A világ történései egyre vadabbak és durvábbak. A valamikori próféciák részletei valósulnak meg napjainkban ily módon. Maga az Úr is sok- sok figyelmeztetést küld mai szolgálóin keresztül.
Ugyanakkor, a Teremtő Isten, - féltve teremtményeit, - a világ megmentésére szeretné használni azt (mértékében és nagyságában emberléptékű) „
teremtőképességet”, amit Ő adott nekünk, embereknek,
talentumok formájában.
Isten egyáltalán nem akarja a rosszat mindenáron átéletni velünk, hanem azt kívánja munkásaitól, hogy teremtő módon,
-
az emberi teremtő erő függvényében!használjuk fel
adottságainkat a Szeretet és Béke Országának, Krisztus 1000 éves Királyságának kialakításában.
Az Úr ismeri gyengeségünket, hogy rossz történések idején, vagy ha ijesztő híreket hallunk, gondolataink folyamatosan a borzalmak körül forognak, imáinkba betörnek, imaéletünk ezért gyenge és kevésbé hatásos. A sötétség
kis, és nagyobb erői viszont ezen ijedtségünket is meglovagolva táplálkoznak félelmeinkből, és fokozzák tevékenységüket. A szomorú, vagy fájdalmas esetek nagy többségében nem találjuk a kiutat, és általában mély levertségünkben ötletünk sincs, hogy mit tegyünk a rossz ellen.
Ezért Isten azt kéri, hogy az eseményeket Őrá bízva, az Ő Teremtőmegoldását HITTEL elfogadva, bízzunk abban, hogy
Mindenhatósága folytán
,
(előbb- utóbb, és a mi közreműködésünk által is)
,
a dolgok helyükre kerülnek , és üdvösségünk szempontjából
a lehető legjobb megoldás fog megszületni
!
(Ilyenkor mondjuk, hogy
„Hát ezt ki nem találtam volna!”)
Legyen ez a gondolat HITÜNK és egyben dicsőítésünk alapja!
Mert ott, ahol az Úr Jézus, vagy Szűzanya uralkodik, és a Szent Angyalok segítsége jelen van, ott a gonoszság (kísérletet tesz ugyan, de) nem kap erőre!
A Szerető Atya a Megváltás minden eredményét melyet Szent Fia kieszközölt számunkra, figyelembe véve kívánja alakítani egyéni sorsunkat, még a legvadabb történések közepette is
.
(Így történtek miden külvilági szörnyűség mellett is csodák az egyénekkel  világháborúk alatt is, és így lesz ez a közeljövőben is, amennyiben Istent szolgáljuk!)
Ez az Isteni Szándék napjaink gyakorlatában azt jelenti, hogy a drasztikus történések, és a megvalósuló fájdalmas próféciák MELLETT, sőt Saját Isteni Figyelmeztetései MELLETT IS!
-
időről időre az Úr emlékezetünkbe idézi a szépséget, a jóságot, Önnön Teremtői Tervét, hogy emberi agyunkkal arra koncentráljunk, amit Szeretete a születésünk idején a szívünkbe helyezett, lelkünkbe írt. Így állítja elénk példának az Evangélium mindenkori Igazságát, Jézus és Mária életének történéseit, a Szentcsalád, vagy valamelyik jelentős szent életpéldáját, hogy a felmutatott példa alapján legyünk irgalmasok a bűnöshöz, de soha ne magához a bűnhöz!
-
És ne gondolja senki, hogy ez a jóra koncentráltatás csak ájtatoskodás, mert ezek a példák erőforrást jelentenek!
Erőforrást az erőtleneknek, erőforrást a küzdőknek!
Az Úr annyira szeretné gondolatainkat és bizalmunkat Maga felé fordítani, ahogyan azt Szent Fausztinával tette, amikor a két Világháború között, a második készületében az Isteni Irgalmasság ügyét diktálta neki, minimális beszűrődést engedve a külvilágból. Isten ugyanígy akar bennünket is Önmagára koncentráltatni.
Fogadjuk hálával és készséges örömmel Isten Ajándékát, hogy a „meghívottakat” akik
hallgatnak Őrá, akik bűnbánatot tartva engesztelnek, akik teszik(!) Isten Akaratát, „megdicsőíthesse”!
A Teremtő Atya nem akarja, hogy imáink közben az elkerülendő szörnyűségek vonuljanak át az agyunkon.
Helyette két dolgot akar:
1. Éljünk nyitott szemmel a világban, lássuk meg, halljuk meg, vegyük észre mindazt, ami a Jelenések Könyve szerint éppen napjainkban valósul meg.
Mindezért: „legyünk éberek”, „legyen a lámpásunkban olaj”.
---
2. Megértve mindezeket,
AZONNAL KÉSZEN ÁLLJUNK Ő
Isteni Vezetésével a rossz megszüntetésére, kijavítására, de legalábbis annak gyengítésére. Isten Terve szerint így kell használni, és szükséges is így használni kegyelmi adottságainkat,
hogy nehogy a mulasztás bűnébe essünk!
(
Mert: Ef.4 / 11 14 + a szentírási idézet
a gyakorlatban például, az „imádkozz ellenségeidért” és az „irgalmasan tégy: Általam és Velem a megjavulásukért” gondolata pontosan ebben az irányban mutatja Isten Szándékát.)
A Teremtő Atya kívánsága tehát, hogy a negatív információk mellett AZONNAL vetődjön fel bennünk a kérés, hogy „Ó, Uram, bocsáss meg, mutass rá arra, hogy mit tegyünk, hogy (ez)
másképp valósuljon meg? Mit kívánsz, azért, hogy
(ez) az álnokság megszűnjön? Jézusom, mutass utat, légy velünk!”
...
ISTEN még MOST, a nehezebb események kibontakozása előestéjén, minderre NYOMATÉKOSAN HÍVJA FEL A FIGYELMET! Azt AKARJA a VÉGTELEN SZERETET, hogy
a nehézségeket tudomásul véve, de a Szeretet eddig megélt „mintái”
(Jézus, Mária, és a szentek)
alapján, AZ ISTENI SZENTHÁROMSÁG vezetése által, a SZŰZANYA Szeplőtelen Szívén keresztül, a SZENT ANGYALOK kezét fogva végezzük az imáinkat és az irgalmas, átalakulást elősegítő tetteinket, és ÍGY LEGYÜNK az „ÚJ ÉG és ÚJ FÖLD”, MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZEI!
2016. 09. 09.
M.G.Mária