlamként beleszorult kísértésnek, és ki is éli hajlamát. És nemcsak egyszer "kipróbálja" valamelyik halálos és / vagy égbekiáltó bűnt, hanem meg is átalkodik abban, meggyőzi magát, hogy az nem is bűn, tehát nem is bánja meg, sőt, követendő példának tartja. Nem kisebb bűn az sem, ha valaki magát az egyes bűnt tagadja meg, és csapja be embertársát, hogy az valójában normális cselekedet. Ők társadalmi normává teszik az Isten és ember elleni bűnöket, amivel az adott társadalom (kultúra) pusztulását idézhetik elő, mert "a bűn zsoldja a halál".

http://kitalator.blog.hu

Keresztes Imahadjárat

A Keresztes Imahadjárat 67. imája: Tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.

 

Kérlek, drága Jézus, tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.
Szentséges Szívednek ajánlom fel ezeket a gyermekeket (itt nevezd meg őket), hogy Drága Véred palástja által világosítsd fel majd lelküket, és óvatosan helyezd őket szerető karjaidba, hogy minden bajtól védve lehessenek.
Kérlek, nyisd meg a szívüket, és a Lelkiismeret Megvilágítása alatt Szentlelkeddel áraszd el lelküket, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.  Ámen.

 

Ima az Ateisták részére a Nagyfigyelmeztetés alatt.

 

Azokhoz szólok közületek, akik azt mondják, hogy ateisták, most halljátok meg Ígéretemet: Szeretlek benneteket, és soha nem fogom feladni azon harcomat, hogy megmentselek titeket a csaló, a Sátán karmaiból, aki megvakít benneteket az Igazsággal szemben.
Amikor eljön az idő, és a Nagyfigyelmeztetés alatt a szemetek előtt fogjátok látni bűneiteket, kérlek, mondjátok a következő szavakat:

 

Jézus mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól.

Őszintén bánom bűneimet, és kérlek, hogy most fogadj el engem, és mutasd meg nekem Irgalmasságod fényét. Ámen.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Elfogadni, visszautasítani

Kedveseim, mindenkor és készségesen hallgassatok a Szentháromságra! Engedjétek életetekben felismerni jelenlétét azzal, hogy elfogadtok mindent az Ő kezéből. Ugyanakkor utasítsatok vissza mindent, ami hátráltat benneteket, és ellenkezik lelketek előmenetelével, vagyis amit a bűn csírája okozhat bennetek! Ehhez azonban el kell fogadnotok önmagatokat saját korlátaitokkal együtt. Ez legyen számotokra a legfőbb bizalom jele. Így legyetek szeretetben Isten és egymás iránt. Mindig legyen hálás a szívetek, akkor is, ha hibáztok, mert ha kéritek Isten bocsánatát, és irgalmát, Ő a legjobbat fogja kihozni mindabból, ami számotokra elhibázott lépés volt.
2011.07.17.                                        Anna TeréziaAz alázat útja

2015. 07. 17.

Kedveseim, az Úr világossága ragyogja be szíveteket, hogy felismerjétek a rátok vonatkozó akaratát. Amikor szíveteket megvizsgáljátok, ne féljetek az Úr átvilágító jelenlététől, mert az javatokat szolgálja. Amikor felismeritek lelketekben bűnös hajlamaitokat, ne féljetek magatokban azokat beismerni, mert csak így juthattok el az erények ismeretére. Ezek nyitják meg előttetek az alázat kapuját, hogy egyre jobban megközelítsétek az Isten országát. Éljetek hát ezekkel a kegyelmekkel, mert Jézus azoknak kínálja fel, akik engedik magukat az alázat iskolájában növekedni.

2015. 07. 27.

Kedveseim, ha keresitek lelketek békéjét, megtaláljátok szívetekben. Aki Jézussal él, annak lelkében forrásvíz fakad, mert befogadja kegyelmeit. Ne szabjatok határt Neki, hanem adjátok át magatokat egészen ennek az isteni erőnek, mely képes titeket teljesen átformálni. Nagy szükségetek van megújulni a Szentlélekben. Ez azonban egy szüntelenül tartó folyamat. Az isteni erények fokozatosan bontakoznak ki bennetek. Ezek gazdagítanak és emelik fel lelketeket az Isten magaslataiba. Ehhez előbb engednetek kell, hogy alázat útján járasson az Úr benneteket. Akkor megtapasztaljátok azt az isteni igazságot, hogy akit megaláznak azt felmagasztalják, aki pedig önmagát piedesztála állítja azt megalázzák. Gazdagodjatok és örüljetek, ha az alázat iskolájában növekedhettek!

2015. 07. 28.

Kedveseim, zúgolódás és panaszkodás nélkül, némán tűrve viseljétek el próbatételeiteket. Hogy mekkora kegyelem származik az ilyen felajánlásokból, azt csak odaát fogjátok megtudni. Addig is álljon előttetek Jézus példája, aki nem háborgott azon, amikor elítélték, hanem imádkozott üldözőiért. Testvéreim, nektek is az Ő nyomába kell szegődnötök, ha nem akartok lelki békétlenséget szerezni magatoknak. Meglátjátok, aki mindvégig állhatatosan kitart, és nem foglalkozik mások neheztelésével, az bőséges jutalomban részesül, sőt megleli lelke békéjét. Érdemes tehát bíznotok abban a kegyelemben, mely erőt ad nektek a nehézségek elfogadására és elviselésére.

Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/980-az-alazat-utja

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu