Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Ez már több a soknál (A hamis próféta feltalálja az irgalmasság nyolcadik cselekedetét)

ensz-titkarral

Már három éve tart ez a bizarr pápaság, ám egy dolog világossá vált az informált, objektív megfigyelő számára.: “Bergoglio atya”, ahogy hívatja magát, amikor telefonon járatja le a katolikus tanítást, visszaél a pápai hivatallal úgy, ahogy azt még egyetlen pápa sem tette azelőtt, amikor azt kíséreli meg, hogy saját ötleteit kötelezővé tegye az Egyház számára.

És így megy ez tovább napról-napra, amikor folyton elmondja nekünk, amit gondol, mintha azt várná el ténylegesen bármelyik hívő katolikustól, hogy hiteles egyházi tanításként fogadja el az ő elképzeléseit, az alábbiakat is beleértve:

 • bizonyos esetekben a nyilvános házasságtörésben élők Szentáldozáshoz engedését
 • a környezetvédelem, „globális felmelegedés” hisztéria és az ENSZ fenntartható fejlődés célkitűzéseinek elfogadását
 • az Iszlám abszurd fehérre meszelését, a korlátlan muszlim bevándorlás követelését és a botrányos állítását az Iszlám terrorizmus és a katolikus fundamentalizmus egyenlőségét illetően
 • a fogamzásgátlás helyeslését a Zika vírus továbbterjedésének megakadályozására.
 • azoknak a nőknek „felelőtlen anyaként” való elítélését, akik több császármetszésen estek át, mivel ezzel kísértik az Istent és szaporodnak, minta nyulak
 • azt az állítását, hogy mindaz, aki meg van keresztelve, ugyanahhoz az Egyházhoz tartozik, mint a katolikusok
 • a transsubstantiatio (átlényegülés) kifejezett dogmájának a leredukálását egy olyan „értelmezésre”, amely azonos szinten van a lutheri eretnekséggel
 • a halálbüntetésnek az olyan formában való elítélését, hogy az önmagában erkölcstelen lenne
 • Máriának azon ábrázolását, mint aki elkeseredett amiatt, hogy Isten „becsapta” Őt Fia királyságát illetően
 • Jézusnak azon ábrázolását, mint aki hazug, és csak úgy tesz, mintha mérges lenne tanítványaira és meggondolatlan ifjú, akinek bocsánatot kell kérnie Máriától és Józseftől a zsinagógai kis „kaland” miatt, ami alatt keresték őt.

És így tovább lehet sorolni – a végtelenségig, éjjel-nappal.

És most itt van ennek a hétnek a legújabb nevetséges újdonsága. Ferenc úgy döntött, hogy a hagyományos hét helyett nyolcra van szükség az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiből. Az új testi és lelki irgalmasság cselekedete a „gondoskodás a közös otthonunkról” lenne, ami a környezetet jelenti. Ahogy Ferenc kijelentette a teremtett világ napjának ünnepi üzenetében, hangoztatva, hogy ő az egyedüli tekintély (mint ahogy azt gyakran teszi):

A keresztény élet a magában foglalja az irgalmasság hagyományos hét testi és lelki cselekedeteinek a gyakorlását. „ Mi rendszerint egyénileg vagy bizonyos kezdeményezésekkel kapcsolatban gondolunk az irgalmasság cselekedeteire: mint például kórházat a betegeknek, népkonyhát az a éhezőknek, menedékhelyet a hajléktalanoknak, iskolát azoknak, akiknek nevelésre van szüksége, gyónási vagy lelki jellegű iránymutatást azoknak, akiknek tanácsra és megbocsátásra van szükségük. De ha egészében tekintünk az irgalmasság cselekedeteire, akkor látjuk, hogy az irgalom célja maga az emberi lét és minden, amit magában foglal.

Nyilvánvaló, hogy az „emberi létezés maga és minden, amit magában foglal” kifejezés alatt a közös otthonunkról való gondoskodást is értjük. Ezért hadd javasoljak a hagyományos hét mellé egy kiegészítőt: az irgalmasság cselekedetei foglalják magukban a közös otthonunkkal való törődést is.

A közös otthonunkkal való törődés, mint az irgalmasság lelki cselekedete, arra hív minket, hogy hálásan szemléljük Isten világát (Laudato Si’, 214), ami lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük minden dologban azt a tanítást, amelyet Isten akar adni nekünk (ibid., 85). A közös otthonunkról való gondoskodás, mint az irgalmasság testi cselekedete olyan egyszerű gesztusokat kíván meg, amelyek megtörik az erőszak, a kizsákmányolás és az önzés logikáját, és éreztetik minden tettükben, hogy egy jobb világot törekszenek építeni.

Kinek az irányába mutatunk lelki irgalmasságot, amikor részt veszünk „Isten világának hálás szemlélésében”? Nyilvánvalóan, senkinek. Tiszta képtelenség a teremtett világ fizikai valóságának szemlélését, mint irgalmasság lelki cselekedetét jellemezni. A javasolt nyolcadik irgalmasság testi cselekedete éppolyan értelmetlen: nem irányul különösebben senkire és nem ír elő testi cselekedetet.

A dokumentum korábbi részében azonban Ferenc – ismét magát idézve –  nevetségesen azt javasolja, hogy a lelkiismeretvizsgálat, a bűnbánat és gyónás folyamán el kell mondanunk Atyánknak, aki gazdag az irgalomban, szilárd elhatározásunkat a javulásra, amelyet konkrét cselekvési és gondolkodásmódra kell lefordítani, amely jobban tiszteleti a teremtést. Mint például „a műanyag és papír használatának mellőzését, a vízfogyasztás csökkentését, a hulladék szétválasztását, olyasmit főzni, amit ésszerűen lehet fogyasztani, tisztelni más élőlényeket, tömegközlekedést, vagy közös autóhasználatot igénybe venni, fákat ültetni, lekapcsolni a szükségtelen világítást vagy számos más gyakorlatot”. (Laudato Si’, 211).”

Nyilvánvaló, hogy Ferenc a „zöld praktikákra” való képtelenség hibáját halálos bűnnek tekinti, amely feloldozást és életváltoztatást kíván meg. Ez szöges ellentétben áll azokról az emberekről alkotott véleményével, akik állandó és nyilvános házasságtörés állapotában élnek, a válásukat követő feltételezett második házasságukban. Ferenc szüntelenül azon dolgozik, hogy ezeket  az önfejű katolikusokat szentgyónáshoz és szentáldozáshoz engedje bármilyen változás szándéka nélkül. Azok a katolikusok viszont, akik nem törődnek kellően a közös otthonunkkal, nem kaphatnak feloldozást, hacsak, ahogy Ferenc gondolja, meg nem változtatják életüket úgy, hogy környezettudatossá válnak.

Képzeljük csak el, ha a katolikusok komolyan veszik ezt az eszmét. A környezetvédelem által diktált gyónás valahogy így fog hangzani:

Áldjon meg Atyám, mert vétkeztem. Egy hónapja gyóntam utoljára. Legalább hatszor vásároltam vizet műanyag flakonban, műanyag villát és papír tányért használtam a családi grillezésnél a múlt héten. Egyszer egy egész tekercs papírtörlőt használtam el, hogy a padlót megtisztítsam a kosztól. Többször a műanyag és üvegtörmeléket a normális szemét közé dobtam. Számos alkalommal folyattam a csapot, amikor a konyhában mosogattam. Minden héten autóval mentem a szupermarketbe, amikor mehettem volna busszal is. Egyszer égve hagytam a villanyt a házban, amikor este elmentem szórakozni otthonról. Múlt héten kidobtam egy kis maradék lasagnat, és soha nem ültettem fát.

Ennek a pápaságnak a folyamatos böszmeségei mára túl sokká váltak ahhoz, hogy el lehessen viselni, még a konzervatív Novus Ordo vezető kommentátorai számára is. Hogy hitelességüket megőrizzék, közülük is egyre többen vállalják az intellektuális őszinteséget, hogy nyilvánosan kijelentsék, hogy: elég.

Például Philip Lawler, épp most posztolt egy cikket a következő címmel, „A Pápa sokkoló kijelentései a környezetről”, amelyben így tiltakozik : „Ferenc pápa gyakran meglepett, összezavart, és megdöbbentett engem. De semmi, amit tett vagy mondott eddigi pápasága alatt nem sokkolt annyira, mint a teremtett világért való imanapon mondott üzenete.”

Lawler megjegyzi, hogy „Ferenc az irgalmasság hagyományos testi és lelki cselekedeteit kiegészítette, hozzájuk fűzött egy újat. Hacsak nem hagyjuk figyelmen kívül az állítását, a következő generáció fiatal katolikusainak azt tanítják majd, hogy nyolc cselekedet van mindkét kategóriában. Az éhezők élelmezése és a mezítelenek felruházása mellett fel lesz sorolva a környezetvédelem. A tudatlanok tanítása és a bűnösök megintése mellett is ott lesz… a pontosan mi? A környezetről való gondoskodás?” Ezt a változtatást nem lehet egykönnyen meg nem történtté tenni.”

Ferenc nem csinál szerves változtatást – írja Lawler. Ő olyan dolgokat, elismerem, erényes tetteket tesz olyan kategóriába, ahova nem tartoznak. Amikor a pápa javasolja, hogy kapcsoljuk le a felesleges világítást, akkor vitathatatlanul pozitív javaslatot tesz, jó dolog ilyet tenni. De ez nem az irgalmasság cselekedete, ahogyan mindig is értelmeztük ezt a fogalmat.  Az irgalmasság cselekedeteinek – ahogy azt mostanáig értelmeztük – mindig emberi személy a tárgya és az alanya… Az új cselekedetekben, amelyeket Ferenc pápa ad elő, a tárgy a természeti környezet, és nem az emberi lélek.”

Sőt, a pápai kérés, hogy kapcsoljuk le a villanyt, közös autóval utazzunk, és hogy szelektíven gyűjtsük a műanyagot a papírtól… valahogy a pápai hivatal méltósága alatt van. Fennáll a valós veszélye annak, hogy azzal, hogy a hétköznapi részletek leírásába merül bele, a Pápa felhígítja saját tanítóhivatalának tekintélyét…” Több, mint veszélyes. Ez a tekintély már drámai módon fel lett hígítva, mivel a pápai tanítás kétezer éves folytonossága hit és erkölcs tekintetében majdnem napi szinten van leértékelve és összemosva, amelyet Antonio Socci találóan nevez „bergoglianizmusnak”.

Jeff Mirus hasonló szellemben, Lawer cikkét idézve, kiposztolta a sajátját a következő gúnyos címmel: „Miért nem kell a környezetvédelemnek felkerülnie az irgalmasság cselekedeteinek listájára”. Az irgalmasság cselekedete – mondja Mirus –  mindig egy bizonyos lélek java felé irányul, akinek a rászorultsága előttünk áll. Ferenc újítása azonban „elkerülhetetlenül elvonja a figyelmünket a személyről magára a környezetre.”

Továbbá Mirus helyesen figyelmeztet arra, hogy Ferenc a „zöld praktikák” irgalmasság cselekedeteiként való követelése által a hívőket politikai döntéseknek rendeli alá, amelyhez nincs joga, hogy megtegye:

„Van egy komoly veszélye is annak, amikor beárnyékoljuk ezeknek a cselekedeteknek személyes jellegét azzal, hogy beleértünk olyan kérdéseket, amelyek természetüknél fogva megfontolt szociálpolitikát igényelnek, hogy a közjót biztosítsák.”  Ezt a veszélyt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Jelen esetben ez pontosan az, hogy a személyes utat ad a politikainak, és a politikai utat ad a bürokratikusnak…

Két dolog tűnik itt ki. Először is, a hagyományos irgalmasság cselekedeteivel ellentétben, a rendes embereknek nem kell egyetérteniük a környezetvédelmi politikával anélkül, hogy irgalmatlanok lennének. Másodszor, az Egyház tanítóhivatali szempontból inkompetens, hogy bármilyen gyakorlati ítéletet hozzon,  amely egyedül képes lenne megfelelő közös választ adni a környezetvédelmi aggodalmakra. Ezért ami elkerülhetetlenül be fog következni, az az, hogy bizonyos speciális politikák az Egyház „hivatalos” álláspontjával lesznek azonosítva, és ezekről a politikáról fogják azt mondani, hogy az irgalmasság cselekedetei, amelyre mindannyian meghívást kaptunk, hogy azt tegyük.

Az Egyháznak  a világi kormányok erősen vitatható környezetvédelmi politikájának és az ENSZ leplezetlenül erkölcstelen Fenntartható Fejlődés Céljainak való alárendelése, amely az egyetemes szexuális és reproduktív egészséget célozza meg, pontosan az az eredmény, amit Ferenc óhajt. Üzenete így hangzik:

Közös otthonunk védelme növekvő globális konszenzust igényel. Ezen vonalak mentén, hálás vagyok, hogy 2015 szeptemberében a világ nemzetei elfogadták a Fenntartható Fejlődési Célokat, és hogy 2015 decemberében jóváhagyták a párizsi egyezményt a klímaváltozásról, amely meghatározza a globális hőmérséklet emelkedés megállításának nehéz, de alapvető céljait. Most a kormányok kötelesek tiszteletben tartani a vállalásaikat, amelyeket tettek, amíg a vállalatoknak is meg kell tenniük a részüket A polgárokon múlik, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy ez megtörténjen, és még ambiciózusabb célokat is támogassanak.

Mirus cikkének utolsó szövege nem lehetne találóbb: „Így az őrület hazudik” Nekünk nem kell korlátozni magunkat erre a  homályos megfogalmazásra. Nyíltan megmondhatjuk azt, amit bármely becsületes katolikus értelemmel rendelkező megfigyelő gondol: ez a pápaság őrültség. Csak Isten tudja, hogy fog ez mind megfordulni. Közben csak reménykedhetünk és imádkozhatunk, hogy ettől a növekvő őrülettől megszabadulunk.

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2741-alright-that-s-about-enough-francis-invents-eighth-work-of-mercy-care-for-our-common-home

Jézus szavai Little Pebble testvér által

Jézus szavai."- Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Üdvözöllek téged a mi Két Szeplőtelen Szívünk fia, aki az Isten Kardjának Prófétája vagy. S Mi az Isten Kardja? Ez Isten szava, amely átszúrja az emberek szívét. Drága Szeretett Ausztráliai Gyermekeim, akik annyira önteltek, hogy nem törődnek az emberi lélekkel, csak az emberi örömökkel és az emberi törékenység nem számít semmit sem. Azt hiszitek, hogy érinthetetlenné váltok, miközben a világ nagy részét többszörös szenvedések és természeti katasztrófák özöne áraszt el. Gyermekeim ébredjetek fel! A ti időtök hamarosan elérkezik amikor a Föld meg fog rázkódni és számos élet el fog veszni. Az idő már készen áll, amelyet a szócsöveim már ismernek.Áldott Édesanyám számtalanszor eljött a te földedre, hogy az emberi szórakozások és örömök helyett bűnbánatra és imádkozásra hívjon benneteket. Időtöket a végkimerültségig a túl sok sportra és a szórakozásra fecséreltétek el , felelősségeiteket elhárítva,a nemzet a családjaitok és gyermekeitek felé.s kizárólag csak önmagatok kielégítésére gondolva.keveset törődve az elesettekkel s azokkal,akik az igazságot keresik, mivel vezetőitek is úgyszintén az önmegvalósításra s a korrupcióra s a nyereségre összpontosítanak..Gyermekeim! Keressétek először Isten országát,addig ameddig van erre szabadságotok és időtök, mert hamarosan egy fosztogató fog jönni az országodba, aki, leigáz téged és rabszolgasorsba dönt. Azok akik, távol vannak mohón fogják keresni ennek az országnak az erejét, gazdagságát . Ausztrália Gyermekei! Szabadságod nem lesz többé.hacsak vissza nem térsz Istenedhez! Ahhoz aki csak az örök üdvösségedet keresi! A Föld meg fog rázkódni, a tengerek megemelkednek és számos alapítás fel fog bomlani,mivel ez egy jel lesz hogy az Istened most egy mérges, Isten mivel ő hosszú ideig könyörgött hozzátok, hogy térjetek vissza hozzá. A világ gyermekei továbbra is aludni fognak,mivel az ellenség lassan átveszi s birtokolja majd szétzúzza és rabszolgává teszi a lelkeket. Most Új Zélandi Gyermekeimhez szólok! A figyelmeztető jelek már megadatott nektek! Költözzetek el arról a területektől ahol vulkán fekszik. Számtalanszor figyelmeztettelek benneteket már előtte is! Az alvó óriás ki fog törni és számos embert magával fog rántani! Gyermekeinek akik igazán hisznek bennem nem kell félniük semmitől mivel Isten angyalaival itt lesz hogy megvédjen benneteket.Édesanyámat mint közbenjárót adtam értetek!


Gyermekeim! Itt az idő hogy az egész emberiség felkészüljön,mivel a Nagy Figyelmeztetés nagyon közel van.Meg fogom adni leányomnak Lúz de Mariának,hamarosan a Nagy Figyelmeztetés időpontját, de addig is most fel kell készüljetek rá.Emlékezzetek erre a jelre: forradalom fog kitörni Rómában és az igaz pápának menekülnie kell. Ezen események után pár héten belül megtörténik a Nagy Figyelmeztetés.Az az üstökös,amelyet épp most ellenőriznek, ez most még nem a Nagy Figyelmeztetés lesz ez egy fajta büntetés lesz ami hamarosan eléri a Földet.Emlékezzetek arra az eseménysorozatra ami a Nagy Figyelmeztetést meg fogja előzni. Amíg a Nagy Háború kezdetét nem veszi,amelynek jele az lesz,hogy Oroszország megszállja Európát és Kína pedig megszállja Ázsiát és megtámadja valamint megszállja Amerikát is, s ezek után a pusztítás fia mutatja meg magát. Addig nem fog eljönni a Nagy Figyelmeztetés. ( Sorrend:1.Oroszok megszállják Európát. 2.Kína megszállja és megtámadja Ázsiát és az USA-t 3.Megjelenik a Kárhozat fia az Antikrisztus és bemutatkozik az emberiségnek, 4. Nagyfigyelmeztetés).

A világ egy szemfényvesztés de ti gyermekeim,ne féljetek különösképp azok,akik jó lelkek mivel, ők meg lesznek védve és mindazok is akik felajánlják szeretetüket, szenvedésüket, minden szinten hogy megmeneküljenek mindazon gyermekek, akiknek nagy szüksége van Isten irgalmas szeretetére.

Maradék egyház gyermekei! Maradjatok erősek! Szabadságotok közel és a mi Két Szívünk győzelme! Drága Gyermekeim a szeretet az imádság az ami fenntartja ezt a világot. Megáldalak bennetetek az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


http://littlepebble.org/2016/09/04/message-741-3-september-2016/

Égi Édesanyánk üzenete 2016. szeptember 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2016. szeptember 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által.


Drága gyermekek, Fiam akaratából és édesanyai szertetemből jövök hozzátok, gyermekeimhez, de különösen azokhoz, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Hozzátok jövök, akik gondoltok rám, akik hívtok engem.  Édesanyai szeretetemet adom és Fiam áldását hozom nektek. Tiszta és nyitott-e a szívetek? Látjátok-e jelenlétemnek és szeretetemnek ajándékait és jeleit? Gyermekeim, földi életetekben kövessétek az én példámat. Életem fájdalom, csend és a Mennyei Atyába vetett mérhetetlen hit és bizalom volt. Semmi sem véletlen, sem a fájdalom, sem az öröm, sem a szenvedés, sem a szeretetet. Mindez kegyelem, amelyet Fiam oszt ki számotokra és amely az örök életre vezet benneteket. Fiam a Benne való szeretetet és imát kéri tőletek. Szeretni és imádkozni Őbenne azt jelenti – ahogy édesanyaként tanítom nektek – a lelkünk csendjében imádkozni és nem csak ajakimát mondani. A Fiam nevében tett legkisebb szép gesztus is ez, a türelem, az irgalom, a fájdalom elfogadása és a másokért hozott áldozat. Gyermekeim, Fiam néz titeket. Imádkozzatok, hogy ti is láthassátok az Ő arcát, hogy megnyilvánulhasson számotokra. Gyermekeim, az egyelten és valódi igazságot hirdetem nektek. Imádkozzatok, hogy ezt megérthessétek, és terjeszthessétek a szeretetet és a reményt, hogy szeretetem apostolai lehessetek. Édesanyai szívem különleges módon szereti a pásztorokat. Imádkozzatok az ő áldott kezeikért. Köszönöm nektek.

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu