Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Ima az abortusz megszüntetéséért

Kedves Testvérek!

Fontos téma!


"JÉZUS, MINDENT FELÜLMÚLÓ IRGALMADRA KÉRLEK, ÁLLÍTSD MEG AZ ABORTUSZT MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, HOZZ BÉKÉT ÉS SZERETETET A SZÍVEKBE! JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! MÁRIA, OLTALMAZZ MINKET!"

- művi abortusz
- technikai abortusz
- kémiai abortusz

Lásd: http://www.bioetikaiutmutato.hu/

Az Unió minden áron el akarja tüntetni a készpénzt: hamarosan jön a fenevad bélyege? A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió.

Az Unió minden áron el akarja tüntetni a készpénzt: hamarosan jön a fenevad bélyege?


A végidők szörnyűségeit vetítheti előre a készpénz végleges eltörlése? Az Unió és az Új világrend ördögi terve...

Napjainkban a készpénzzel való fizetés még egy lehetőség. Hamarosan azonban már a múlté lesz, és mindezek ellen szinte semmit sem tehetünk.

Az Európai Bizottság bejelentette ugyanis, hogy a készpénzes fizetéske korlátját majd lejjebb fogják vinni.

A szabályozás már jövőre, azaz 2018-ban érvénybe léphet, és egyértelműen a készpénzes fizetések felszámolására irányul az egész törekvés.

A határokat átívelő egységes szabályozás sokak szerint az Új világrend ördögi hatalmának ágyaz majd meg.

A hivatalos álláspont persze szépen hangzik. A gazdaságok “készpénzmentesítése” az egész világot foglalkoztatja, ugyanis hatalmas költséget spórolhatna meg az emberiség, ha a hatékonyabb elektronikus fizetésre állnánk át. Csakhogy az a "baj", hogy Európában a lakosság ragaszkodik a készpénzhez. Nem csoda, hiszen ez az egyetlen kézzelfogható formája.

Azonban ez az Új világrendet nem fogj megakadályozni abban, hogy keresztülvigye akaratát bármi áron.

Az emberek szerint komoly etikai aggálya van a készpénz mentesítésnek. Az emberek legnagyobb baja a készpénztelenítéssel az, hogy a szabályozás ártana a magánélet és a személyes névtelenség védelmének. Ez azonban csak egy dolog. Az emberek rá lennének kényszerítve arra, hogy egy "bélyeget" viseljenek magukon, vagy hordjanak magukkal.

Bankkártyák, elektronikus chipek, majd már most bőrbe, vagy az alá ültethető mikrochipek válthatják fel a bankkártyákat.

Ezekről az időkről még a Jelenések könyve is megemlékezik, mint az Antikrisztus idejéről, és Jézus második eljövetele előtti nyomorúságról.

De pontosan hogyan is szól ez az egész?

"Azt is teszi mindenkivel [a hamis próféta], kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. 18 Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13:16-18)

Jézus is beszél a Bibliában közvetlenül a fenevad bélyegének bevezetése utáni időkről. Ötszáz évvel azután, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, Jézust megkérdezték tanítványai, hogy milyen jelei lesznek visszatérésének és a világ végének. Jézus, többek között ezt az eseményt is a visszajövetelét közvetlenül megelőző fejlemények közé sorolta.

“Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen, Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után, meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Máté 24:15,21,29-31)

A technológia gyorsan fejlődik. Már vannak olyan helyek és vállalatok, ahol bőrbe ültetett chipekkel csekkolnak ki és be a dolgozók.

A jövőben pedig egyértelműen az az Unió és más hatalmak törekvése, hogy egy egységes rendszerben tudjanak az emberek fizetni. Ehhez pedig el kell törölni a készpénzt, és rá kell bírni mindenkit, hogy egy bőr alá ültethető "fizetőeszközt" hordozzon.

Ez lesz a társadalomban való részvétel alapja, vagyis senki sem fogja tudni megkerülni.

Az Egyesült Államokban egyre jobban elterjedt VeriChip és a többi RFID chip egyre szélesebb körben történő felhasználásával, a chipbeültetés elfogadtatására indított népszerűsítő kampány jó úton halad.

Egyes becslések szerint 10 éven belül a világon is elterjedhetnek. vagyis ennyi ideje lehet még a készpénzes világnak, és ekkor fog elkezdődni valójában az igazi végítélet...

 

A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió.

Nyomtatóbarát változat

2012. február 19. vasárnap, 3:00

Drága szeretett leányom, nem kell félned ezektől az üzenetektől.

Mert ezek szeretetem által adatnak a világ számára, amelyet az egész emberiség iránt érzek.

Az elkövetkezendő események ismerete segíteni fog gyermekeim felkészítésében, hogy meg tudják védeni az igazságot.

Figyelmeztetéseim segíthetnek a megtérések terjedésében, és képessé teszik gyermekeimet azon Ígéreteim igazságának elismerésében, hogy Én még egyszer vissza fogok jönni.

Második Eljövetelem még a ti életetekben fog bekövetkezni, gyermekeim.

Ti, a kiválasztott generáció, Dicsőséges Uralkodásom csodáit fogjátok learatni a Földön.

Én azokat is közétek számítom, kiválasztott gyermekeim, akik hátat fordítottak Nekem, és megtagadják szeretett Atyám, a legmagasságosabb Isten létezését.

Szeretetem betakarja majd mindazokat is, akik megvetnek Engem. Idővel ők is meg fognak térni.

Nem elegendő csupán üzeneteim elismerése, melyek neked, az Én prófétámnak, a végidők prófétájának adatnak, neked, a hét pecsét felnyitásának felelőssége is megadatott.

Ami valóban számít, az minden testvéred üdvözülése a világon.

A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogják erőiket. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor a tízszarvú vadállat felemelkedik, hogy uralja a hosszú szenvedésnek kitett ártatlan embereket.

A tízszarvú vadállat nem más, mint az Európai Unió, leányom, és Babilonként van megnevezve a Jelenések könyvében.

Babilon el fog esni, és a vörös sárkány, Kína és ezek szövetségesei fogják azt uralni.

Amikor ez megtörténik, akkor már a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak, aki ezek jelenlétében a saját vallását fogja majd gyakorolni.

Minden vallást be fognak tiltani, de a keresztények fogják a legnagyobb üldöztetést elszenvedni.

A Római Katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, nekik titokban kell majd misét tartaniuk.

Gyermekeim, valamennyi követőim, eljött az idő, hogy megtervezzétek a jövőtöket.

Én minden időben vezetni foglak benneteket.

Kezdjétek el most a felkészülést, mert idő lesz adva nektek arra, hogy ezt megtegyétek.

Ismételten mondom nektek, az ima, és abból egyre több, gyengíteni fogja a vadállat, a medve és a vörös sárkány hatalmát.

Ők csak nagyon rövid ideig fognak uralkodni. Mert azt követően el lesznek pusztítva.

Szeretett Megváltótok,
Az emberiség Megmentője,

Jézus Krisztus.

 

Keresztes Imahadjárat 18. imája Ima az Antikrisztus és csoportjának megállításáért.

Nyomtatóbarát változat

Ó, drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól. Védj meg minket a Sátán gonosz csapdájától. Mentsd meg Egyházad maradékát a Gonosztól.

Adj Egyházaidnak erőt és kegyelmeket, amelyekre szüksége lesz, hogy megvédjen bennünket a háborúktól és az üldöztetéstől, melyet a sátán és terrorista hadserege ellenünk tervez.

Ámen.

 


Keresztes Imahadjárat 61. imája Ima az Egy- Világ ellenőrzésének elhárításáért.

Nyomtatóbarát változat

Ó, drága Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítése emlékére kérlek, védj meg minket, gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, amelyet az Antikrisztus és követői terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Add meg nekünk azokat a Kegyelmeket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elutasítsuk a Fenevad Bélyegét, és add meg nekünk a szükséges segítséget, hogy leküzdjük a világ gonoszságait, melyeket azok terjesztenek, akik a sátán útját követik.

Esedezünk Hozzád, drága Atyánk, hogy védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket elég erőssé ahhoz, hogy mindenkor felállhassunk Szent Szavad hirdetésére.

Ámen.

Elzavartak hét papot egy kocsmából, mert azt hitték, legénybúcsúra öltöztek be.

Hírek

Elzavartak hét papot egy kocsmából, mert azt hitték, legénybúcsúra öltöztek be.

Frissen felszentelt társukat szerették volna megünnepelni a szeminaristák, de egy félreértés miatt kis híján nem engedték be őket a kocsmába.

Bár régen a sörfőzés szorosan kapcsolódott a szerzetesrendek életéhez, ma már furcsán nézünk, ha egy kocsmában reverendás pappal találkozunk. Szinte elképzelhetetlen jelenségnek tűnik, éppen ezért is zavarodott meg a cardiffi City Arms kocsma kidobója, aki egy hét fős, papokból álló társaságra azt hitte, legénybúcsút ünnepelnek.

Michael Doyle atya hat szeminarista társával tartott a cardiffi City Arms kocsmába, hogy koccintsanak egyet Peter McLaren társuk aznapi pappá szentelésére – írja a szeretlekmagyarorszag.hu . McLaren atyát a Metropolitan katedrálisban szentelték fel, rajta kívül még egy társukat is ünnepelték, akit szintén a héten szenteltek fel. A City Arms a helyi papság törzshelyének számít, még Cardiff érseke is szívesen látogatja. Ennek ellenére a bejárathoz érve a kidobó közölte az ünneplő társasággal, hogy nem mehetnek be.

Az indoklás szerint ugyanis jelmezbe öltözve nem lehet látogatni a helyet.

Az ajtónálló nem tudta elképzelni, hogy valódi papokkal áll szemben, legénybúcsúzó társaságnak nézte őket, és úgy gondolta, viselkedésük megzavarja majd a vendégeket.

A társaság csalódottan tudomásul vette a kiutasítást, amikor hirtelen a kocsma vezetője lépett oda hozzájuk és megkérdezte, hogy tényleg valódi papok-e?

A félreértés így hamar tisztázódott, és a papok egy jó sörrel ünnepelhették meg felszentelt társaikat. A kocsmáros még hozzátette:

“Nem mindennapi eset, hogy egy társaság, ami kizárólag papokból áll, nálunk szeretne inni egyet, de bármikor szívesen látjuk őket.”

Doyle atya szerint azonban nem szokatlan, hogy legénybúcsúzó társaságnak nézik őket, egy másik bárban például arról érdeklődtek, hogy melyikük a vőlegény.

„Nyomatékosan tiltakozom az újfajta liturgikus szokások ellen”

A római liturgia szétzúzása, ami eddigi mélypontját a NOM mostani gyakorlatában érte el, nem a „zsinatutáni” reform-consilium munkájával vette kezdetét. E bizottság Annibale Bugnini vezetésével mindössze azt rögzítette, amit a 20. század elején [X. Pius alatt, lásd e cikket: „Tevékeny részvétel”] elindult liturgikus mozgalomban részleteiben már megvitattak, megterveztek és kipróbáltak. A világosan látók számára ezért már a „zsinat” előtt felismerhető volt, hogy egy, a korszellem előtt kitárulkozó egyház és ennek liturgiája mely irányba fog kikerülhetetlenül terelődni.

Az internetre nemrég került fel Paul Claudel (1868-1955) egyik cikke, melyet a katolikus költő egy hónappal halála előtt a „Le Figaro” újságban jelentetett meg, abban az időben, amikor még XII. Pius volt az Egyház feje. Az itt következő szöveg Claudel cikkének legfontosabb részeit foglalja össze. [Azt se felejtsük el, hogy az e cikkben kárhoztatott szokás erre az időre már nem csak Franciaországban, de Németországban, Ausztriában, az USA-ban és még nyilván sok más helyen is vészesen elterjedt. Lásd ezzel kapcsolatban a következő tanulmányt: Az új miserítus.]

 


Nyomatékosan tiltakozom az ellen, hogy a szentmisét Franciaországban egyre gyakrabban mutatják be a nép felé fordulva. A vallás alapelve az, hogy Isten áll az első helyen, és hogy az emberek jóléte csak e főelv elismerésének és praktikus alkalmazásának egyik hatását képezi. A szentmisében kiváló módon adjuk meg Istennek az Őt megillető tiszteletet azáltal, hogy a pap az oltáron bemutatja Neki a mi nevünkben Fia áldozatát. Mi vagyunk azok, akik Istennek a pap által és vele együtt áldozati ajándékainkat és imánkat felajánljuk.

A nép felé forduló újfajta liturgia elrabolja a hívőktől méltóságukat és jogaikat. A pap a misét többé már nem velük közösen ünnepli, mint tette korábban, amit azzal jelzett, hogy azoknál az aktusoknál, melyeket a hívők nevében végzett, kifordult hozzájuk, hogy részvételüket és együttműködésüket biztosítsa. Eredetileg ezt a viselkedést értették a „mise követése” alatt. Mindebből mára csak egy kíváncsi közönség marad, ami bámulja a papot, ahogy az a „munkáját” végzi. Nem csoda, hogy ezt látva a hitetlenek a papot egy mágussal hasonlítják össze, aki a bámuló tömeg előtt mutatja be bűvészmutatványait.

Való igaz, hogy a szentmisében a legmegrendítőbb és legszemélyesebb részek rejtve maradnak a hívek szemei elől. De szívükben és hitükben ezek sincsenek elrejtve. Ennek jele az is, hogy az ünnepélyes szentmisében a szubdiakónus a felajánlás alatt az oltár lépcsői előtt áll, és kezeibe rejti arcát. Mi is arra vagyunk felszólítva, hogy az imádkozás alatt magunkba szálljunk, és ne kíváncsiak, hanem összeszedettek legyünk. ….

A mostani sajnálatos gyakorlat a hívek nagy megdöbbenésére és összezavarására a tiszteletreméltó régi szertartást teljesen megfordította. Már nincs többé oltár – hol maradt a megszentelt kő, amit a Jelenések Könyve magával Krisztus Testével hasonlít össze? Az oltár helyett durva állvány van asztalterítővel, ami lehangoló módon emlékeztet bennünket a kálvinista munkapadokra.
Mivel a hívek jó látását, szabad betekintését tették meg a legfőbb elvnek, ezt a „munkapadot” mindentől szabaddá kellett tenni: Nem csak a gyertyatartókat és a virágvázákat, de még a tabernákulumot, sőt, még a feszületet is eltávolították! A pap a misét egy légüres térben ünnepli! Amikor a híveket arra szólítja fel, hogy emeljék fel szívüket és tekintetüket – azok hova emeljék? Már semmi nincs a szemünk előtt, ami segítene, hogy lelkünk az Isteni felé irányuljon!

(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2017. július 29.)
http://katolikus-honlap.hu/1701/claudel.htm

Németországban naponta tíz nőt erőszakolnak meg migránsok

Németországban vasárnap nemi erőszak áldozatává vált egy kora hajnalban hazafelé tartó fiatal nő. A “bevándorló hátterű személy” követni kezdte, majd hátulról megragadta és erőszakkal egy parkos területre vitte áldozatát.

A Focus.de információi szerint vasárnap kora hajnalban, Rosenheimben történt a brutális támadás. A 21 éves áldozat hajnali 3 és 4 óra közt hazafelé tartott, amikor egy ismeretlen férfi követni kezdte, majd hátulról megragadta, és erőszakkal magával vitte egy közeli fás területre. Az elkövető ott megerőszakolta áldozatát, majd elmenekült a helyszínről.

A személyleírás alapján az elkövető kb. 175 cm magas, 30 év körüli férfi – sötét haj, sötét bőr, és hibásan beszélt németül.

A Bundeskriminalamt hivatalos adatai szerint

Németországban naponta tíz nőt erőszakolnak meg migránsok.

2013-ban 599 migránsok által elkövetett erőszakos közösülés történt, ez naponta átlagosan két áldozatot jelentett. 2014-ben már 949 eset történt. Ez a szám a 2015-ös nagy bevándorlási hullámmal 1683-ra emelkedett, 2016-ban pedig csak az év első negyedében 2790 eset történt, ami már napi tíz áldozatot jelent. Németország ezzel kezd felzárkózni számos afrikai országhoz és Svédországhoz, ahol a bevándorlók miatt szintén afrikai szintre emelkedett a nemi erőszakok száma.


http://www.hidfo.ru/2017/07/nemetorszagban-naponta-tiz-not-eroszakolnak-meg-migransok/

2017. szeptember 23. esemény

2017. 07. 28, Péntek

Találkozás Ádámmal és Évával

Ősszüleink így szóltak: „Az emberiség nagy események előtt áll. A történelem újra meg fogja ismételni önmagát. Az özönvíz után Isten a világot tűz által fogja megtisztítani. Bűnbeesésünk után az őskígyónak még nem volt akkora a hatalma, mint a XXI. században. Mi elkövettük a bűnt, és egész életünkkel vezekeltünk bűnbánatot tartva. A többi lélekkel együtt mi is vártuk a Megváltót a pokol tornácán, ahol sötétség és üresség volt. Jézus Krisztus alászállt a poklokra és magával vitte az igazakat a Paradicsomba. A pokol tornácán megtapasztaltuk Isten irgalmát és szeretetét a bűnösök iránt. Az Úr irgalmas mindazokhoz, akik őszintén megbánják vétkeiket. Ám igazságos azokhoz, akik nem kérnek az Ő irgalmából és megátalkodnak a bűnben. Ne féljetek, mert a büntetés előtt az egész emberiség lehetőséget kap a megtérésre! Ezt a kegyelmet a Szűzanya esdette ki a Szentháromságtól, mielőtt a világ szembesülni fog a büntetéssel. A bűnöknek következménye van. A Földön és a túlvilágon egyetlen bűn sem maradhat tisztázatlanul (kivéve a meggyónt bűnöket). Mindent tisztázni kell, még a legapróbb bűnös gondolatokat is. A Mennyben makulátlan tisztaság uralkodik, hiszen a bűnnek a nyomát sem látni. Törekedjetek arra, hogy a lelketekben tisztaság legyen, mert a lélek állapota meghatározó! Isten nagy jeleket küld nektek az égben és a Földön. Figyeljétek az ég csillagait, amelyek üzennek számotokra! A Szentlélekkel együttműködve értelmezzétek a jeleket! Bizonyára hallottatok arról, hogy 2017. szeptember 23- án az égen látható lesz, amit a Jelenések könyvében olvashattok:

Az égen nagy jel tűnt fel: egy az asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. (Jel 12,1-6)

Gyermekeim, ne az időpont tényével foglalkozzatok, hanem a mögötte álló misztériummal! Az egyház életében nagy fordulat fog bekövetkezni, amely hatással lesz az egész világra. Ez az esemény hosszabb időre meghatározó lesz. Az Ég fájdalommal fogja szemlélni az egyház sorsát. A szakadás egyre nyíltabb lesz és eldől véglegesen, hogy ki kit szolgál. Készítsétek fel lelketeket, mert Isten a jeleket felhívásként küldi, nem pedig a kíváncsiság kielégítésére!”


http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/07/28/2017-szeptember-23-esemeny

A hamispróféta szerint még mindig túl sok a pap

A Benoit et moi francia blog közzétette egy „pap” beszámolóját egy olyan eseményről, mely pár napja zajlott le a vatikáni Santa Marta vendégházban. A szerző szerint nem egyszeri esetről van szó, hanem Bergoglio személyiségének egyik sajátságosságáról, mely igen messze van attól a szívélyességtől, melyet a média mutat róla. A blog nem közölte forrása, azaz a „pap” nevét, de azt írta róla, hogy ismert személyiség, és szavahihetősége minden kétségen felül áll.

A beszámoló szerint egy csoport nemrégen „felszentelt” fiatal „pap” ugyanabból az egyházmegyéből, zarándokútra ment Rómába. Útjuk előtt kérelmet nyújtottak be, hogy egyik délben a Santa Marta vendégházban ebédelhessenek, és találkozhassanak Bergoglioval és másnap koncelebrálhassanak vele. Kérésüket meghallgatták…
A kijelölt napon és órában megérkeztek a Santa Marta éttermébe, ahol egy titkár közölte velük, hogy Bergoglio odajön majd az asztalukhoz. Amikor ez megtörtént, a következő meghökkentő párbeszéd zajlott le Bergoglio és a „papok” között:

– Bergoglio: Honnan jöttök?
– Az újonnan „felszenteltek”: X. egyházmegyéből.
Amikor Bergoglio meghallotta, hogy mindannyian ugyanannak az egyházmegyének a tagjai, elsötétült az arca, és ezt mondta: Tehát X. egyházmegyében még sok a pap. Ez azt jelenti, hogy probléma van. A megkülönböztetés problémája. – Majd továbbment.

Az újonnan „felszenteltek” dermedten néztek egymásra, majd rövid tanácskozásba fogtak, aztán anélkül, hogy megebédeltek volna, elhagyták a vendégházat, és lemondtak a másnapi „koncelebrálásról” is.

(forrás: www.katholisches.info – 2017. július 27.)

http://www.katolikus-honlap.hu/1701/berg.htm

Kaptam, küldöm, valóban fontos lenne!!!

Mivel a napokban derült ki, hogy sok komoly engesztelő sem ismeri, hogy a MENNYEI ATYA aug. 1. vasárnapjára ill. 07-re kért egy "saját ünnepet"!
Ezért most mellékelem a LEGMAGASSÁGOSABB kérését, "hogy áradjon a kegyelem..." és hogy minél gyorsabban körbemenjen az oly régóta kért és várt MENNYEI ATYAI VÁGYA... (Azt gondolom, hogy a JÓ ISTEN az emberi kis lépéseinkre "ISTENI LÉPÉSEKKEL" fog válaszolni, mert Ő Önmagát meg nem tagadhatja....")
ISTEN áldása kísérje munkálkodásunkat!


Égi Édesanyánk üzenete 2017. július 25-én Medjugorjéból

Legyetek imádság

Medjugorje, 2017. július 25.

"Drága gyermekek! Legyetek imádság és Isten szeretetének visszfénye mindazok számára, akik távol vannak Istentől és Isten parancsaitól. Gyermekek, legyetek hűségesek és határozottak a megtérésben és dolgozzatok önmagatokon, hogy az életszentség igazság legyen számotokra, és az ima által ösztönözzétek magatokat a jóra, hogy kellemesebb legyen földi életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."


Ha visszaemlékezünk a Szűzanya múlt havi, a jelenések évfordulójára adott üzenetére, akkor láthatjuk, hogy mély imára hívott bennünket. A legjobb ima az őszinte ima, amely létünk mélyéből fakad és éltünk jelen pillanatát tükrözi. Tudjuk, hogy Jézus az imában tudott kérni és hálát adni Mennyei Atyjának, de ugyanakkor vérrel verejtékezve imádkozott a Getszemáni kertben.
A Szűzanya mostani üzenetében arra hív bennünket, hogy legyünk imádság. Cselánói Tamás, Szent Ferenc életrajzának írója, imának nevezte őt. Assisi Szent Ferencet kimondottan „imának” definiálta. „Sokszor anélkül, hogy ajkait mozgatta volna, magában imádkozott, és azzal, hogy külső érzékeit befelé összpontosította, lelkét szinte az égig való szárnyalásra képesítette. Így minden tehetségét és érzését arra az egy dologra irányította, amit éppen kért az Úrtól, és nem is annyira imádkozó (embernek), mint inkább imádságnak látszott. (...) Ilyenkor egész benseje izzásba jött, s a tekintete, úgyszintén szeretettől olvadozó lelke már a mennyek országában időzött“ ( 2 Cel 95). Ferenc imává és az ima legőszintébb tanítójává vált. Magányos és rejtett helyeket keresett, ahol az imában az Úrral találkozott.
Szent Márk evangélista írja: „Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék” (Mk 1,35). Amikor Jézus imádkozni akart, lemondott az alvásról is. Ez tanitás számunkra is, ugyanakkor az Úrhoz vezető út. Ahhoz, hogy emberi kapcsolataink termékenyek legyenek, előbb meg kell tanulnunk egyedül lenni. Életünkben értékelnünk kell az egyedüllét idejét. A szentek életében is nagy szerepe volt a magánynak.
Nekünk, mai keresztényeknek, akik túlzott tevékenységgel vagyunk megfertőzve, úgy tűnik, többet kell adnunk magunkból – de, mi az, amit adhatunk? Azt gondolhatnánk, hogy Jézusnak, aki oly szoros kapcsolatban van az Atyával, nem is kellett imádkoznia. De, Ő nagyon is imádkozott, sokszor lemondva az alvásról is. És ez mindig is így lesz. Az emberek azoknak a társaságát keresik, akik találkoznak Istennel. Ha életünkben nincs összeszedettség és ima, csak az emberek elől való menekülés saját munkánk világába, akkor ezáltal, önzésünk megszállottjaivá válunk.
Kérdezd meg magadtól, mennyi időt szánsz az imára?
Legfontosabb dolgaid közül, hányadik helyen van az ima?
Az első helyen van, mint a legfontosabb, vagy csak valahol dolgaid, tevékenységeid sorának végén?
Válaszolj ezekre a kérdésekre és meglátod mi fontosabb az életedben Istennél?!
Sokan panaszkodnak, hogy a napi feladatok sokaságában milyen nehéz időt találni az imára. Azonban arra, amit szeretünk, mindig találunk időt. Csak az imában kaphatjuk meg azt, hogy mit tehetünk, mivé válhatunk, és mit adhatunk másoknak.
Imádság
Szűz Mária, kegyelemmel teljes, taníts meg tisztán megőrizni szívünket és úgy elmélkedni, ahogyan Te tetted. Imádkozz velünk és értünk úgy, ahogyan az apostolokkal imádkoztál, Jézus ígéretének beteljesedésére, a Szentlélekre várva. Te a Szentlélek jegyese vagy, te ismered az Ő erejét és fényét, amire nekünk oly szükségünk van. Hála neked ezekért az évekért, amelyekben buzdítasz bennünket és utat mutatsz, hogy elnyerhessük azokat a kegyelmeket, amelyeket Isten nekünk szeretne ajándékozni. Kérlek mindazokért, akiket rabul ejtett a közömbösség, a lelki lustaság és vakság. Kérlek, takard be őket édesanyai palástoddal, hogy kiutat találjanak a rabságból, és eljussanak az élet teljességére, amelyet Jézus ígért nekünk. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Határtalan hit és tántoríthatatlan bizalom

Látva mai világunkat és ismerve a történelmet, ismerve a Bibliát, előbb-utóbb, még a legtürelmesebbek is, óhatatlan felteszik a kérdést: Hogyan lehetséges, hogy Isten még nem vet véget az emberek garázdálkodásának, a folyamatos, szörnyűséges szentségtörésnek, amit Ellene elkövetnek. Még azok is, akik Isten kifürkészhetetlen akaratát Isten kegyelmének segítségével alázatosan elfogadják, eszükkel megpróbálnak valamiféle magyarázatot találni a miértekre.

Szent Iréneusz egyházatya a 2. század végén, amikor a keresztények szintén Jézus második eljövetelét várták – ha nem is úgy, mint mi, az Utolsó Ítéletkor, hanem az azelőttit, az Ezeréves földi uralkodásának kezdetét – erre a miértre a következő választ adta az eretnekek ellen írt híres, Adversus Haereses című könyvében [német nyelven az egész mű megtalálható a honlapon, magyarul csak egy rövid részlet belőle]:
„A harcnak még nincs vége, mivel a démonok továbbra is folytatják a MEGKERESZTELTEK megkísértését, mégpedig a Teremtő tudtával, aki ezt vagy a bűnök büntetéseként, vagy tisztulásként, vagy a lelki megpróbáltatások alatti kölcsönös segítségnyújtással a felebaráti szeretetben való növekedés érdekében engedélyezi. De mindezek előtt leginkább azért, hogy a hitben éberek és erősek maradjunk.”

A következő elképzelés megfelel Szent Iréneusz magyarázatának: Isten azért halogatja közvetlen közbelépését, mert még időt ad azoknak a jó útra térésre, akikben a mai szörnyűséges aposztáziában a jószándéknak, a katolikus érzületnek legalább csírája megmaradt. És azért, hogy a már jó úton levőkben a buzgalmat, de elsősorban az Iránta való szeretetet megerősítse. Igencsak valószínű, hogy az üdvtörténet szempontjából korunk nem a nyilvános eretnekekről, vagyis a zsinati szektáról és ennek tagjairól, és a Sátán többi evilági „munkatársáról” szól, hanem a jóakaratú eltévelyedettekről, keresőkről és a kitartani igyekvőkről. Isten azért enged meg naponta egyre szörnyűbb istentagadásokat, hogy a tévelygőket, a féligazsággal megelégedőket végre észre térítse és a már jó úton levőkben a természetfeletti erényeket növelje.

Arról a harcról, ami a mennyben a lelkekért folyik, plasztikus példát ad a következő történet P. Thomas Jentzsch „Fatima és a félhold” című könyvéből:

A Lepantoi tengeri csata
Hogy a keresztény seregeknek a jelentős túlerőben levő török flotta felett Lepanto mellett aratott győzelme [1571. október 7.] valóban az Ég Királynőjének volt köszönhető, az a nép számára teljes bizonyossággal akkor derült ki, amikor ismertté vált az a látomás, melyben Don Juan d' Austria, V. Károly természetes fiának, a keresztény seregek fővezérének nevelőanyja, a spanyol Katharina Cardonne, egy szentéletű vezeklő asszony részesült. Szent V. Pius pápa felszólítására ő is, mint oly sok hívő e sorsdöntő napokban, bensőséges imával és nehéz vezeklésekkel ostromolta az eget a keresztény seregek győzelméért, Európa megmeneküléséért az iszlám veszélytől. A döntő csata napján szobájából félelemteljes és megrendítő kiáltások hallatszottak ki. Lelki atyjának kérdésére bevallotta, hogy szörnyűséges jelenet játszódott le a szemei előtt. Látomásában az Isteni Felséget látta, akinek egyik oldalán démoni lelkek álltak, akik Isten elé tették azt a megszámlálhatatlan bűnt, amit a keresztények követtek el, és akik ezért azt követelték Istentől, hogy gyakorolja isteni igazságosságát a bűnösökkel szemben. A másik oldalon angyaloktól körülvéve az Ég Királynője állott, aki e bűnök ellensúlyozására az ezen a döntő napokban elimádkozott rózsafüzéreket nyújtotta Istennek. A két szembenálló csoport között ide-oda folyt a szörnyűséges harc. Miközben Katharina megkettőzött buzgósággal és áhítattal tovább imádkozott és vezekelt, túláradó örömmel hirtelen megpillantotta, hogy az óriási harc a keresztények javára dőlt el.

Akár igaz ez a történet, akár nem, nekünk sokat segíthet. Ráadásul hasonló látomásról a szentek is beszámoltak, és a katolikus tanításból is tudjuk, hogy a bűnösöket Sátán vádolja Isten előtt, „kikéri” magának őket (lásd például Lk 22,31: „Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát”).

A fentebb vázolt látomás, illetve ennek leírása érzékelhetővé teszi számunkra, gyenge, érzékeinkhez láncolt emberek számára ezen harcok lefolyását.
Képzeljük el tehát, hogy a démonok ma mekkora listát tárhatnak Isten elé az emberek bűneivel, és hogy mennyi rózsafüzér kellene ahhoz, hogy ezt a véget nem érő bűnlajstromot ellensúlyozni lehessen? Ismerve a mai állapotokat, nem valószínű, hogy a harc az igazságosság jegyében az imádkozók javára dőlhetne el. Ezért valószínű, hogy Isten már csak az egyesek sorsával törődik, egyesek, a valóban jóakaratúak megtérésére vár. Azok sorsával, akik hajlandók „meghalni a bűnnek, a világnak és a világ hívságainak,”, azaz hajlandók Isten, aki az igazság és az élet, kedvéért lemondani minden evilági hiúságról, beleértve ebbe a sikert, a hírnevet, a becsvágyat, a látszólagos evilági biztonságot, és mindezt készek feladni az egyedül Istenben való bizalmukért.
Myra Davidoglou „Isten azért pusztította el Szodomát, mert nem volt benne még tíz igaz ember sem” című cikkében ezeket írja: „Isten szemében bizonyára jelentősége van az igazak számának. Ha egy nép vétkei és gaztettei olyan nagyok, hogy már az égre kiáltanak, néhány istenfélő és kifogástalan hívő nem elegendő arra, hogy ettől a néptől elháruljon az isteni büntetés. … Egyedül Isten ismeri a kiválasztottak számát. Ami a maradékot illeti, hogy mi sokan vagyunk-e vagy sem; ettől függetlenül, viselkedésünknek meg kell felelnie Isten szavának, miszerint, »aki mindvégig kitart, az üdvözül«. (Mt 24,13) … Az isteni harag lecsillapítására csak egyetlen eszköz létezik, mégpedig a személyes bűnbánat és vezeklés és minden egyes ember szentté válása. Semmit nem használ ezt mondani: Uram, Uram! Mint ahogy egyedül az sem, ha valaki korrekt az imádkozásban, de egyúttal nem tartja meg a parancsokat.”

Mert akármilyen kevesen is vannak, amíg akadnak Isten parancsait maradéktalanul megtartani akaró, egyedül a teljes igazság szerint élni akaró emberek, addig a Sátán nem győzedelmeskedhet. Mivel a gonosz minden korban és minden helyzetben meg van róla győződve, és ezzel áltatja magát és mindenki mást, hogy megfelelő bér ellenében nincs egyetlen ember sem, aki képes lenne ellenállni a rossznak, a csábításnak. Sátán nem érzi magát tehát biztonságban, nem érzi magát győztesnek, nem nyugszik addig, amíg egyetlen egy ember marad, aki hisz Krisztusban, Őt, az igazságot követi, és a világ minden kincséért, csábításáért sem tagadja meg Megváltóját. [A gonosznak ezt a tulajdonságát magunk körül is megfigyelhetjük, sőt, számos film választja ezt témájául.]

A jóban való kitartáshoz, illetve a teljes igazsághoz való eljutáshoz azonban nem elegendőek emberi erőink, ehhez manapság, minden vezetés, minden tekintély megszűntekor, már természetfeletti segítség szükségeltetik, ugyanolyan erő, mint amit Isten a fizikailag elszenvedett vértanúságnál adott híveinek. Hogy ezt a vértanúságot el tudjuk viselni, hogy erre fel tudjunk készülni, ahhoz előbb a vértanúság mibenlétével kell tisztában lennünk.
Következzen tehát elsőnek a Magyar Katolikus Lexikon magyarázata a vértanúságról, majd egy részlet az antimodernist.org cikkéből: „A vértanúság, mint történeti tömegbizonyság, főleg a kereszténység első századaiban, annak tanújele, hogy azok az evangéliumi tények, amelyeken a kereszténység s főleg Jézus istenségének hite nyugszik, annyira kétségen felül álló, annyira a legjobb tanúságok s bizonyságok által beigazolt valóságokként éltek a hozzájuk történetileg közelálló nemzedékek lelkében, hogy a jóhiszemű s igazságszerető emberek inkább a halált választották, mintsem e tényeket bármi földi előny kedvéért megtagadták volna.”

A vértanúság
(forrás: antimodernist.org/am – 2017. június 25.

A katolikus tanítás szerint azt, akinek hite miatt súlyos üldöztetéseket kell elszenvednie, hitvallónak nevezik. Vértanú az, aki Krisztusban való hitéért, vagy valamely krisztusi erényért (mert a keresztény erény bizonyos értelemben a hit megvallása) türelmesen (ellenállás nélkül) elszenvedi az erőszakkal, gyűlöletből okozott halált, vagyis halálával tanúságot tesz Krisztusban való hitéről.
A keresztény vértanúságnak két előfeltétele van: A vértanúnak a halált önként kell vállalnia, azaz nem kelletlenül vagy kényszerből, de kifejezetten keresnie az alkalmat a vértanúságra, nem szabad. Másodszor az igaz hitért kell életét adnia, mert aki tévtanért hal meg, nem lesz mártír, mivel hiányzik belőle Isten szeretete, ami nélkül a mártíromságnak nincs természetfeletti értéke.

A vértanúság elszenvedése heroikus aktusa a természetfeletti erénynek, a lelkierőnek, de egyúttal a teológiai erényeknek, a hitnek, a reménynek, és legfőképpen a szeretetnek is, ami ezt a cselekedetet egyáltalán lehetővé teszi. A vértanúsághoz a hősiesség erénye valójában, mint szükséges elvből, a szeretetből ered, és ez az egyetlen, igaz római-katolikus Egyházon kívül nem jöhet létre, mert a természetfeletti erények előfeltételezik a megszentelő kegyelem meglétét, és mindig ehhez vannak hozzákapcsolva. A vértanúság ezért per se elválaszthatatlanul kapcsolódik az igazi valláshoz és az igazi Egyházhoz.

Mielőtt alaposan megvizsgálnánk magunkat, hogy minket mi ösztökél a kitartásra, az önbecsülés, a hiúság, a hagyománytisztelet, vagy bármely más emberi tulajdonság, vagy valóban Isten alázatos szeretete, ahogy azt a vértanúság megköveteli, következzen egy részlet H. V. Morton első ízben 1957-ben megjelent „Róma – vándorlások a múltban és a jelenben” című könyvéből. A szerző az itt következő részben a Callixtus katakombában tett látogatásakor az őt vezető szerzetessel folytatott beszélgetéséből idéz [megjegyzés: amikor 1989-ben, tehát nem 500 vagy 100, hanem pusztán 28 évvel ezelőtt első ízben Rómában jártam, még minket, azaz mindössze két látogatót, is egy szerzetes vezetett gyertyafényben végig ebben a katakombában].– Ön sok időt tölt a katakombákban, jegyeztem meg. Mi teszi Önre a legmélyebb benyomást?
– Na hallja, válaszolt, naponta kérdések százaira kell választ adnom, de ilyesmit még soha senki nem kérdezett tőlem. De mégis azonnal, gondolkozás nélkül válaszolni tudok rá: a határtalan hit és a tántoríthatatlan bizalom élménye, érzékelése.
– Olykor arra gondolok, folytatta tovább inkább magának, mint nekem, hogy a mai világ a materializmusával és az akkori római világ valójában eléggé hasonlítottak egymáshoz. A katakombákba leszállva azonban annak a hitnek a világába jutok, mely hegyeket képes megmozgatni.Mai világunkban, ami nemcsak tökéletesen istentelen, de minden képzeletet felülmúlóan ostoba, rohadt és szennyes is, Krisztushoz hűnek maradni, a világnak ellenszegülni, a teljes igazság szerint élni, nos, ezt csakis az első keresztényekre jellemző „határtalan hittel és tántoríthatatlan bizalommal” lehet elérni. Aki azon katolikusok közé szeretne tartozni, akiket Urunk, ha visszajön, „ébren” talál, annak mindenáron igyekeznie kell a szellemi-lelki megpróbáltatásokat egyre inkább Urunk iránti szeretetből vállalni és viselni. Akinek ez sikerül, az a másik két természetfeletti erényt, a hitet és a reményt is megszerzi, melyek segítségével örömmel és nem „kelletlenül” tudja majd a világ borzalmait elviselni. Imádkozzunk, hogy a római katakombák „határtalan hittel és tántoríthatatlan bizalommal” bíró első keresztényeinek a közbenjárása hozzásegítsen ehhez bennünket.

http://katolikus-honlap.hu/1701/szellemiver.htm

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu