Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Jézus szavai Little Pebble testvér által

Little Pebblének adott üzenet 2017. szeptember 20-án:

Jézus tanácsa a bűnös tettek megelőzésére.

„Az ember megkísértése gyorsan történik, pillanatok alatt. Maga a kísértés még nem bűn, de ha azt egyszer tettek is követik, az a meghívás elfogadása.
Hogy a bűn elkövetését megelőzzétek, gondoljatok a tett következményeire. Gondoljatok egy pillanatra arra, hogy milyen fájdalmat okoz ez Megváltótok Legszentebb Szívének, Égi Édesanyátok gyengéden szerető Szívének, és az állandóan a ti védelmetekért harcoló Őrangyalotoknak.
A gyengeség pillanatában elkövetett tudatos, és akaratlagos tett következményei pedig önmagatokat, fivéreiteket, és nővéreiteket sújtják.
Az ilyen pillanatokban ezért mindig forduljatok Hozzánk, Égiekhez, és mi segítségetekre sietünk. Sose feledjétek, hogy Isten szeret benneteket, és megvédi gyermekeit. Béke veletek!”

http://littlepebble.org/2017/09/20/the-secret-of-the-prevention-of-sinning-20-september-2017/

Törökország törli az iskolai tananyagból az evolúció-elméletet

Az elmélet "ellentmondásos, és nehezen érthető."

Törökországban eltávolítják az evolúció-elméletet a tankönyvekből, amit a nemzeti oktatási tanács vezetője azzal indokolt, hogy az elmélet túl bonyolult, ellentmondásos és nehezen érthető. A 2017-18-as tanévben a diákok már csak egyetemeken találkozhatnak ezzel a témával.

Alparslan Durmus, a nemzeti oktatási tanács vezetője azt mondta, “Az élet kezdete és evolúció” nevű fejezetet kiveszik az állami oktatásban használt biológiatankönyvekből, ezentúl csak a 18-19 éves diákok számára, egyetemen lesz elérhető tananyag ebben a témában.

“Tisztában vagyunk azzal, hogy diákjaink nem rendelkeznek a szükséges előfeltételekkel, és ha nem rendelkeznek a szükséges tudományos ismeretekkel, nem tudnak megérteni ilyen ellentmondásos elméleteket, melyeket emiatt ki kell hagynunk a tananyagból” – mondta.

Kritikusok szerint Erdogan és az AKP ezzel még inkább előtérbe helyezi iszlám-központú gondolatvilágát, és háttérbe szorítja a nyugati országok által elvárt világértelmezést. A török kormány korábban az alkoholfogyasztás háttérbe szorítását célzó intézkedéseket hozott – többek közt adóemeléseket -, melyeket szintén a konzervatív, iszlám-központú gondolkodás előtérbe kerülésének jeleként értékeltek.

Mehmet Balik, egy az intézkedést élesen kritizáló oktatási szakszervezet vezetője szerint azzal, hogy a kormány betiltja az evolúció-elmélet oktatását, és előírta, hogy minden iskola imaszobát kell működtessen, a szekularizmust és az oktatás tudományos alapjait számolja fel Törökországban.http://www.hidfo.ru/2017/09/torokorszag-torli-az-iskolai-tananyagbol-az-evolucio-elmeletet/

Püspök azzal vádolja Ferencet, hogy nyilvánvaló hibákat tolerál.

Püspök azzal vádolja Ferencet, hogy nyilvánvaló hibákat tolerál

Az egyházban a parancsolatok és a teljes erkölcsi törvény érvényessége forog kockán Athanasius Schneider püspök szerint.

A onepeterfive.com folyóiratnak nyilatkozva kijelentette, hogy „maga a pápa a nyilvánvaló hitbéli hibák és a Szentségekkel való súlyos visszaélés széleskörű terjesztését tolerálja (mint a bűneiket meg nem bánó elváltak szentségekhez járulásának az engedélyezése)”.

Schneider ezt a helyzetet egy hajóhoz hasonlítja a viharos tengeren, melynek kapitánya figyelmen kívül hagyja a nyilvánvaló veszedelmeket, míg a tisztjei többsége csendbe burkolózik, mondván: „Minden rendben van a süllyedő hajón”. A néhány tiszt, aki felemeli a hangját, groteszk módon és méltánytalanul kritizálva van a kollégái által.

Schneider a négy Dubia bíborost és az osztrák filozófust, Josef Seifert-t nevezi meg, akit elbocsátottak a vitatott Amoris Laetitia kritikája miatt.

Seifert elbocsátása Javier Martínez Fernández granadai érsek által, Schneider szerint „nemcsak igazságtalan, hanem végső soron az igazságtól való menekülést jelenti, egy objektív eszmecsere és párbeszéd megtagadását”.

Schneider emlékeztet arra, hogy a teológiai beszéd szabadságát már évtizedek óta kihirdették az egyházban, de megtagadják azoktól, akik hangjukat az igazság védelmében emelik fel. Ez a helyzet őt a fiatalkorára emlékezteti a Szovjetúnióban.


Ferenc megáldotta a házasságtörők viszonyát

María Clemencia Rodríguez Múnera, 61, a kolumbiai elnök Juan Manuel Santos házasságtörő felesége közzétett a Twitteren egy videót, ahol a pápa, a kolumbiai utazása alatt megáldja őt és házasságtörő férjét. Azt írja: Őszentsége, köszönöm, hogy megáldotta a házasságunkat." Rodríguez és Santos 1987-ben polgári házasságot kötött. Mindketten már házasok voltak korábban. Santos egy tehetős, befolyásos Kolumbia család tagja. Erős támogatója a meleg pszeudo-házasságnak.

Carlos Sanchez Twitter felhasználó megjegyzi: "Péter utódja megáldja Júdás utódait, a zsarnokokat, akik becsapják a kolumbiai népet." Egy másik felhasználó, Carlos A. Sierra G. hozzáteszi: "Kiváltság vagy visszaélés? Állami szertartások használata magáncélokra".

https://gloria.tv/article/kzmbxGGBUyxH2aZBxMdKYJQCF

A JEL: 2017. szeptember 23.

Engedélyezd a képek megjelenését!

2017. szeptember 23. egy jelentős nap a keresztény életben, hiszen a Jelenések könyvében szereplő napba öltözött asszony próféciáját látjuk a szemeinkkel beteljesedni. Ez egy csillagállás, amely utoljára Ádám és Éva idejében volt, ezt megerősítették csillagászati számítások is.

Miért fontos ez a dátum? Van-e köze az elragadtatáshoz? Ha igen, akkor milyen összefüggéseket kell észrevenni, hogyan kell értelmezni? - Az ehhez hasonló kérdésekre adnak választ Isten emberei, több évnyi kutatómunkával a háttérben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelenések 12:1-2
"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
Aki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Steve Cioccolanti: A Jelenések könyve és az X bolygó összefüggései (4 rész egy linken) -  https://goo.gl/q35Nux
 2. Steve Cioccolanti:  A 4 lovas - https://goo.gl/WdGcej
 3. Bizonyíték a Zöld lovas, mint jel-re - https://goo.gl/h4iQor
 4. Steve Cioccolanti: Az utolsó idők jelei - https://goo.gl/UwDSdH
 5. Perry Stone: Mi lehet az Antikrisztus jele? - https://goo.gl/x6wLYC
 6. Perry Stone: Elragadtatás a Kürtök Ünnepén - https://goo.gl/XQ69V1
 7. Perry Stone: Az elragadtatással kapcsolatos kérdések - https://goo.gl/9N8WW1
 8. Perry Stone: A nagy nyomorúságról - https://goo.gl/W7rQUA
 9. Scott Clarke: A Nagy Finálé - https://goo.gl/isWqHA
 10. Scott Clarke: A Nagy Jel - https://goo.gl/GoCNzF és a videóban elhangzott dal: https://goo.gl/ePJonD
 11. Jaco Prinsloo: Prófétikus figyelmeztetés - https://goo.gl/gjJeeN
 12. Paul Begley: Az Antikrisztus a következő 7 évben jön el? - https://goo.gl/o299bh
 13. Mark Biltz: Sokkoló egybeeséséek - https://goo.gl/Geim3a
 14. Mark Biltz: Az amerikai napfogyatkozás jelentősége - https://goo.gl/mWpkLm
 15. Mark Biltz: 2017 a Béke és Biztonság éve - https://goo.gl/Uy7ms6
 16. Zsidó szeptemberi naptár az Úr ünnepei 2017.-ben - https://goo.gl/KCf82Y

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Néhány szó az előadókról és egy komment:

 1. Scott Clarke egy amerikai keresztény, aki az elmúlt 6 évben folyamatosan tanulmányozta a Jelenések 12-ben leírt "Napba öltözött asszony" jelentését és jelentőségét a bibliai igék és a csillagászat tudománya alapján. Érdemes odafigyelnünk az összefüggésekre!
 2. Perry Stone, amerikában élő, 4. generációs karizmatikus pásztor, édesapja az összes Szellemi ajándékkal rendelkezett, 17 éves korától hrdeti az evangéliumot, és Izraelben, a messiás hívőkkel tanulmányozza Isten Igéjét.
 3. Paul Begley Pásztor, Amerikában népszerű és ismert youtube-er, az "Are you serious?" c. - evangéliumi keresztények számára készülő - műsor vezetője.
 4. Jaco Prinsloo az, aki évekkel ezelőtt felfedezte és publikálta a Jelenések 12-ben leírt "Napba öltözött asszony" csillagképének megjelenését 2017. szeptember 23.-án.
 5. Sokan mondják, hogy nincs is Zöld ló, mert Fakó lóról beszél a Biblia. Ez csupán fordításbeli különbség. Az eredetiben a "cloros" szó szerepel. Ez jelenthet fakót és zöldet is, a szövegkörnyezettől függően (innen kapta nevét a klór is). Az az elterjedt elmélet, hogy azért fordították inkább fakónak, mert zöld ló nincsen. De jelentésében az eredeti inkább zöldként értelmezhető. Ez látható a 3. videóban is.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGTÉRŐ IMA:

Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd.

Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenségnek a teremtője.

Én is a Te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened.

Én ma elhatározom, hogy megtérek Tehozzád és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van.

Ezért a szívemet, életemet megnyitom. Kérlek Uram, jöjj a szívembe. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engem a bűntől és annak minden következményétől!

Hiszek Benned Jézus. Hiszem, hogy Te vagy az élő Istennek a Fia, ki meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engem.

Elfogadlak Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak és átadom az életemet, szívemet Neked. Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem!

Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni, és Te vagy az Út. Kérlek, vezess engem a Mindenható jelenlétébe! Dicsérlek és áldalak.

Szeretlek Uram szívemből, lelkemből, erőmből, a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké! Ámen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Áldott napot!

Lady Gaga: „Megbántam, hogy sötét illuminátus erőknek adtam el a lelkem”

Lady Gaga állítja, hogy „sötét illuminátus erők” betegítették meg. A híres popsztár, Lady Gaga először beszélt nyíltan arról, hogy maga is az Illuminátusok tagja, egyúttal kijelentette: megbánta, hogy csatlakozott a titkos társasághoz. Az énekesnő, aki a komoly fájdalmakkal járó fibromyalgia szindrómában (FMS) szenved, meggyőződése szerint hosszantartó betegségét annak köszönheti, hogy pályafutása kezdetén „eladta a lelkét az Illuminátusoknak”, ezzel „sötét erőknek” teret engedve „testében”. Az énekesnőt meglehetős nyíltság jellemzi a közeljövőben debütáló, a Netflix által készített dokumentumfilmjében (melynek címe Five Foot Two, vélhetően Gaga magasságára utalva ezzel), amelyet a zaklatott életű énekesnő kendőzetlen portréjának szántak.

Ennek ellenére a végeredmény inkább pillanatfelvételek sorozata az énekesnő mindennapjairól, próbákat, lemezfelvételeket, közszerepléseket, késő esti magánbeszélgetéseket, orvosi rendelői látogatásokat és nem egy könnyes jelenetet mutatva meg. A film elkészítésében segédkezők szerint sok jelenet a vágószobában maradt, „felsőbb utasításoknak” eleget téve. Ezek közé tartozik szerintük az is, amelyben Lady Gaga beszámol arról az esetről, amikor egy katolikus pappal tárgyalt esetleges exorcizmusáról, azért, hogy megszabadítsa testét attól a „sötét lelkiségtől” amelyet ő maga engedett testébe „sátánista szertartások” keretében még pályafutása kezdetén. Az énekesnő (ezen kivágott anyagokban) leírja továbbá azt a jelenetet is, amelynek következtében az Illuminátusok sorába került a „lelke átadásával” 2006-ban egyik koncertje után New Yorkban, egy Lower East Side-i klub előtt. Az énekesnő úgy fogalmazott: az élmény „nagyon is valóságos, zsigeri volt, egyáltalán nem metaforikus”.

„Épp lejöttem a színpadról, jó előadás volt, feltöltött a közönség szeretete és tetszésnyilvánítása. Kint álltam, rágyújtottam egy cigire, azon gondolkoztam, hogy szívok még egy kis kokaint. Égtem még többért – többért mindenből. Jól akartam magam érezni. Érezni bármit. Ekkor odalépett hozzám egy furcsa férfi, kortalan, öltönyös. A falnak támaszkodott, dohányzott és így szólt hozzám: ’Szerintem benned megvan, ami a sikerhez kell. Akarod?’ Mire visszakérdeztem: ’Mit?’ Azt hittem, fel akar csípni. De ő csak mosolygott és így szólt: ’Mindent – siker, hírnév, pénz, hatalom. Akarod mind?’

„Felkeltette az érdeklődésemet. Nem tudtam hova tenni az alakot. Csak állt ott és rágyújtott az egyik dalomra az aznap esti műsoromból. Volt az egészben valami nem ebből a világból való. Úgy meredtem rá, mintha az óceánok mélyéről felkotort sötét drágakő lenne. Térdre rogytam és megkérdeztem, kit kellene szolgálnom mindezért.

Mélyen a szemébe néztem és azt mondtam, akarom. És hogy bármit megtennék érte.” A férfival való találka előtt, (akit Lady Gaga „az ő megvilágosult hercegének” nevez), az énekesnő nem volt sikeresnek nevezhető. Kétes hírű bárokban, éjszakai mulatókban lépett fel, de ekkor egy csapásra lehetővé vált számára, hogy megvalósítsa mindazt, amiről mindig is álmodott és végre olyan zenét írhasson amilyet mindig is szeretett volna. Mindezt egy dologért, a lelkéért cserébe. Azon a New York-i éjszakán a Mercury Lounge előtt Lady Gaga megkötötte a maga alkuját a „herceggel” és azonnal híressé is vált.

A lelkéért cserébe a legelismertebb zenészek, producerek és menedzserek álltak sorba, hogy együtt dolgozhassanak a nemrég még ismeretlen bárénekessel. Egy éven belül a földkerekség legsikeresebb zenészei közé sorolták. “Nagyon hamar betartotta, amit ígért nekem. Kezdetben ezért úgy gondoltam, jó kis csapatot alkotunk. De nem sokára szenvedéssel kellett fizetnem mindezért.”

Az énekesnő évek óta küzd a benne egymásnak feszülő, ellentétes erőkkel, amint ez a dokumentumfilmben is nyilvánvaló. Egyik fele mindenáron szerepelni akar, míg a másik szemmel láthatóan „sötét erőkkel” harcol. Lady Gaga évek óta viaskodik az erős fájdalmakkal járó fibromalgya nevű betegséggel, amely szerinte csupán a testi jele az Illuminátusok által irányított zeneiparral folytatott küzdelmének, annak, hogy megszabadulhasson a „sötét herceggel” kötött alkujától. “Különleges erőket, szépséget, tehetséget, gazdagságot kapsz egy időre, de nem tart sokáig” – fogalmazott az énekesnő. „Nem véletlen, hogy sokan, akik a sötét erőkkel kacérkodnak, olyannyira boldogtalanok. Ezek az emberek rövid ideig ragyognak akár a hajnalcsillag de aztán öngyilkosok lesznek vagy szenvedélybetegségük áldozatai.”

Lady Gaga nemrégiben jelentette be, hogy világkörüli turnéjának európai részét újraszervezi (koncerteket mond le), „erős fájdalmaira” hivatkozva, amelyek megakadályozzák abban, hogy fellépjen. Hivatalos Instagram oldalán közölt egy fényképet is, amelyen feszületet és rózsafüzért tartva imádkozik. A képaláírás szerint „mindig is őszinte volt” testi-lelki egészségével kapcsolatban, és „évek óta próbál a problémák végére járni”. „Amint megerősödöm és amikor majd készen állok rá, részletesen is elmesélem majd a történetemet. Az a tervem, hogy mélységeiben foglalkozom ezzel a dologgal, mások figyelmét is felkeltve és a kutatásokat támogatva, hogy segítsek azokon, akik hozzám hasonlóan szenvednek.

Remélem, hogy ezzel érdemben tudok segítséget nyújtani”– írta az énekesnő.

Forrás: https://worldtruth.tv/lady-gaga-i-regret-selling-my-soul-to-illuminati-dark-forces/

Fordította. Sályi Anna

Little Pebble levele Isten népéhez 2017. szeptember 15.

Sokan nyugtalankodnak a közelgő Figyelmeztetés, a III. világháború, és az utolsó idők katasztrófái miatt. Miként kapcsolódnak ezek a Dániel Könyve, és Szent János Jelenések Könyve kijelentéseihez?
Ti ne legyetek összezavarodva a sok Figyelmeztetésről szóló üzenet miatt - amely bár hamarosan jönni fog - de előtte még sok más eseménynek kell bekövetkeznie. Jegyezzétek hát meg a következőket:
A Nagy Háborúnak kell jönnie először.
A Közel-Kelet Iránnal, Izraellel, és más nemzetekkel.
Háború Európában, és orosz invázió.
Háború Ázsiában – Észak,- Dél-Korea, Kína, Oroszország, és az USA beavatkozásával.
Támadás az USA-ban.
Háború Dél-Amerikában.
Támadás Japánban; Ausztráliában.
Mindeközben hatalmas vulkánkitörések és földrengések világszerte.
A gazdaság, és a pénzügyi rendszer összeomlása.
Az Antikrisztus megjelenése.
Ezt követően lesz a Figyelmeztetés, miután a pápa már elmenekült Rómából. Előzőleg azonban megtörténik az Egyházszakadás.
Tehát a felsoroltak mind megtörténnek a Nagy Figyelmeztetés előtt.
Ezért kell otthonaitokat felkészíteni, és gondoskodni élelmiszeretekről, ivóvizetekről, illetve ha lehetséges, vidékre költözni, ahol magatok termelhetitek meg szükségleteiteket, és alakíthattok ki megfelelő menedékhelyeket. Ezekben, és ehhez hasonló imaházakban fognak majd miséket mondani szerte a világon. Ezek lesznek majd az utolsó idők katakombái, ahol túléli a Hit az Antikrisztus egyházüldözését.
Ez az Egy Világegyház,- és Világállam idején történik, amikor a Fenevad bélyegét beültetik a kéz, vagy a homlok bőre alá.
Ennek a Wormwood üstökös, és az Elragadtatás vet majd véget.
A második három napos sötétség elteltével pedig elérkezik Jézus második eljövetele.
Ámen.

Szövegközi kép 1

Folytatja ámokfutását Dublin liberális érseke

A címet és részben a cikket is a katolikusvalasz.hu-tól vettük át , és ennek egyetlen oka, hogy egyetértünk vele. Diarmund Martin Dublin érseke következetesen szót emel a szexuális sokszínűség elfogadása érdekében, nem győzvén ostorozni a Római Katolikus Egyház hidegségét a homoszexuális párok irányában, nyíltan hangoztatva elkötelezettségét egy pluralista társadalom irányában, a házasság katolikus felfogásának szükségszerű újragondolása és modernizálása irányában – egyházmegyéjében el is fogytak a papi hivatások, viszont a Nagyfigyelmeztetés prófétáját és üzeneteit kiközösítésre méltónak ítélte. Nézzük, mit kell tudnunk az Egyház e hercegéről.

A szent héten és húsvétvasárnap tartott homíliasorozatában Írország vezető érseke, Diarmuid Martin, a katolicizmust “a félelem vallásának” és “a tiltások hitének” nevezte, és elítélte az Egyháznak a történelme során tanúsított “szigorúságát” a homoszexuálisok felé.

A nagypénteki keresztút során elmondott beszédében az érsek számonkérően kelt ki a katolikus egyház ellen: “Hogy lehet az, hogy az Egyház és intézményei a történelem különböző korszakaiban, és nem csupán a távoli múltban, olyan ítélkezők voltak, a gondjaikra bízott sérült emberekkel pedig olyan szigorúan bántak? Hogy lehet az, hogy a tanítást és a bűnösök irgalmas kezelésének útját megpróbáltuk arra használni, hogy kíméletlen kirekesztést legitimáljunk vagy tűrjünk el?” Magyarázatként így folytatta: “Gondoljanak arra a sok közösségre, akiket [az Egyház] tévesen ítélt meg: egyedülálló anyákra, akik meg akarták tartani a szeretett gyermeküket, a meleg és leszbikus emberekre, az árvákra.”

Az érsek továbbá ezt mondta: “Olyan ítélkezőek és bántóak tudunk lenni azokkal szemben, akikről eldöntjük, hogy kudarcot vallottak, és azokkal szemben, akik kívül esnek a tiszteletreméltóság saját magunk által gyártott elképzelésein.”

Húsvétvasárnapi homíliájában Martin érsek tovább kritizálta a katolikus egyházat: “A félelem vallását hoztuk létre, olyannyira, hogy még amikor megpróbáltunk helyes életet élni, akkor sem éreztük magunkat sohasem szabadoknak.”

“Sokak számára a kereszténység a tiltások hitévé vált. Bizonyos teológiák az ember bűn alóli felszabadításáról beszéltek, de a bűnnek és bűnösnek olyan koncepcióit alakították ki, amik csaknem lehetetlenné tették egy bűnös számára, hogy valaha is igazán felszabadultnak érezze magát.” – folytatta okfejtését az érsek.

Hozzátette: “Olyan sok szabály volt, hogy sokan beteges rettegésben éltek, ami a bűntudat és a kétségek fogságában és elnyomásában tartotta őket.”

Dublin érseke a múltban többször is felszólalt a homoszexuális élettársi kapcsolat törvényi elismeréséért, továbbá azt is többször hangoztatta, hogy a katolikus egyháznak az időkkel együtt kell változnia.

 

Az Írországban tartott 2015-ös népszavazás előtt, amely az azonos neműek “házasságának” törvényessé tételéről szólt, Martin érsek nem volt hajlandó iránymutatást adni a katolikus híveknek arról, hogyan szavazzanak. Ahogy az érsek mondta: “Nem kívánom lenyomni a saját vallási nézeteimet mások torkán.” E korábbi, hirhetté vált kijelentésének ugyanakkor ellentmond az idei nagypénteken elmondott beszéde, amiben arról panaszkodott, hogy “sok keresztény egyszerűen elrejti a hitét a szíve magányába”, ti. nem hajlandó nyilvánosan felvállalni azt.

A népszavazást követően a homoszexuális “házasság” legalizálását Martin érsek így kommentálta: “Értékelem, ahogyan a meleg és leszbikus férfiak és nők ma éreznek. Hogy úgy érzik, ez olyasmi, ami gazdagítja az életmódjukat. Azt gondolom, ez egy társadalmi forradalom.”

A Vatikán ezzel ellentétes előírásait semmibe véve, Martin érsek a brit The Tablet katolikus magazinnak azt is nyilatkozta még 2005-ben, hogy “Nem mondunk le egy szeminarista papjelöltről sem csupán azért, mert meleg.”

 

Diarmuid Martin érsek volt az is, aki, miután idén januárban botrány lett abból, hogy a Maynooth College szemináriumban több papnövendék is aktív felhasználója egy homoszexuális társkereső oldalnak, az érintett növendékeket egyszerűen Rómába, a Pápai Ír Kollégiumba helyeztette át, hogy a tanulmányaikat ott folytassák. Martin érsek a lépését nem a papnövendékek problematikusságával indokolta, hanem azzal, hogy őket egy névtelen (feltehetően a szemináriumból származó) levél buktatta le, szerinte pedig “ez a fajta civakodó légkör nem a legegészségesebb a tanulóim számára”.

Maynooth College Martin érsek védőszárnyai alatt a liberális disszidens és homoszexuális papnövendékek fellegvárává vált, ahonnan a katolikus hittel ellentétes és színvonaltalan papképzés, valamint a rendőrségi ügyekké is dagadó sorozatos szexuális botrányok miatt mostanra már szinte teljesen elfogytak a papi hivatásra jelentkezők.

Diarmund Martin érsek neve fémjelzi a Nagyfigyelmeztetés üzenetek formális eretnekséggé nyilvánítását és egyházi kiközösítéssel sújtását is.

A Hittani Kongregáció Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez című dokumentumában leszögezi: „elsősorban a helyi Ordináriusé a feladat, hogy felügyeljen és eljárjon” a magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatban.

A „nagy figyelmeztetésről” szóló írországi próféciák esetében a döntés a Dublini Főegyházmegye érsekét illette, akinek alábbi állásfoglalása 2014 nagyhetében jelent meg a főegyházmegye honlapján:

 

A DUBLINI FŐEGYHÁZMEGYE KÖZLEMÉNYE AZ „ISTENI IRGALMASSÁGRÓL NEVEZETT) MÁRIA” ÁLLÍTÓLAGOS LÁTNOKKAL KAPCSOLATBAN.

A Dublini Főegyházmegyébe folyamatosan érkeztek a kérések, hogy nyilatkozzék azoknak az állítólagos látomásoknak és üzeneteknek a hitelességéről, amelyeket egy magát „Isteni Irgalmasság(ról nevezett) Máriának” nevező és feltehetően a Dublini Főegyházmegye területén élő személy kap.

Diarmuid Martin érsek megállapította, hogy ezek az üzenetek és állítólagos látomások egyházi jóváhagyással nem rendelkeznek, és számos olyan szöveget tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a katolikus teológiának, ezért a Katolikus Egyházhoz tartozó közösségekben nem szabad terjeszteni és használni ezeket az üzeneteket, sőt az Isteni Irgalmasság Mária (MDM) üzeneteinek követése automatikus kiközösítéssel jár.

Akinek van füle a hallásra, hallja meg a Lélek hangját!

(A közlemény a Dublini Főegyházmegye honlapján olvasható, az információt a karizmatikus.hu oldal tette közkinccsé.)


 

http://metropolita.hu/2017/09/folytatja-amokfutasat-dublin-liberalis-erseke/

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu