"A püspököknek szigorúan távol kell tartaniuk a templomoktól ... az olyan műalkotásokat, ... melyek a józan vallásos érzést sértik akár azzal, hogy a formákat elcsúfítják, akár azzal, hogy művészi szempontból nem kielégítőek, középszerűek vagy utánzatok." [Sacrosanctum concilium zsinati konstitúció, 124.]

Eltávolították a cancellust (szentélyrekesztő rácsot), a stallumokat (klerikusi ülőhelyeket), elvitték a díszesen faragott padokat, és a helyükre térdeplő nélküli támlás székeket helyeztek. A szentély - immár lecsupaszított - látványvilágát ormótlan vetítővászonnal törték meg.

Kétségtelenül időszerű állagmegőrző munkálatok mellett ezekre költötte a Győri Egyházmegye azt a félmilliárd forintot, amit a hívek előzetes tájékoztatása szerint a győri Nagyboldogasszony-székesegyház májusban kezdődött "felújítására" szánt.

Az (egyházmegyében amúgyis drasztikusan fogyó létszámú) klerikusok helyére immár laikus hívek ülhetnek, az áldozati oltár közvetlen közelébe. Az egyházmegye sajtóirodájának ünnepi közleménye szerint ez csupán azt "üzeni", hogy "a szentmiseáldozatban mindenkinek része lehet közvetlen közelről". A közlemény szerint a december 3-án a "felújított" templomban tartott főpásztori szentmise volt "az első olyan ünnepi alkalom, amikor a hívek is szép számmal foglalhattak helyet az apszisban elhelyezett székeken."

A templom a "felújítás" előtt ilyen volt:

Mostanra azonban ilyen lett:

A végeredmény sokakban azért is megrökönyödést kelt, mivel a templom készülő felújításáról szóló május 12-ei sajtótájékoztatón az egyházmegye 2016 júliusában beiktatott új püspöke, Veres András, még úgy nyilatkozott: "A cél, hogy a székesegyház belső tere visszakapja eredeti szépségét."

Olvasóink a hír megosztására lényegében egybehangzóan megdöbbenésüknek és felháborodásuknak adtak hangot a hozzászólásaikban. Miután arra bátorítottuk őket, hogy "kulturált és mértéktartó véleményeiket" jelezzék pl. az egyházmegye Facebook oldalán, a templom átadását ünneplő hírmegosztás alatt, ezt többen - határozott, de valóban kulturált hangnemben - meg is tették. Nem sokkal a jelzések beérkezése után azonban a Facebook oldal adminisztrátora - a katolikus oldalakon sajnos megszokott rutin szerint - sorra letiltotta a kritikus hozzászólások megjelenítését. A hír alatt jelenleg egyetlen hozzászólás olvasható: az az egyetlen, amely szuperlatívuszokban dicséri a templom újszerű formáját.

Amennyiben olvasóink ragaszkodnak a véleményük szabad kifejezéséhez, azt hozzászólásban megtehetik a - cenzúrát nem alkalmazó - Katolikus Válasz Facebook-oldalán, vagy emailben megírhatják a plébánia címére: gyorbelvarosplebania@gmail.com .

A "felújítási" munkálatok a templomban folytatódnak még. Bízunk benne, hogy a befejezésére Veres András ígérete teljesül majd, és "a székesegyház belső tere visszakapja eredeti szépségét" - a cancellussal, a stallumokkal, és a térdeplővel is rendelkező, faragott padokkal együtt.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/12/06/szentelyrombolas_a_gyori_szekesegyhazban

 

magyar_kurir_gyor_20171213.png"A szentély a templomoknak az a rendszerint különálló vagy elkülönített része, ahol az oltárt ... elhelyezik, és ahová általában csak a papok léphetnek be. A szentély a szertartás színtere, amelyet a laikusoktól a szentélyrekesztő választ el. Hosszanti oldalán található a stallum, amely a papság elhelyezésére szolgál." - Wikipedia, "Szentély" szócikk

"Soha ne bonts le olyan kerítést, amiről még nem értetted meg, miért épült." - G. K. Chesteron

"A hívek nagy örömmel jönnek a megújított, tágas templomba. Először még bátortalanok voltak, ám a miséző pap invitálására szívesen foglalták el helyüket azokban a széksorokban, ahol száz ember is kényelmesen elfér [a szentélyben]." - Magyar Kurír: "Kitágult a liturgikus tér – Bemutatjuk a megújuló győri székesegyházat", 2017. december 13.

***

Nemigen halljuk ma pap tanítóinktól, hogy maga Jézus Krisztus eltörölhetetlen különbséget rendelt hívők és papi elöljárók között. Nem elég "nyitott", nem elég "toleráns" igazság ez. A "találkozás kultúrája" ellen való. Pedig az Egyház egykor dogmaként hirdette ki.

És a hívek mégis, így is érzik, hogy van a világinak valami oda nem illősége, ahol a Szentnek készítettek helyet.

Szent az a kéz, ami az Urat valóságosan illeti, és szent az a hely, ahol az Úr valóságosan megjelenik.

Amit egyházi elődeink a tanítás látható jeleként rendeltek, azt ma lebontjuk. A lebontást ünnepeljük. És a katolikus tanítást továbbra sem mondjuk el. Mert csak médiafigyelmet és vitákat generálna. Megzavarná a híveket és megzavarná az ünneplést. Megzavarná az új teológiát.

Győrben talán nem volt elég számú templom nyitott szentéllyel. Talán ezért kellett a székesegyházat is ilyenné alakítani. Talán ezért volt muszáj ezt is elvenni.

Állítólag a hívekre tekintettel csinálták így. Állítólag őértük fosztották meg őket az örökségüktől: mindenekelőtt a katolikus tanítás teljességétől, majd jelektől, ami rendelésük szerint e teljesség felé mutat. Igaz, a híveket nem kérdezték meg, hogy szeretnék-e ezt. De a többségük ma már úgysem tudja, mit veszít. Nem tudja, mert évtizedek óta nem tanítják.

Aki hívő még szól, annak a hozzászólását is törlik. Azt letiltják és kitiltják. Azt letagadják és eltagadják. Új "katolikus" szokás ez.

Bocsánatkérés senkitől és semmiért nincs. Mostanra, kötelezően, csak az ünneplés maradt. "Felújított" templomokban. Tanítás és látható jelek nélkül. Lassan hívek és papok nélkül.


Kapcsolódó:
Szentélyrombolás a győri székesegyházban
- Örökségfigyelő: Lomtalanítás vagy barbárság? - Kirakták a stallumokat a győri székesegyházból


http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/12/17/szentelyrombolas_a_gyori_szekesegyhazban_ii

Pannonhalma: strigonium.blogspot.hu/2011/09/cum-ira-sed-sine-studio-tervezett.html , strigonium.blogspot.hu/2015/09/meg-egyszer-utoljara-pannonhalmi.html

Szeged: strigonium.blogspot.hu/2013/03/folytatodik-magyar-szentelyrombolas.html


Mátraverebély: strigonium.blogspot.hu/2014/07/folytatodik-magyar-szentelyrombolas.html


S még a pálosok sziklatemplomát is említették, de még cikket nem találtam róla Kicsinyeim! A tisztítás már elkezdődött. A büntetés elérkezik. Imáitokra még enyhítést adok, de amit mondtam, már nem kerülhető el. Térjetek meg, amíg még nem késő! Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” jezusuzenete.hu/2017-december-1-szentsegimadason-az-ur-jezus/