Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Németország határozott lépést tesz a saría jogrend bevezetése felé

A német parlament pénteken dönt az azonos neműek házasságkötéséről. A házasság hagyományos meghatározásának relativizálása megnyitja az utat a többnejűség legalizálása előtt is, ami a saría jogrend bevezetése felé tett lépés.

A homoszexuálisok nem kellene tovább várjanak arra, hogy Németországban a törvény egyenjogúságot garantáljon a számukra – mondta Christina Lueders, Berlin antidiszkriminációs ügynökségének vezetője a The Localnak nyilatkozva. A német parlament pénteken fog szavazni az azonos neműek házasságkötésének engedélyezéséről, miután Angela Merkel nyíltan kijelentette; a pártjához tartozó képviselők számára nem írják elő, milyen álláspontot képviseljenek ebben a kérdésben, ehelyett szavazzanak inkább saját belátásuk szerint.

A Los Angeles Times beszámolója szerint Merkel hétfőn azt mondta, ez egy olyan kérdés, amiben nem akarja a többségi álláspontot ráerőltetni a parlamentre, a képviselők ehelyett saját álláspontjuk alapján kell leadják szavazatukat.

Merkel elmondása szerint olyan dolgokat tapasztalt meg, ami miatt alapvetően megváltozott az álláspontja ezzel kapcsolatban; azt látta, hogy az azonos nemű párok is megfelelő neveltetésben részesítik gyermekeiket, emiatt engedélyezni lehetne számukra a házasságkötést.

Németország 2001-ben engedélyezte az azonos neműek számára az élettársi kapcsolatot, de Merkel pártja mindeddig nem volt hajlandó a Bundestag elé vinni a házasságkötésük kérdését.

A homoszexuális házasságkötés engedélyezésével azonban Németország hivatalosan is megkérdőjelezi a házasság hagyományos definícióját, ezzel társadalmi vita veszi kezdetét a házasság újradefiniálásáról. Miközben a homoszexuális házasságkötés csak egy néhány százalékos kisebbség jogait érintő kérdés, a házasság hagyományos értelmezésének megkérdőjelezésével más kisebbségi csoportok is társadalmi legitimációt kapnak arra, hogy saját értékrendjük mentén elkezdjék követelni a házasság fogalmának újradefiniálását.

A belügyminisztérium adatai szerint mintegy 4,4-4,7 millió muszlim él Németországban. A fundamentalista muszlim szervezetek által hirdetett saría jogrend azonban engedélyezi a többnejűséget is. Amennyiben a lakosság alig néhány százalékát kitevő homoszexuálisok jogot formálhatnak arra, hogy miattuk a házasság és család hagyományos értelmezését állami szinten újradefiniálják, a lakosság tekintélyes hányadát képviselő muszlim közösség is jogot fog formálni arra, hogy követelje a német hatóságoktól a házasság fogalmának újraértelmezését, hiszen jelenleg „a muszlim férfiak számára jogfosztottságot jelent, hogy hivatalosan nem köthetnek házasságot több asszonnyal”.

Amennyiben megkérdőjeleződik a hagyományos család és a házasság definíciója, milyen értékrend mentén jelenthetnénk ki azt, hogy a házasság két személy házasságkötését jelenti, és nem három, négy, vagy akár nyolc személy életszövetségre lépését? Miért lehet több joga a homoszexuálisoknak, mint az iszlám vallást követő németeknek? Ez nem jelent jogegyenlőtlenséget? A fentiek miatt, amennyiben Németország engedélyezi az azonos neműek házasságkötését, ez mérföldkő a saría jogrend bevezetéséhez vezető úton.

http://www.hidfo.ru/2017/06/nemetorszag-hatarozott-lepest-tesz-a-saria-jogrend-bevezetese-fele/

„Csak a természet fordult ki a sarkaiból”

Altöttingben látható az a világhíres körkép (Jerusalem Panorama Kreuzigung Christi), amit Gebhard Fugel (1863-1939) müncheni festő 1902 és 1903 között festett kollégáival, és ami Jeruzsálemet ábrázolja Jézus Krisztus kereszten elszenvedett halálának pillanatában.
Ez a „különleges művészi forma, ami az építészetet, a festészetet és a színházi díszletet mágikus szintézisben egyesíti, a látogatókat időutazásra hívja meg. 2009 óta a panoráma élményét Moritz Fehr hanginstallációja gazdagítja”, áll a prospektusban. Az utóbbi mondat azt jelenti, hogy a látogatók nemcsak nézhetik a képeken Jézus szenvedéstörténetét, hanem művészi tolmácsolásban hallhatják is.

Mivel Pontius Pilátus attól tartott, hogy Jézus hívei esetleg tiltakozni fognak mesterük meggyilkolása ellen, vagy azok a zsidók, akik alig pár nappal azelőtt diadalüvöltéssel fogadták „királyukat” lázongani kezdenek, ezért katonákat rendelt ki a rend biztosítására. Mikor ezek látták, hogy nincs rájuk szükség, Krisztus halálának beálltakor elsőnek indultak vissza a városban található kaszárnyájukba. A képen a Golgotáról levezető úton tehát a legelöl a katonák haladnak, őket követi Cirenei Simon a fiaival.
Amikor a beszélő e jelenethez ér, ezt mondja: A katonáknak nem volt okuk a beavatkozásra, senki nem tiltakozott, senki nem akart Jézus védelmére kelni. „Csak a természet fordult ki a sarkaiból.” …. Pontosan úgy, ahogy napjainkban történik….

Emlékeztetőül néhány részlet Malachi Martin atya interjújából:
Hogy némileg világosabban lássuk a helyzetet, nézzük meg, mi történt Jézus kínszenvedései, a passió idején. Urunkat ellenségei késő éjszaka fogták el, és másnap délután 6 óráig tartották fogva, amikor hirtelen összeroskadt, és egy hangos kiáltással meghalt. Biztos vagyok benne, hogy ez idő alatt a Szűzanya vagy János evangélista nem mondtak ilyet, de abban is biztosak lehetünk, hogy a Jeruzsálembe gyűlt apostolok és tanítványok a helyüket nem találva járkáltak, és ezt mondogatták: „Ő tudja majd, amit kell. Isten be fog avatkozni. Az angyalok egy hadseregét küldi majd el, akik megszabadítják Őt. Valamit csak fog tenni!”
De maga tudja, Bernard, hogy Ő nem tett semmit. Feltartóztathatatlanul végigment mindenen egészen a sírba tételig. Krisztusnak meg kellett halnia, mielőtt feltámadt a sírból. Éppúgy, mint ahogy mivelünk is történik. Isten nem készül tenni semmit. Isten nem avatkozik be. Nem fog történni hirtelen változás, amelynek következtében minden újból rendben lesz, és olyan katolikus lesz, mint volt azelőtt. Bernard, soha többé nem lesz olyan, mint volt! Az Egyház soha többé nem áll vissza olyanná, mint amilyen volt! Az meghalt és elmúlt. Mi a sírba megyünk, mielőtt feltámadunk. …
Ma nem ismerünk rá a Katolikus Egyházra. Annyira széttépték darabokra, annyira megkínozták, kivéreztették, összeverték. Kell annyi hitünk legyen, mint Máriának, amikor azt mondta: „Igen, ez az én Jézusom.” És felment a Kálváriára, hogy lássa Őt meghalni. Az még előttünk van, hogy lássuk ezt a dolgot egészen meghalni. Sírba tenni! Látni fogjuk mindennek a kigúnyolását. Ez az, ami reánk vár. És ezt Jézus szemmel láthatóan akarja és megengedi. Temetkezés vár ránk, a katolikus eszmények fokozatos elhantolása mindenütt, mind a nyilvános, mind pedig a magánéletben.
Közülünk azok, akik még gyakorolják a katolikus hitet, egyszerűen csak a keresztjeiket fogják hordozni. Amíg csak meg nem halunk. És ez minden, ami elváratik tőlünk.http://katolikus-honlap.hu/1701/termeszet.htm

Egy a sok vallás közül…

Pünkösd vasárnapján a televízió m1-es csatornáján a bíboros-érsek titkárát meghívták az esti híradóba, hogy magyarázza el, mit ünnepelnek a katolikusok Pünkösdkor. A titkár semmi kivetnivalót nem mondott, nagyon értelmesen, katolikus módon mesélte el Pünkösd történetét, üdvtörténeti és egyháztörténelmi jelentőségét. A kérdező riporter szintén nagyon „rendesen” viselkedett, értelmes kérdéseket tett fel, kedvesen bólogatott és mosolygott egész idő alatt.
Egyszóval minden szépen, halkan, ízlésesen folyt le. Csakhogy….

Az egész jelenet egyetlen értelmezést sugallt, sőt csakis egyetlen egy esetben jöhetett létre: A programkészítők számára a keresztény, a katolikus vallás egy a sok közül; Pünkösd és Pünkösd jelentése az emberiség számára egy a sok vallási elképzelés szerint.
Aki felfigyelt a kérdező elnézően kedves mosolygására, annak eszébe kellett jutnia, hogy az egyetlen helyes felvilágosítás az lett volna, ha a válaszoló belekiabálja az ő és a képernyőn keresztül az összes néző arcába, hogy akin ti legfeljebb elnézően mosolyogtok, az a világ Ura, az a ti Teremtőtök, és egykor Bírátok; hogy ami egykor Pünkösdkor történt és az akkor született (igazi) katolikus Egyházban azóta történik, az kivétel nélkül minden ember számára – akár tetszik ez neki, akár nem, akár hiszi ezt, akár nem – az ő személyes sorsát eldöntő esemény.
A legborzalmasabb az, hogy ezt a lehetetlen helyzetet valószínűleg senki nem vette észre, senki nem botránkozott meg rajta.

A kommunizmus vezető ideológiája az ateizmus. Uralma alatt Isten és a természetfeletti teljes tagadása, a róluk való beszéd tiltása mégis sokkal kevesebbet ártott a katolikus lelkületnek, mint ez a vallási közömbösség, ez a vallási egyenlősdiség, ami ma uralja a világot. Ez az a rombolás, amihez a mai sajtó, a média adta meg végre azt az eszközt, amire a Sátánnak feltétlenül szüksége volt, hogy tökéletesen átmossa az emberek agyát, kimosson belőle minden, az ember természetéhez hozzátartozó tiszteletet a túlvilág, a természetfeletti iránt. Soha, semmikor nem létezett ilyen fokú pogányság az emberiség hétezer éves történelmében!


http://katolikus-honlap.hu/1701/termeszet.htm

Tolerancia vagy szeretet?

Religious-conflict

Pár napja az egyet nem értésről írtam. Mi mást jelenthet még az egyet nem értés? Milyen az az egyet nem értés, ami nem elítél, hanem éppen felemel? Az egyet nem értést gyakran mossák össze az intoleranciával, vagyis a manapság oly kívánatosnak feltüntetett toleranciával állítják szembe. Ez lenne a legtöbb, amit a társadalom fel tud ajánlani? Toleranciát?

Vince Vitale jóvoltából egy olyan történetet ismerhettem meg, ami kézzelfoghatóan szemlélteti a különbséget a tolerancia és szeretet között.

Hassan John Nigériának egy olyan régiójából érkezett Oxfordba, ahol a Boko Haram tetteit mindenki első kézből ismeri. Hassan is. A szervezet 500 fontos vérdíjat tűzött ki a fejére, amit már több alkalommal megkíséreltek begyűjteni. Keresztény apológia kurzusának első napján diáktársai megkérték, mondja el, hogyan lehet másokat elérni Jézus üzenetével egy olyan helyen, ahol a hírhozót ellenségként kezelik.

Hassan megpróbálta átadni a közvetíthetetlent. Megosztotta társaival, hogy miután annyi testvérét látta meghalni, az elkeseredés olyan fokára jutott, ami már csak a mindent átható erőszakban látja az átmeneti kiutat. Eldöntötte, hogy beszerez egy Kalasnyikovot és tárgyalásokba kezdett egy helyi fegyverkereskedővel.

Miközben azon tanakodott, hogy honnan szerezhetne pénzt a fegyverre, meglátott egy kislányt, aki őrölt magvakat árult iskolaidőben. Megkérdezte, hogy miért nincs az iskolában, mire a kislány elmondta, hogy a családjának nincs rá pénze. Valami megmozdult Hassan szívében és eldöntötte, hogy cselekednie kell. Rávette gyülekezetét, hogy fizessék ki a lány tandíját, a családtól pedig a kislány közvetítésével személyes találkozót kért.

A gyomra görcsberándult, amikor útjuk a város muszlim kerületébe vitte őket. Hassan végig azt gondolta, hogy egy keresztény gyerekkel van dolga. Nem volt mit tenni. Már ígéretet tett, hogy segíteni fog. Végül több látogatás után, illetve az imám és a muszlim közösség felügyelőjének közbenjárásával megegyeztek, hogy mostantól Hassan gyülekezete fizeti a kislány minden iskolai költségét. A kislánynak azonban bátyjai is voltak, akik szintén nem jártak iskolába. A gyülekezet a fiúkat is támogatni kezdte. Majd egy másik muszlim család gyerekeit is, majd megint egy másikét, míg végül már összesen 200 muszlim gyerek iskoláztatásáról gondoskodtak.

Közben Hassan azon is elgondolkozott, hogy miért csak a gyerekeknek segítenek? A keresztény asszonyok annyi mindent taníthatnának muszlim társaiknak, és persze fordítva. Ma 160 keresztény és muszlim nő találkozik rendszeresen, hogy főzni és varrni tanítsák egymást és megosszák, amijük van.

Röviddel Oxfordba utazása előtt néhány militáns fiatal jelent meg Hassan otthonában. Hassan attól tartott, hogy ismét a vérdíjnak köszönheti a találkozót, vagy ami még rosszabb, talán a családját akarják bántani. A fiúk azonban másért jöttek. Azt akarták tudni, hogy Hassan nekik miért nem segít. „Segítesz a gyerekeknek. Segítesz az asszonyoknak. Nekünk miért nem segítesz?”

Vagyis nigériai militáns muszlim fiatalok azt kérték egy keresztény lelkipásztortól, hogy vonja be őket missziója evangelizációs stratégiájába!

Miért? Hiszen a fiatalok nagyon is tisztában voltak azzal, hogy a mindannyiuk számára legfontosabb kérdésekben Hassan egy kicsit sem ért velük egyet.

Hassan a tetteivel azt üzente, hogy szereti az ellenségeit és imádkozik az üldözőiért, az iszlám pedig ennek nagyjából az ellenkezőjét. Az ellenségei felé nyújtott segítő kéz egyúttal azt is üzente, hogy tanulmányaik középpontjában Jézust szeretné látni. Csakhogy Hassan nem ellenük, hanem értük használta az igazságot, aminek egykor birtokába jutott. Azután Hassan a segítést nem holmi ideológiai csata enyhítésére használta. A segítés az egyet nem értés előtt járt, pedig éppen a segítség adta az egyet nem értés tárgyát. Ráadásul a segítségért semmit sem kértek cserébe. A fiatalok ebből tudhatták, hogy egyet nem értésük ellenére bízhattak a másikban.

Hasonlítsuk ezt össze a toleranciával.

Amit Hassan tett, az inkább nevezhető intoleranciának. Nem volt hajlandó ugyanis tolerálni, hogy egy gyerek ne járhasson iskolába. Nem tolerálhatta, hogy az iszlám tanítása megakadályozza abban, hogy segítsen egy muszlimnak, de még azt a véleményt sem tolerálta, hogy egy muszlim semmit sem taníthat egy kereszténynek.

A tolerancia nem egy keresztény erény. Senkit se szeretnék tolerálni. Szeretni annál inkább. Jézus nem arra hívott el, hogy toleráljak, hanem hogy szeressek másokat, és ha kell, az életemet adjam azokért, akikkel nem értek egyet.

Hassan éppen a kizárólagos igazság melletti kiállásával vont kört muszlim társai köré. Ez az igazság kizárja a vallásukat, de bevonja a személyüket.

Persze gyakran hivatkoznak arra, hogy ez vagy az a nézeteltérés nem a személyt, hanem az illető nézeteit érinti, csakhogy ezt nehéz komolyan venni, ha a nézeteltérés arroganciával, lenézéssel vagy az őszinte tettek hiányával párosul. Hassan esetében viszont éppen az egyet nem értés kontextusából adódott a másik személyének elfogadása, miközben ideológiailag mindvégig fenntartotta a kizárólagosságot.

Hassan tette nem toleranciából mutatott példát, hanem abból, hogy miként követhetjük az „igazságot szeretetben”1. Nem szerető szavakban, hanem a szeretetet közvetítő tettekben mutatta meg az igazságot.

Mi kell ahhoz, hogy hozzánk is bekopogtassanak, és arra kérjenek, hogy tettekben fejezzük ki egyet nem értésünket?

Hassan azóta visszatért Nigériába. Egy olyan gyülekezet pásztoraként hívták vissza, amelyik a muszlim kerület határán működik. Templomukat muszlim fiatalok egyszer már porig égették, majd másodszor is felgyújtották a helyreállítási munkálatok közben. Angliai testvérei egy tűzbiztos sátorral és egy ígérettel indították útnak, hogy amennyiben a sátor tönkremegy, újat küldenek helyette. Utolsó összejövetelükön megkérdezték, hogy mit üzen nyugati testvéreinek, mire Hassan ennyit mondott:

„Ne kössetek kompromisszumot abban, amiért mi Afrikában az életünket adjuk!”

http://idokjelei.hu/2017/06/tolerancia-vagy-szeretet/

Tizenegyezren írták alá a homoszexuális propaganda elleni petíciót

Mostanra 11 ezren írtak alá egy online petíciót, ami arra kéri a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy tiltsák be a Budapest Pride néven meghirdetett provokatív rendezvényt és a homoszexuális propaganda egyéb formáit.

A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által indított petíció arra kéri a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy ne engedélyezzék az idén július 8-ra meghirdetett homoszexuális felvonulást, melynek résztvevői évről évre közszemérem-sértő módon, a többségi társadalommal szemben szándékosan provokatív cselekményeket hajtanak végre. A petíció emellett általános jelleggel a homoszexuális propaganda betiltására kéri a kormányt.

„Kérjük Orbán Viktor Miniszterelnök Urat és Pintér Sándor Belügyminiszter Urat, hogy ne engedélyezzék a “Budapest Pride” nevű LMBTQ felvonulást és semmilyen egyéb homoszexuális propagandát Magyarországon.”

A petíció szerint a „Budapest Pride” nevű rendezvény résztvevői által szándékosan elkövetett provokációk az arra járó emberek, családok méltóságát, vallását, és erkölcseit súlyosan sértik, nem beszélve az esetleges szemtanú gyermekek személyiségfejlődésében okozott károkról.

Vallásellenes provokáció a Budapest Pride-on.

Emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a homoszexuális propagandarendezvényen résztvevő személyek már a jelenlegi törvények szerint is szabálysértést követnek el.

„A felvonulók jelentős része a rendezők asszisztálásával évről-évre kimeríti a garázdaság tényállását (Szabs. tv. 170. §): Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el.”

A kezdeményezés szerint Magyarországon törvény által tiltani kellene a homoszexuális propagandát, amit az ország katasztrofális demográfiai helyzete is indokol.

Az idei Budapest Pride nevű rendezvényt július 8-án tervezik megtartani, és számos külföldi érdeket képviselő sajtóorgánum propagálja a rendezvényt, emellett a külföldről nemrég Magyarországra küldött Fekete-Győr András új pártja is arra szólította fel szavazóit, hogy vegyenek részt a rendezvényen.http://www.hidfo.ru/2017/06/tizenegyezren-irtak-ala-a-homoszexualis-propaganda-elleni-peticiot/

FELHÍVÁS JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK RENDKÍVÜLI TISZTELETÉRE JÚLIUSBAN

„Hamarosan elérkezik a nagy hónap, a hónap, melyet Drága Véremnek szentelnek. Az elkövetkezendő években, ebben a hónapban emberek sokasága fogja különleges módon is imádni Drága Véremet. Ez a hónap a megváltás hava, a nagy áldozat hava! Nemzedékek jönnek majd, hogy felajánlják a Szeplőtelen Báránynak az imádás és tisztelet nagy áldozatát, én pedig megnyitom a Mennyország kapuját és véremnek óceánját árasztom a földre. A betegek meggyógyulnak, a foglyok kiszabadulnak, és megszámlálhatatlan csodát viszek véghez a földön.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a hónapra! Tegyétek naggyá! Kövessétek utasításomat! „Zarándokutatoknak” 3 fontos állomása lesz; egy kilenced, egy triduum (3 napos ájtatosság), és egy tizenketted (12 napos ájtatosság). A kilencedet július 1-jén kezdjétek. Ez a kilenced egy világméretű figyelmeztetés és jelzés lesz, s egy meghívás egy új életre. Azokban a napokban én meglátogatlak titeket. A triduumot július 13-tól 15-ig tartsátok, Édesanyám majd meglátogat titeket az első és harmadik napon. A második napon Legdrágább Vérem apostolát, Szent Mihály arkangyalt küldöm el hozzátok. Az utolsó tizenketted nagy erejű lesz. Legdrágább Véremről sok tanítást adok majd a világnak. Ezt július 20. és 31. között tartsátok meg. Az utolsó nap lesz a legfontosabb napja a hónapnak. Lelkiekben hatalmas dolgok fognak történni a világgal, s fizikailag is nagy örömben részesülhet a világ. Azon a napon én felruházlak majd, s neked adom Lelkem zálogát. Végső Pecsétem jelöli meg szívedet.

Ebben a hónapban megnyitom Vérem óceánját, hogy irgalmat és megmentést nyerjetek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Szeplőtelen Bárány!”

LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGBEN VÉGZETT ENGESZTELÉSRE

Július 1. Jézus drága Vérének ünnepnapja

IX. Piusz pápa 1849-ben az egész Egyház számára előírta VII. 1-re. Ezután július a szent Vér hónapja lett, szent Vér ájtatosságokkal.

Budapest (Normafa), Szent Anna rét

12:00-tól szentségimádás

14:00-tól szentmise

Július 14-16. Lelkigyakorlat az imáról

Kunszentmárton

Vezeti: Bocsa József piarista atya
Ideje: 2017. július 14. (péntek) 11 órától - július 16. (vasárnap) 13 óráig
Helye: a kunszentmártoni Kármelita Rendház
.
Várható program: Előadás, Szentségimádás, Szentmise, imagyakorlatok, közös imák.
Jelentkezni lehet június 30-ig Forgó Andreánál a + 36 30 532 47 62-es telefonszámon vagy a forgoandi@gmail.com e-mail címen.
A jelentkezők mit hozzanak magukkal: Szent vér imafüzet, Szentírás, jegyzetfüzet

 

Július 21 Jézus Legdrágább Véréhez való odaszentelődéssel egybekötött harmadik pénteki engesztelés

Vác, Szent Anna Piarista templom

12:00-tól szentségimádás

14:00-tól szentmiseJÚLIUS ÁJTATOSSÁGAI:

 • Július 1.-9. a Kilenc angyali kar tiszteletére

Napi imák:

1. Rózsafüzér

2. Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és Litániája (imakönyv: 39-46. old)

3. Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének (imakönyv:47. old)

4. Vigasztaló, engesztelő imák/Szentségimádási imák (imakönyv: 49-61. old)

5. 7 fájdalmas könyörgés imái (imakönyv: 65. old)

6. Misztikus imák (imakönyv: 83. old)

7. Megújulás Rózsafüzére/Szentlélek Litániája (imakönyv: 95-99. és 107.old)

 • Július 13.-15. a Szentháromság tiszteletére

Napi imák:

1. Rózsafüzér

2. Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és Litániája (imakönyv: 39-46. old)

3. Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének (imakönyv:47. old)

4. Vigasztaló, engesztelő imák/Szentségimádási imák (imakönyv: 49-61. old)

5. 7 fájdalmas könyörgés imái (imakönyv: 65. old)

6. Misztikus imák (imakönyv: 83. old)

7. Megújulás Rózsafüzére/Szentlélek Litániája (imakönyv: 95-99. és 107.old)

 • Július 20-31. az Új Izraelért

Napi imák:

1. Rózsafüzér

2. Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és Litániája (imakönyv: 39-46. old)

3. Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének (imakönyv:47. old)

4. Vigasztaló, engesztelő imák/Szentségimádási imák (imakönyv: 49-61. old)

5. Hétfájdalmas könyörgés imái (imakönyv: 65. old)

6. Misztikus imák (imakönyv: 83. old)

7. Megújulás Rózsafüzére/Szentlélek Litániája (imakönyv: 95-99. és 107.old)

Imakönyv: Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága (piros könyv)

(Azoknak, akik önmagukat Jézus Drága Vérének szentelték, erősen ajánlatos évente ezeket az ájtatosságokat megtartani júliusban.)

AZOKNAK, AKIK JÚLIUS 21-ÉN FOGJÁK ÖNMAGUKAT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK FELAJÁNLANI, CSAK AZ ODASZENTELŐDÉSRE ELŐKÉSZÍTŐ KILENCEDET KELL ELVÉGEZNIÜK!

Ennek a kilencednek a kezdete: július 12.

Ezt az odaszentelődést azok végezhetik, akik (1. feltétel) legalább 6 hónapon át csütörtökönként este 11 és hajnali 3 között legalább egy órát virrasztva vigasztalják a szenvedő Jézust, és szándékuk, hogy ebben az odaszentelődés után is kitartanak; s akik (2. feltétel) az odaszentelődés előtt elvégzik a következő kilencedet, amely letölthető a honlapról, vagy nyomtatott formában megvásárolható

 

 

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!

http://engesztelok.hu/aktualis/1238-felhivas-jezus-krisztus-legdragabb-verenek-rendkivuli-tiszteletere-juliusban

Jézus arca az Oltáriszentségben

Michael Hesemann: Sátán harci szövetsége

Pár nappal ezelőtt az egész világon szabadkőműves páholyok százai hangos ünnepélyekkel, koncertekkel, előadásokkal és kiállításokkal ünnepelték mozgalmuk 300. születésnapját. [Ezzel a 2017-es év legfontosabb kerek évfordulói közül az első már a hátunk mögött van…]

1717. június 24-én találkozott négy régi szabadkőműves páholy képviselője egy londoni kocsma hátsó szobájában, ahol megalakították az angol egyesült nagypáholyt, mely a világ első nagypáholya lett. Németországban 1737-ben alakult meg az első nagypáholy, Itáliában pedig 1733-tól terjedt el a szabadkőművesség és vált minden egyházellenes erő gyűjtőmedencéjévé. [lásd a következő cikket: Megalakulásuk 300. évfordulóját Canterbury katedrálisában ünnepelték a szabadkőművesek]

XII. Kelemen 1738-ban „In eminenti apostolatus specula” kezdetű bullájában kiközösítette a szabadkőműveseket. Ez a rendelkezés a mai napig érvényben van, azaz a katolikusoknak kiközösítés terhe alatt tilos belépni a szabadkőművesek közé [mint tudjuk, ez nem akadályozza meg, hogy még nagyon magas rangú klerikusok is ne legyenek szabadkőművesek]. …

A vatikáni titkos irattárban a müncheni nunciatúra aktái között található egy dokumentum, Felix von Hartmann bíboros, kölni érsek 1918. november 8-án kézzel írott levele a Münchenben székelő apostoli nunciusnak, Eugenio Pacelli érseknek. Hartmann bíboros személyes barátja volt II. Vilmos császárnak.
Hartmann e levelében arról számolt be a nunciusnak, hogy a császár nagy gondban van, mert a berlini nagypáholy egyik császárhű tagja értesítette a szabadkőművesek terveiről, melyek e célokat tartalmazzák: „Elsőnek minden uralkodót, mindenekelőtt a német császárt, detronizálni, azután a katolikus Egyházat megsemmisíteni, végül az eddigi polgári társadalmak romjain, az amerikai nagytőke vezetése alatt egy világköztársaságot létrehozni. … E terv végrehajtásához a kívánt körülményeket, mint külső eszköz, a bolsevizmusnak kell megteremteni.” – (Felix Card. de Hartmann levele itt található: A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96)

Maximilian Kolbe (1894-1941) lengyel ferences szerzetespap egyike volt azoknak, akik az Európára leselkedő veszélyt a legjobban átlátták. 1917-ben, amikor Rómában tanult, szemtanúja volt a megalakulásuk 200. évfordulóját ünneplő szabadkőművesek felvonulásának, ami a Szent Péter téren egy sátánista körmenetben érte el csúcspontját. A páholytagok egy olyan transzparenst emeltek a magasba, melyen a démon Szent Mihály arkangyalt a karmaiban tartotta fogva, és amire ezt volt írva: „Sátánnak kell a Vatikánban uralkodnia és a pápa az ő rabszolgája kell legyen”. Eközben az olasz költő, szabadkőműves és irodalmi-Nobel-díjas Giosué Carducci (1835-1907) sátán-himnuszát énekelték: [németből magyarra fordítva: A szél hordja egyre hangosabbá váló kiáltásodat: az új kor hajnalodik, eljött a te időd. És máris reszketnek a mitrák és koronák, a kolostorokban kitör a lázadás.]
[Giosué Carducci „hírnevét az 1865-ben írt Inno a Satana című ódájával szerezte meg, melyben a sátánt, mint minden haladás mozgató elemét, dicsőíti merészröptű strófákban”. (forrás: Révai Lexikon)]

Maximilian Kolbe atya e megrázkódtató élmény hatására döntötte el, hogy hat rendtársával együtt megalapítja „Sátán harci szövetsége”, a szabadkőművesek ellen máriás lovagrendjét, ami az „Immaculata Lovagi Rend” nevet vette fel. [Arról nem tudni, hogy a Vatikán falai között élő klerikusok közül másra is tett-e ugyanilyen megrázó hatást a sátánisták felvonulása és követelése, és az sem, hogy bárki közülük akkor vagy az azóta eltelt 100 évben tett volna valamilyen lépest a sátánista szabadkőművesek ellen. Az viszont tény, hogy például az akkori pápa, XV. Benedek hivatalba lépésének „első, Ad beatissimmi Apostolorum kezdetű enciklikájában megtiltotta, hogy katolikus berkeken belül” nevükön nevezzék a modernistákat, a fenti terv helyeslőit, ezenkívül „feloszlatta a Sodalitium Pianumot, a X. Pius alatt a modernisták semlegesítésére létrehozott titkosszolgálatot Msgr. Umberto Benigni fennhatósága alatt”.]

Hogy mi ma, mennyire vagyunk távol az „amerikai nagytőke vezetése alatt álló világköztársaságtól”, ezt ítélje meg ki-ki maga. Mindenesetre a fent idézett 1918-as levél komoly próféciának tekinthető, bár nem egy látnok víziójáról van benne szó, hanem egy tervről, ami nem fantazmagória, vagy értelmetlen összeesküvés-elmélet, hanem nagyonis megvalósult realitás.

 


Lásd e tervvel kapcsolatban Graber püspök írását: „A pápaság megszűnik; megszentelt kés alatt hal meg, amit az utolsó zsinat atyái fognak megfenni”.
Akármit is gondol valaki e terv autentikusságáról, az vitathatatlan tény, hogy az, amit a szabadkőművesek 100 évvel ezelőtt már megterveztek, ma szóról szóra, szinte kísérteties módon valósul meg.

Hartmann bíboros levele végén arra hívja fel a nuncius figyelmét, hogy véleménye szerint szükséges lenne e tervről a német püspököket és a pápát (ez időben: XV. Benedek) értesíteni, de ennek eldöntését a nunciusra bízza. Nos, ha végignézzük az e levél megírása óta eltelt egy híján 100 évet, nem túlzás megállapítanunk, hogy se a pápák [a levél címzettjéből, Pacelli nunciusból lett XII. Pius sem], se a püspökök nem tettek semmi kézzelfoghatót e terv végrehajtásának meghiúsítására, sőt. Egyre jobban kiszolgálták a világot, egyre jobban a világ kedvében akartak járni, és egyre jobban üldöztek, de legalábbis ignoráltak minden olyan katolikus törekvést, ami a világot a katolikusságban megtartani, vagy afelé irányítani akarta.

(forrás: www.kath.net – 2017. június 27.
http://katolikus-honlap.hu/1701/hartmann.htm

Amerikai püspök: Nem adható Oltáriszentség aktív homoszexuálisoknak és LMBT-mozgalmároknak

Az amerikai Springfield egyházmegye püspöke úgy döntött, fontosabb számára az Egyház tanításához való hűség, mint az, hányan járnak templomba, vagy hányan fizetnek egyházi adót.

Thomas Paprocki püspök a következetességet választotta az Egyház tanításának betartatásában: utasítást adott az egyházmegye összes papjának, hogy ne szolgáltassák ki az Oltáriszentséget azoknak a katolikus híveknek, akik homoszexuális élettársi kapcsolatban élnek, vagy akik (az Egyház tanításával szembenálló) LMBT-mozgalmat aktívan támogatják.

Paprocki püspök az intézkedésével az Egyházi Törvénykönyv (rengeteg püspök által ignorált) 915. kánonját érvényesíti, amely szerint "A szentáldozáshoz ... ne engedjék azokat a személyeket ... akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.". A kánon betartatására a földkerekség valamennyi püspökének nemcsak lehetősége van, de egyenesen kötelessége is fennáll.

A homoszexuális élettársi kapcsolatban élőkkel szemben Paprocki püspök nemcsak az Oltáriszentség kiszolgáltatását, de a katolikus temetési szertartás megtartását is megtiltotta, ha az ilyen személyek a haláluk előtt nem mutatják "a bűnbánatnak valamilyen jelét", amiért az Egyház tanításával szemben mégis ezt az együttélési formát választották.

A "nyilvánosan" azonos neműek közötti "házasságban" élő személyek a püspök rendelete szerint bérmálásban sem részesíthetők. Paprocki püspök azonban leszögezi, hogy azoktól a gyermekektől, akik vér szerinti vagy nevelőszülője ilyen "házasságban" él, nem tagadható meg a keresztség szentsége.

Az azonos nemű élettársi kapcsolatban élő párokra továbbá az egyházmegye papjai nem adhatnak áldást, egyházi tulajdonban lévő ingatlanokban azonos nemű párok "házassági" ceremóniái nem tarthatók, az egyházmegye alkalmazottai számára pedig tilos az ilyen ceremóniákon való részvétel.

Paprocki püspök négy évvel ezelőtt magára vonta már az amerikai liberális sajtó figyelmét, amikoris Illinois állam törvényi elismerést adott az azonos neműek "házasságának". A püspök a törvény elfogadására egy "ördögűző" szertartás megtartásával reagált, ahol világossá tette, hogy a törvényt elfogadó politikusok "bűnrészesek" az azonos nemű párok együttéléseinek támogatásával.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/06/26/amerikai_puspok_nem_adhato_oltariszentseg_aktiv_homoszexualisoknak_es_lmbt-mozgalmaroknak

Égi Édesanyánk üzenetei 2017. június 25-én Medjugorjéból

Nyíljatok meg a mély imára!

Medjugorje, 2017. június 25.

Drága gyermekek! Ma szeretnék köszönetet mondani kitartásotokért és meghívni benneteket arra, hogy nyíljatok meg a mély imára. Gyermekeim, az imádság a hit szíve és az örök életbe vetett remény. Ezért imádkozzatok szívvel, mindaddig, míg szívetek nem énekel hálával a Teremtő Istennek, aki életet adott nektek. Gyermekeim, veletek vagyok, és édesanyai béke-áldásomat hozom nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Jó emlékezni a Szűzanya szavaira, amikor így szól hozzánk: „… gyermekeim, mindnyájatokat arra hívlak, hogy szívetek mélyéből nyíljatok meg erre a nagy kegyelemre, amelyet Isten itteni jelenlétem által ad… Évek óta hívlak és buzdítalak benneteket a mély lelki életre és az egyszerűségre.” Ezek az égi Édesanya szavai, amely szeretetéről és mellettünk való kitartásáról beszél.
Az életünkben minden kegyelem. Kegyelem a Szűzanya évek óta tartó jelenléte és jelenése Međugorjéban. Kegyelem és ajándék, ha tudunk imádkozni. Az első és legnagyobb alapigazság az imával kapcsolatban az a felismerés, hogy nem tudunk imádkozni.  Az apostolok is kérték Jézust: „Uram taníts minket imádkozni” (Lk 11, 1).
Ha elmarad a gyakorlati ima, nagy lesz az imádság utáni éhség. Az emberi szívnek Istenre van szüksége, mert csalhatatlanul tudja, ki az ő Teremtője?! Ha szívünk nem fordul Istenhez, akkor talál majd más hamis bálványokat és isteneket, amelyek nem hozhatnak békét számára.
Nem szavakkal való imára vagy Istennek kimondott üres szavakra, hanem mély imára hív bennünket a Szűzanya. Istennek nem a szavainkra, hanem a szívünkre van szüksége. Ahogyan Szent Ágoston mondja: „Az ember azért imádkozik, hogy átalakuljon és nem azért, hogy Istent informálja.” A mély ima vagy a kontempláció a keresztény ima útja az Istenről és az emberről való igazság megtapasztalásához, amennyire ez lehetséges az ember számára. Isten elküldte szeretet üzenetét az embernek, ő pedig értelemmel fogadja. A mai ember elfelejtkezett Istenről, az üzenet feladójáról. A mély ima lelki útján felfedezzük azt, amit Isten ajándékozott nekünk. Van személynevünk és családi vezetéknevünk. De, a mi igazi vezetéknevünk az, hogy Istenéi vagyunk. Isten életéből származunk és az Isten életébe térünk vissza. Spanyolországi látogatása alkalmával XVI. Benedek pápa a következőket mondta: „Minden ember Isten temploma.” Ez benső tapasztalat.
Van egy történet, amely magyarázatot ad erre. Volt egy keresztény ember, akit Paternosternek hívtak. Imádkozott, böjtölt és zarándokolt, de egy idő után az ima szárazzá és üressé vált a számára. Részt vett lelkigyakorlaton és különböző imaszemináriumokat látogatott. Bekapcsolódott a karitatív és békemozgalmakba. Egy ideig remeteként élt az erdőben. És mindezek után is ugyanolyan maradt, mint volt. A hazafelé vezető úton, vihar tört ki és egy idős embernél talált menedéket. Paternoster elmesélte baját az idős embernek. Az öreg hosszasan figyelte, majd azt mondta: „Fiam, te feledékenységben szenvedsz. Elfelejtetted a neved. Elfelejtetted, hogy te magad vagy az ima. Te a Miatyánk vagy. Imádkozni nem új imaforma elsajátítását jelenti, hanem tudni azt, ki vagy és olyan embernek lenni, amilyennek lenned kell. Jézus az imádság embere volt, de nem azért, mert imádkozott, hanem azért, mert ő maga volt az ima. Fiam, te is Isten imája vagy. Te Isten szentsége vagy. Te Isten temploma vagy.”
Nem csak az a kegyelem, hogy értelemmel felfogjuk, hanem, hogy bensőleg megtapasztaljuk azt, hogy Isten gyermeke és Isten temploma vagyunk. Isten ezt az ismeretet azoknak adja, akik komolyan és kitartóan kérik. A Szűzanya ebben az üzenetében megköszöni kitartásunkat. Jézus azt mondta: Kérjetek és kaptok, ez pedig azt jelenti: szüntelenül, kitartóan imádkozzatok.  Ezért fontos elhatározni, hogy egy órát adsz önmagadnak és Istennek a találkozásra, hogy erőt kapj a sikeres és megtervezett élethez.
Imádság
Szűz Mária, Te, aki a remény és a hit anyja voltál és vagy, az élet legnehezebb perceiben könyörögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosság kegyelmét. Ó Mária, Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Te pedig megjegyezted mindezeket a dolgokat és elgondolkodtál rajtuk (vö. Lk 2, 19), könyörögd ki számunkra azt a kegyelmet, hogy imánk szüntelen ajkunkon és szívünkben legyen úgy, ahogyan a levegő szünet nélkül kering testünkben. Ó Mária, Te mélyen ismerted Istent, mert kegyelemmel teljes vagy és teljesen Isten felé fordultál, ezért hozod nekünk Istent és vezetsz bennünket Istenhez. Szeretnénk kezünket a te kezedbe helyezni, szívünket a te szeplőtelen szívedbe, hogy tudjunk növekedni a hit, a remény és a szeretet útján. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai AndreaIvanka éves jelenése 2017. június 25.

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2017. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Gospa Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. Ivanka családi házában, szűk családi körben fogadta a jelenést, amely 4 percig tartott. A jelenés után Ivanka ezt mondta:

A Szűzanya a következő üzenetet adta:

„Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”

A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

 

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu