Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

A NORVÉG TEMPLOMI ESKÜVŐKÖN NINCS TÖBBÉ MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNY

A norvég evangélikus egyház Trondheimben tartott zsinata hétfőn olyan eljárásról  döntött, amelynek értelmében lehetővé válik homoszexuális párok egyházi esketése.

A zsinat 112 résztvevője közül 89-en szavaztak a javaslat mellett. A gyűlés egy évvel korábban hagyta jóvá a homoszexuálisok templomi házasságkötését. Az új liturgia számára a hagyományos szöveget kissé módosítani kellett, így abban

többé nem szerepel a "menyasszony és vőlegény" fordulat.

Emellett a korábbihoz képest más szöveghelyeket is idéznek a Bibliából.

Az anyakönyvvezető hivatalában már 2009 óta mondhatják ki a boldogító igent Norvégiában a meleg párok. A templomi esküvőt illetően azonban Norvégia a többi Skandináv államhoz képest lemaradásban volt, hiszen Dániában ezt 2012-től, Svédországban pedig már 2009-től lehetővé tették.

"Ezen a napon válik valóra egy ima és egy álom. Nem szabad egyetlen párt sem elutasítani"- jelentette ki a homoszexuális Gard Sandaker-Nilsen, aki résztvett a zsinaton. Ole Kristian Kvarme oslói püspök, aki az új szabályozást támogatta ugyanakkor elismerte, hogy a döntés gondot is jelent majd.

A melegházasságok elleni tiltakozásul Oyvind Bard Benestad lelkész

azonnali visszavonulását jelentette be

a norvég evangélikus egyháztól.


MTI

Esu Immánuel ("Jézus") valós személy

A leghatásosabb módja az emberek meggyözésének Isten létezése felöl az, ha bemutatom a sötét oldalt! Ez az elv vezérelt az elmúlt években a blog írása közben, s mára szerencsére eljutottunk oda, hogy sokak számára már egyáltalán nem okoz problémát elfogadni, hogy Jahve valóban létezik, s ezen "világ"(bolygó) Ura az idök kezdetétöl fogva, amióta csak léteznek itt emberi civilizációk, s hogy "Öreg Istenként" például már a hunok ösei is öt imádták. Sokak számára viszont továbbra is problémát jelenthet hinni "Jézusban" (Esu Immanuelben), annak ellenére, hogy valójában már a legösibb vallási szövegeinkben is emlegetve van mint olyan, akinek a nagyon távoli jövöben Isten a kezébe adja a "világ" (bolygónk) irányítását.

Nemcsak a bibliai Ószövetségben, hanem például már Énok könyvében is, melyet sokan az emberiség egyik legösibb vallási szövegének tartanak. A teremtöink - rendkívül fejlett pszi-látnoki képességeiknek köszönhetöen - már a jelenlegi emberi civilizáció legkorábbi szakaszaiban is elöre látták annak sorsát, s próféciákba foglalva ez lejegyzésre is került az emberi történelem legkülönbözöbb szakaszaiban. Esu Immanuel (a Fiú/az Emberfia) eljövetele sok-sok ezer évvel ezelött, már az özönvíz elötti idökben elöre eldöntött dolog volt "odafent a mennyben", s a Fiú/Emberfia elsö, kétezer évvel ezelötti eljövetele is már - akkor ösinek számító - próféciák beteljesedését jelentette:

http://reformatus.hu/mutat/11762/

Az Ígéreteknek be kell teljesülni! A Messiás Júdából származik majd és Betlehemben, Dávid városában kell megszületnie. Két feltétel van mindössze, de hogyan valósulhatnak ezek meg? Hogyan kerül Betlehembe József és Mária, aki Názáret városában lakik? Emberi erővel ezeket a körülményeket lehetetlen megoldani, de ha Isten mozgatja az eseményeket, minden másképp alakul. Összeveszejti Augusztusz császárt, aki hatalmát szeretné gyakorolni az adózó lakosságon, és a függetlenségre vágyó Heródes királyt, aminek az lesz a vége, hogy Augusztusz pecsétes parancsban mondja ki a népszámlálást. Így teljesedik be a prófécia:

Mikeás 5 - A Messiás születése, országlása, gyözedelme

5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

S úgy néz ki, jelenkorban Jahve éppúgy ezt teszi, valójában most is ö manipulálja igazából a háttérhatalom legfelsöbb szintjein a "hatalmasok fejét" , hogy beteljesedhessenek a végsö idei próféciák (lásd. a Mi várható 2017-ben és azon túl + a bibliai próféciák felidézése c. írást)

Az ószövetségi Ézsaiás könyvében szintén több helyen található jövendölés a Messisás eljöveteléröl: egy fiú lesz az, akit Immánuelnek hívnak.

"Jézus" valódi neve Esu Immánuel (Jesua Immánuel) volt.

Ézsaiás 7 - Immánuel

14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

szül fiat = Jézust (Esu/Jesua Immánuelt)

Ézsaiás 9 - a Messiás dicsö országlása, feddö szózat Izrael ellen

6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

egy gyermek = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

http://reformatus.hu/mutat/11762/

"Ez a gyermek a Messiás. Nem kell senkinek félnie tőle. Bárki odamehet hozzá, Ő szolidaritást vállal velünk. Nem mogorva testőrök őrzik. Nem adót szed, nem tapossák katonái a búzamezőket, nem életeket olt ki, nem veszi el más kenyerét. Nem elvesz. Adni jött. A gyengék társa. A nagyok trónja előtt reszket az ember. De nem így a bölcső előtt. Hív: „Gyere! Ne félj!" A sok nép mégsem hozsannázik neki. Csak az angyalok vannak meghatva. Nem tudják visszafogni csodálkozásukat és meghatódottságukat."

A több mint 500 évvel Krisztus születése elött íródott Dániel könyvében található végsö idei próféciákban egy "emberfia" van emlegetve, akinek Jahve a kezébe adja a hatalmat az "idök végén", s országa örökkévaló lesz:

Dániel 7

12 A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.

14 És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.

emberfia = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

Énok 46

2. És megkérdeztem az angyalt – aki velem volt és minden titkot megmutatott nekem –, az Emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az Idők Előtti mellett?

3. És válaszul ezt mondta nekem: Ez az Emberfia, akié az igazságosság, és akiben az igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket; mert a Szellemek Ura kiválasztotta őt, és győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt, örök igazságosságban.

4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a királyokat és a hatalmasakat kényelmes székeikből [és az erőseket trónjaikból]. Megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a bűnösöknek.

Emberfia (Énok könyvében és Dániel 7-ben) = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

Énok 62

7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a Magasságos serege jelenlétében őrizte őt, és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak.

"Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt" (Énok könyvében)

UGYANAZT JELENTI MINT

"...akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mikeás 5:2-ben az Ószövetségben)

Énok 69

Az Emberfia a trónon

26. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama Emberfiának nevét feltárták előttük.

27. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott (Jn. 5:22), és azt cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot.

28. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden művük eltűnik a föld színéről.

29. És attól fogva nem lesz majd romlás; mert eljött az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik színe elől, és ennek az Emberfiának szava kiárad majd, és erős lesz a Szellemek Urának színe előtt.

Hamvas Béla írja Scientia sacra c. könyvében :

Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani.

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=208:2017-01-30-15-37-46&catid=24:2014-05-28-19-12-56&Itemid=61

Jézus szavai Little Pebble testvér által

LP: A mai üzenetet a Szentmise alatt kaptam meg, miközben kitették a Szentségtartót az Oltárra. Jézus úgy jelent meg mint egy házigazda.Ő az Oltáron állt,és úgy nézett ki mint az Isteni Irgalmasság képeken. Üdvözölt, majd így folytatta: Jézus:" Drága Fiam, Irgalmas Szeretetem Angyala, Üdvözöllek téged és titeket Gyermekeim világszerte! A Világ hamarosan meg lesz büntetve, különösképp Ausztrália, ahol számos lélek fog elveszni, mivel a bűn mellett kötelezték el magukat. Mondd el Szeretett Fiamnak Donald Trumpnak, hogy legyen óvatos, sokan gyűlölik őt mert, erősen kiáll a Nevemért. Hamarosan egy gyilkossági kísérlet lesz ellene,így neki jóval több elővigyázatosságra lesz szüksége. Országában hamarosan felfordulás lesz mert az ISIS már az országban van és támadást fog intézni a nemzet ellen.-" LP: Jézus aztán ezt is mondta. Jézus:" A Boldog mondások legyenek életetek útja! Ezeket a szavakat több évszázaddal ezelőtt mondtam.-" LP: Jézus ezek után magánüzeneteket közölt velem,majd elmondta hogy mennyire szereti az embereit.Kérte, hogy imádkozzunk Rómáért és azért, aki Szent Péter trónján ül,mert egy nagy esemény lesz Rómában,és nagy büntetés fog eljönni Olaszországra. Jézus aztán így búcsúzott:Béke legyen veled Angyalom, akire az emberek már várnak , s Béke legyen veletek Gyermekeim! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Isten szemével

2017.01.08.
1.
Kép: Egy nagy tűzből sok szikra pattan ki, különböző távolságra kerülnek a tűztől, egyesek teljesen kihűlnek
Jézus: Drága kislányom, a tűz maga a Mennyei Atya. Minden ember a teremtéskor belőle pattan ki. Vannak olyanok, akik a közelében maradnak, vagy ha el is távolodnak, elkezdenek közelíteni felé. De sajnos, a teremtmények többsége elveszti a tüze hőfokát, amit kapott, kihúny benne az Istenszeretet és a hit.

2.
Kép + Érzés: Mivel először senki sem képes magától keresni az Istent, így előbb, külső segítség szükséges, hogy majd magától fellobbanjon benne az Isten keresésére való hajlam és vágy
Jézus: Nem egyformán reagál minden felebarátod a te segítségedre. Ez nem attól függ, hogy mekkora energiát fektetsz a térítésébe, hanem attól, hogy a kegyelem előtt mennyire tudja kinyitni a szívét.

3.
Arról volt szó, hogy ismerjük-e Istent
Jézus: Minél engedelmesebb, odaadóbb, áldozatosabb egy teremtmény, annál többet mutat meg neki önmagából a Teremtő.

4.
Kép: Egy egyén éteri testben
Jézus: Gyermekeim, akik átlépnek a Mi világunkba, nemcsak érzik és hallják egymást, látják is. Minden embernek van egy külső ismertetőjegye, ami a többi lelket segíti abban, hogy felismerje. Valami ilyesmit mutattam Én neked, alkalmazkodván az emberi képzelőerődhöz.

5.
Kép: Sárgás rózsaszínes ruha
Jézus: Ez egy Mennyei ruha volt, amivel azt akartam érzékeltetni, hogy ott a Mennyben az üdvözültek boldogságban élnek, és ragyogó dicsőségben. A boldogságot a rózsaszín, a dicsőséget a sárga szimbolizálja. Az összeolvad.

6.
Kép: Az ember lelke egy olyan szoba, ahol nagy a rendetlenség, ebben a szobában kell rendet rakni, ehhez segítenek az Úr parancsai
Jézus: Egy olyan ember lelkét, akiben a káosz uralkodik, egy rendetlen szobával hasonlítottam össze. A káosz elsősorban azt jelenti, hogy helytelen az értékrendje. Első helyen áll a szórakozás, a pihenés, az élvezetek hajszolása, csak utána következik a munka, a család, majd egy hosszú szünet, és a legvégén van a lelkére gondolás. Az ilyen emberben akkor lesz belső rend, ha első helyre teszi Istent és lelke ápolását, a második helyre a családot és felebarátait, a harmadik helyre a munkát, és a negyedik helyre a szórakozást, pihenést. Erre kell törekedni minden embernek.

7.
Érzés: A Tízparancsolat, az erények gyakorlása a földi életben egy ugródeszka, ami majd ránk vár
Jézus: A földi életetekhez mércét állítok nektek, hogy lássátok, mi a jó és rossz, elétek tartom Isteni parancsaimat, mint segítséget, amely bevezet titeket a Mennyországba. Ott aztán új mércéket kaptok, új tanításokat, a tökéletességig. Ott állandó változásban, mozgásban, tevékenységben, tanulásban töltitek az időt.

8.
Kép: Életünk olyan, mintha egy királyi palotából kerültünk volna ki száműzetésbe, és csak a szeretet útja és gyakorlása tud minket visszajuttatni a palotába.
Jézus: Az életetek körforgás, Isten gazdagságából indultok el, haladtok utatokon itt a Földön, és ha vissza akartok térni Istenhez, ha haza akartok találni, akkor két út között választhattok. A szeretetlenség, vagy a szeretet útja között. Csak az talál haza az örök életbe, aki a szeretetet, alázatot, engedelmességet, tisztaságot gyakorolja.

9.
Hang: Milyen egyszerű az élet
Érzés: Akkor, ha Istent követjük
Jézus: Annak egyszerű az élet, aki képes betartani az első parancsot: „Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, és szeresd felebarátodat”. A többi parancs mind ebben benne foglaltatik.

10.
Hang: Fölötte állni minden bűnnek
Jézus: Csak egy valaki tudott fölötte állni minden bűnnek, aki az áteredő bűntől mentes volt, Szűzanyátok. Feladatotok, hogy törekedjetek arra, hogy legyőzzétek a kísértéseket, és így, fölötte fogtok állni minden bűnnek. Egyedül képtelenek lennétek erre, ha jön a kísértés, hívjatok, és Én segítek.

11.
Kép + Érzés: Lelkünk sosem áll egy helyben, hanem halad előre, vagy vissza a fejlődés útján
Jézus: A lelki élet fejlődése tele van változásokkal. Ártatlan kicsiny gyermekkor még tiszta, de már ott vannak a rossz hajlamok benne. Az értelem fejlődésével eldől, hogy milyen irányba változik az ember. Ebben szerepet játszik a nevelés, a környezet, és az öröklött tulajdonságok. Minden erővel arra kell törekednetek, hogy a tágas, könnyű út helyett az életszentség útját válasszátok, amely keskeny, és rögös. Ezen nem egyenletes a haladás. Vannak visszaesések, botlások, elbukások, de meg kell tanulni felállni, és továbbmenni. Ebben segít titeket az Őrangyalotok. Nem kell megijednetek, ha kevesebb vigasztalást kaptok, lelki és szellemi örömöket, mert ez nem visszafejlődést jelent, hanem az önállóságotokat akarom fejleszteni, hogy dicséretek, elismerések, ajándékok nélkül is haladjatok az életszentség felé. Ezek nélkül is tudjatok áldozatokat hozni.

12.
Érzés: A lelki fejlődésben van egy pont, ahonnan nincs visszatérés, amely úgy a pozitív, úgy a negatív irányra érvényes
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy van egy pont, ahonnan már nincs visszatérés. Ha valaki eljutott a megátalkodottságba, annyira megszokta a bűnt, hogy már képtelen felállni belőle, és nem akar Isten felé elindulni. Viszont, aki a lelki fejlődésnek abba a szakaszába érkezett, hogy még a bocsánatos bűnöktől is retteg, az már képtelen halálos bűnbe esni.

13.
Hang: Felvállalni Isten szavait
Jézus: Választottjaimnak kötelessége felvállalni az Én szavaimat, az irányításomat, kéréseimet, törvényeimet, és ezt a környezete felé sugároznia kell.

14.
Hang: Még makacsabbul ragaszkodik a cellájához
Jézus: Akit megkötözött a gonosz lélek, azt bármennyire is meg akarod győzni magadnak/Nekem, még jobban ragaszkodik a helyzetéhez.

15.
Kép: Különböző tükrök, amelyeket fény ér. A homorú tükör összegyűjti, az egyenes tükör átengedi, a domború pedig szétszórja
Jézus: Vannak olyan gyermekeim, akik összegyűjtik, és magukba zárják az én Jézusi szeretetemet. Ezek a homorú tükrök. Vannak olyanok, akik szeretetemet nem önző módon tartják meg, hanem szétszórják a környezetükben, másokat is részesítenek belőle, ezek a domború tükrök. És vannak olyanok, akik érzéketlenül átengedik magukon a szeretetemet, se saját maguk, se mások nem részesülhetnek belőle.

16.
A szenvedésről, kellemetlenségekről volt szó.
Hang: Gyógymódok ezek
Jézus: Ne szomorkodjatok, ha lelki bántalmak érnek, mert minden esetben hasznotokra fordítom, csiszolom, alakítom, gyógyítom vele lelketeket.

17.
Kép: A Mennyei Atya az Élet könyvébe ír
Jézus: Atyám életetek minden pillanatát figyelemmel kíséri, és lejegyez az Élet könyvébe minden cselekedetet. A jócselekedeteket arannyal írja be, a rosszakat pedig feketével. Ha valaki mély bűnbánatot tart, és meggyónja a rosszat, akkor kitörli a fekete írást. Irgalma végtelenül nagy az emberekhez.

18.
Hang: Megszültelek… létrehoztalak a semmiből
Jézus: Ahhoz, hogy életre hívjalak, mégpedig az örök életre, semmi eszköz nem kellett Nekem, a semmiből hoztalak létre, egyetlen gondolatommal.

19.
Hang: Az arcod ez… az öltözéked ez
Jézus: Mindenkinek adtam egy arcot, vagyis jellemet, karaktert, és felöltöztettem erényekbe. A karaktere és az erényei, lelki tulajdonságai fejlődnek, alakulnak, és egyre jobban hasonlít az arcuk Rám, a Teremtőjükre. Ezektől csak azok térnek el, akik elfordulnak Tőlem.

20.
Érzés: A szentek életét figyelve, az egyén életszentsége a fontos, nem az számít, hogy hány csoda történt általa, a csoda úgyis az Úr műve
Jézus: A választottaimon keresztül mindig Én nyilvánulok meg. Nincs értelme összehasonlítani a kegyelmeket, hogy melyiken keresztül történt több csoda, mert egyáltalán nem tőlük függ. A szent nagyságát nem a csodák mennyisége határozza meg.

21.
Arról volt szó, hogy Isten a csend, Isten a csendben van
Hang: A csend uralkodója mindennek
Jézus: Csak olyan gyermekeimben tudok uralkodni, aki gyakran megteremti magában a csendet.

22.
Hang: Az első vérvonalat…
Jézus: Az első vérvonalat, az ősszülőket okolhatod az áteredő bűnből származó bűnös hajlamokért. Ezek a hajlamok teszik lehetővé, hogy a gonosz kísérteni tud.
23.
Arról volt szó, hogyan tudjuk akaratunkat belehelyezni az Úr akaratába
Jézus: Ehhez kell a kifogyhatatlan türelem, akkor is szeretni, ha terhedre van az illető, mert álmos vagy, vagy fáradt vagy. Azon kívül, nem szabad éreztetned, hogy nem megfelelő időben jött a testvéred, hanem mindent félretéve, csak vele kell foglalkozni, hogy érezze, őt szereted a legjobban az emberek közül.


Szövegközi kép 1

2017.01.14.

1.

Az írásokról, Jézus üzeneteiről volt szó
Kép: Piros, majd sárga bazsarózsaszerű virágok.

Jézus: Drága kislányom, a piros rózsa szirmaival szeretetemet hintem az olvasókra, a sárga rózsa szirmaival az Én dicsőségemet szórom rájuk.

2.

Hang: Nem tudom türtőztetni Magam.

Jézus: Nem tudom türtőztetni Magam, amikor látom a 6. parancs ellen elkövetett bűnök sokaságát: házasságtöréseket, paráználkodásokat, és a fajtalankodásokat. Nehéz uralkodni szívemen, mert ilyenkor lecsapnék rájuk. Mégis irgalmam győz.

3.

Hang: A kereszt felfogása ez.

Jézus: Teremtményeim számára a kereszt értelmének felfogása rendkívül nehéz. Fölösleges rossznak tartják. Pedig a szenvedés érdemszerző ajándék saját lelkük és mások lelkének számára.

4.

Hang: Felhozni hibáitokat ellenetek.

Jézus: A külön ítéletkor nem szeretném felhozni hibáitokat ellenetek, ezért gyakoroljatok gyakran bűnbánatot.

5.

Hang: Ne merj szembe állni Velem, Isteneddel
Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Gyermekeim akkor állnak Velem szembe, ha lázadnak ellenem. Ha a soruk nem megy jól, Engem hibáztatnak. Ez nagyon nagy bűn, mert gőgössé tesz, és a pokolba taszít.

6.

Kép: Hidat tartok magasra.

Jézus: A földi életet az örök élettel egy híd köti össze. Erre a hídra azok léphetnek fel, akik lemondtak a világi dolgokról, és szakítottak a bűnnel. Azért emeled magasra a hidat, hogy a földi magatartásforma fontosságát bemutasd.

7.

Érzés: A földi életünk minősége nagyban befolyásolja a túlvilági létünk, életünk minőségét, a világok egymásra épülnek.

Jézus: Jól érzed kislányom, nagyon sok múlik azon, hogyan élitek le ezt a nyúlfarknyi, rövid életet. Ez dönti majd el, hogy a túlvilágon hová juttok.

8.

Hang: Mi különbség van közöttünk?
Kép: Egy nap, a szerteágazó sugaraira fel vannak függesztve kis pontok, amelyek a nap felé haladnak különböző sebességgel.

Jézus: Az ember sorsa körforgás, Istenből, a Fényből indul ki, és élete végén ugyanebbe a fénybe érkezik vissza. De, különbség van a lelkek között. Az egyik jócselekedetei, áldozatai, és tisztasága miatt gyorsabban jut el Istenhez, a másik az úton csetlik-botlik, és nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy elérje a fényt.

9.

Kép: Egy jármű, melynek speciális alkatrészei vannak, jól halad előre. Egy idő után a jó alkatrészeket kezdik lecserélni másik, nem teljesen megfelelő alkatrészekkel, de azt hiszik, hogy azok ugyanolyan jó funkciót látnak el. A jármű nemcsak hogy lassul, hanem egy idő után megáll.
Érzés: A lelki életünkre is igaz ez, nem mindegy, hogy mivel tápláljuk lelkünket.
Jézus: Nem mindegy kislányom, hogy egyenes, vagy kanyargós úton éred el az életszentséget. Egy ideig gyorsan és egyenesen haladsz, majd változtatsz, pl: új barátra találsz, vagy megszokott olvasmányaid helyett mást veszel a kezedbe, vagy imaéleteden valamiképpen változtatsz, pl: elhagyod a rózsafüzéreket, és helyette csak szívimát alkalmazol. Elég, ha annyi változást teszel, hogy egy hétköznapon kihagyod a szentmisét. Vagy ima alatt nem térdelsz le, ahogy szoktál. Ezek a kicsiny változások kanyargóssá teszik az utadat, ami a Menny felé vezet. Így is üdvözülsz, de lassabban.

10.

Hang: Nincs bocsánatkérés, nincs megbocsátás.

Hang: De te akkor is bocsáss meg, amikor nem kérnek tőled bocsánatot.

Jézus: Csak az szokott megbocsátani, akitől bocsánatot kérnek. Ez nem csak az embereknél áll fenn, hanem Nálam is. Bűnbánat és bocsánatkérés nélkül nem bocsátok meg. Elvárom tőled kislányom, és minden jó Kereszténytől, hogy olyanoknak is bocsáss meg, akik nem kérnek tőled bocsánatot. Ez nagyon nehéz, de majd Én segítek neked.

11.

Hang: Álmot bocsátok a világra.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor pár percre álmot bocsátok az emberiségre, kicsikre és nagyokra egyaránt. Minden megáll, semmi gondolatuk nem lesz, de ez az álom nem tétlenség, hanem a Szentlélek megmutatja nekik bűneiket, és mély bűnbánat keletkezik bennük. Mikor felébrednek, hisznek, és meg akarnak szabadulni bűneiktől.

12.

Érzés: Erő van bennünk. Ha rosszul használjuk, mérgezünk vele, kárt okozunk másoknak, ha jól használjuk, jóra használjuk, de mindez a szabad akaratunktól függ.

Jézus: Valaki megkapja a tanítás kegyelmét, fordíthatja mások kárára, mert félrevezető információkat osztogat. De ha ugyanezzel a kegyelemmel pozitív dolgokat épít bele hallgatósága lelkébe, és közelebb viszi őket Istenhez, akkor az erejét jól használja. Sok ilyen példa van még az életben. Pl: ha valaki túlzásba viszi az őszinteséget, tapintatlanságba torkolhat, és lelki sebeket okozhat. De ha arra használja, hogy másoknak hibáira vonatkozólag szeretettel felvilágosítást adjon, akkor segítséget ad neki fejlődéséhez.

13.

Kép: Az emberi lélek, mint egy csatatér, a jó és a rossz harca folyik ott.

Jézus: Minden ember fölött, amíg csak él, harc dúl, köztem és a sátán között. A lelkében Én a jóra intem őt, ellenségem pedig ellenkezőre csábítja. Ezért, mindenki, lelke mélyén hordozza a jót és a rosszat. Hogy melyiket választja, azt a lelkiismerete dönti el.

14.

Hang: Szeretetre épül az ember.

Hang: Minden szeretetcselekedeted fontos.

Jézus: Mivel Isten saját képére teremtette az embert, beleépítette lelkébe a legfontosabb tulajdonságot, a szeretetet. Van egy bűn, a jóra való restség, amely arra ösztönzi az embert, hogy a jó sugallatokat elhessegesse. Pedig, minden szeretetcselekedet fel lesz jegyezve az életetek könyvébe. A legkisebb cselekedettől kezdve (1-2 jó szó, mosoly, együtt érző tekintet), a legnagyobb áldozatos cselekedetig (szenvedések felajánlása, vértanúság) mind-mind nagyon fontos, és meghatározza a túlvilági életetek minőségét.

15.

Hang: Az Én vállamon nyugszik ez.

Kép: Fény felvillanása.

Jézus: Temérdek bűn hemzseg az emberek szívében, és ez az Én vállamon nyugszik. Ma is hordozom keresztemet, de a lelkemben. A ragyogó fény melyet láttál, az Én dicsőségemet fejezi ki a bűn, az örök halál felett.

16.

A kicsinységünkről gondolkodtam, a szeretetünkről, amit Isten iránt tudunk adni.

Érzés: Nem a nagyság a lényeg, hanem a szeretetünk minősége, amit adni tudunk.

Jézus: Ti gyermekeim, emberi gyarlóságaitok és kicsinységeitek miatt képtelenek vagytok utolérni az Én Isteni szeretetemet. De a Szentlélek feltölti szíveteket ennek az erénynek a mélységeivel, azon kívül az Oltáriszentséggel nemcsak testemet és véremet veszitek magatokhoz, hanem lelki tulajdonságaimat is, pl a szeretetemet. Így, a ti kicsiny szeretetetek óriásivá tud nőni, a Mi Isteni segítségünkkel. Jól gondolod gyermekem, nem is az a fontos, hogy milyen nagyon tudsz szeretni, hanem az, hogy az akaratod milyen szeretetszolgálatokra késztet. Különösen hangzik, de a szeretet nálatok tulajdonképpen nem érzelem kérdése, hanem az akaraté. Ez akkor látszik leginkább, amikor valaki mély lelki sebeket okozott neked, és mégis képes vagy jót tenni vele, segíteni neki. Pedig nem lángol a szíved érte.

17.

Hang: A csütörtök bélyegét.

Jézus: Az értékes csütörtöki virrasztás bélyegét hordozza magában minden gyermekem, aki ezen a napon feláldozza estéjét és éjszakáját, aki nemcsak egy órát képes virrasztani Velem, (apostolaim még ennyit sem tettek meg), hanem több órát, éjfélig, vagy 3 óráig. Hatalmas ajándékban lesz részük a Mennyben.

18.

Hang: Mennyei főváros ez.

Jézus: Engesztelő és virrasztó közösségeitek lehívják az egész Mennyországot, és valóságos jelenlétünkben imádkoznak. Mivel ott lakozik közöttük és bennük a Szentháromság, nem más ez, mint Mennyei főváros.

19.

Hang: Rakd.

Kép: Egy valaki egy füzetbe vagy dossziéba mutat, hogy írjam ezt a szót: „rakd”.

Jézus: Vizsgáld meg a lelkedet, és rakd helyére azt, ami szerinted még hiányos.

20.

A távolbalátásról volt szó.

Jézus: Valaki nem látja a fától az erdőt, lekötik a hétköznapi csipp-csupp dolgok, a távoli célt, az üdvösséget nem látja, és nem is törődik vele.

21.

Hang: Az élet… bölcsesség.

Jézus: Az ember földi életében jó és a rossz között hányódik. A sorsa tele van választási lehetőségekkel. Aki megkapta a Szentlélektől a bölcsesség ajándékát, az a döntéseknél a lelkének hasznosat választja.

22.

Érzés: Egy bilincset, amely minket fogva tart, először nagyon nehéz elvágni. Legközelebb, amikor ugyanezzel a gonddal kell megbirkózni, már könnyebben megy.

Jézus: A bűntől való elszakadásban nagyon nagy szerepe van az akaratnak, és a kitartásnak. Ha először nem sikerül, ne légy szomorú, próbáld meg többször, és mivel látom igyekezetedet, be fogok segíteni, és megszabadulhatsz bilincseidtől. Sokan az első próbálkozás után kedvüket szegik. Ezért nincs eredmény.
23.

A bűnök elkövetéséről volt szó.

Kép: Először sötét foltok jelennek meg a lelkünkön, majd kövületek, ha nem szabadulunk meg a bűnöktől megbánás és szentgyónás által
Kép: A gonosz megbilincsel minket, magához köt, és úgy rángat minket, ahogy neki tetszik.

Jézus: Ha ugyanazt a bűnt többször követitek el, a bűnre való hajlam megerősödik, és súlyosabbá válik a bűn. Ha közben nem mentek gyónni, megkötözötté váltok, és egyre több bűn sorakozik utána. A lelkiismeretetek elalszik, és a halálos bűnbe is belesodródhattok. Ez a célja ellenségemnek. Ezzel elszakít tőlem.

24.

A bűnök következtében az ember durvasága kifejeződik az ember tekintetében, arcvonásaiban, mozgásában, modorában, beszédében.
Jézus: Most, amíg a Földön éltek, a súlyos bűnök szemeteken, arcotokon, beszédstílusotokon meglátszanak. De majd az utolsó napon, feltámadás után, nemcsak láthatóak a kis változások, hanem a kárhozottak lelke csúf és undorító lesz.

25.

Kép + Érzés: Ha valaki megsért, annak hiány van a szeretetében. A megbocsátással, megértéssel ezt a hiányt pótoljuk. Amekkora hiányt pótolunk a mi szeretetünkkel, akkorát lépünk előre az életszentség útján, akkora mértékben mi is növekszünk.

Jézus: Nagyon fontos a megbocsátás. Ugyanis, megbántódnak szeretete feléd csökken, de a megbocsátó szeretet után, amit tőled viszonzásul kap, az elveszített szeretet pótlódik, és közben a te lelked egy nagyot lép előre. Énnekem, Jézusodnak, különösen nagy örömöt okoz, ha megbocsátotok egymásnak. Ezért, aki így cselekszik, azt bőségesen megjutalmazom.


2017.01.22.

1.

Kép: Egy szétterített legyező.

Kép: Kék fény.

Jézus: Mint ahogy a legyező a nagy melegben enyhíti forróságodat, úgy fogom enyhíteni a szorongattatások idején gondjaidat, fájdalmaidat, és félelmeidet.

2.

Amikor valakivel beszélgetünk, többször előfordul, hogy megfordul a fejében, vajon igazat mond-e vagy sem.

Hang: Nem vagy olyan helyzetben, hogy fölmérjed a helyzetet.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Felebarátaid gondolataiba csak Én láthatok bele egészen a mélységekig. Csak Én ismerem egészen a körülményeket, amelyek indítják azokra a szavakra, melyeket hozzád intéznek. Te csak azt látod, amit hallasz tőle. Ezért nem tudod pontosan felmérni a helyzetet.

3.

Hang: Jobb adni, mint kapni.

Érzés: Vannak helyzetek, amikor az ember nem fogadja el azt, amit adnak neki, de ez sérti a szeretetet, mert a szeretethez nemcsak az adás tartozik hozzá, hanem az elfogadás is.

Jézus: Ha kaptok egymástól valamit, legyen az akár ajándék, jó tanács, vagy valami megnyilatkozása a szeretetének, azt mindenképpen el kell fogadni. Ellenkező esetben fájdalmat okoztok neki.

4.

Hang: A szíved keménységétől függ ez.

Jézus: Szíved keménységétől függ, hogy mennyire tudsz megbocsátani rosszakaróidnak.

5.
Hang: Előre nem tervezett dolgok ezek.

Jézus: Az ember, mikor megkezdi a napját, azt hiszi, békés, nyugodt napja lesz. De váratlanul közbejönnek kellemetlenségek, amelyek nem voltak betervezve. Pl: Egy plusz munka, amire nem számított, vagy társának egy váratlan ötlete, amit meg akar valósítani vele.

6.

Hang: Elsikló percek ezek.

Jézus: A földi életben nemcsak nehézségek és bosszúságok vannak, hanem örömök is. De ezek az örömök gyorsan tovatűnnek, nem olyan tartósak, mint a szellemi örömök, melyeket Én adok nektek.

7.

Hang: Tágas hely van nálam.

Jézus: Ó gyermekem, végtelen szeretetemben mindenkit üdvözíteni akarok. A Menny végtelenül tágas, mindenkit be tudnék fogadni, de sokan nem kérnek belőle. Ez Engem nagyon elszomorít.
8.

Hang: Sok elveszett lélek/élet van.

Jézus: Édesanyám és Én fájdalmas szívvel és könnyhullatások között állunk a pokol bejáratánál, és azt tapasztaljuk, hogy szinte minden pillanatban egy lélek kárhozatba hull. Hiába akarunk segíteni, már késő. Drága engesztelőim, minden szentmise átváltoztatásánál könyörögjetek egy-két szóval a pokol szélén álló lelkekért, mert ha imádkoztok értük, ezeket az imákat kegyelemmé alakítom, és rájuk szórom ezekre a szegény lelkekre. Ettől bűnbánatra ébrednek, megragadom őket, és boldogan viszem a tisztítóhelyre.

9.

Hang: Rejtőzködő Istened vagyok.
Hang: Mint egy gyógyír a számodra.

Jézus: Az Oltáriszentségben a kenyér és bor színébe rejtem magam, megalázkodom, mert a legegyszerűbb, élettelen anyagba költözöm, hogy ne féljetek Tőlem. Rejtőzködő Isten vagyok. Az Oltáriszentség nemcsak táplál és tisztít, hanem gyógyítja lelketeket. Gyakran áldozzatok, ameddig lehet.

10.

Hang: Élő sejtem ez.

Jézus: Bármerre nézek a Földön, sok, halott lelkű teremtményt látok. Az Én követőim, buzgó engesztelőim élő sejtek Egyházamban, ők alkotják az Új Világ népességét.

11.

Hang: Célszerűen vetsz, és célszerűen aratsz.

Jézus: Közmondásotok azt mondja: „Ki mint vet, úgy arat”. A világban elmerülő, Nekem hátat fordító teremtményeim csak élik az életüket, egy távlati cél nélkül. Csak földi céljaik vannak. Az Én drága engesztelőim a közeli célokon kívül kitűzik maguk elé a legfontosabb célt, az örök élet elnyerését. A közeli célokat úgy állítják fel, hogy azok elérésével elérjék legfontosabb céljukat, a Mennyországot.

12.

Hang: mindent meg kell tenni, amit tudsz.

Jézus: Ki kell aknázni a lehetőségeket, amelyek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakoroltatják. Azt kell tenned, amiben képességeid, akaratod előre visznek téged.

13.

Hang: Öltözzél…

Hang: Amilyen mértékben öltöztetsz, olyan mértékben fogsz te is felöltözni
Jézus: Aki csak saját lelkével törődik, az nagyon szegényesen fog előttem a külön ítéleten megjelenni. Aki sok-sok lelket felöltöztet erényekkel, az ő maga is erényekkel megrakodva, ékes öltözékben fog megjelenni bírói székem előtt.

14.

Kép: Egy szemből kék fény áradt.

Jézus: Édesanyám, békét sugárzó szemeivel tekintett a világba.

15.

Kép: Egy ember keresztet kap, csak a segítőtársak gyűlnek köré.

Jézus: Ha valaki bajba kerül, csak az őszinte, őt igazán szerető felebarátai maradnak meg körülötte. Aki kíváncsiságból, vagy valami önző érdekből vették körül azelőtt, azok most elhagyják. A bajban lehet megismerni, hogy ki a jó barát.

16.

Kép: Egy nap felé különálló arany gömböcskék is, és csomóba gyűlt arany gömböcskék is közelednek. Egyes különálló gömbök a csomóhoz csatlakoznak, mások pedig leválnak közülük. Vannak fekete gömbök is, melyek közül vannak, amelyek szintén csoportba rendeződnek, azok is együtt haladnak, mint az arany gömbök, csak a fordított irányba. A feketék közül is vannak csatlakozók, és leválók.

Jézus: Megmutattam neked, hogy milyen hatalmas vonzereje van a közösségnek. Akár negatív, akár pozitív közösségről beszélünk. Az aranyló csomók az Én forrón szeretett engesztelő közösségeimet jelentik. Ha egységben vannak egymással, támogatják egymást, és közelebb segítik Istenhez. Sok önálló sárga pontocskák is haladnak a Nap felé, ezek a magányos követőim, ők kissé lassabban érnek célba. Ellenségem által befolyásolt és vezetett közösségek a fekete csomók. Ők visszalökik egymást a fejlődésben. Sajnos az engesztelőcsoportokban mindig vannak leváló egyének, akik lemaradnak, nem tudnak kibontakozni.

17.

A Szentírást és a Valtorta írásokat olvasva:
Jézus azt a pénzt osztotta ki a szegények között, amit a gazdagabbak, tehetősebbek adtak össze.

Érzés: Ami életünkben hasonlóan, a mi felajánlott imáinkat, áldozatainkat összegyűjtve, kegyelemmé alakítva osztja ki a lelki szegények között
Hang: Csak azt tudom felhasználni, amit adtok.

Kép: Jézus torinoi leples arca.

Jézus: Ha tudnátok gyermekeim, hogy mit művelek imáitokkal, áldozataitokkal, és szenvedéseitek felajánlásával, éjt nappallá téve ilyesmivel foglalkoznátok. Ajándékaitokat kegyelemmé alakítom, átnyújtom Atyámnak, és Ő a szívébe rejti. Majd körülnéz a világban, és a legszegényebbeknek, lemaradóknak, hitetleneknek, közömbösöknek, és megátalkodottaknak kiosztja. Ha soha nem küldenétek ilyen ajándékokat, sokkal kevesebb kegyelmet kapnának ezek a szegény teremtményeim, jóval kevesebb üdvözülhetne.

18.

Hang: Az én apukám fönn van.

Kép: Egy fiú, pipiskedve egy szekrény teteje felé nyújtja karját.

Jézus: A felfelé nyújtózkodó kisfiú a gyermeklelkű felnőtteket képviseli, akik kicsiknek érzik magukat, és Isten felé kívánkoznak.

19.

Hang: Az Úr irgalmáért fáradozz!

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ez a mondat azt jelenti, hogy gondolj a körülötted élő, sok közömbös, hitetlen, és megátalkodott bűnösökre, és minden nap kérj számukra irgalmat, mert csak az menekül meg közülük, akiért imádkoznak.

20.

Hang: Tisztogatás veszélye áll fenn.

Jézus: Egy kicsit tekints ki a világra, észre fogod venni, hogy Atyám keze lecsap azokra az országokra, akik szembeszállnak az Ő parancsaival. Pl: elfogadják, és törvényesítik az abortuszt. Lecsap ott is, ahol reformokat akarnak megvalósítani Egyházamban.

21.

Hang: Megváltás kegyelméből születtél.

Jézus: Minden ember azért született, hogy végül elnyerje az üdvösséget. Én mindenkit üdvözíteni akarok. Azért váltottam meg a világot, hogy azok az emberek, akik sorban a világra jönnek, részesüljenek az Én megváltásomban.

22.

Hang: Hogy méltóztassál észrevenni engemet.

Jézus: Az Őrangyalod kér, hogy jobban figyelj Rá, és vedd már észre azt a sok jót, segítséget, őrködést, vezetést, amit nyújt neked fogantatásodtól idáig.

23.

Hang: Boldogságod keresztje ez.

Jézus: A keresztedet, mely legnehezebb az összes közül, felajánlod Nekem, Én bearanyozom, és megnövelem vele üdvösséged fokát a Mennyben. Így válik a kereszted boldogsággá.

24.

Kértek tőlem valamit.

Hang: Addig, míg tökéletes szándékod nem lesz.

Jézus: Nagyon fontos, hogy a jócselekedetekre mindig készen állj. Ne
halogasd. Ezek a cselekedetek akkor lesznek tökéletesek, ha nem napolod

el őket, hanem minél hamarabb örömet szerzel velük.


2017.01.29.
1.

Isten nagyságáról, és az Ő befogadásáról volt szó.

Kép(1): Valaki a tengerparton áll egy pohárral a kezében, és merít a vízből.

Érzés: Nem tudjuk az egészet kimerni, a lényege a fontos. De ugyanakkor a tengernek is van több rétege, a víz minősége más a felszínen, és más a mélységekben.

Kép(2): Egy nagy tűz, a belseje piros, kívül sárgába húz.

Érzés: A belseje sokkal melegebb, mint kívül.

Jézus: „Mi, a testbe zárt lelkünkkel, a Három Személyű egy Istent nem tudjuk teljesen megismerni és befogadni, csak a lényegét, mint ahogy a tengerből merítő ember, akinek a poharában is víz van, és a hatalmas tenger is víz”. Így gondolkodtok ti, míg itt éltek a Földön. Az Isten szeretetének a mélységét és égető tüzét szintén nem tudjátok érzékelni, csak a szélén, ahol még gyengébb a hatása. Majd ha a Mennyben lesztek, többet fogtok fel Istenből, de még ott sem mindent. Amúgy, lelkenként különböző Isten befogadásának a mélysége. Az egyik üdvözült többet kap belőle, a másik kevesebbet, és mégis egyformán boldogok.

2.

Kép: Mi olyanok vagyunk, mint egy növény, amely úgy növekszik, hogy felveszi, és a szervezetébe beleépíti az anyagokat, amelyek körbeveszik, akár jó, akár rossz, a szabad akarattól függően.

Kép: Egy növény, melyet csúnya dolgokkal öntenek le, de minden lepörög róla.

Jézus: Mint ahogy a növény a környezetéből veszi fel a fejlődéséhez szükséges tápanyagot, ti is a környezetetekből fejlődtök. Gondolj a szülői, az iskolai hatásokra, a barátok, a munkatársak befolyására, ezek között vannak jó és rossz hatások. Attól függ, hová fejlődik az ember, hogy milyen hatások alá került, és mit szívott magába. Vannak olyanok, akikről minden szemét, amit próbálnak rázúdítani, lehullik, és csak a jót veszik magukba.

3.

Hang: Letört a koronája.

Jézus: Ellenségemnek megtörtem erejét, a sok kínszenvedés, és az Én kínhalálom, megváltásom nem volt hiábavaló. Segítenek koronáját letörni drága követőim, a vértanúk, a szent életű gyermekeim, és az engesztelők. Terve nem fog sikerülni, mert hamarosan elérkezik dicsőségem második eljövetele, hozom az Új Világot, mellyel megszűnik a bűn, és pokolba kerül örökre a sátán. Imádkozzatok a megátalkodottakért, akik még a hálójában vergődnek.

4.

Hang: Uram, te látod szíveink csúcsát.

Jézus: „Uram, te nemcsak a szívünk közepébe látsz bele, ahol ott vagy Te, az egész Szentháromság, a Szűzanyával együtt, hanem látod a szívünk alsó csúcsát, ahová ellenségeinket és rosszakaróinkat tesszük. Igen, Én, a ti Jézusotok nagyra értékelem, ha nem hagyjátok ki szívetekből azokat a gyermekeimet, akik sokat bosszantanak, és bántanak.

5.

Érzés: Ha az utolsót is odaadjuk a javainkból másnak, az Úr ad helyette másikat.

Jézus: Pontosan úgy van, ahogy érzed. Amikor csak nagyon kevés van valamiből, és azt odaadod szeretetből, a sokszorosát kapod vissza érte.

6.

Kép: Olyanok vagyunk, mint a lámpások, melyek a bennük lévő fényt átengedik. Amelyek tiszták, azoknak fénye fényes, és messzire ér. Amelyek sötétek, azok csak tompa fényt tudnak kibocsátani magukból, és nem ér messzire.

Jézus: Csak az tud messzire világítani testvéreinek, aki tele van erényekkel, és önmaga is tiszta. Aki nem tud példát mutatni cselekedeteivel, hiába beszél, fénye tompa.

7.

Hang: Fejszét.

Kép: Egy fa gyökere, amely kiemelkedik a földből.

Jézus: A bűnöket gyökerestől kell kivágni magatokból. Ha egy gyökeret is benn hagytok, abból új bűnök fakadhatnak.

8.

Hang: Szüntelenül… gyermek.

Jézus: Aki szüntelenül, ártatlan gyermek módjára gondolkodik, az jó úton jár. Gyermekeké a Mennyek országa.

9.

Hang: Nincs semmi megírva.

Jézus: Ne higgyetek az előre elrendeltségben. Ez helytelen tan. Az igaz, hogy Isten tudja a jövő minden percét, de ti választjátok meg az utat szabad akaratotokkal. Nem írom meg előre, hogy mit tegyetek, a választás a tiétek. De bárhogy is választotok, tudom, hogy fogjátok végezni.

10.

Hang: Beleavatkozni Isteni erővel.

Kép: Nagy káosz van a Földön, egy nagy erő érkezik a Földre az Égből.

Jézus: Drága Teremtésem, nem hagylak magadra a megpróbáltatások és káosz idején. Bízz Bennem, mert Angyalaimmal és Szentjeimmel hamarosan elérkezek a Földre, rendet teszek, és megalapozom számotokra az Új világot. Csak Isteni erővel lehet beleavatkozni a bajokba, amelyek majd érnek benneteket.
11.

A láthatatlan világról volt szó.

Hang: Minél megfoghatatlanabb vagy, annál jobb.

Jézus: Minél megfoghatatlanabb vagy ellenségem számára, annál jobb, mert nem talál olyan gyengeségeket, amelynél fogva meg tudna kísérteni.

12.

Hang: A megszokás kérdése ez.

Jézus: Gyermek vallásos nevelése megszokásokon alapszik. Ha egész kicsi kortól kezdve tanítják imádkozni, szentmisére járni, akkor először ifjúkorban megszokásból teszi ezeket. De ha igazi megtérésben van része, szent szeretet és öröm irányítja ezeket a cselekedeteit.

13.

Hang: Soha nem fáradok bele, hogy jót cselekedjek.

Jézus: Mivel annyira szeretlek benneteket, soha nem fáradtam bele keresztutamba, de abba sem fáradok bele, hogy ma, 2000 évvel később, szüntelenül jót cselekedjek veletek.

14.

Érzés: Amikor erős stressz ér egy embert, nagy nyomást gyakorolnak rá, mint pl vallatáskor, mindent bevall, még azt is, amit nem ő követett el. De akit az Úr megerősített, az erős marad.

Jézus: Ahhoz, hogy valaki képes legyen vallatáskor, a kínzások alatt kitartani nézetei mellett, ahhoz az Én Isteni erőm kell. Szentlelkem megadja neki a kitartás, az állhatatosság, és a bátorság lelkét.

15.

Hang: Neked a jelent kell kihasználnod.

Jézus: A cselekedeteknél nem a múltat és a jövőt nézem nálatok, hanem a mai napot, és a mostani percet. Mindent tegyél meg ma, mert hátha holnap már nem lesz alkalmad rá.

16.

Hang: Az élet vize ez.

Jézus: Amikor hullik a könnyed, mert mélyen együtt érzel szenvedéseimmel, akkor a könnyek ajándékát élvezed. Amikor nagy szellemi örömökben részesítelek, kiemelten nagy ajándékot kapsz. Ilyenkor az Élet Vizével táplállak téged. Ennek forrása az Én szent szívem.

17.

Kép: Egy lehajló piros tulipán.

Kép: Egy lehajló fehér virág, mely a szinte a földet érinti szirmaival.

Jézus: A piros tulipán a vallását gyakorló, buzgó, szentségekhez járuló, vasárnapi templomba járókat képviseli. Van bennük alázat és hódolat Isten iránt. A fehér virág, amely még mélyebbre hajol, úgy, hogy szirmai a földet súrolják, ők az engesztelőket és a választottakat fejezik ki. Bennük még nagyobb az alázat, a tisztaság, és az áldozatkészség.
Megkongatta a vészharangot a püspöki kar elnöke.

Veres András önfelszámolásra kéri a felügyelete alá tartozó plébániák vezetőit, a hívekkel pedig közölte, hogy ha minden így marad, hamarosan elfogynak a papok.

veresandras.jpg

Különleges levelet olvastak fel a Győri Egyházmegye római katolikus templomaiban január utolsó vasárnapján. A helyi főpásztor némi bevezető után közli benne azt, amit eddig is tudtunk, csak nyilvánosan nem nagyon beszéltek róla adatszerűen: ez pedig a paphiány jelensége.

A "körirat" megemlíti, hogy 6 évfolyamon összesen 7 fő készül papi hivatásra az egyházmegyében, ami azt jelenti, hogy ha nem számolnánk a létező lemorzsolódással, akkor is évente átlagosan nagyjából 1 papot szentelnének. Mindeközben 2016-ban 8 paptestvér hunyt el. Nem nehéz kiszámolni, mit is jelent ez, ráadásul információink szerint a Győri Egyházmegye aktuális papságának több mint fele 73 évnél idősebb.

gyoriszeminarium.jpgEbben az épületben készül papi hivatására az említett 7 fiatalember

Ezen számok fényében nem is annyira meglepő, hogy a tényeket nyilvánosan közli András püspök a hívekkel, akiket imára hív "a folyamatnak megállítása érdekében". Ennek jegyében hívja életre a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke az Apor Vilmos Imaszövetséget, amelynek tagjai papi hivatásokért fognak majd imádkozni. Nem teljesen világos, hogy mennyiben jelent újdonságot ez a kezdeményezés például a nemzetközi Serra közösséghez (és lelkiséghez) képest, amely épp ezen célból szerveződött - van saját imájuk, országos és globális szervezetük, a papságra is kiterjedő kapcsolati hálózatuk, tagságuk, alapítványuk.

Úgy tudjuk, Veres András egy másik döntést is hozott, ugyanezen paphiány okán: néhány éven belül nagyjából megfelezné a plébániák számát, miután a mostani közel százas számot ötvenre kívánja csökkenteni. Hogy melyik plébánia marad, melyik szűnik meg, azt maga a papság hivatott eldönteni, vagy legalábbis a plébánosoknak maguknak kell javaslatot tenniük a megmaradó ötvenre - még januárban nekiláthatnak a klérus tagjai a sajátos "önfelszámolásnak".

Február 22-től lehet jelentkezni az új imaszövetségbe, ezt követően kapják meg a tagok a felajánló ima szövegét.

Bízom benne, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál a papság és a hívek körében, és kitartó közös imádságunk meghallgatást nyer Istennél - zárja sorait Veres András püspök.

(Fotók: MTI, a Győri Egyházmegye honlapja)

A hamispróféta a II. János Pál és XVI. Benedek által egységesített új misefordítások decentralizálását tervezi.

Bizottság vizsgálja felül a Liturgiam Authenticam által elrendelt változtatásokat


Ferenc pápa bizottságot állított fel, amely felülvizsgálja a Liturgiam Authenticam (LA) rendelkezéseit. A 2001-ben kiadott LA volt az a vatikáni dokumentum, amely a liturgikus szövegek latinról nemzeti nyelvekre történő fordításához adott útmutatást.
Az LA célja az volt, hogy a liturgikus szövegeket jobban összhangba hozza az Egyház tanításával, olyan fordításokkal, amelyek "mentesek minden ideológiai befolyástól, továbbá megvannak bennük azok a sajátosságok, amelyekkel az üdvösség szent misztériumai és az Egyház romolhatatlan hite hatékonyan jeleníthető meg az emberi nyelv által az imádságban, és a Magasságbeli Istennek illő tisztelet mutatható be."
Nem sokkal azután, hogy tavaly jelentős személyi változtatásokat eszközölt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációban, több liberális elkötelezettségű klerikust helyezve az állományába, Ferenc pápa decemberben külön bizottságot is életre hívott az LA felülvizsgálatára.

A jezsuita America magazin szerint a bizottság célja kettős: (1) nagyobb hangsúlyt helyezni a decentralizálásra, szélesítve a nemzeti püspöki karok jogkörét, hogy a saját liturgikus fordításaikat meghatározhassák, valamint (2) nagyobb beleszólást engedni azoknak a püspököknek, akik elutasítják a "szakrális nyelv" szükségességét, és elégedetlenek az új fordítások állítólagos "túlzott merevségével".
A pápai bizottságot Arthur Roche érsek vezeti majd. Az America magazin szerint "neki több tapasztalata van a liturgia területén, és nyitottabb a hozzáállása a liturgikus kérdésekhez, mint a prefektusának, Robert Sarah bíborosnak".
A tervezett felülvizsgálatot kommentálva a vatikán-szakértő publicista, Sandro Magister aggodalmát fejezte ki:
"A bizottság, amelyet a kongregáció titkára, az angol Arthur Roche érsek vezet majd, a dikasztériumon belül fog működni Ferenc pápa utasítására, nem a zsinat utáni liturgikus reform eltévelyedéseit lesz majd hivatott kijavítani - vagyis a 'reform reformját' végrehajtani, Sarah bíboros óhaja szerint -, hanem épp ellenkezőleg: a zsinat utáni liturgisták túlzásaival szemben kialakult ellenállás egyik alapkövét, a 2001-ben kiadott Liturgiam Authenticam instrukciót igyekszik majd lerombolni, ami liturgikus szövegek latinról modern nyelvekre történő fordításának kritériumait tartalmazza."
A Vatikán egyelőre nem közölt további részleteket sem a bizottságról, sem a személyi összetételéről, jóllehet információk szerint a bizottság hamarosan az első összejövetelét is megtartja majd.


Forrás: Church Militant

Újra feltűnt Isten keze az égen: a végidők intő jele?

Véletlen lenne, hogy tavaly, és idén is feltűnt az egymásra kísértetiesen hasonlító - mások szerint ugyanaz - anomália.

Eredetileg még a tavalyi, 2016-os évben jelent meg Madeira szigetén egy bizarr égi jelenség, melyről nagyon sokan hitték azt akkor, hogy maga Isten jelent meg.

Az Isten kezeként emlegetett jelenség hamar elterjedt a médiában, és a róla készült képek még egyes újságok címlapjain is megjelentek.

A hívők, és vallási vezetők egy része különösképpen felfigyelt az eseményre, mert Isten üzenetének tartották, és sokan úgy vélték, hogy nem mást jelez előre, mint a végidők kezdetét, és azt, hogy hamarosan eljön az örök üdvösség kora.

"A lenyugvó és a felkelő Nap fénye nagyobb távolságot tesz meg, mire eljut a Föld légkörébe, ahol a fény szóródik. Ennek eredményeképp élénk színekkel festi meg a felhőket" - nyilatkozta akkor egy szkeptikus, aki szerint csak véletlen volt az egész, és egy egyszerű felhőről volt szó.

Mások szerint viszont nem ez a helyzet, és az elmúlt években sorra történtek égi és nem égi jelenések, melyek egy közelgő apokalipszisre utalnak.

Úgy tűnik, Isten keze ismét megjelent, méghozzá Uruapan városában, valahol Mexikóban.

Ráadásul a jelenség még januárban tűnt fel, alig pár nap eltéréssel a 2016-os jelenéshez képest. Most mindenki azt találgatja, hogy mindez a véletlen műve-e vagy van kapcsolat a kettő között, esetleg tényleg Isten próbál üzenni az emberiségnek...

Égi Édesanyánk üzenete 2017. január 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. január 2017

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és visszafordítani mindahhoz, ami emberi és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Ti, gyermekeim, imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Gyermekek, ti döntsetek a szentség mellett, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Harminc bíboros figyelmeztetett rá, hogy az Amoris Laetitia gyöngíteni fogja a házasságot.

Hitvédelem és kommentár tabuk nélkül.2017. január 25., szerda.

Harminc bíboros figyelmeztetett rá, hogy az Amoris Laetitia gyöngíteni fogja a házasságot.Hívő katolikusok meglepődhetnek annak a hírnek a hallatára, hogy nem kevesebb, mint harminc bíboros fejezte ki fenntartását Ferenc pápának Amoris Laetitia k. buzdítása kapcsán, a dokumentum 2016 áprilisában történt közzététele előtt.

A harminc bíboros, egyénileg vagy kis csoportokban írt levelében megkísérelte lebeszélni Ferenc pápát a buzdítás kibocsátásáról. Arra figyelmeztették a pápát, hogy annak tartalma nem pusztán a házasságról, hanem az Eucharisztiáról és a gyónásról szóló egyházi tanítást is gyöngítené – írta a Le Figaro francia újság tavaly augusztusban.

A bíborosok csak azután továbbították észrevételeiket, miután alaposan áttanulmányozták a buzdítás szövegét, hivatalukból adódó előjogaiknak megfelelően - tájékoztatott róla a Le Figaro.

Egy vatikáni forrás Edward Pentinnek, a National Catholic Register újságírójának megerősítette, hogy valóban létezik a harminc bíboros levele. A forrás állítása szerint a pápa ettől az időszaktól kezdve utasította vissza, hogy válaszoljon a buzdítás által felvetett fenntartásokra.

A harminc bíboros aggodalmáról szóló hír azért is jelentős, mert kontextusba helyezi a Ferenc pápát hivatalosan és nyilvánosan helyreigazításra kérő négy bíboros dubia levelét, melyet a katolikus közmédia egy ultrakonzervatív törpe csoportosulás indokolatlan kezdeményezéseként igyekszik feltüntetni.

A két családszinódus lezárása után az Amoris Laetitia célja az lett volna, hogy erősítse a keresztény családokat hivatásuk megélésében. Ezzel szemben zavaros, félreérthető tanításai a családokat érintő, életbevágó erkölcsi kérdéseket illetően szabad kezet adott liberális püspököknek, hogy megengedjék a polgárilag elvált és újraházasodott, házasságtörésben élő katolikusoknak, hogy szentáldozásban részesüljenek.

Az Amoris Laetitia nyomán a máltai püspökök, San Diego püspöke, az argentin főpásztorok, sőt a római egyházmegye is, melynek Ferenc pápa a püspöke olyan lelkipásztori irányelveket dolgoztak ki, amelyek lehetővé teszik házasságtörők számára, hogy szentáldozásban részesüljenek. Lásd az Egyház az Amoris Laetitia lejtőjén c. írásunkat.

Athanasius Schneider, kazahsztáni püspök a LifeSiteNews hírportálnak tavaly júliusban adott interjújában elmagyarázta, hogy aktív házasságtörők szentáldozáshoz való járulásának lehetővé tétele három katolikus szentséget gyaláz meg: a gyónás, a szentáldozás és a házasság szentségét. Azok a lelkipásztori irányelvek, amelyek lehetővé teszik a szentáldozást a polgárilag elvált és újraházasodott, az egyház tanítása szerint a házasságtörés bűnében élő személyek számára, olyan, mintha engedélyt adnának a hatodik parancs figyelmen kívül hagyására.

Schneider püspök a múlt héten másik két főpásztorral együtt “lelki keresztes hadjáratot” indított, sürgetve Ferenc pápát, hogy “félreérthetetlenül vonja vissza” azokat a lelkipásztori irányelveket, amelyek aláássák a hitet.

http://katolikusvalasz.blogspot.hu/2017/01/harminc-biboros-figyelmeztetett-ra-hogy.html

„Ez a Caligula a pápai trónon…” – avagy hova vezet a vallási skizofrénia?

Bergoglio valóban minden képzeletet felülmúló alapossággal, erőszakkal és kitartással rombolja Krisztus Egyházának még külsőleg megmaradt részeit. Még annál is alaposabb rombolást végez, mint amit a szedesvakantisták el tudtak képzelni. Minden módszere, minden tette a legrosszabb jakobinusok, sztálinisták módszereit utánozza. Mindenkire könyörtelenül lecsap, aki csak halványan ellenezni merészeli, amit csinál. És ezalatt a világ leggazdagabb, legbefolyásosabb, legistentelenebb embereivel, közösségeivel, intézményeivel tartja a kapcsolatot, őket támogatja, és ezek céljaira használja ki a Vatikán befolyását.
Miután minden kicsit is a hagyományos katolicizmust idéző, tanító egyházi közösséget már szétvert, most legutóbb a Máltai Lovagrendet vette célba. És mivel minden hatalom leginkább az érdekemberekre számíthat, akik egy kis konc fejében bármit megcsinálnak, bárkit elárulnak, e több mint 900 éves intézmény szétverésére is azt a néhány embert használja fel és ki, akik a renden belül akarnak több hatalmat megszerezni, és ennek érdekében semmilyen aljasságtól nem riadnak vissza. Ha az eddig szétvert közösségekre gondolunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Máltai Lovagrend napjai is meg vannak számlálva. [Január 25. hajnali hír: Bergoglio tegnap magához rendelte a rend nagymesterét és lemondásra szólította fel. Annak ellenére, hogy a nagymestert életre szólóan választják meg, Fra Matthew Festing, aki 2008. óta töltötte be ezt a tisztséget, lemondott – ezzel gyakorlatilag a rend megszűnt az lenni, ami volt.] Persze nyomtalanul nem lehet egy ilyen szuverén intézményt eltüntetni, így meg fognak maradni, mint ahogy az Immaculata ferencesek is megmaradtak, csak éppen, minek? A Máltai Lovagrendből eltűnik a katolikus lovagrend, és marad a humanitárius máltai szeretetszolgálat á la Bergoglio.

Miután Bergoglio minden napra tartogat valami elképesztő aljasságot, az ú. n. „konzervatív katolikusok” egyre elkeseredettebbek lesznek. Bár vannak köztük olyanok is, akik előre „menekülnek”, és hirtelen Bergogliot kezdik el „szeretni”, mint például az FSSPX vagy Michael Hesemann, de a többség Ratzingert sírja vissza, őt isteníti (jó „tradicionalista” módon nem véve tudomást arról, hogy „teológiájával” egész életében a mai helyzet létrejövetelén fáradozott). Ez a Ratzinger-imádat szinte általános az interneten publikáló „konzervatívok” körében, ezért is meglepő, hogy az osztrák W. Sch., akinek számos írása olvasható e honlapon is, legújabb tanulmányában, amit megint Fatimáról ír (és ami az internetre 2017. január 17-én került fel), nekimegy Ratzingernek is. De írása nem ezért érdemel figyelmet, hanem a következő passzus miatt:
„Ameddig nincs kétséget kizáróan bizonyítva, hogy Ferenc pápa [!] ellenpápa, ezt a Caligulát a pápai trónon pápának kell tekinteni – és büntetésnek azért az egyházért, amely az ég figyelmeztetéseire nem akart hallgatni, a zsinaton rettenetes tévtanoknak szolgáltatta ki magát és a szovjetblokk vértanú-egyházát elárulta. Isten büntetése ezáltal a téves döntéshozók téves döntéseinek saját maguk kárára okozott következményeiben rejlik. Mivel az egyháznak a népek világosságának kell lennie, az egyház elsötétülése az istentelen világot is szenvedésbe és dezorientációba taszította – miként ez ebben a katasztrófa-pontifikátusban világosan látható. Maga egy pápa ingatja Isten tanát és ássa alá a szentségeket. … Isten tehát kiszolgáltatta döntéshozóit vakságuknak – és a hívő nép széles rétegeit a lanyhaságuknak.”

A zelozelavi blog egy január 20-án megjelent írása így kezdődik: „Sikerült nekik! Tényleg megcsinálták! Az új-tradicionalizmus doktrínája, amit a lefebvristák mestere, Lefebvre érsek alapított, megérkezett új-Rómába!” Majd pár bekezdéssel később így folytatódik: „Legfőbb ideje volt, hiszen újabban a »tradicionalista« mozgalom második hulláma szervezkedik, melynek ugyan semmi problémája az ú. n. II. Vatikáni Zsinattal és a NOM-mal, de Bergoglio egyes változtatásait már nem akarja követni.”
A cikk írója ezután számos példát hoz állítására az ú. n. „tradicionalista” internetes oldalakról, melyek teljes egészében az eretnek lefebvrista „elismerni és ellenállni” tant képviselik, hirdetik, tanítják, mégpedig mint az igaz katolikus tradíció tanát. „Bravó! A lefebvristák büszkék lehetnek. »Elismerni és ellenállni« tanuk makacs ismétlésével és terjesztésével odáig vitték, hogy pont azok, akik úgy gondolják, hogy még néhány katolikus pozíciót meg kell őrizniük, meg vannak róla győződve, hogy nem tartoznak engedelmességgel a püspöküknek, a pápának – még azokban az ügyekben sem, melyek a katolikus hittel és erkölccsel foglalkoznak. Sőt, pont a hit dolgaiban gondolják úgy, hogy joguk van szembeszállni a legfelsőbb egyházi hatalommal. Minden érzéküket elvesztették az egyházi, a pápai tekintéllyel szemben. .. Mind a régi, mind az új tradicionalisták számára azonban nem csak a Tanítóhivatal, hanem a jogi hatalom is a »tradicionalisták« kezébe került.”
Ez utóbbi megállapításra kiváló példa az ugyancsak „tradicionalista” summorum-pontificum blog, és benne a január 21-i cikk, amiben ilyen mondatok találhatók: „Bermudez püspök láthatóan nem az egyetlen, aki Ferenc uralkodását bátorításnak veszi, hogy saját zsarnoki hajlamait kiélje, és ezen elv szerint viselkedjen: »Jogszabály az, amit én jogszabályként érvényesíteni akarok.« Malloy püspök papjainak küldött levelében érvényen kívül helyezte Benedek motu proprioját – legalábbis azt képzeli, hogy ezt megteheti.”
Ugyanezen blog január 24-i cikke pedig ezzel a mondattal kezdődik: „Olyan időben, amikor az egyház legmagasabb csúcsáról a legnagyobb zűrzavar árad szét….”

A zelozelavi blog írója ellenpéldaként, azaz a valódi katolikus viselkedésre Liguori Szent Alfonz példáját hozza fel, aki abban az időben élt, amikor XIV. Kelemen 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet. Szent Alfonz annak ellenére, hogy pontosan előre látta és el is mondta, hogy mi lesz ennek a lépésnek a következménye, a pápa döntését a legnagyobb alázattal fogadta. „Amikor eljutott hozzá a feloszlatásról szóló bréve, imádkozni ment, majd így szólt: »A pápa akarata Isten akarata.« És a bírálókat így feddte meg: »Ránk csak az tartozik, hogy imádjuk Isten titkos terveit, és maradjunk békében.«”

Szemben a zelozelavi blog szerzőjével, szerintem az új-tradicionalisták nem Lefebvre érsektől tanulták az engedetlenséget, az „ellenállni és elismerni” eretnek ideológiát, hanem ez is az évtizedes, évszázados hitvesztés eredményeként rombol az egykori keresztények köreiben, és annak eredménye, hogy a katolikusok szinte kivétel nélkül egyszerűen nem ismerik vallásukat, és elvesztették minden érzéküket a katolikus lelkület iránt. Ha nem így lenne, saját maguk is megéreznék, hogy egy ilyen mondat: „Az egyház legmagasabb csúcsáról a legnagyobb zűrzavar árad szét”, egyszerűen nonszensz. Fogalmuk sincs, hogy Jézus Krisztus nem vallást alapított (nem írásos tradíciót), hanem Egyházat, melynek fejét maga nevezte ki, melynek püspököket és hierarchikus felépítést adott. Helytartóját, Egyházának fejét sziklának nevezte, és neki adott minden hatalmat, és megbízta, hogy ő legeltesse juhait és bárányait.
Következésképpen aki megtagadja az engedelmességet az Egyház fejétől és helyi vezetőitől, az magával Krisztussal szemben lesz engedetlen, és ezzel Tőle magától szakad el.

Mindezek következtében azok a „tradicionalisták”, akik elismerik Bergogliot és közvetlen elődeit pápáknak, a zsinati szektát pedig a katolikus Egyháznak, és mégsem engedelmeskednek neki MINDENBEN, tehát nem csak hit és erkölcs, de fegyelem és liturgia dolgában is, azok ugyanúgy eretnekségbe esnek, mint maga Bergoglio és a zsinati szekta.
A történelemből tudjuk, hogy a pogányokat sokkal könnyebb volt megtéríteni, mint a mai aposztatákat. Ebből valószínűsíthető, hogy egy modernistából is hamarabb válhat(na) katolikus, mint a mostani „tradicionalistákból”. Ahogy az ókorban a pogányoknál csak a bálványukat kellett az igaz Istennel behelyettesíteni, úgy könnyebb ma egy modernistának a céljait korrigálni, mint egy tradicionalistát megtéríteni, mert a tradicionalisták a vallási lelkületüket vesztették el, amit szinte lehetetlen visszaszerezni, hiszen permanens ellenállás, tagadás, engedetlenség az alapja, a mozgatórugója, és ez a tagadás vérévé válik az ellenállóknak. Az ilyen emberek agya egyszerűen meghasad, mint ahogy az FSSPX tagjaié meghasadt. E tudathasadásnak kitűnő példája e cikk címe, W. Sch. kijelentése: „Ez a Caligula a pápai trónon.” Caligula és Krisztus helytartója! Egy elmebajos, velejéig rohadt, erőszakos őrült és Krisztus szent, tisztátalan menyasszonyának feje! E kettőt egy napon említeni! – Ennél tökéletesebben már nem is lehet azt az őrületet ábrázolni, ahova ez a velejéig téves, eretnek, „elismerni és ellenállni” tan vezet.

E történethez még az is hozzátartozik, azaz egy új-tradicionalista észjárását és viselkedését mutatja, hogy W. Sch. már korábban is írt egy tanulmányt Fatimáról. E tanulmány utolsó részében írt arról, hogy maga sem vette észre, ami pedig az orra előtt volt, nevezetesen, hogy az 1960-as évektől nem a valódi Lucia Santos szerepelt a nyilvánosság előtt Luciaként (lásd a honlap Marian T. Horvat tanulmánya alapján készült cikkét Két Lucia-nővér.
W. Sch. 2014. november 6-án megjelent, Fatimáról szóló tanulmányának befejező cikkében ilyeneket írt: „Két dolog van, ami nagyon meglepő, ezek közül az első, hogy 1957. december 26. óta nem ismerünk követhető és tartalmilag plauzibilis interjút Lucia nővérrel. Ami engem a legjobban megdöbbentett, az azok a fotók, melyek Luciát ábrázolják 1957 előtt és az 1960 után. Nem kell nyomozónak vagy törvényszéki orvosnak lenni annak megállapításához, hogy a két arc között semmi hasonlóság nem áll fenn. .. A következők szólnak a tudatos csalás mellett: Pszichológiai tapasztalat, hogy a legkézenfekvőbb dolgokat veszi az ember utolsóként észre, illetve, hogy nagyon sokáig nem ismeri be ezeket. Bevallom, hogy én magam is sokáig nem vettem észre a nyilvánvaló eltérést. … Mivel a hívekből az egyházi hierarchia hit, erkölcs, szentségi fegyelem és a kereszténység politikai implikációját illetően öt évtizede bolondot csinál, számomra éppenséggel elképzelhető, hogy a látnok személyét illetően is becsapnak bennünket. … Látjuk, hogy a II. Vatikáni Zsinat milyen katasztrofális következményekkel járt az egyház és a világ számára – és mégis dicsőítik, és foggal-körömmel védik. Saját szemeinkkel látjuk, hogy óriási vihar tombol az egyházban, és hogy a pápaság példanélküli machiavellista módon gyakorolja hatalmát. … Az egyházi helyzet jóval rosszabb annál, mint ahogy azt az aggódó katolikus látják. … Mert a pápák Fatimával szembeni ellenállása által maga a Péter-hivatal jutott súlyos válságba.”
W. Sch. több mint két évvel ezelőtt írta e sorokat: Mégis, az az azóta bekövetkezett, akkoriban még csak nem is sejtett további szörnyűségek ellenére, se Fatimáról, se Lucia személyéről, se a zsinati egyházról, se a zsinati „pápákról” alkotott véleményét nem változtatta meg. Csak ez utóbbiakkal kapcsolatban használ erősebb jelzőket: így lett Bergoglioból pápai trónon ülő Caligula, ami elsősorban nem Bergoglioról, hanem az új-tradicionalisták, és köztük az ő skizofréniájáról ad pontos és szomorú látleletet.

http://katolikus-honlap.hu/1701/caligula.htm

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu