2000. július 9. vasárnap a szentmisén az átváltoztatás előtt az égből leszállt a szent angyalok sokasága. Teljesen betöltötték a szentélyt. Kissé meghajolva álltak, arany szárnyaikat fölfelé tartották. Az átváltoztatás szavai alatt az égből fehér izzó lángcsóva (= a Szentlélek), mint a villám, csapott le az oltárra. Amint a miséző atya kimondta az átváltoztatás szavait, eltűnt a láng, és az oltár fölött teljes életnagyságban láttam a keresztre feszített Üdvözítőt, amint a Vére folyt. Mindent elborított az Ő drága Szent Vére. Áradt a kegyelem, amely hatalmasabb volt, mint az óceán. Vért nem láttam, de tudtam, hogy ez a kegyelem Jézus Krisztus értünk kiontott Vére. Az Úr Jézus megjelenésével egy időben a szent angyalok arcra borulva imádták a szentek Szentjét, a mi drága Megváltó Urunkat. Nem tudtam betelni a látvánnyal, de mindenekfölött a kegyelemnek ezzel a hatalmas kiáradásával. Amint szemléltem hőn imádott Uramat, és ezt a minden emberi értelmet felülmúlóan óriási kegyelemkiáradást, egy szózatot hallottam: "Aki erről az asztalról táplálkozik, örökké él."

Mindezt csukott szemmel, mintegy a lélek szemével láttam.

A Szentmise a legnagyobb kegyelem, Jézus Krisztus megváltói keresztáldozatának vértelen, de mégis valóságos megújulása. A Mindenható Istennek ez a minden értelmet meghaladó, végtelen szeretete tartja fenn a világot.

(Mária Julianna lelki naplója III. kötet, 135. oldal)

2010. július 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az idő eljön. Beteljesülnek szavaim. Éljetek szüntelen készenlétben! Én nem kések ígéreteim teljesítésével. Jóllehet, türelmes vagyok, de ez azért van, mert végtelenül szerető és irgalmas vagyok, és várom megtéréseteket. Ti nem tudjátok felfogni, mit jelent: örökké. Örök élet vagy örök halál. Örökké szenvedni, égni és gyötrődni rettenetes kínszenvedéssel a pokolban, vagy vég nélkül örvendezni Bennem. Ezért várok rátok gyermekeim, hogy térjetek meg, mert a tét nagy. Hatalmas. Számotokra a minden. Ezért újra mondom: ne az élvezeteknek éljetek, mint a pogányok! Istenük a has, és azzal dicsekszenek, amit szégyellni kellene. Öltözködjetek szemérmesen, viselkedjetek tisztességesen! Szeressétek az Istent teljes szívetekből, a felebarátot pedig úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet is odaadtam értetek. Ezt kérem tőletek. Akkor megszületik bennetek az új ember, aki a Lélektől való. Akkor Engem hordoztok a szívetekben, Én élek és működöm általatok. Így éljetek drága gyermekeim! Akkor nem kell félnetek semmitől, mert már átmentetek az ítéleten, amikor bűnbánatot tartva megtértetek. Akkor irgalmasságomat kiárasztom rátok. Most még kérlek, de holnap már számon kérlek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Szeretlek titeket, Véremen megváltott gyermekeim! A javatokat akarom, az örök üdvösségeteket. Változzatok meg, térjetek meg, és tegyétek mindig a jót. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”