Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Isten szemével

2017.03.05.
1.
A lelki békéről volt szó.
Hang: Fontos.
Érzés: Azért fontos, mert ha fel vagyunk zaklatva, nemcsak hogy nem látunk tisztán, hanem kifejezetten rossz döntéseket tudunk hozni.
Jézus: Drága kislányom, rendkívül fontosnak tartom, hogy vigyázzatok lelketek békéjére, mert ha háborog a lelketek, nem tudtok imádkozni, eltávolodtok Tőlem, elborítanak a nyugtalanító gondolatok. Arról nem is beszélve, ellenségem táptalaja a feldúlt ember lelke. Sokkal könnyebben támadható. Haragot, gyűlöletet, ellenszenvet kelt benne. Ha béke van a szívetekben, megtelik irántam és felebarátaitok iránt szeretettel és együttérzéssel.

2.
A rendszeres ima fontosságáról volt szó.
Hang: Kitisztítja ezt benned.
Jézus: Az ima nemcsak azért fontos, hogy rendszeressé váljék és ezzel állandó kapcsolatban legyetek velem, hanem azért is, hogy a helytelen, negatív gondolatokat, érzéseket eltávolítsam belőletek, és csak a magasztos, tiszta dolgok töltsenek be titeket.

3.
Érzés: Nagyon nehéz feltétlen szeretetet gyakorolni olyan ember iránt, akiben ott bujkál az ellenség.
Hang: Hit és bizalom nélkül mit sem ér az egész.
Jézus: Csak az tud itt a Földön válogatás nélküli, feltétel nélküli szeretetet adni, aki Belőlem, a Szeretetből táplálkozik. A hitetlen ember is tud szeretni, de csak azt, aki szimpatikus, kedves, és jó hozzá. De ti, engesztelők, az Én választottjaim, Engem utánozva legyőzitek a kellemetlen benyomásokat, és szeretettel szóltok olyanokhoz is, akik nehezebb emberek.

4.
Előfordul, hogy olyan emberrel találkozunk, aki erősen világias gondolkodású.
Jézus: Ellenségem, a gonosz, próbál olyan emberekkel is összehozni téged, aki nemcsak, hogy erősen kötődik a világhoz, hanem gőgös, öntelt, és bizonyítani akarja előtted, hogy nem helyes, ahogy gondolkozol. Élhetetlennek tart. Nagy tévedésben van, mert a gőg miatt a lelke a pokol felé halad. Ne szomorkodj, amikor ilyennel találkozol, hanem csak imádkozz érte, ő szánalomra méltó.

5.
Kép: Egy piramis alakú gyertya, melynek alapja áttetsző, fehér, a csúcsa felé haladva sárga színűvé válik, a csúcsa ragyog, világít.
Jézus: A piramis alakú gyertya az engesztelőket jelenti. Az alját foglalják el azok a tagok, akik imádkoznak ugyan, de unottan, szétszórtan. Középtáján a gyertyának azok vannak, akik igyekeznek összeszedni lelki tulajdonságaikat, és figyelmesen, odaadóan imádkoznak. A csúcsát azok az engesztelők képezik, akik ima alatt ragyogó fényben, lángban égnek, teljesen átadják magukat Nekem.

6.
Kép: Egy szem, melynek a jobb felét letakarja a szemhéj, majd teljesen lecsukódik.
Jézus: Ahogy fogy az ember élete, egyre kevesebb dolog érdekli, és a végén egészen kialszik az érdeklődése.

7.
Kép: Egy papírzacskót tartok a kezemben, mely félig van tele gömbszerű dolgokkal. Egy kéz a papírzacskóba tesz valamit.
Jézus: Aki lelki kincseket gyűjt magának, az végül úgy jár, hogy Én még többet adok neki, megtetézem a kincseit. Aki pedig nem foglalkozik a lelkével, egy szál kincse sincs, annak nem tudok adni semmit.
8.
Kép: Egy piros lepel egy szárítókötélen, a lepel egy idő után fényessé válik.
Jézus: A Keresztények piros vére, mely az üldözések alatt megfesti a földet, a Mennyben nagy dicsőséget, fényességet hoz a lelküknek.

9.
Hang: Összeomlásnak nézünk elé.
Jézus: Utolsó időket élitek, a bűn elhatalmasodott, az erkölcs összeomlott.

10.
Hang: Megőrzésre szánt tárgyak ezek.
Jézus: A Keresztényüldözések alatt az általad féltve őrzött becses tárgyaid ne legyenek szem előtt, rejtsd el őket, és féltve őrizd.

11.
Hang: Erősebbek lesztek.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem nemcsak megvilágítja lelketeket, és megvilágítja bűneiteket, hanem hallatlan erőt és bátorságot ad szíveteknek. Úgy fogjátok érezni magatokat, mint az apostolok, mikor az első Pünkösdkor csodálkoztak, hogy „mik voltunk, és mivé váltunk”.

12.
Kép: Egy piros tégely, amelyből kivesznek egy kisebbet, majd abból is egy kisebbet, és így tovább, hasonlóan az orosz babákhoz.
Jézus: A legnagyobb tégely Én vagyok, a ti Jézusotok. Azért piros, mert Szent Véremmel festettem be. Azért is piros, mert forró szeretetemet jelképezi. A kisebb tégelyek ti vagytok gyermekeim, és a méretetek attól függ, hogy mennyit vagytok képesek befogadni belőlem.

13.
Hang: Vendégem vagy.
Jézus: A szentáldozáskor vendégül látlak.

14.
Kép: Egy nagy, emberi alak, ki ül, majd előrehajol. Az alak piros színű, és arany csíkocskák vannak rajta.
Jézus: Ezen a képen a hatalmas mérettel azt mutattam be neked, hogy Ég és Föld Ura vagyok. Azért burkolóztam pirosba, mert minden csepp Véremet kiontottam a világra. Az aranycsíkok azt mutatják, hogy szenvedésemmel és halálommal megdicsőítettem Önmagamat.

15.
A lelkek fejlődéséről volt szó, érésükről, hogy nagyban függ a szabad akarattól, a környezettől, és a lelkek neveléséről.
A lelkek különböző ütemben fejlődnek, ki gyorsabban, ki lassabban. Aki lemarad, azzal többet kell foglalkozni. Óvni kell őt a rossz hatásoktól. El kell látni tanácsokkal. Fel kell világosítani őt a tévedései miatt. Viszont, a gyorsan fejlődő lelkeket sem szabad elhagyni, mert a kísértő hatására visszaeshetnek. Meg kell tanítani őket újabb és újabb áldozatokra, lemondásokra, önmegtagadásokra. A lassan fejlődőt pedig segíteni kell abban, hogy növekedjen benne az Istenfélelem, tehát, a bűnöktől való irtózás. Először a halálos bűnöket kell elhagynia, és ha már a kegyelem állapotában van, segíteni kell őt abban, hogy kerülje a legparányibb bocsánatos bűnöket is.

16.
Amikor bántalmaznak, rágalmaznak.
Jézus: Ha rágalom, vagy bármilyen igazságtalanság ér, lelked mélyen szenved miatta. Ez a szenvedés nemesíti, csiszolja lelkedet, mert alázatossá tesz, erősíti benned a megbocsátó szeretetet, és ezzel hasonlóvá tesz téged Hozzám. Ha soha nem bántanának, csak dicsérnének és tömjéneznének, gőgössé válnál. Adj hálát a bántásokért Nekem.

17.
Érzés: Mi olyanok vagyunk, mint a szunnyadó vulkán, amikor felráznak, kilendítenek az egyensúlyból, kitörünk. Azokat a tulajdonságokat kell magunkban csiszolni, amelyek a lelkünk mélyén szunnyadnak. Hogy kik vagyunk valójában, a számunkra felkavaró események során mutatkozik meg.
Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy csak akkor mutatkozik meg a lélek nagysága, ha viharba kerül. A megpróbáltatások során kiderül, hogy kinek milyen fejlett a lelke. Akit elborítanak az indulatai, és nem tud uralkodni magán, arról látszik, hogy még a lélek fejlődésének elején tart. De aki legyűri bosszúálló indulatait, nem tör ki magából, hanem Hozzám fordul megbocsátó szeretettel, és megköszöni Nekem a lelki sebet, és könnyei nem az önsajnálat könnyei, hanem Engem, a Megváltót sajnál, amiért rajta keresztül megbántottak, az ilyennek a lelke nagyon magas fokon áll, egészen közel van a tökéletességhez.

18.
Kép: Egy ruhátlan, lesoványodott, idős, ráncos emberi csípő.
Jézus: Az idő múlását akartam mutatni neked. Közben azt is éreztetni akartam veled, hogy nem számít a szememben az öregedés jele, mert akinek szép és tiszta a lelke, az bármilyen öreg, azt vonzónak és szépnek látom.

2017.03.19.
1.
Mások kisegítéséről volt szó.
Kép: Kamillavirág ültetvény.
Jézus: A kamillavirág sok mindenre jó, mindenféle bajban segít. Fontos, hogy lelkedben végeláthatatlan sok segíteni akarás legyen. Ne fáradj bele.

2.
Kép: Fehér hótakaró vastagon beborít mindent.
Jézus: Most, a nagyböjt idején gyakran bánjátok meg bűneiteket, mert a bűnbánat minden vétséget eltakar a szemem elől.
3.
Hang: A nézőpontod megváltoztatására törekedj.
Hang: A körülményekhez alkalmazkodnod kell.
Hang: Szent Vérem által nősz.
Jézus: Ne törődj azzal, hogy háttérbe szorítanak, ne zavarjon, hogy nem ismernek el. Bárhová kerülsz az életben, a körülmények úgy fognak alakulni, hogy egyesek becsülnek, és sokra tartanak, mások irigykednek rád, és a hátad mögött megszólnak. Alkalmazkodj ezekhez a körülményekhez, gondolj Rám, mikor köztetek jártam, Én is így voltam. Leráztam Magamról a negatív megjegyzéseket, és végeztem a munkámat. Szent Vérem, melyet a szentáldozáskor magadhoz veszel, növelni fogja benned az alázatot.
4.
Kép: Egy akadály előtt állok, egy tenyéren vagyok, az visz előre.
Jézus: Ne félj, nem vagy egyedül, a tenyeremen hordozlak, és Velem minden akadályt le tudsz győzni.
5.
Többször találkoztam az „átistenülés” szóval.
Érzés: A Földön szívjuk magunkba az Isteni tulajdonságokat a gyakorlásuk által, mint pl: szeretet, béke, türelem, stb. Amennyire itt a Földön teljesedünk ki bennük, annyit viszünk át magunkkal a túlvilágra.
Jézus: Amikor majd a Mennybe kerültök, Mennyei Atyám átad nektek az Ő Isteni lényegéből, mindenkinek más és más mennyiségben. De nem mindent ad át, tehát, az átistenülés korántsem jelenti azt, hogy Istenek lesztek. Nagyon jól érzed, hogy már itt a Földön is a tökéletesedés során egyre több erény, Isteni tulajdonság fejlődik ki bennetek.
6.
Hang + Kép: Nefelejcs
Jézus: A nefelejcs, mint virág arra emlékeztet titeket engesztelőim, hogy szinte a nap minden percében jussak eszetekbe, ne felejtkezzetek el Rólam, még akkor sem, amikor nagyon elfoglaltak vagytok. Ilyenkor elég Nekem egy szeretetteljes fohász, és lángra gyullad tőle a Szentséges Szívem.
7.
Hang: Ha lehet, érezd otthon magad.
Kép: Gyerekjátékok között vagyok.
Jézus: Érezd magad mindig kicsinek és gyöngének. A hatalmas Istenednek gyermeke vagy.
8.
Hang: Egyétek… ima…
Kép: Asztalnál ülünk, az Úr az asztal mellett áll, és mondja ezeket.
Hang: Nem kell felidézni ezt.
Jézus: Minden szentmisén asztalomhoz várlak benneteket. Az élet kenyerét kínálom nektek. Sajnos, nem mindenki járul asztalomhoz bűntelenül. Én mélyen a szívekbe látok. Imádkozzatok, hogy bűneiteket Szent Véremmel letöröljem. A jelentéktelen, apró bűneiteket nem kell felidézni, mert azokat szentáldozás alatt lemosom a Szentostyában lévő Szent Véremmel. Tehát, ha szíveteket nem nyomja komoly, súlyos bűn, bátran járuljatok asztalomhoz.
9.
Hang: Lecsöppentettem… lakomaasztalról.
Jézus: Lecsöppentettem egy Szent Vért a lakomaasztalról, hogy közületek a legalázatosabb leboruljon, nyelvével felszárítsa.
10.
Hang: Eucharisztia..
Hang: A legfontosabb számodra ez.
Kép: Az Oltáriszentség nagyon közelről.
Kép: Jézus torinoi leples arca.
Jézus: Az Eucharisztia megalapítása számotokra a legfontosabb cselekedetem volt. Elhatároztam, még az utolsó vacsorán, hogy nem hagylak egyedül benneteket. Nemcsak Szent Testem és Vérem van köztetek, hanem Isteni dicsőségem is, és együtt lakozom Atyámmal és a Szentlélekkel a kicsi ostyában. Azért legfontosabb számotokra a szentáldozás, mert ti porszem teremtményeink eggyé válhattok a hatalmas Istennel.
11.
Hang: A szeretet misztériumának tagja.
Jézus: Az Istentől kapott tökéletes szeretet misztérium magába foglalja a válogatás nélküli, megbocsátó, feltételnélküli, és végtelen szeretetet. Még sokan vannak, kiket ebbe a misztériumba hiányosságaik miatt nem lehet felvenni.
12.
Kép: Jézus egy kisbárányt visz, majd leteszi a földre, majd Jézus elindul, a kisbárány utána. A kisbárány az Úr nyomdokaiban halad. Egy idő után az Úr újra felveszi a kisbárányt a karjaiba, majd továbbviszi.
Jézus: Ez a kisbárány az engem szerető és követő engesztelő gyermekemet jelenti. Először, hogy megnyerjem Magamnak, ölbe veszem őket, és elárasztom édességemmel. Mikor már elég erősnek látom, leteszem, hogy kövessenek. Az út végén ölbe veszem, felviszem őket fényes országomba.
13.
Hang: Nem szokványos követelményeket támasztok irántad.
Jézus: Minél nagyobb a kegyelem választottjaimnak, annál nehezebb követelményeket támasztok irántuk.
14.
Hang: Nem ok nélkül meghozni ezt a döntést.
Jézus: Amit rajtad keresztül művelek, annak mindig komoly oka van.
15.
Hang: Nem emberi kéz készítette ezt.
Jézus: az Oltáriszentség Mennyei ajándék, nem emberi kéz készítette.
16.
Hang: Tűzeső.
Jézus: Engedetlen gyermekeimet, akik szövetkeznek a hamis prófétával és az antikrisztussal, tűzesővel fogom elpusztítani.
17.
Kép: Pirosas narancssárgás kép, melyen egy ugyanolyan színű, csillogó híd van.
Kép: Piros kép, egy alak integet felém.
Jézus: Ez a híd a Földet összeköti a Mennyel. Ez az áldozatok hídja. Aki elindul rajta, az jó úton jár, mert szenvedései, lemondásai, és önmegtagadásai végigkísérik, és a végén a Mennyországban találja magát. A piros alak mely lángokból tevődik össze, maga a sátán, aki csalogatni akar téged.
18.
Érzés: Az Úrnak kimondott „igen”-ünk élő szóban többet ér, mintha csak gondolatban ejtenénk meg ugyanezt
Jézus: A szó erősebb a gondolatnál. A bűnöknél is így van, mert gondolatban nem tudsz akkorát vétkezni, mint szóban, vagy cselekedetben. Hiszen a bűn csak tervezgetés marad. Így van ez a jó szándékokkal is. Ha csak gondolod, dédelgeted a gondolatot, és még nem ígérted meg Nekem, akkor a gondolat könnyen elszáll. De ha kellő, külső tisztelettel, ígéretet teszel Nekem valami jócselekedetre, jobban oda fogsz figyelni, és megnöveled az akaratodat. A szó ereje addig működik, míg akarattá nem válik.
19.
Hang: Nem vagy lecserélhető számomra.
Jézus: Minden emberrel más és más tervem van. Ami ajándékot az egyik kap, az a másikból hiányzik. Senkit sem lehet lecserélni másra, így te is egyetlen egy vagy a számomra a sokaságból. Soha senkire sem cserélnélek le. Nem az a fontos, hogy téged értékeljenek, hanem, hogy töretlenül és derűsen szolgálj Engem.2017.03.26.
1.
Kép: Egy hegy, melynek hegyes csúcsát hó borítja. Mintha tudnám, hogy ez egy vulkán, amely most még nyugalomban van, de hamarosan ki fog törni.
Hang: A hegy az Egyházat jelenti, mely kiemelkedni látszik a világból. Most még nyugalomban van, de bármikor bekövetkezhet az Egyházszakadás. Megindul a szétválasztódás pap és pap között, hívek és hívek között.  Ez robbanásszerű lesz.
2.
Kép: Egy hóvirág
Kép: Egy áttetsző hóvirág, melynek virágát egy kéz tartja felfelé.
Jézus: A hóvirág az ember lelkét ábrázolja, amikor nyomasztják a gondok, bajok. A másik kép azt szimbolizálja, hogy az, aki Felénk fordul, vigasztalást kap tőlünk. Felemeljük a lelkét, és bizakodással töltjük el.
3.
Hang: Írtam ezeket.
Kép: Padlón ültem sok játék között, volt ott labda, és más is. Egy fiatal férfi állt felém fordulva papírral a kezében.
Jézus: Eddigi egész életedet lejegyeztem életed könyvében, még a kicsi gyermekkorodat is.
4.
Hang: Nem hiányoztatok.
Kép: Egy teremben egy étellel megrakott hosszú asztal, mintha svédasztalos teríték lett volna. Az asztalfőn állt egy kövér szakács fehér szakácsköpenyben, fehér szakácssapkával a fején. Az asztal körül vendégek álltak.
Jézus: Minden szentmisémre meg szoktam hívni gyermekeimet, és ti engesztelőim sosem hiányoztatok asztalomnál.
5.
Hang: Annyit várakoznak még.
Kép: Arany fény.
Kép: Irgalmas Jézus kép.
Jézus: Fájó szívvel gondolok arra, hogy az Én szegény tisztuló gyermekeim milyen sokat várakozhatnak még a purgatóriumban. Ha letelik az idejük, irgalmam várja őket a ragyogó fényben.
6.
Hang: Szeretett
Hang: Roskadó vállaidon ez.
Kép: Egy nagy, ezüstös színű hópehely.
Jézus: Az Én szeretett gyermekeim roskadó vállaikon viszik a terheket, amelyeket Én adtam, de az Én terhem könnyű, mint a hópehely.
7.
Kép: Fehér hópehely
Kép: Egy neonsárgás színű hópehely, melyben egy emberi alak van
Jézus: A neonsárgás fényű hópelyhek az Én választottjaim, akik hitükkel, szeretetükkel, és jó példájukkal világítanak környezetüknek.
8.
Kép: Három darab gyertya, mely hetes számot mutat, azaz: 777.
Kép: Egy hetes szám: 7.
Jézus: A Szentháromság a hét szentséget, mint rendkívüli nagy segítséget ajándékozza nektek, és szinte beleégeti lelketekbe. Ez által tud könnyebben és gyorsabban fejlődni lelketek.
9.
Hang: Kettőnk együttes munkája adja meg ezt.
Hang: Valamit elindítottam benned.
Érzés: Az Úr egy kezdőlökést ad valamire az életben, majd ha mi azt elfogadjuk szabad akaratunk által, beteljesítjük azt. Nekünk kell dolgozni azon, az Úr támogat, segít kegyelmekkel, de nem Ő teszi meg helyettünk a kellő lépéseket.
Jézus: Ha valami tervem van veled, hogy tégy meg valamit Nekem, akkor elültetem először benned a kezdő gondolatot. A folytatást rád bízom, de nem hagylak magadra. Segítelek, irányítalak, ellenőrizlek. Végső soron a beteljesedés kettőnk közös eredménye.
10.
Hang: Utolsó Földi mérföldkövét.
Jézus: Sok ember, mikor eléri utolsó Földi mérföldkövét, elkezd gondolkodni eltelt életén.
11.
Hang: Nagycsütörtökhöz méltó esemény ez.
Kép: Piros csillámos fény.
Jézus: Ami most történik a Földön, a sok katasztrófa, halálesetek, járványok, terrorizmus, migráció, az Egyházon belüli villongások, arra engednek következtetni, hogy Egyházam keresztútja előtt áll, Nagycsütörtök előszenvedéseit éli.
12.
Hang: Egyszer tovább végezzük, egyszer meg tovább viseljük.
Jézus: Már mondtam, hogy mindig együtt dolgozunk. Ha nehéz a terhed, a feladatod, segítek neked, hogy töretlenül tovább végezd. Amikor pedig elviselhetetlennek tűnik, már áldozatokat is követel, akkor megkönnyítem terhedet, hogy tovább tud viselni.
13.
Hang: Nem szabad fölmenni a hegyre.
Jézus: Ez a hang a gonosztól jött, aki nem akarja, hogy egyre följebb juss az életszentség felé.
14.
Hang: A fától nem látod az erdőt.
Jézus: Néha előfordul, hogy valakinek a hibája annyira eléd tárul, hogy nem látod meg mögötte az erényeit.
15.
Hang: Elegendő… úgy sem éled túl.
Kép: Egy villa, a nyele sokszorosan görbült.
Jézus: Ha az eszköz használhatatlan, a kitűzött célt nem lehet elérni vele.
16.
Hang: Haldokló pillanaton… Sok haldokló utastársad van.
Jézus: Gyermekeim haldokló pillanatain sok múlik. Bárhogy éltek, az alatt még megmenthetik magukat.
17.
Hang: Nagyon tisztába lenni azzal, hogy.
Hang: Felfújt effektus.
Jézus: Véleménynyilvánítás előtt nagyon tisztában kell lenni azzal, hogy mi is történt valójában, mert ellenkező esetben eltorzított, felfújt esetté válhat bármi, ami történt.
18.
Hang: Itt lassan a… égig érnek majd.
Kép: Egy nő babakocsit tologat, majd egyszer csak elengedi, előrelöki a babakocsit, ő pedig hátra marad.
Jézus: Itt lassan a bűnök Égig érnek majd. Ugyanis a szülők magukra hagyják gyermekeiket, nem Nekem nevelik őket, hanem a sátánnak szolgáltatják ki. Elengedik őket már kicsi korukban, és a vesztükbe rohannak.

Épül a Birodalom: A hamispróféta hadat üzent a nemzetállamoknak.

Ferenc pápa szokatlanul erős politikai üzenetet fogalmazott meg a pénteki római uniós csúcson. Hiába egyházfő, Jézustól és a kereszténységről egy árva mukkot sem szólt.

Nyílt hadüzenet a nemzetállamokkal szemben

A szolidaritás “a leghatékonyabb ellenszéruma a modern kori populizmusnak” – ezt üzente Ferenc pápa az EU vezetőinek. Politikai szózatában az egyházfő a nemzeti gondolkozásmódot az önzőség modern kori formájának nevezte.

A római csúcson az uniós tagállamok vezetői az EU megalakulását jelentő római szerződés aláírásának a 60. évfordulójára emlékeztek. Az eseményen a pápa hadat üzent az egyre népszerűbb populista mozgalmaknak.

Az egyházfő a beszédében szembeállította a szolidaritást és a populizmust. Ferenc pápa szerint az előbbi “közepebb hoz minket a szomszédainkhoz”, míg az utóbbi “az egoizmus gyümölcse, ami megakadályozza az embereket abban, hogy túltekintsenek a szűklátókörűségükön”.

Alakul az Európai Egyesült Államok.

“Újra el kell kezdenünk európaiként gondolkoznunk. A politikusoknak úgy kell gondolkozniuk a vezetésről, hogy ne az érzelmek domináljanak. Az unió harmonikus fejlődéséhez a szolidaritás és szubszidiaritás szellemének kell dominálnia” – fogalmazott. Az egyházfő egyértelműen egy EU-centrikus jövőképet festett a kontinens számára.

Ferenc pápa szerint a tagállamok nem zárhatják be magukat a biztonság hamis formái mögé. Az egyházfő Európa történelmi identitását a dinamizmusban és a multikulturalizmusban látja. A kereszténységről itt sem ejtett szót. A szolidaritásról annál inkább.

“Fel kell ismerni, hogy az egész nagyobb, mint a rész, mint a részek halmaza” – vélekedett.

Nyilatkozat: az első szög a koporsóban.

A csúcson az uniós vezetők elfogadtak egy közös nyilatkozatot is. Ez kimondja, hogy sokkal nagyobb egységet szeretnének szociális, gazdasági és biztonsági szempontból is.

“Közösen fogunk fellépni, ha kell több sebességben, mélységben” – olvasható a nyilatkozatban. Ezzel kvázi megágyaztak az Európai Egyesült Államokat jelentő “többsebességes Európa” tervének.

Forrás: Breitbart

http://masodikeljovetel.hu/vigyazzatok-az-uj-vilagvallas-latszatra-jonak-es-szent-szervezetnek-fog-tunni-tele-szeretettel-es

http://masodikeljovetel.hu/kovetkezo-papa-meg-ha-katolikus-egyhaz-belso-tagjai-valasztjak-meg-o-hamis-profeta-lesz

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-ebredjetek-fel-gyermekeim-nektek-az-igazsagot-kell-atolelnetek

 


A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.

Nyomtatóbarát változat

2013. október 15. kedd, 15:45

Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy papjaim, minden Keresztény felekezetben kezdjék el a Legszentebb Szentségeket megőrzését. Azok, akik a Katolikus Egyházhoz tartoznak, elsőként fogják megtapasztalni a Szentségek elpusztítását és megszentségtelenítését. Azok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, gondosan felkészülnek erre a szörnyű pusztára, amelybe Egyházam lesz taszítva. Nektek most fel kell készülnötök, mert a hűségeteknek köszönhetően lesz, hogy Isten minden gyermeke képes lesz fogadni a Szentségeket az ő szent állapotukban.

Az összes többi Keresztény Egyházaknak a következőt mondom: Emlékezzetek azon Ígéretemre, hogy visszajövök Második Eljövetelem Nagy és Dicsőséges Napján. Továbbá tudnotok kell, hogy az azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatással kell szembenézniük mindazoknak, akik Engem követnek. Azokat, akiknek sikerül felekezeteiken belül új hatalmi pozícióba kerülniük, a hamis próféta fogja vezetni, és mindegyik az ő szavait fogja a szájába venni, és utánozni fogja cselekedeteit.

Jaj, azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő Keresztelő Szent János ellentéte, ő lesz az Antikrisztus előfutára, aki mindnyájatok fölött fog uralkodni.

Meg foglak védeni benneteket, mert hamarosan Én leszek a ti egyetlen vezetőtök. Egyedül csak Bennem bízhattok, Aki az Igazságot fogja mondani nektek, amikor meginogtok az eretnekség miatt, melyet úgy fognak majd bemutatni nektek, mint a modern Keresztény teológia új formáját. Milyen ravasz a Sátán! Mert ő nem fog sokkolni soha benneteket, ehelyett – azok által, akik őt szolgálják – Legszentebb Szavamnak egy új kiforgatott, fejetetejére állított értelmezéshez fog vonzani benneteket.

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik. Mindez csábító befolyással lesz a szekuláris világra, amikor az emberi kapzsiságot és a vágyat, hogy figyelmen kívül hagyják a bűnt, minden Keresztény Egyház be fogja mutatni a híveinek. Ez a nap kőbe volt vésve, és ez lesz a végső sértés, amelyet Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy összegyűjtse mindazokat, akik hűségesek maradnak Isten Szavához. Amikor a hazugságokat bemutatják nektek, azok úgy fognak tűnni, mintha jó dolgok lennének. Az alázat jelvénye minden egyházban közös lesz, mivel ezt azok fogják közületek felvenni, akik majd becsapnak benneteket.

Minden Rám vonatkozó tulajdonság: a szegények iránti Szeretetem, a gyengék és az alázatosak iránti Szeretetem; rosszallássom a kapzsiság, a fösvénység és a bujasággal szemben részei lesznek azoknak az érveknek, amelyeket arra fognak felhasználni, hogy ezeket az új tanokat elfogadtassák veletek– az új egy világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralmára.

Mint egy szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket. Szenteljetek most Nekem figyelmet. Csak egyetlen dolgot kérek: Maradjatok hűek Szent Szavamhoz. Szent Igémhez, mely a Biblián keresztül adatott nektek. Ez sohasem változik. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez majd megtörténik, utasítsátok el azokat, akik azt fogják mondani nektek, hogy Isten jóváhagyná ezeket a változtatásokat. Semmi sem lehet ilyen távol az Igazságtól.

Jézusotok.

Égi Édesanyánk üzenete 2017. március 25-én Medjugorjéból

Az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által kezdjetek új életet!

A Szűzanya 2017. március 25-i üzenete
"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben mindnyájatokat arra hívlak, nyissátok meg szívetek Isten irgalmára, hogy az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által új életet kezdjetek. Ez a tavaszi idő ösztönözze gondolataitokat és szíveteket az új életre, a megújulásra. Gyermekeim, azért vagyok veletek, hogy segítsek nektek abban, hogy határozott IGEN-t mondjatok Istennek és Isten parancsolataira. Nem vagytok egyedül, én veletek vagyok a kegyelem által, amelyet a Fölséges Isten nektek és nemzedéketeknek ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
A Boldogságos Szűz Mária gyermekeivel együtt folytatja útját ebben a kegyelemmel teljes nagyböjti időben, amely azért adatott nekünk ajándékul, hogy újra megújítsuk életünket. Ha körül tekintünk, láthatjuk, hogy minden megújul, mert szükség van a megújulásra. Tavasszal újra megújul a természet. Felébred téli álmából, kizöldül és virágba borul. Így van ez a mi emberi kapcsolatainkkal is, szüntelen megújulásra van szüksége. Mi történik a barátsággal vagy a házastársak szerelmével, ha nem újul meg, és nem táplálják? Az ilyen kapcsolatok elfonnyadnak és elhervadnak. Így van ez az Istennel való kapcsolatunkkal is. A hit élő kapcsolat Istennel. Ezt a kapcsolatot fontos megújítani, táplálni és ápolni, hogy a hitünk valóban élő és gyümölcsöző legyen. Ezért kaptuk ajándékba ezt a nagyböjti időt, amelyben égi Édesanyánk, Mária újra hív és buzdít bennünket.
Mindaz, amiről Szűz Mária beszél, mindazok útja, akik a szentség felé tartanak. A bűnbánat, az ima és az erős elhatározásunk biztosan elvezet bennünket az Istenben való új életre. Ezért ajándék számunkra a nagyböjt, amely a harc és a rosszal, a bűnnel való szembesülés ideje. A böjt, a bűnbánat és a lemondás szükséges feltételei annak, hogy elnyerjük Isten kegyelmét. Lemondásunk hasonlít egy edényhez, amelybe Isten kegyelmét árasztja. Szent Teréz anya mondja: „Ahhoz, hogy Isten betölthessen bennünket, ki kell üresíteni önmagunkat.”
A bűnbánat és a lemondás a hitbeli dolgunk része. Szent Ágoston mondja: Isten, nélkülünk teremtett meg minket, de nem nélkülünk akar üdvözíteni bennünket. A nagyböjtben tanuljuk a lemondást és a bűnbánattartást úgy, mintha üdvösségünk csak rajtunk múlna, ugyanakkor mindenkor úgy kell imádkoznunk, hogy üdvösségünk és minden más csakis Istentől függ. A szentek összekapcsolják ezt a két végletet.
Szent Pál mondja, hogy már megváltattunk, meghaltunk a bűnnek, mindannyian új teremtmények vagyunk. Majd mindjárt ezután, figyelmeztet is bennünket, hogy félelemmel és remegve munkáljuk üdvösségünket, meg kell fékeznünk lázongó természetünket, a lélek erejével kell harcolnunk a test ellen.
A bűnbánat mindig valamilyen lemondást jelent. A lemondás azt jelenti: nem veszem el mindig azt, ami tetszik nekem, elengedem azt, ami rosszat hordoz önmagában, nem sértegetek másokat, nem engedem meg, hogy testem minden vágya beteljesedjen, nem azt nézem, hogy kihasználjak minden számomra kellemes helyzetet. Lemondani azt jelenti, szabaddá válni. Egy focistának le kell mondania a fegyelmezetlen alvásról, ivásról, lustálkodásról… Ez a sikeres játék feltétele.
Imádkozni bűnbánat és lemondás nélkül olyan, mint megállni félúton, vagy mintha olyan hajóban eveznénk, amely ki van kötve a parthoz. Nem tudunk elmozdulni addig, míg el nem oldjuk a hajót.
Ebben a kegyelmi időben élünk, amelyben Isten új lépésre és a Vele való elmélyültebb kapcsolatra hív bennünket. A Szűzanya újra imádságra, a Szentírás olvasására, a szentmise ünneplésére, a megbocsájtásra és a kiengesztelődésre buzdít bennünket. Az Ő hívása meghívás az Isten örömére, a Húsvétra.
Imádság
Szűz Mária, hozzád fordulok, és édesanyai kezedbe helyezem minden döntésemet és tervemet. Te, aki saját akaratodat Isten akaratába tudtad helyezni, taníts meg minden nap bizalommal átadni magamat Isten akaratának. Közbenjárásod által szeretnék megnyílni a Szentlélek érintésére, aki szentségre és új életre hív. Ó Mária, Te megtapasztaltad Isten kegyelmének és áldásának teljességét, könyörögd ki mindnyájunknak, akik bizalommal rád hagyatkozunk Isten közelségének és szeretetének megújító tapasztalatát, gyógyítsd a megtört szíveket és add vissza a reményt ott, ahol kétségbeesés és reménytelenség uralkodik. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Neal Lozano: Eloldozva című könyve alapján, Szabadság Krisztusban lelkigyakorlat

2017.03.18-19 Gödöllő Premontrei gimnáziumban az európai „Eloldozva”vezetők 20 éves gyakorlati tapasztalatait átadva (Lengyelország, Szlovákia, Írország és Anglia)

5 kulcs, amin végig kell menni, hogy visszavegyük istengyermeki ruhánkat és szabadságunkat.

 

 1. kulcs a Bűnbánat és Hit

Márk evangélium: Elérkezett hozzátok az Isten országa, térjetek meg és tartsatok bűnbánatot! A Bibliában a metanoia szó fejezi ki ezt, ami egy viselkedésbeli változást mutat. A megtérés jelentése: befogadom Isten megváltó szeretetét Jézus Krisztus által és az életemet átadom Jézusnak, hogy Ő legyen az Ura. A bűn az Isten iránti engedetlenség. A bűnbánat életre vezet, de ami világban van bánat az pedig elsorvaszt és a halálra vezet. A visszaeső bűnök oka a ferences atya szerint kettő dolog: az egyik az igazi bűnbánat hiánya, ami a jó gyónás elengedhetetlen pillére és a másik az, hogy a gyónónak nincs erős elhatározása a megjavulásra.

4 tanács az Istenhez közeledés útjához:

1,, Kerüljük a szélsőségeket! Vagy mindenben ördögöt látunk, vagy azt mondjuk, hogy egyáltalán nincs ördög és nem is kell így megváltoznunk.

2,, Kérjük meg Istent, hogy világosítson meg minket, hogy hogyan lehetünk szabadok. Amikor már megkérdezzük Istent akkor kezdünk megnyílni felé.

3,, A megtérés és a szabadulás mind egy folyamat. Ne akarjunk instant lenni!

4,, Gyengévé ( ne értsd félre!) és alázatossá kell válnunk ahhoz, hogy Isten megdicsőüljön, mint ahogy ezt Szent Pál tanította és élte elénk.

 

 1. kulcs a Megbocsátás.

Mindannyiunknak ki kell jönni Egyiptomból, a rabszolgaságból, de ezt az ellenségünk a sátán meg akarja akadályozni.

Nincs nagyobb fegyver a megbocsátásnál! Ezt Jézus hozta el és tette meg a keresztfán. A megbocsátás egy döntés és a megtérés után talán a legfontosabb. Azt mondta az atya, ha az ellenünk vétkezőknek meg nem bocsátva mondjuk a Miatyánkot az olyan, mintha saját magunkat kivégeznénk!

Gondoljuk el, hogy a mi szívünkben is hány ember van fogságban, akiket elítéltünk és nem bocsátottunk meg nekik. A meg nem bocsátásunk oka pl. hogy bosszút akarunk állni és azt akarjuk, hogy ő is szenvedje el azt, amit nekünk okozott. Mivel nem bocsátottunk meg neki (k) így mindig előjönnek bennünk és keserűséget okoznak, ami meg is betegíthet minket, sőt!

Az ellenségünk (az ördög) ismeri az emlékeinket és folyamatosan uszít és az érzelmeinken keresztül hat ránk és beteggé is tehet, ha hagyjuk és nem bocsátunk meg. Amíg én nem bocsátok meg, addig egy falat emelek Isten kegyelme elé, de amikor megbocsátok a fal ledől és Isten szeretetének a kegyelmei, mint egy tenger áramolni kezdenek és mindent betöltenek akadály nélkül és megtelik a szívünk örömmel. A megbocsátás az életünk kincse!

 

Példák, hogy miért nem bocsátunk meg:

A megbocsátás nem olyan, mint a kibékülés!

A megbocsátás Isten és én köztem történik.

Van, amikor nem akarjuk elismerni a felelősségünket.

Van, amikor gyerekkorunkban vagy máskor elvették a tekintélyt tőlünk.

A harag és az érzelmek folyamatos visszatérése.

Meg kell kérdezni, hogy mi okozza ezeket? Időt kell szánni az ok kiderítésére. A megbocsátással azt a darab földet is visszaadom Istennek, ahol ezt megteszem! Döntök, Jézus Krisztus nevében és megbocsátok! A megbocsátás a szabadságunk visszavétele! Amikor sikerül jól megbánni a bűneinket, akkor megtapasztalhatjuk Isten hatalmas és irgalmas szeretetét. Fontos, hogy jól bocsássunk meg feltételek nélkül! Ez nem érzelem, hanem akarat!

5 záras ajtónk van és a zárakat csak a Szentlélek segítségével, de a mi akaratunkkal lehet egyenként kinyitni.

 

 1. kulcs az ellene mondás

Az ellene mondás valamivel való leszámolás. A szabadulás és a megtérés is egy folyamat. „Ami nem öl meg az megerősít minket!” A nevén kell nevezni a bűneinket és egyenként ellene kell mondani mindegyiknek Jézus nevében.

 

8 folyosó van, amin keresztül az ördögnek ajtót nyitottunk Jn 8.fej.34, „mindenki szolga, aki bűnt követ el”:

 

1., A meg nem gyónt és a visszatérő bűn,

2., A traumákra történő reagálásunk,

3., Családi bűnök öröklődése és az otthon látott rossz minták,

4., Átok, amit mások mondtak ránk, vagy a családunkra, avagy mi

mondtunk önmagunkra,

5., Okkult dolgokkal való foglalkozás,

6., Lázadás, engedetlenség,

7., A hazugságokkal való azonosulás, amit ránk mondtak és mi elhittünk

(semmire se viszed az életben, rossz vagy, stb),

8., házasságon kívüli szexuális kapcsolatok (előtte, utána és közben is),

 

Be kell csukni ezeket a kapukat, hogy ne tudjon az ellenség tovább garázdálkodni az életünkben! 1. kulcs a tekintély visszavétele

 

Ádám és Éva hittek a kígyó hazugságának és átadták a saját tekintélyüket neki. Ősbűn.

 

El kell fordulni a bűntől és a sátántól és ki kell mondani azt, hogy:

Jézus Te Isten vagy és én hiszek Benned, hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten, mert szeretsz engem és megakarsz menteni. Jézus hozzád akarok tartozni, szükségen van Rád! Jézus szeretlek és köszönöm mind azt, amit értem tettél! Jézus Te vagy a célom! Imádlak!

 

A szeressétek ellenségeiteket, azt jelenti, hogy bocsássunk meg nekik.

A természet nem kedveli az ürességet, ha valami távozik, jön más, ami vagy aki betölti. Döntsél, hogy kinek adod magad!

 

 1. kulcs Az Atya áldása (Ő egy lengyel jezsuita pap volt és csodálatosan áradt belőle a szeretet)

 

Hidd el, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ő szeret téged és nem vagy elutasítva. Ő akar téged.

A szenvedés önmagában nem tesz szentté csak a Szentlélek.

Amikor elfogadjuk Isten áldását az, azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy átalakítson minket és teljesen átformáljon minket is szeretetté. Isten azt mondja: örömömet lelem benned, te vagy az én szeretett fiam / lányom és örülök, amikor ide jössz hozzám! Isten szeretett gyermeke vagyok, ez az identitásom. A nevemen szólít és azt mondja, az enyém vagy.

 

Az ördög is tudja a nevünket, de ő nem a nevünkön, hanem a bűneinken szólít meg. Ne higgyünk az ördög hazugságainak, pl: hogy áldozat vagy, mert akkor úgy fogsz élni! Fogd fel, hogy nem vagy rossz az Isten áldott és szeretett gyermeke vagy! Be kell fogadni az Atya szeretetét és az áldását. Jézus azt akarja, hogy ugyanolyan szeretet kapcsolatunk legyen, mint ami neki van az Atyával. Ezt a kereszteléssel megkaptuk, mert az Ő szeretet vízébe merített be minket ez a Szentlélek.

Az ajándékot nem fizetjük ki, hanem örülünk neki és hálásak vagyunk.

Az ördög el akarja venni az Istentől kapott ajándékot, ő mindig vádol és nem akarja, hogy boldogok legyünk. Ő azt akarja, hogy szomorúak, keserűek legyünk és csalódjunk Istenben, mert irigy ránk.

Az alázathoz az is hozzá tartozik, hogy elismerem azt, hogy bennem is van jó, hiszen Isten nem selejtet alkotott bennem. Ám, ha mi az árvaságunkról gondolkodunk, akkor azt gondoljuk, hogy nekünk sehol sincs helyünk a világban és másokat is eltaszítunk. Így folyamatosan a félelem lelke kínoz és félünk az elutasítástól és másokat manipulálunk és uralkodni akarunk rajtuk. Ez teljesen rossz. Ám ha tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor másokat is tudunk szeretni, elfogadni, irgalmasnak lenni hozzájuk, mert tudjuk, hogy Isten szeret és az Ő szeretett gyermekei vagyunk.

Loyolai Szent Ignác mondta, hogy akkor tudunk bízni Istenben, ha megtapasztaljuk az Ő szeretetét. Ez érzéseinken keresztül nyilvánul meg. Hagyjuk magunkat Isten által szeretni, mert az mindenkinek jót tesz. Szeressünk bele az Istenbe! Jézus király, próféta és pap és ha mi megakarjuk ismerni az Atya szívét, hát csak nézzünk Jézusra! Mi is királyfiak és királylányok vagyunk csak még sajnos koldusmentalitással. Ezen változtatni kell!

 

utolsó előadás: Az elménkben folyó harc (szuper volt Veronika is)

 

Koldusként, árvaként vagy Isten gyermekeként gondolok e magamra? Meg kell tanulnunk kiállni istengyermekségünkért. Tudatosítani kell magunkban, hogy mi egy királyi családhoz tartozunk és ez kell, hogy meghatározza az életünket, a szavainkat, a cselekedeteinket.

A lelki hadviselés egy olyan küzdelem, ami a halálunkig tart! Az ellenség el akarja lopni tőlünk a jogainkat, de sose feledjük, hogy Jézus győzött a kereszten és merítsünk erőt belőle és tudjunk élni az Ő általa kapott kegyelmekkel!

 

2 fő stratégiája van az ördögnek:

1., befolyásolja a gondolkodásunkat és azt akarja, hogy féljünk és folyamatosan azt hazudja, hogy ő az erősebb. Mi viszont tudjuk, hogy ő az ellenség és meg akar fosztani az önazonosságunktól. Azt akarja, hogy veszítsük el a szabadságunkat és ő vagy mások, akik hozzá tartoznak döntsenek helyettünk.

Az örökségünkért harcolnunk kell, mert Isten szeretett gyermekei és örökösei vagyunk!

2., A sátán el akarja hitetni azt, hogy ő nincs is, egyáltalán nem is létezik és azt, hogy Isten nem is jó és főleg nem Apa és nem bízhatunk meg benne. A sátán a hazugságaival börtönbe akar zárni minket.

Istennek viszont csodálatos terve van velünk.

Tudni kell, hogy van harc, van ellenségünk, ismerni kell a fegyvereit és tudni kell, hogy bármikor elkezdődhet a küzdelem, de nem kell félni, hanem emlékezni az igazi önazonosságunkra. Döntenünk kell itt és most, hogy nem fogunk az ellenségünkkel együtt lenni és nem cselekszünk az ő sugallataira, uszításait figyelmen kívül hagyva nem bántunk másokat. Ez előtt a harag, a bosszú és a keserűség lakott a szívünkben és az vezérelt, hajtott minket.

Ezeknek mind ellene kell mondani és jobban kell bízni Istenben és hívni, kérni a Szentlelket, hogy tanítson és erősítsen minket. Ki kell üresíteni magunkat az ellenség minden hazugságától és átverésétől!

Jézus tanítja az evangéliumban, hogy az ellenség vissza akar jönni és ugyanott, azokon a helyeken akar újra belénk lépni, de vágjunk vissza és legyen foglalt a szívünk és a Király, Jézus lakjon benne. A gonosz lelkek a szívünket otthonuknak hívták, mert mi a bűneinkkel beengedtük oda őket. Ezentúl ne legyen üres hely a szívünkben, hanem töltse be azt a Szentlélek. Ne a gonosz lélek, hanem a Szentlélek töltsön be minket! Nagyon érdemes időt fektetni Jézusba, átadni az időnket és énünket neki napi imával, napi Szentírás olvasással, napi Szentmisével, gyakori gyónással és szentségimádással. Dobjuk ki mind azt, ami eddig rabszolgává tett: szex, rossz oldalak a neten, rossz könyvek, rossz kapcsolatok és főleg keressünk közösséget és használjuk az 5 kulcsot, hogy ellene tudjunk állni az ellenségnek. Legyünk mások számára áldás és nem átok. Legyünk erős fallá a magunk és mások számára. Meg van az erőnk és a hatalmunk, hogy parancsoljunk a gonosz lelkeknek, de ehhez komolyan keresztény életet kell élnünk. Amennyiben Jézus él a szívünkben és betölt minket a Szentlélek, akkor nem tud visszajönni a gonoszlélek, mert lakottan találja a szívünket.

Ez a mi küzdelmünk és ezt nekünk személyesen kell megharcolni, de megéri! Legyünk mind Isten nagyobb dicsőségére királyi gyermekek!

A sárga könyvben a 104-es ének, amit sokszor és örömmel énekeljünk!

 

szeretettel jegyzetelte és  készítette: Németh Erzsi

 

2017. 03. 21- én Budapesten

Magyarországnak fontos szerepe lesz a világ megváltoztatásában.

Magyarországnak fontos szerepe lesz a világ megváltoztatásában, mégpedig azzal, hogy megváltoztatja Európát"

- jelentette ki Henri Boulad jezsuita szerzetes a budapesti Párbeszéd Házában szombat este.

A képen valójában a macska a lényeg! Forrás: cath.ch

Henri Boulad egyiptomi szerzetes - aki maga kérte, hogy felvehesse a magyar állampolgárságot és a héten az Országházban letette az állampolgársági esküt - hangsúlyozta: ebben a küzdelemben Magyarország Dávid és Európa Góliát, mégis hinni kell abban, hogy Istennel képesek vagyunk megváltoztatni a világot.

Az Istenben való hitnek az önmagunkban való hitté kell válnia. Amennyire ugyanis nekünk szükségünk van Istenre, ugyanannyira kellünk mi is Istennek ahhoz, hogy átformálja a világot"

- mondta a szerzetes, aki hisz abban, hogy a következő hónapok meglepetéseket tartogatnak, és Európa "meg fog mozdulni".

Henri Boulad Átistenülés a mindennapokban címmel megtartott előadásában arról beszélt, az egyház hagyományos tanítása azt az érzést kelti az emberben, hogy gonosz és esendő. A megváltástan arról szól, hogy az ember vétkes, és végtelen bűnéért végtelen áldozattal kell fizetnie az Isten fiának. A megváltás tehát valamiféle "visszavásárlás". Húsz évszázada ezt ismételgeti a nyugati kereszténység, miközben senki sem érti, hogy kitől kéne visszavásárolni az embert, és miért elégedett ezzel az Atya.

Ez, az ember alapvető bűnösségét állító látásmód, mélységes pesszimizmust eredményezett. A nyugati szemléletmód az emberről és a történelemről alapvetően tragikus. És az is lehetséges, hogy a mai uralkodó nihilista filozófia gyökerénél éppen ez a felfogás, az embernek ez a leértékelése áll."

Henri Boulad szerint azonban van másfajta teológia is: eszerint Jézus nem azért jött, hogy megváltsa, hanem hogy "megistenítse", a saját szintjére emelje az embert.

Kitért arra, a görög egyházatyák - köztük Órigenész, Alexandriai Szent Kelemen, Alexandriai Szent Atanáz - szemlélete sokkal pozitívabb, mint a nyugati gondolkodóké. Valamennyiük teológiája összefoglalható ebben az egy mondatban: Isten emberré lett, hogy az ember Istenné váljon.

Ezt megértve felfedezzük, hogy a kereszténység úgy felmagasztalta az embert, ahogyan egyetlen más vallás sem. Ezért lett a kereszténység a civilizáció és a fejlődés kovásza"

- mutatott rá.

Henri Boulad Alexandriában született 1931-ben, szíriai családból származik, édesapja szír, édesanyja olasz származású, a család francia anyanyelvű katolikus. A jezsuita rendbe 1950-ben lépett be, 1963-ban szentelték pappá Bejrútban. Három doktorátust szerzett és - visszatérve Egyiptomba - az ifjúság nevelése és a szociális munka területén dolgozott, emellett lelkigyakorlatokat vezetett. Kalkuttai Szent Terézzel együttműködve megszervezte az egyiptomi Caritast. Menekülttáborokat alapított, küzdött a szudáni népirtás megfékezéséért, a rabszolgák kiváltásáért. Rendszeresen tart előadókörutakat Európában, beszédeit gyakran a rádiók is közvetítették. Többször járt már Magyarországon is, most március 24-ig tartózkodik itt, ezalatt több lelkigyakorlatot is tart.

(MTI)

A Szűzanya éves jelenése 2017. március 18-án Mirjana Dragićević-Soldonak.

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta neki, hogy ezután egy évben csak egyszer fog megjelenni neki, március 18-án. Több ezer zarándok gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:44-kor kezdődött és 13:48-ig tartott.

 

Drága gyermekek! Édesanyai vágyam az, hogy szívetek békével telt, lelketek pedig tiszta legyen, hogy Fiam jelenlétében megláthassátok az Ő arcát. Mert gyermekeim, édesanyaként tudom, hogy vigasztalásra, reményre és oltalomra szomjaztok. Ti, gyermekeim, tudatosan vagy tudat alatt Fiamat keresitek. Földi életem során én is örvendeztem, szenvedtem és türelmesen hordoztam a fájdalmat mindaddig, amíg Fiam dicsőségével meg nem szüntette. Ezért is mondom Fiamnak: Segíts nekik mindig! Ti, gyermekeim őszinte szeretettel világítsátok be az önzés sötétségét, amely mindinkább átjárja gyermekeimet. Legyetek nagylelkűek. Kezetek és szívetek mindig legyen nyitott. Ne féljetek. Bizalommal és reménységgel adjátok át magatokat Fiamnak. Rátekintve, életeteket szeretettel éljétek. Szeretni annyit jelent, önmagunkat adni, elviselni és sohasem ítélkezni. Szeretni azt jelenti, megélni Fiam igéit. Gyermekeim, mint édesanya azt mondom nektek: csak az őszinte szeretet vezet az örök boldogságba. Köszönöm nektek.

Genderista pap - jaj!

A rosszhírű liberális-progresszív, homoszexualista jezsuita, James Martin megrögzött szokása élesen szembehelyezkedni az Egyház tanításával. Nem csoda, ha egyéb balos ügyek mellett a gender ideológiát is felkarolta.

trans_james_martin.jpg


Mint ismeretes, az új amerikai elnök, Donald Trump, a korábbi elnök rendeletének visszavonása mellett döntött, amelyben Barack Obama büntetés terhe mellett kötelezően előírta a közintézményeknek (köztük iskoláknak), hogy biztosítsák, hogy a magukat ellenkező neműeknek valló ("transz-") személyek az állításuk szerinti nemüknek megfelelő mosdót használhassák. Obama elnök rendelete Amerika-szerte nagy felháborodást keltett, elsősorban az iskolai mosdókat használó diáklányok jogait féltve.

A médiaceleb James Martin atya, az elnöki rendelet visszavonására reagálva, új Twitter-bejegyzésében így fogalmaz:

"A transz diákoknak már olyan sok méltatlanságot kellett elviselniük. Lehetővé kellene tenni számukra, hogy bármelyik mosdót használhassák, amelyiket csak akarják. Ez senkinek sem árt." - James Martin, SJ; 2017. február 23.

Twitter-bejegyzéseiben James Martin számos más dolog mellett a homoszexualitást és a transzneműséget is bátorítja, az "Isten ilyennek teremtette őket" érvelést használva.

Ezúttal azonban a bírálat egy másik paptól érkezett. Az üzenetváltást szó szerint közöljük:

Hmm... ugye ez egy vicc? Valaki kérem mondja azt, hogy ez egy humoroldal, és nem pedig tényleg egy katolikus pap műve - Matt Bozovsky atya; 2017. február 23.

Nem, én valóban egy jóhiszemű katolikus pap vagyok, aki a kirekesztettek oldalán áll. Némi szeretet helyénvaló lenne itt, atya. - James Martin, SJ; 2017. február 23.

Miféle szeretet? A szeretetnek része meginteni a bűnöst, nem pedig támogatni a bűnét. - Matt Bozovsky atya; 2017. február 23.

Úgy értem, szeretet egy paptestvér felé. - James Martin, SJ; 2017. február 23.

A szeretet az, ha megmondod egy paptestvérednek, ha kiforgatja az emberi méltóság fogalmát. Ez szeretet felé és azok felé, akik hallgatnak rá. - Matt Bozovsky atya; 2017. február 23.

Megtanultam a leckét. Ne intézz kihívást James Martin atya felé, máskülönben a követői támadásba lendülnek. Sajnos világos, hogy ki az, akit imádnak. - Matt Bozovsky atya; 2017. február 23.

Sokak megilletődnek, mert a gender ideológia kirekesztettek retorikáját alkalmazza, mintha a feminin fiúcskák jogait védenék a bántalmazó mamlaszok ellen, és ennek mentén szónokolnak a WC-jogok mellett, holott a gender ideológia nem ezt jelenti. A gender szerint ha a gimis focicsapat százkilós kapusa holnap azt állítja, hogy neki női identitása van, akkor senki nem szólhat az ellen, hogy bemenjen a női zuhanyzóba a 14 éves lányok közé, ha neki épp úgy tartja kedve - és miért ne tartaná? Őszintén, a gender ideológia minden a szexualitásával még bánni nem tudó heteroszexuális tinédzser fiú álma, viszont mint társadalompolitika: rémálom. 

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/03/15/genderista_pap_jaj

Tilthatják az ateisták a vallási szimbólumok viselését

Az Európai Unió Bírósága (ECJ) úgy döntött, hogy a munkáltatók megtilthatják az alkalmazottaknak a vallási szimbólumok viselését.

Az ECJ ítélete szerint a munkáltatók dönthetnek úgy, hogy megtiltják az alkalmazottak számára a látható vallási szimbólumok viselését. A bíróság két, Belgiumban ill. Franciaországban alkalmazott nő esetében döntött így, akiket azt követően menesztettek állásukból, hogy munkáltatójuk kérésére nem voltak hajlandók levenni fejkendőjüket.

Az első esetben a G4S Secure Solutions volt alkalmazottjának panaszát vizsgálták, akit amiatt menesztettek, mert annak ellenére is fejkendőt viselt, hogy a vállalat tiltja a vallási és politikai szimbólumok látható viselését. A második esetben egy francia alkalmazott nem volt hajlandó levenni a fejkendőt, miután az ügyfelek panaszkodtak, később emiatt veszítette el állását.

A bíróság döntése szerint a politikai, filozófiai és vallási szimbólumok viselésének tiltása nem számít diszkriminációnak.

Mivel a bíróság döntése általánosságban véve a vallási jelképekre vonatkozik, az európai hatóság döntésével az ateista munkáltatók mellett állt ki a vallásos alkalmazottakkal szemben.

Az ECJ ítélete így lehetővé teszi, hogy az ateista munkáltatók betiltsák a kereszt viselését is, a muszlim alkalmazottaktól pedig megköveteljenek olyan ruhaviseletet, amit nem csak az iszlám követői, de évtizedekkel ezelőtt még a keresztények többsége is erkölcstelennek tartott.

http://www.hidfo.ru/2017/03/tilthatjak-az-ateistak-a-vallasi-szimbolumok-viseleset/

Óriási botrány Ferenc pápa és Trump között…

Az Independent szerint Ferenc pápa figyelmeztetést fogalmazott meg  Donald Trump személyével kapcsolatban amikor a Die Zeit-nak adott interjújában arról értekezett, hogy szerinte a a populizmus sátánian gonosz dolog.

Az amerikai Trump párti sajtó ezzel egy időben arra szólította fel a pápát, hogy ne politizáljon, hanem maradjon inkább a hit kérdéseinél. Az amerikai sajtó pedig a katolikus egyházat nem kímélve ír a Vatikán botrányos ügyeiről.


Ferenc pápa arra figyelmeztetett a Die Zeit, német újságnak adott interjújában, hogy nő a veszélye populizmus térnyerésének a nyugati demokráciákban.


A pápa a német lap számára nyilatkozva azt mondta, hogy:


A populizmus az egy olyan sátáni dolog, ami mindig rosszul végződik, ahogy azt a múlt század már megmutatta.”


Arról is beszélt a pápa, hogy ő elutasít minden fajta a pápaságot övező kultuszt, mert ő is csak egy olyan átlagos hívő, mint bárki más.

Én nem úgy látom magam, mintha bármilyen különleges valaki is lennék. Bűnös vagyok és esendő.

– mondta Ferenc pápa.


A Die Zeit-nak adott interjúban – ami egyben a német sajtónak adott első nagy interjú is volt – Ferenc pápát arról is megkérdezték, hogy személy szerint ő megtapasztalt-e olyan pillanatokat, amikor kételkedett Isten létezésében. Erre a pápa úgy válaszolt, hogy: Én is ismerem az üresség pillanatait.”


Trump és Ferenc pápa eltérően ítélik meg az illegális migrációt


A Townhall című amerikai lap például azzal kapcsolatban közölt cikket, hogy bizonyítottnak látszik Trump igazat állított, amikor azt mondta, hogy Svédország hibát követett el a migránsok beengedésével, mert ezzel lerombolta a közbiztonságot. Az amerikai médium ironikusan megjegyzi, hogy lehet, hogy nem kellene a pápának annyira üdvözölnie a svéd migrációs modellt.


A lap szerint Ferenc pápa akkor válhatna a katolikus egyház nagy vezetőjévé, ha úgy döntene, hogy a politika helyett inkább a hit dolgaira összpontosít. Ehelyett azonban a pápa jelenleg idejének nagy részét azzal tölti, hogy olyan témákat vitat meg a nagy nyilvánosság előtt, amelyekben sajnos tudatlan.


A pápa kifejezetten dicséri, hogy Svédország milyen barátságos módon integrálja a külföldieket, idézi fel az amerikai lap, amit a The National Catholic Reporter írt erről a múlt hónapban.


Az akkori interjúban Ferenc pápa azt hangsúlyozta:

Azok, akik most menekültként érkeznek Európába azok a háború és éhínség miatt menekülnek. Mi valamilyen módon felelősek vagyunk azért, mert kihasználják az ő földjeiket, és ugyanakkor viszont elmulasztjuk az elvégzését minden olyan beruházásnak, aminek a hasznából az ott élők részesülnének.”

A Townhall szerint azonban – szemben a pápa nyilatkozatával – a katolikus tanítás nem azt jelenti, hogy bárki, aki Európába érkezik annak joga lenne arra, hogy Európában automatikusan letelepedhessen. A lap úgy véli, hogy a pápa a migráció melletti érvelése súlyosan hiányos és téves történelmi ismeretekről árulkodik.


A muszlimok helyzete a Közel-Keleten nem olyan, mint az eszkimóké Alaszkában – hangsúlyozza ezzel kapcsolatban az újság, hozzátéve, hogy a pápának a hit kérdéseire kellene figyelnie inkább és abba kéne hagynia a politikáról való értekezést; a bevándorlással kapcsolatos politikai döntéseket pedig inkább rá kellene hagynia az egyes országokra.


Az amerikai sajtó nem kíméli a Vatikánt


A USA Today például arról számol be, hogy olyan rettenetes hírek kerültek nyilvánosságra, arról, hogy Olaszország számos parókiája érintett a papok és prostituáltak közös orgiákon való részvételében valamint pornó videók készítésében. Ez a hír még a Vatikánt is megremegtetheti, mert a feltárt kilengések teljesen ellentétesek a Ferenc pápa által a papsággal szemben –  a nyilvánosság előtt –  támasztott magas igényekkel.


Az amerikai lap szerint Nápoly városában, például egy pap nemrégiben azért került felfüggesztésre szolgálata alól, mert a Santa Maria degli Angeli plébániáján több tanú állítása szerint is homoszexuális orgiákat tartott plébánosként, úgy, hogy internetes oldalakon toborozta a partikra a partnereket, akiknek fizetett a szexért.


A Religion news pedig szintén a katolikus papság soraiban elharapódzott szexuális kilengésekről írva többek között arról számol be, hogy az észak olaszországi város, Padova egyik 48 éves papja, Andrea Contin tiszteletes, most számos egyházi és polgári bírósági eljárással kell, hogy szembe nézzen. Az ellene szóló vádak szerint legalább 30 személlyel szerelmi kapcsolatot tartott fenn, akik közül többet még arra is rávett, hogy együtt látogassanak rendszeresen el egy francia swinger klubba.


Hogy mennyire nem kíméli az amerikai sajtó a katolikus egyházat azt jól mutatja egy korábbi cikk, amelynek megszületése nyilván nem független attól, hogy az Egyesült Államok lakosságának csak kisebbségi része tartozik Róma fennhatósága alá. A Vanity fair a Vatikán titkos életéről írt cikkében arról írt, hogy a pápai államban jelentős számú az olyan meleg főpapok száma, akik nagy hatalmat birtokolnak. A lap szerint bár ezek a személyek lehet, hogy nem alkotnak egy közösséget, azonban nyilvánvalóan tisztában vannak egymás létezésével. Ennek következtében egyfajta titokzatos alvilági élet bontakozott ki a Vatikánban, ahol a homoszexualitás hivatalosan elítélt dolognak számít - írja a 888.hu.

http://utcaemberek.blogspot.hu/2017/03/oriasi-botrany-ferenc-papa-es-trump.html

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu