Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Életpárti aktivisták az abortusz betiltását követelik Oroszországban

kirill-patriarka-hidfo-ru

Kirill pátriárka is aláírta azt a petíciót, amihez Oroszországban eddig több mint háromszázezer ember adta a nevét, és követeli, hogy a kormány teljes tiltást vezessen be az abortuszra vonatkozóan.

A petíciót Az Életért nevű mozgalom indította, és mostanra számos vezető politikus aláírta, emellett egyházi vezetők is támogatásukat fejezték a teljes tiltásra vonatkozóan. A mozgalom vezetője, Szergej Csesznokov szerint azonban nem a törvényi tiltás az elsődleges; a kezdeményezésnek az is célja, hogy megváltoztassa a társadalom gondolkodását a magzatgyilkosság kapcsán. Miután a petíció eléri az egymillió aláírást, el fogják küldeni az elnöki adminisztrációnak, így továbbra is a közéleti viták középpontjában tartva az abortusz kérdését.

Az aktivisták a petíciót az Orosz Ortodox Egyházzal teljes együttműködésben fogalmazták meg, és teljes tiltást akarnak bevezetni az abortuszra vonatkozóan – beleértve az esemény utáni tabletta használatát is, amit legális gyermekgyilkosságnak és a pogány emberáldozatokhoz hasonló cselekedetnek tartanak.

A petíció az abortusz káros következményeinek sokaságát sorolja fel, beleértve az abortuszon átesett nők esetében az egészségügyi és pszichológiai károkat, emellett a nemzet egészét ért károkat is, ami demográfiai katasztrófához vezet. A petícióban az áll, hogy

az a nemzet, ami engedélyezi saját gyermekeinek meggyilkolását, kegyvesztetté válik Isten szemében, emiatt szuverenitását is elveszíti, és politikai, katonai vereséget szenvedhet, társadalmi katasztrófával kell szembenézzen.

A petíció emellett azt is említi, hogy a mai rendszer az abortusz költségeit az életpárti emberekkel fizetteti meg, hiszen az ő adójukból támogatják a magzatgyilkosság költségeit. Az aktivisták az abortusz teljes betiltása mellett azt követelik, hogy a kormány újabb hatékony intézkedésekkel lépjen fel a várandós nők támogatásában, és hathatósabb eszközökkel támogassa a kisgyermekes családokat.

Kirill pátriárka sajtószolgálatának közleménye szerint ő is aláírta már a petíciót, de ezt nem egyházi vezetőként, hanem magánszemélyként tette, ugyanakkor az Ortodox Egyház valamennyi más vezetője is ugyanezen a véleményen van. Az Interfax hírügynökség szerint az Ortodox Egyház élesen ellenzi az abortusz minden formáját, de a betiltást azzal kell kezdeni, hogy első lépésként minden erre igényelhető támogatást meg kell vonni, eközben pedig folyamatos társadalmi vitával gondoskodni kell arról, hogy az emberek többségének gondolkodása alapjaiban megváltozzon az abortusszal kapcsolatban.

Oroszország jelenlegi abortusz-szabályozása viszonylag liberálisnak mondható, ám az országban évek óta rendszeresen kiújuló társadalmi vita zajlik a részleges vagy teljes tiltásról. A törvényhozók már több alkalommal próbálták szigorítani a szabályozást, de ezeket a javaslatokat többnyire nem tudták keresztülvinni. Mint a petíció is mutatja, az abortusz kapcsán azonban a jogi tiltásnál nagyságrendekkel fontosabb a tömegek gondolkodásának megváltoztatása. Míg az azonnali betiltás csak az illegálisan vagy külföldön végrehajtott abortuszok számának növekedéséhez vezethet, a hosszadalmas társadalmi vita lehetővé teszi, hogy a következő generáció már jóval konzervatívabb véleményt tegyen magáévá ebben a kérdésben, ezáltal hosszú távon valóban nagy mértékben lecsökkenthető legyen az abortuszok száma.


http://www.hidfo.ru/2016/09/eletparti-aktivistak-az-abortusz-betiltasat-kovetelik-oroszorszagban/

„El akarják törölni a bűnt, mert terhes a számukra”

Giovanna Riccobaldi remetenővér levele

Előzmény: Giovanna Riccobaldi remetenővér levelet írt Sandro Magister „konzervatív” vatikáni újságírónak Bergoglio Amoris Laetitia című iratával kapcsolatban azzal a céllal, hogy annak a problémának a gyökerére felhívja a figyelmet, mely az újraházasodott elváltak áldozásának engedélyezéséről kiváltott vita valódi tárgya.
[A levél nagyon értékes mondanivalót tartalmaz (ráadásul kiválóan illik az Extra ecclesiam nulla salus című tanulmány mondanivalójához, például ezzel a mondatával: „szem elől tévesztettük életünk természetfeletti dimenzióját, az örök és szent Isten tekintetét és törvényeinek, vagyis akaratának titokzatos erejét, amit nem szükségszerűen megértve, de szigorúan be kell tartanunk, azért, mert Tőle származik”), ezért közlöm, mégha érthetetlen is számomra, hogy a remetei életbe hogyan fér bele a kinti élet „nagyon figyelmes követése”?]

 


A remeteélet egyik Istennek szentelt tagja vagyok és nagyon figyelmesen és, amennyire emberileg lehetséges, elfogulatlanul követem az újraházasodott elváltak áldozásáról szóló vitát, hogy megértsem, vajon az erre vonatkozó döntés valóban a pápai előjog – az oldás-kötés hatalma/joga – alá tartozik vagy sem, vagy talán a menny kulcsairól, a háziúr tudtán kívül, megpróbálnak titokban másolatot készíteni, hogy ily módon engedjék be azt a csalót, akinek nincs „menyegzős ruhája” (Mt 22,1-14), és ezzel kijátssza a bizalmat.

Ha az Egyház megengedi az áldozást azoknak, akik polgári házasságot kötöttek vagy együtt élnek valakivel, holott már van házastársuk, akihez szentségileg elválaszthatatlanul tartoznak („egy test”, mondja a háziúr), akkor ez azt jelenti, hogy az Egyház lehetségesnek tartja, hogy valaki Isten végtelen szent létének szentségét úgy fogadhassa, hogy nyugodtan hagyja, hogy Ő együtt élhessen a bűnnel ugyanabban a házban – az áldozó, azaz a befogadó személy testében és lelkében, hiszen a házasságtörés mindenképpen bűn marad, hacsak nem akarják az erre vonatkozó tanítást is megváltoztatni.
Lehetséges ez? Én úgy vélem, hogy nem, ha akár csak megközelítőleg is tudjuk még, hogy mit is jelent valójában a bűn. Isten maga emlékeztet bennünket a bűn szörnyűségére Mária szeplőtelen fogantatásával, aki pont azért maradt mentes még az áteredő bűntől is, hogy testébe be tudja fogadni a szent ostyát, Krisztus testét és vérét. Hogy miért? Mert Isten nem tűri a bűnnel való közösködést.

Úgy gondolom, hogy a jogi és érzelmi, vagyis szigorúan emberi aspektusok megértésének buzgalmában szem elől tévesztettük életünk természetfeletti dimenzióját, az örök és szent Isten tekintetét és törvényeinek, vagyis akaratának titokzatos erejét, amit nem szükségszerűen megértve, de mégis szigorúan be kell tartanunk, azért, mert Tőle származik.

Az Oltáriszentséget súlyos bűn állapotában fogadni nem csak egy törvény megszegését jelenti, hanem – és ebben rejlik a gyalázat – az Urat arra kényszeríteni akarni, hogy közösködjön a bűnnel. Ezzel valami ocsmány undokságot követnek el – és ez az a láncszem, amit az Isten szent létéről szóló végtelen vitából kihagynak.
Miért akarnak olyan embereknek, akik ebben a helyzetben élnek, lehetőséget teremteni, hogy ilyen borzalmas bűnbe essenek? Az egyház [!] valóban azt akarja bemagyarázni gyermekeinek, hogy Isten szent volta, és a bomlasztó és hazug tényleg összeférhet?

A problémának ez a gyökere: a bűnt be kell takarni, hogy ne kelljen és ne lehessen bűnként felismerni, mert terhes a mai ember számára és útjában áll terveinek. A bűn e befedése által, mialatt az őt megillető helyről eltávolítják, paradox módon a végén pont ugyanarra a „helyre” utalják, ami egyedül Istent illeti meg. Tudatában vagyunk annak, hogy mit jelent ez?

Sokan azt vetik közbe, hogy ez az Ószövetség mentalitása, amikor még nem létezett irgalmasság, amit Jézus hozott el. Csakhogy az ilyenek tévednek, mégpedig nagyon súlyosan: Jézusnak a hegyi beszédben ismételt „hallottátok a régieknek szóló parancsot” és „én pedig azt mondom nektek” szavai az új életbe vezetnek el bennünket, melyben a régi törvény és a moralizmus helyet ad a hitnek és a kegyelemnek, amik azonban sokkal többet követelnek, mint amennyit az Ószövetség törvényei követeltek, mert Jézust nem az érdekli, hogy kényelmes életet teremtsen nekünk ezen a világon, hanem, hogy elnyerjük az örök életet.
A megváltás megköveteli annak abszolút szükségességét, hogy a bűnt tökéletesen kiirtsuk, és többé semmilyen egyezkedésbe ne menjünk bele. Az „idők teljességével” azt követeli Jézus tőlünk, amit az Ószövetség embereitől nem követelt: tökéletes engedelmességet, mert most, a megváltással képessé tett már bennünket arra, hogy ezt tetteinkben megvalósítsuk. E szavakkal: „Hallottátok a (régieknek szóló) parancsot: házasságot ne törj! Én pedig azt mondom nektek: mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele” (Mt 5,27-28), azt mondja Jézus, hogy a parancs értelme mélyebbre hat, az ember szándékába nyúlik, mivel a szándékból ered a cselekedet.
Jézus hosszú hegyi beszédében nem található meg az az olcsó irgalmasság, amit mi ma irgalmasság alatt értünk, hanem bár nem otromba, de egészen finom bemutatása a bűnnek, ami hangban és feszültségben kifejeződő crescendoban ér véget, olyannyira, hogy az evangélistának a végén meg kell jegyeznie, hogy „a nép álmélkodott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van” (Mt 7,28-29).
Jézust nem az erkölcsi viselkedésnormák puszta tana érdekli, hanem a tökéletesen megváltott lét. Próbáljuk végre felfogni, hogy itt nem arról van szó, hogy valakik jogát elismerik, hanem arról, hogy Isten szent voltára emelnek kezet. Ott tartunk, hogy az érinthetetlenre emelünk kezet, és arra kényszerítjük Őt, hogy a gonoszság fejedelmével közösködjön.

Hogy az újraházasodott elváltak nem áldozhatnak, önmagában még nem akadálya örök üdvösségüknek. Az eucharisztia méltatlan vétele azonban minden elvesztését eredményezi (1 Kor 11,27). Ne engedjük tehát testvéreinket egy végtelenül rosszabb helyzetbe kerülni, mint amiben már úgyis vannak. Különben az ellenség játékát játsszuk.
Ha az egyház [!] mégis meg akarja adni nekik ezt a lehetőségét, akkor ez azt jelenti, hogy az érintetteket már halottnak tekinti, és Istent arra akarja kényszeríteni, hogy saját irányelveiket és intézkedéseiket fogadja el a magáénak.

(forrás: www.katholisches.info – 2016. szeptember 27.)
http://katolikus-honlap.hu/1602/remete.htm

Isten szemével

2016.09.25.

1.

A helyzetemen gondolkodtam

Kép: Egy szív díszekkel

Kép: A fejemen valamilyen dísz, mintha öltözőben lettem volna

Jézus: Földi életedben gyűjtögetett lelki kincseid nem vesznek el, mert a

Mennyben ékes ruhába öltöztetünk, amely hasonló lesz a lelki

értékeidhez.

2.

Hang: Test és vér által küzdöd le ezt

Jézus: Az Oltáriszentségben rejtőző testem és vérem által fogod

leküzdeni mindig, újra és újra visszatérő bűneidet.

3.

Ugyanazok a bántó szavak egyszer mélyen érintenek, máskor kevésbé.

Jézus: Akkor tudod magad túltenni a bántásokon, amikor mélyen

elmerülsz a szívemben.

4.

Kép: Olyan ember szájából, ki csúnyán beszél, és másokat sérteget,

moslékszerű, csúnya dolgok jönnek, ömlenek ki a szájából.

Kép: Ki szépen beszél, szeretettel, annak ajkát rózsák, fények hagyják

el.

Jézus: Érzékeltetni akartam előtted, hogy a szeretetlenség milyen

utálatos, a szeretet pedig milyen kedves és szép.

5.

Az ember arcáról, vonásairól volt szó

Kép: Mintha egy festő ecsettel festett, erősített volna vonalakat egy

ember arcán akkor, amikor az ember egy jót cselekedett. Az ember arcát

nem csak a fizikai dolgok határozták meg, hanem az ember számára

láthatatlan dolgok is.

Hang: Mindenki maga arculatának az alkotója

Jézus: Nincs két egyforma ember. Gyermekeimet úgy teremtettem, hogy

eltérjenek egymástól, lélekben, és arcvonásaikban, alakjukban is. Mégis

vannak olyanok közülük, akik valami közös vonást őriznek az arcukon,

az alázat, a szelídség, az őszinteség, és a szeretet vonásait.

Ugyanakkor, vannak teremtményeim, akik függetlenül testi karakterüktől

csupa gyűlöletet, haragot, ravaszságot, kapzsiságot, hitetlenséget,

rosszindulatot hordoznak arcukon, mert mindenki a maga arculatának az

alkotója.

6.

Hang: Mindannyian sírnak nap-nap után

Jézus: Itt azokra a szegény lelkekre gondolok, akiknek semmi reményük

sincs, hogy könnyebbedik a sorsuk, és hogy egyszer vége lesz

szenvedésüknek. Ők a kárhozat fiai.

7.

A közeledő népszavazás jutott eszembe.

Kép: Aki a bevándorlók ellen szavaznak, védik Szűzanya országát és

trónját az országon belük, sánccal vették körül az országot.

Jézus: A népszavazást az fogja eldönteni, hogy a magyarok között

hányan vannak, akik meg akarják őrizni nemzetüket, és magyar

identitásukat. Sajnos, sokan pártkérdést csinálnak a nemzeti ügyből. Ne

féljetek, Édesanyám Anyai szíve összes szeretetével támogatni fogja ezt

a népszavazást, hogy győzelemre vigyétek hazátok védelmét. Ez a

lépés komoly példát fog mutatni a többi európai nemzetnek.

8.

Hang: Szabadító csendet alkotsz magadnak.

Jézus: Csak a csendben találsz Rám igazán. Ilyenkor megszabadítod

magad a zajtól, és a földi, mindennapi gondolataidtól. Ketten vagyunk, te

és Én. Csak így tudlak igazán megérinteni.

9.

Érzés: Egy sikeres lemondás valamiről arra sarkall, hogy újabb

lemondást gyakoroljak

Jézus: A lemondások állandó gyakorlása lelked kiüresítéséhez vezet. A

Szentlélek tökéletesíteni akar téged, és ezért mindig újabb és újabb

lemondásokra ösztönöz.

10.

Álom: A gyóntatószékben egy-egy pszichológus- és pszichiáternő ült a

pap helyett

Jézus: Ezzel az álommal azt akartam mutatni neked, hogy a

szentgyónás szentsége egyre jobban eltűnik, ellaposodik az Egyházban.

Az emberek tájékozatlanok, azt sem tudják, hogy mi a bűn, és nem

szeretnek gyónni menni, hanem ha problémájuk van, pszichiáterhez,

vagy pszichológushoz fordulnak. Pedig lehet, hogy lelkük rendbe jönne

egy alapos életgyónás után.

11.

Kép: Az Őrangyalok a Mennyi trónnál vannak, papírt tartanak a

kezükben, beszámolnak a Mennyei Atyának a Földön történtekről

Jézus: Az Angyalok időnként beszámolnak Atyámnak a trónja előtt.

Elmondják a jó- és rosszcselekedeteket egyaránt. Felsorolják az

áldozatokat, lemondásokat, önmegtagadásokat, de ha kell, megemlítik a

mulasztásokat, a bűnöket, a szeretetlenségeket, mások kihasználását.

Atyám ezeket az információkat Szent Szívében raktározza.

12.

A szétválasztásról volt szó

Kép: Nemcsak a jók és rosszak vannak elkülönítve egymástól, hanem az

üdvözültek között is rangsorolás

Jézus: Irgalmam ideje lejár földi életetekben. A túlvilágon már csak

igazságosságom fog működni. Mindenki aszerint részesül az Égi

javakból, amennyi lelki kincset hozott magával. A Mennyben mindenki

boldog lesz, de teremtményeim dicsőségének foka különböző. A lelkek

nem lesznek egymásra irigyek, mert megkapják a tisztánlátást, és

megértik, és elfogadják azt a jutalmat, amit kapnak.

13.

Hangom: Semmi sem olyan, amilyen volt.

Hang: Semmi sem olyan, amilyen lesz.

Jézus: Igazad van gyermekem, a világ változik, az emberek és

környezetük most mások, mint régebben. Erre Én azt felelem, semmi

sem olyan most, mint amilyen lesz a jövőben. Gondolok itt

Egyházatokra, amely a sok újítástól egészen kivetkőzik magából, és

összezsugorodik. De gondolok a földi életeteket követő túlvilágra, amely

gyökeresen más lesz, mint amit eddig megtapasztaltatok.”Ki mint vet,

úgy arat”- mondja a közmondásotok. Mindenkinek másképpen fog

megváltozni a sorsa.

14.

Hang: Mindenki a saját királyságát, palotáját építi

Jézus: A szentek, mikor belépnek a Mennyországba, koronát kapnak. Ha

el akarod érni ezt a koronát, sokat kell fáradoznod és szenvedned

zokszó nélkül, panasz nélkül itt a földi életben.

15.

Kép: Piros gúla alakú sapka a fejemen.

Jézus: Választottjaim kritériumai közé tartozik, ami megkülönbözteti

másoktól, hogy magukon hordozzák az áldozatokat és szenvedéseket.

16.

A Paradicsomról és a Mennyországról volt szó.

Jézus: A Paradicsom egy olyan hely, amely teremtményeim számára

készült, a föld egy gyönyörű pontján. Ádám és Éva oda lettek teremtve.

Az Új Világ, amely eljövetelemkor adatik nektek, szintén a Paradicsom a

Földön. A Mennyország a Szentháromság, az Angyalok és a Szentek

lakhelye, az örök élet színtere, ahová az üdvözültek eljutnak.

17.

Érzés: Valaki rajtam keresztül néz

Jézus: Drága kislányom, kölcsönadtam neked szemeimet, hogy Rajtam

keresztül lásd a világot. Pl.: a szenvedés, szerintetek, emberek szerint

teher és felesleges. A szegénység szerintetek megalázó, és hiábavaló

teher. A rózsafüzér sokak szerint értelmetlen szófecsérlés. De te jól

tudod, hogy a kereszt érdemszerző ajándék, a szegénység az örök

életet szerzi meg, a rózsafüzér pedig lelkek sokaságát menti Nekem.

A tudomány dzsungele a kétes eredmények tökéletes táptalaja – Így lesz Jézusnak felesége, a Bibliának pedig hamisítói

Fotó: Ben Broomfield, the Guardian

Fotó: Ben Broomfield, the Guardian

‘Egy olyan világban, ahol tudós tudósnak farkasa, a kutatók abban érdekeltek, hogy minél meglepőbb eredményeket publikáljanak a legelőkelőbb szakfolyóiratokban, akkor is, ha az eredmények utólag nagy eséllyel helytelennek bizonyulnak, állítja egy kutatás.’

A Guardian cikkének felvezetője kicsit hajaz arra az általam igen kedvelt viccre, ami szerint „egy legújabb kutatás kimutatta, hogy az emberek bármit elhisznek, ha a mondat a „legújabb kutatás kimutatta” szavakkal kezdődik”. Ez esetben persze úgy gondolom, hogy a szóban forgó kutatás jó felé kapizsgál, mert a jelenséget elég sokan megfigyelték már tudományos és laikus körökben egyaránt, mindenféle kutatásoktól függetlenül is.

A mostani kutatás tehát azt találta, hogy, ameddig a tudósokat azért jutalmazzák, ha minél újszerűbb és minél megdöbbentőbb eredményeket publikálnak a neves szaklapokban, addig a kétes tudományos gyakorlatok megállíthatatlanul át fogják szőni az akadémia világát.

A tudományos kutatások célja elvileg a helyes válaszok megtalálása lenne, ugyanakkor az egyetemek, laboratóriumok és akadémiai folyóiratok, illetve ezek vezetőinek egzisztenciális prioritásai a természetes kiválasztódás elvéhez hasonlóan a rossz kutatási gyakorlatoknak kedveznek.

Ennek tökéletes példája az Újtestamentum, illetve az ókori kéziratok kutatása, ahol a Biblia hitelességét megdönteni kívánó kutatók egymást túllicitálva próbálnak egyre képtelenebb, kétes eredetű bizonyítékokra támaszkodó elméletekkel előállni.

Craig A. Evans, Újtestamentum kutató, így fogalmazta meg a problémát:

„Annyi ember szeretne doktori címet, olyan sokan dolgoznak disszertációkon, vagy próbálnak felkerülni a neves szaklapok hasábjaira, hogy a tényeket óhatatlanul eltúlozzák és önkényesen értelmezik. Aki be akar kerülni a nagy csatornák híreibe, annak híreket kell produkálnia, az pedig senkit nem érdekel a médiában, ha azt mondjuk, az Evangéliumok álláspontja hiteles.” (forrás)

Így fordulhatott elő, hogy miközben a Harvard Egyetem egyik professzornőjének kijelentése, miszerint egy ókori papiruszfoszlány birtokába jutott, ami bizonyítja, hogy Jézusnak felesége volt, bejárta a sajtót, arról viszont már senki sem értesült, hogy egy újságíró leleplezte a csalást, amire Dr. Karen L. King a „felfedezését” alapozta.

Kiderült, hogy a „leletet”, aminek a Harvard Theological Review egy egész számot szentelt, és amiről Dr. King 27 ország 300 tudósa előtt tartott sajtótájékoztatót, egy pornográf oldalakat üzemeltető férfitól kapta, akinek a felesége spiritiszta csatornákon át, állítólag arámi nyelven kommunikálva kapta a Jézus családi állapotára vonatkozó információkat a szeretőivel folytatott intim légyottjai közben. A papiruszt produkáló férj, Walter Fritz, amúgy a berlini Egyiptom múzeumban dolgozott idegenvezetőként.

Ariel Sabar, a turpisságot leleplező újságíró a professzornőt is figyelmeztette a hírverés beindulása előtt, ő azonban közölte vele, hogy majd tanulmányának közzététele után foglalkozik a kérdéssel, ha arra érdemesnek találja.

A papiruszon amúgy az alábbi szöveg volt olvasható:

„Jézus ezt mondta nekik, feleségem… lehet az én tanítványom.”

Christopher Jones, a Harvard egy másik munkatársa úgy gondolja, hogy a hamisító erősen feminista beállítottsága miatt szemelhette ki a professzornőt a „lelet” felfedezőjének.

Amikor az újságíró szembesítette Walter Fritzet az általa feltárt tényekkel, a férfi beismerte a csalást. Sőt, megpróbálta rávenni, hogy közös név alatt írjanak egy könyvet arról, hogy „hogyan próbálja az egyház elnyomni a női vonalat”, erősködve, hogy a könyv már az első hónapban egymillió dollárt hozhat a konyhára.

„A tények önmagukban nem számítanak. A szórakoztatás a lényeg,” közölte az újságíróval. „Sok mindent nekünk kell kitalálni. Nem prezentálhatjuk pusztán a tényeket.”

A Guardian által bemutatott kutatás résztvevői szerint egyébként erősen érintett területek a kétes kutatási eredmények terén a szociológia, a gazdaságtan, a klímakutatás és az ökológia is, úgyhogy az ezekkel kapcsolatos „megdöbbentő”, „új” és hasonló jelzőkkel illetett eredményeket is érdemes fenntartásokkal kezelni.


http://idokjelei.hu/2016/09/a-tudomany-dzsungele-a-ketes-eredmenyek-tokeletes-taptalaja-igy-lesz-jezusnak-felesege-a-biblianak-pedig-hamisitoi/

Égi Édesanyánk üzenete 2016. szeptember 25-én Medjugorjéból

Imádság legyen az életetek!

Üzenet, 25. szeptember 2016

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Azt hiszem sokszor hallottuk már a Szűzanya ezen és ehhez hasonló, imára buzdító szavait és hívását a jelenések elmúlt évei során. Mintha szüntelenül ismétlődne ugyanaz az édesanyai hívás, de nem nyomós ok nélkül. Ahogyan testünknek szüksége van lélegzésre és levegőre, lelkünknek is olyan szükséges az ima, mint testünknek a levegővétel.
A Szűzanya élete imádság volt. Amikor az evangélium Máriát említi, az ajkáról elhangzott imát tárja elénk. Az angyali üdvözletkor Mária szívéből a világ legszebb imája fakad fel: „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1, 38). Erzsébet látogatásakor szívéből a „Magasztalja lelkem az Urat” imádság tör fel. Jézus születésekor és azt követően elkezdődik Isten szépségének megnyilvánulása. „Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és szívében el-elgondolkodott rajtuk” (Lk 2, 19). A kánai menyegzőn Mária arra kéri Jézust, hogy járjon közbe az ifjú pár ügyében. A Kálvárián Mária bemutatja Jézust, mint az emberiségért való áldozatot az Atyának. Az utolsó vacsora termében Mária kitart az imában az apostolokkal és a tanítványokkal Jézus ígéretének várásában.
Mária nem továbbít, és nem mond üres szavakat és ötleteket. Ő Istent hozza és ajándékozza nekünk. Szeretne bevezetni minket saját Isten-tapasztalatába.
Ha megnézzük a szentek életét, láthatjuk, hogy mindnyájan imádságos emberek voltak. Máshogyan nem is lehet. Assisi Szent Ferenc sok éjszakán át virrasztott ismételgetve az ima szavait: „Istenem és mindenem”. Ez magyarázza azt is, miért olyan ellenállhatatlanul vonzó az ő apostolkodása és nyolcszáz év után is miért olyan élő, friss és új a ferencesek közössége.
Szent Pál figyelmeztet bennünket: „Szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz 5, 17); „Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében” (Ef 5, 20). Nincs elrendelve számunkra, hogy szüntelenül dolgozzunk, virrasszunk és böjtöljünk, ugyanakkor parancsba kaptuk, hogy szüntelenül imádkozzunk.  Ez a fáradhatatlan buzgóság csak szeretetből forrásozhat. A tunyaság és a lustaság elleni harcunk az imában az alázatos szeretet, a teljes bizalom és a létezés harca is.
Imádság
Szűz Mária köszönjük neked, hogy nem fáradsz bele újra és újra hívni bennünket Istenhez, az élet forrásához. Te megtapasztaltad Istent és ismered Őt, mert teljesen elteltél Vele, és teljesen nyitva vagy az Ő számára. Köszönjük édesanyai gondoskodásodat. Köszönünk minden szót, amelyet édesanyai szívedből intézel hozzánk, amely telve van mindannyiunk iránti édesanyai szeretettel. Könyörögd ki számunkra, hogy dönteni tudjunk: az ima és a szentség útját válasszuk, amelyen te is jártál. Vezess minket az Istenhez vezető úton, hogy mi is megtapasztalhassuk, és még inkább megismerhessük a szeretet és az irgalom Istenét. Könyörögd ki számunkra az állhatatosság és a kitartás kegyelmét, hogy a bőséges élet tanúi legyünk, amely Istenből fakad, akit te is szolgáltál és szolgálsz. Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

Mit tudnak a démonok az Eucharisztiáról, amit sok katolikus nem.

Eucharisztia

Tudtad, hogy amerikai katolikusoknak csak 63% -a hiszi Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában, és ezek 17% -ának fogalma sincs, hogy az egyház valójában ezt tanítja?

A megkérdezett katolikusoknak nagyjából a fele nem ismeri – semmivel sem közelítve a hitelvi bizonyossághoz - ezt az alapvető igazságot hitünkben. Hajlandó lennék fogadni, hogy ha nagyobb lenne a mintavétel, akkor még kevesebb katolikust találnánk, aki valóban hiszi, hogy az Eucharisztia Krisztus teste, vére, lelke és isteni mivolta. Egy 1994-es New York Times / CBS News közvéleménykutatás szerint a 18-44 éves korcsoportban a magát hitvaló katolikusnak tartók 70%-a gondolta úgy, hogy az Eucharisztia „csak egy szimbólum.”

Egy 2014-es megemlékezésen a hírhedt sátánista „misék”-kel (Oklahoma City) kapcsolatban Msgr. Charles Pope egy 15 évvel korábbi élményére emlékezett, amikor a hagyományos latin misét ünnepelték a Szent Mária, Isten Anyja templomban (Washington, DC):

Mint Önök is tudják, a hagyományos latin szentmisét "ad orientem" (a liturgikus Kelet felé fordulva) végzik. A pap és az emberek egy irányba fordulnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az emberek a miséző pap a háta mögött vannak. Amikor eljön a felajánlás ideje, akkor a papnak az utasítás szerint mélyen meg kell hajolnia úgy, hogy alkarja az oltárasztalon, az ostya az ujjai között van.

Rendelkezés szerint az átváltoztatás tiszteletreméltó szavait halkan, de határozott hangon mondják: Hoc est enim Corpus meum (ez az én testem). A harangok zúgtak, ahogy térdet hajtottam.

De mögöttem volt valami zavaró; reszkető vagy susogó hang jött az első padsorokból, mögöttem jobb oldalon. Majd egy nyöszörgő vagy morgó hang. „Mi volt ez?”, kérdeztem magamtól. Nem igazán emberi hang, inkább egy nagy állat morgása, vaddisznó vagy medve, és egy panaszos nyögés, ami szintén nem tűnt emberinek. Felemeltem az ostyát és újra eltűnődtem, „Mi volt ez?” Aztán csend. Mivel papként celebráltam a hagyományos latin misét, nem igazán tudtam hátrafordulni. Még mindig tűnődtem, „Mi volt ez?”

Eljött a kehely felajánlásának ideje. Ismét mélyen meghajoltam, tisztán és világosan, de halkan elmondtam: Hic est enim calix sanguiniselv mei, novi et aeterni testamenti; Mysterium fidei; qui pro vobis et pro multis effundetur a remissionem pecatorum. OAB quotiescumque feceritis a mei memoriam facietis (mert ez az én Vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre).

Aztán hallottam egy másik hangot, ezúttal tagadhatatlanul nyögést, majd egy sikolyt, mintha valaki felkiáltott volna: „Hagyj békén, Jézus! Miért kínozol?” Majd hirtelen dulakodás zaja, valaki kirohant nyöszörgő hangot adva, mintha megsérült volna. A hátsó ajtó kivágódott, majd becsukódott. Aztán csend.

Nem tudtam megfordulni és körülnézni, mert a kelyhet emeltem magasra a fejem fölött. De tudtam abban pillanatban, hogy egy rossz démon által meggyötört lélek találkozott Krisztussal az Eucharisztiában, és nem tudta elviselni az Ő valóságos jelenlétét, amikor mindenki láthatta. A Szentírás szavai jutottak eszembe: „a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek” (Jak 2,19).

Bűnbánat - ahogy Jakab használta ezeket a szavakat szemrehányásként a gyenge hitű nyájra, nekem is bűnbánatot kellett tartanom. Miért volt a démon által megzavart ember jobban tisztában a valódi jelenléttel és miért döbbent meg jobban, mint én? Őt jobban megérintette negatív értelemben, és elfutott. Engem miért nem érintett ez meg jobban pozitív, de hasonló módon? És a többi hívőt a padokban? Nem kétlem, hogy mindannyian hittünk intellektuálisan az igazi jelenlétben. De van valami más és sokkal csodálatosabb, ami megérinti a lelked mélyét! Ilyen egyszerű, hogy álmosak legyünk Isten jelenlétében, hogy feledékenyek legyünk a számunkra elérhető csodás és lenyűgöző jelenléttel kapcsolatban.

Ez megdöbbentő az első pillantásra, de a további visszaemlékezés során teljesen érthetővé válik.

A bukott angyalok tökéletesen ismerik az Eucharisztia valódi természetét. Metafizikai értelmi képességük túlszárnyalja a pusztán emberi tudást.

Annak megfelelően cselekedni, hogy az Eucharisztiáról mit vallunk - a tiszteletteljes liturgia, az Oltáriszentség kitétele és áldása, a szentségimádás, a Corpus Christi körmenetek és hasonlók által - óriási lesz a különbség saját hitünk és ezen szent misztérium megértése között.

Amerikai pénzért akár ki is keresztelkednek a liberálisok

palfay-zoltan-hidfo-ru

Katolikus plébánost reklámoz a Soros György által pénzelt 444.hu, és az amerikai tulajdonban lévő Index.hu. A két sajtóorgánum ezúttal is megtagadta vallásellenes nézeteit, hiszen az amerikai külügyi érdekérvényesítés ma már a klerikális vonalra próbál ráépülni.

Ismét egyházi személyt reklámoz a 444.hu vallásellenes-liberális sajtóorgánum; a bizonyítottan Soros György által finanszírozott lap ezúttal a makói plébánosnak adott médiafelületet, aki egy blognak küldött levélben kritizálta a kormány bevándorláspolitikáját, és a magyar egyházi vezetőket – akiknek felrója, hogy nem támogatják egyöntetűen a pápa által képviselt liberális politikát.

ferenc-papa-hidfo-ru

A vallásellenes sajtóorgánum ezúttal szó szerint közölte a plébános hívekkel kapcsolatos aggodalmait: “a hívek szeretnének tisztábban látni, tapasztalta Pálfai Zoltán, ezért összeszedett néhány, általa fontosnak vélt egyházi megnyilatkozást, amik „evangéliumi alapokon állva és az egyház társadalmi tanításának fényében, nem pedig a félelem és az egyoldalú tájékoztatás jegyében közelítik meg a kérdést.”

Immár rutinná vált, hogy a Soros György pénzén futó liberális sajtóorgánum

két keresztényellenes megnyilvánulás közt felmutat példaként egy keresztény egyházi személyt, aki támogatja a közel-keleti migránsok tömegeinek beengedését.

A 444.hu hétfői cikke után azonban az Index.hu is belekapott ugyanebbe a témába; az amerikai tulajdonban lévő liberális lap annak problematikájával foglalkozott, hogy a magyar egyházi vezetésben a pápa által képviselt liberális politika és a kormány bevándorláspolitikája közt húzódó éles törésvonal van.

Ez a törésvonal azonban egészen máshol húzódik, hiszen a határzárat a magyar választók demokratikus többsége támogatja – tehát egy legitim döntés a kormány részéről -, míg a határok nyitva hagyását egy amerikai milliárdos (Soros György) pénzén futó, vagy nyíltan amerikai kézben lévő lapok propagálják.

John Kerry amerikai külügyminiszter április végén Houstonban, a Rice University rendezvényén beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a világ minden egyes országában fokozza az amerikai diplomaták vallással kapcsolatos képzését, és az amerikai nemzetbiztonsági érdekérvényesítés részeként kapcsolatokat épít a helyi vallási vezetőkkel. Kerry egyértelműen kijelentette, hogy ez a törekvés “biztonságosabbá teszi Amerikát”, és a vallási irányú kapcsolatépítés az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok egyik prioritásává válik.

Az amerikai külügyminiszter kijelentését követően Magyarországon is ébredezni kezdtek a kormányellenes egyházi személyek, akik emellett feltűnően gyakran médiafelületet kapnak a liberális sajtóorgánumokban. Május közepén, alig két héttel John Kerry beszéde után Fabinyi Tamás evangélikus püspök Simicska Lajos újságában, a Magyar Nemzetben nyilatkozott a korrupció elleni harc fontosságáról. Fabinyi akkor felszólította az eddig “alvó” kormányellenes egyházi személyeket, hogy ébredjenek, és aktívan vegyék ki részüket a korrupció elleni harcból – felhívását pedig az összes liberális sajtóorgánum kritika nélkül leközölte. Az Index később egy a Nol.hu által közölt híranyag kapcsán sem a világi ügyekbe beavatkozó bigott papokról beszélt, hanem kritika nélkül médiafelületet adott egy kormányellenes egyházi vezetőnek.

Június 27-én az Origo számolt be arról, hogy az Index.hu-t egy amerikai üzletember, John Michael McNutt vásárolta meg. Az amerikai tulajdonban lévő lap láthatóan teljes mértékben követi a John Kerry által kijelölt irányt, és minden egyházi személyt pozitív karakterként mutat be, aki kormányellenes véleményt fogalmaz meg, és/vagy támogatja a bevándorlást. Ugyanez igaz a 444.hu és más liberális sajtóorgánumokra is, melyek szintén John Kerry “útmutatását” követően kezdtek a bevándorlást támogató, vagy épp az amerikai nagykövetség korrupcióellenes tematikáját átvető egyházi személyeknek propagandafelületet adni.

A liberális lapok alkalmazottai ezzel feladták saját elveiket, hiszen elfogadták, hogy az egyház beleszólhat a közügyekbe, és aktívan részt vehet a közélet formálásában. Amellett, hogy ezzel szembe köpik saját olvasóikat – akiknek eddig azt mondták, hogy minden vallás a sötét középkor maradványa -, nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, hogy az amerikai külügyminiszter által mondottakat követően sorban aktivizálódnak kormányellenes egyházi személyek, és az amerikai kézben lévő sajtó rendszeresen megjelenési felületet biztosít nekik.


http://www.hidfo.ru/2016/09/amerikai-penzert-akar-meg-is-keresztelkednek-a-liberalisok/

Beszámoló az elmúlt egy évről

Egy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon indultam el eddigi életem nemcsak egyik, hanem a legfontosabb útjára. 2015. szeptember 11-én keltem útra, hogy Magyarországot képviselve csatlakozzam azok közé, akik minden erejükkel azon vannak, hogy teljesítsék Mennyei Atyánk akaratát, és az egész világot felajánlják az Ő Szent Fiának, a mi Urunk, Jézus Krisztus legdrágább Vérének. Oh, mily csodálatos utazás volt ez… hiszen, mind a mai napig bőven árasztja rám áldásait, kegyelmeit. Bizton állíthatom, hogy személyes életem, hivatásom, s a keresztségben kapott küldetésem egyik mérföldkövét jelentette ez nekem. Az Úr oly egyértelműen, határozottan, mégis gyengéd szeretettel intézte felém meghívását, hogy nem késlekedhettem a válaszadással. Nem maradhattam tétlen én sem, így ígéretet tettem Neki, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Magyarországon minden ember megismerje, tisztelje és szeresse az Ő Legdrágább Vérének ájtatosságát; hogy minél többen meghallják az Ő fájdalmas esdeklését, hogy tartsanak Vele a Gecemáni Órákban, s legyenek a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vigasztalói.

Mindez a fogadalomtétel lassan egy éve történt Nigériában, több ezer Krisztusban kedves testvéreim, és az engesztelés művében társaim előtt. Érdemes hát kicsit visszatekintenem az elmúlt időszakra, és számadást készítenem. Maradéktalanul eleget tettem-e fogadkozásomnak? Hű voltam-e ígéretemhez? Sikerült-e felnőnöm a felelősségtudatban ehhez a feladathoz? Minden bizonnyal nem. Sokszor meggyengültem az úton, elestem és felismertem, hogy mily erőtlen és semmi vagyok; hogy ha rajtam múlik, akkor meglehetősen kevés ember jut közelebb az Úrhoz. Isten azonban bebizonyította számomra, hogy tűzön-vízen véghezviszi üdvözítő akaratát, felgyullasztja szeretetének tüzét az emberek szívében, hogy meghallják az Ő meghívását. Minden kétséget kizáróan, nem emberi buzgóságról, önerőből fakadó jóra való törekvésről van tehát szó, hanem a Szentháromság dicsőséges tervéről, amelyben én is és minden ember a maga aprócska részét igyekszik beteljesíteni, hogy a mi Megváltónk Vérének a tiszteletén keresztül ébredjen fel mindenki lelkében a vágy, hogy visszatérjen Krisztushoz, hogy törekedjen a bűnök által okozott sebek jóvátételére, s váljék belőle hűséges engesztelő. Kell-e nagyobb bizonyíték erre annál, mint amikor egyre többen szentelik magukat Jézus Legdrágább Vérének; mikor egyre többen töltik ébren a csütörtök éjjeleket, s virrasztanak imában az Úrral, s lesznek önmaguk is a Gecemáni Kert angyala, aki az erőség kelyhét nyújtja a Haláltusát vívó Jézus Krisztusnak; mikor egyre többen csatlakoznak a harmadik pénteki engesztelő alkalmakhoz, ezáltal is kívánják megsürgetni az Isten Dicsőséges Békeuralmának eljövetelét itt a földön.

Hálát kell hát adnunk az elmúlt egy év minden kegyelméért, az Úr minden művéért, amit elkezdett országunkban, és minden tervéért, ami a jövőnket érinti. Hiszen megkaptunk minden olyan fegyvert, amire szükségünk lehet az eljövendő küzdelmek során. Rendelkezésünkre bocsátotta mindazt a tudást, ami a győzelemre vezet minket, nekünk csak el kell sajátítanunk és a mindennapi életünkben meg kell élnünk azokat. Jézus Krisztus Legdrágább Vére a mi legerősebb fegyverünk, s egyben végső menedékünk is. Krisztus a mi életünk, utunk, világosságunk, erősségünk, küzdelmeinkben eszközünk, hisz minden általa lett. Mindent az Ő kegyelméből kaptunk, minden sikerünk, győzelmünk tőle ered. „Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.”(Jn.15.5) Jézus Krisztus Legdrágább Vérének ájtatossága tehát arra hív meg bennünket, hogy megtanuljuk, hogyan maradhatunk meg Krisztusban, s benne miként hozhatunk bő termést. „Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.  Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.”(Jn.15.7-16)

2016. augusztus 24-én Jézus Krisztus Legdrágább Véréről nevezett Apostoli Társulat által tartott első európai konferenciasorozat is erről a meghívásról szólt, vagyis arról, mit jelent Jézus vigasztalójának lenni, hogyan tudunk Vele egységben megmaradni és bő termést hozni. Az előadásokat Barnabas Nwoye tartotta, aki mielőtt Krisztus tanításáról beszélt volna, miszerint mit jelent az életszentség útján járva haladni a tökéletesség felé, tanúságot tett saját meghívásáról, arról a fiatalkorában kapott küldetésről, melyben az Úr kiválasztotta őt, hogy imádja Legdrágább Vérét és engeszteljen a világon elkövetett összes bűn miatt. Elmondta, hogy a meghívás, amit ő kapott nem csak neki szól, hanem minden embernek, aki vágyik arra, hogy egy mélyebb, bensőségesebb szeretetkapcsolatot lelhessen Krisztussal Krisztusban. Valóban, az Úr többet akar tőlünk egy pusztán baráti kapcsolatnál, hisz kész volt szent vérét egy cseppig kiontani értünk, teljesen odaadni önmagát, azért hogy szerelmeinek nevezhessen minket. Megtapasztalhatjuk ezt a gyengéd szeretetét, ha elcsendesedve megvizsgáljuk lelkünket, mire hív meg bennünket. Szívünk-lelkünk legmélyén meghallhatjuk esdeklő kérését, ugyanazt a kérést, amit Barnabáshoz is intézett: „Vigasztalj meg Engem! Vigasztalj meg Engem! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki kér téged, hogy visszatérj!” S ha a lélek valóban figyelmes Ura szavára, akkor igent mond erre a felkérésre, s nem késlekedik cselekedni; felveszi keresztjét és követi őt. Követi bármerre is menjen, még a fájdalmak éjszakáján is kitart mellette, egészen a Golgotáig, a kereszt lábáig megy Vele, teszi mindezt úgy, hogy törekszik elsajátítani a Kegyelemmel teljes erényeit, és igyekszik a lehető legtökéletesebb módon egyesülni a Szeplőtelen Szűz Szívével, a Fájdalmas Anya Szívével, aki Társmegváltóként a végsőkig kitartott a Szeretet mellett.

A mi saját igenünk kimondásával (válaszként a vigasztalásra történő felhívásra) a Szűzanyához hasonlóan, mi is rálépünk a tökéletességre vezető életszentség útjára. Persze ez nem könnyű út, hisz teli van lemondásokkal, nehézségekkel, áldozathozatalokkal, de Mária mindvégig mellettünk és előttünk áll példájával és közbenjárásával, hogy le ne térjünk erről az útról. Hisz Jézus maga mondta: „Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” Az első akadály, amit teljesítenünk kell, az, hogy hűen döntésünkhöz hat hónapig szorgalmasan készüljünk arra az ünnepélyes fogadalomtételünkre, melyben önmagunkat Jézus Vérének szenteljük; vagyis minden héten csütörtök éjjel legalább 1 órán keresztül virrasszunk imában, és vigasztaljuk az Urat, engeszteljünk bűneinkért. Majd, miután megtettük odaszentelődésünket, ki is tartunk mellette, ne lankadjunk el, s folytassuk a csütörtöki virrasztásokat, nem kényszerből, nem félelemből, hanem szeretetből, hűségből. Jutalmunk pedig nem más lesz mindezért cserébe, mint a Tökéletes Tisztaság Rózsája. (több harmadik pénteki üzenet olvasható róla)

A Tökéletes Tisztaság Rózsája mellett, mely mindazokat az erényeket jelképezi, amelyekkel győzedelmeskedhetünk az Antikrisztus felett, feltárta az Úr előttünk a Tökéletességre vezető út 15 lépcsőfokát. Azért, hogy megértsük mit jelent Jézus hozzánk intézett felhívása: „Legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes” (Mt.5.48) az idei év hátralévő részében, harmadik pénteki engesztelő alkalmak keretén belül, ajándékul kapjuk a tökéletesség 15 szintjéről szóló tanításokat. Az Úr szentjeit küldte el Barnabáshoz, hogy részletesen tanítsanak minden egyes szintről, s minden szinthez kapcsolódik majd egy elmélkedés és egy ima is. (ezek az olvasmányok megtalálhatóak lesznek az engesztelők honlapján)

Az augusztus 24-e, melyen három ország képviseltette magát (Németország, Szlovénia, Magyarország) egy napjaink minden területét jelentősen érintő üzenettel zárult. Jézus Európához mindennél fontosabb szavakat intézett; melyeknek központi üzenete abban állt, hogy vessünk véget a folyamatos szentségtöréseknek, állítsuk meg a méltatlan módon történő szentáldozásokat! Legyünk sokkal, de sokkal nagyobb tisztelettel, hódolattal, és imádással az Oltáriszentség iránt! Féljük az Úr valóságos és teljes jelenlétét a szentostya legparányibb részében is! Fel nem szentelt kezek soha ne érintsék az Úr szent testét! Ne azon vitázzunk, hogy bűn-e kézben áldozni, hanem azzal foglalkozzunk, hogy megadjuk a legnagyobb tiszteletet, és teljesítsük Jézus kérését, vagyis térdelve és nyelvre adva/fogadva vegyük Őt magunkhoz a szentáldozásban! Gyermekeink, sőt egész Európa sorsa, jövője függ attól, hogy változtatunk- e eddigi cselekedeteinken vagy sem. Ha engedelmeskedünk Urunk kérésének, és megszüntetjük a mindennapos szentségtöréseket, megnöveljük tiszteletünket, hódolatunkat, imádásunkat a Legméltóságosabb Oltáriszentség felé, akkor gyermekeink is megmenekülnek az üldöztetések előttünk álló időszakában. Azt mondta az Úr, hogy hatalmas fegyver, az egyetlen sikert hozó módszer, hogy megállítsuk az iszlám terjedését, térnyerését, az az Oltáriszentség tisztelete.

Végezetül nem maradt más, minthogy arra buzdítsak mindnyájunkat, hogy „mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében; benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk”! Gyűljünk össze minél többen szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, és adjunk hálát az elmúlt egy évért, s kérjünk kegyelmeket és áldást a jövő évre is, újítsuk meg országunk és az egész világ felajánlását a Legdrágább Vérhez, s fejezzük ki tiszteletünket és hódolatunkat a Kereszt előtt, imádjuk és magasztaljuk, dicsérjük és dicsőítsük együtt az Urat a közös szentségimádás alatt. Részletes program: http://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas/1127-a-szent-kereszt-felmagasztalasanak-unnepe-es-a-fajdalmas-szuzanya-unnepe-vacon-a-piarista-templomban

2016. szeptember 11.

Kis Krisztina

A New Age-ből Jézushoz – Steven Bancarz története

Steven Bancarz

Steven Bancarz

Steven Bancarz, aki a New Age-ről szóló írásaival komoly követőtáborra és nem mellékesen egy kisebb vagyonra tett szert, tavaly szeptemberben találta szemközt magát Megváltójával és azóta a New Age és az okkult leleplezésének szenteli idejét.

A YouTube-on is elérhető bizonyságában az azóta megszűnt Spirit Science and Metaphisics weboldal 23 éves kanadai létrehozója elmondja, hogy bár keresztény családban nőtt fel és rendszeresen járt templomba, nem igazán tekintette magát hívőnek.

A fordulópontot, mondhatni igazi zuhanást a „nyúl üregébe” a History Channel által vetített Ősi Idegenek sorozat hozta el életében. Amikor a különböző epizódokból arra a következtetésre jutott, hogy régmúlt időkben a Földet magukat istennek mondó idegenek látogatták meg, elkezdte megkérdőjelezni a Bibliából merített ismereteit és a keresztény világnézetet.

„[Az Ősi Idegenek] azt tanítja, hogy az ősi mítoszok és mondák igazából bizonyos földönkívüliek által a Földre tett látogatásokból erednek, akiket az akkori emberek istenekként tiszteltek. Megvettem az első három évadot DVD-n és oda vissza többször megnéztem valamennyi részt.”

17 éves korára a téma megszállottja lett és kutatásai elkerülhetetlenül a New Age, a tudatosság és a titkos tudás világába vitték. Különösen megkedvelte a tudomány és az okkultizmus közötti rések áthidalásában jeleskedő filozófusokat.

Kutatásai rövid úton gyakorlattá formálódtak életében, először tarot kártyák, meditáció majd asztrálutazások és egyéb okkult praktikák formájában, miközben az egyetemen filozófiát tanult.

„Amikor az embernek testen kívüli élményei vannak és közben filozófiát tanul, a kereszténység nagyon naivnak és gyerekesnek tűnik. Lenéztem a keresztényeket. Azt gondoltam, hogy intellektuálisan alacsonyabb rendűek.

Ugyanakkor láttam történeteket arról, hogy emberek a halál közeli élményeik során megjárták a poklot vagy találkoztak Jézussal és ez nagyon megérintett. Velük együtt sírtam.

Szóval miközben mélyen elmerültem az okkultban, éreztem, hogy Jézus valahogy különleges, de nem értettem, hogy hogyan. Nem tudtam mindezt összeegyeztetni azzal, amit a New Age-ben tanultam.”

Steven 2014-ben elindította saját weboldalát, ami rövid idő alatt rendkívüli nézettségre tett szert és komoly bevételt hozott. Olyannyira, hogy 22 éves korára megvehette álmai sportautóját, majd egy saját házra is szert tett. Szárnyaló karrierje azonban másfél év után váratlan fordulatot vett, amikor a világegyetem Ura megjelent életében.

„Kívülről úgy tűnt, hogy minden téren sikeres vagyok. Menő autó, nagy ház, népszerű weboldal és annyi pénz, amennyit csak akartam, de nem találtam a beteljesülést. Valami hiányzott.”

Bizonyos események hatására az életében rájött, hogy a New Age-be vetett hite, a meditációk és hasonló gyakorlatok semmilyen jó gyümölcsöt nem teremtek. Az Istenről, az emberi érzelmekről és kapcsolatokról alkotott nézetei hiábavalónak és tévesnek bizonyultak.

„Egy igazi roncs voltam. Saját pszichológiai programjaim rabszolgája.

Minden erőm elfogyott. Azt mondtam Istennek, hogy elég volt. ’Istenem, téged akarlak! Jézus, meg akarom ismerni a Teljességed,’ és ezzel a lábai elé borultam.”

Istennel való személyes találkája házának teraszán elhozta a szívet egyedül megtartani képes, minden értelmet meghaladó békét, szeretetet és megbocsátást.

Megtérése után a korábban megismert New Age praktikákban rejlő megtévesztések is sorra világossá váltak számára.

Szeretette volna a külvilág felé is egyértelművé tenni az életében bekövetkezett változást, így félbeszakította aktuális projektjét, törölte a havonta sok ezer dollár bevételt generáló weboldalát, majd eladta a házát és nyilvánosan megtagadta hitét a New Age-ben.

Exposing the New Age, magyarul a New Age Lelepleléze Steven új weboldala, ami a New Age és az okkult elhitetések, illetve a Jézussal kapcsolatos hamis állítások leleplezésével foglalkozik.

Exposing the New Age, magyarul a New Age Lelepleléze Steven új weboldala, ami a New Age és az okkult elhitetések, illetve a Jézussal kapcsolatos hamis állítások leleplezésével foglalkozik.

Egy keresztény pásztor segítségével megszabadult az okkult filozófiák miatt kialakult lelki elnyomásoktól és démonoktól. Mivel ezek a jelenségek sok hívő keresztény számára is ismeretlenek, Steven a Christian Post kérésére elmagyarázta, hogy szerinte ez miért van így:

„Szerintem a kereszténységet időnként félremagyarázzák, máskor pedig tévesen gyakorolják. Az én múltam azt mutatja, hogy [a kereszténység] sokszor, illetve egyesek számára egy merev, konzervatív és száraz vallásrendszer csupán. A külvilág sokszor ezt látja.

New Age körökben mozogva azt tapasztaltam, hogy sok embernek fogalma sincs, hogy miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy Szent Szellem. Mindenki azt hiszi, hogy a [kereszténység] egy információhalmaz.

A szekuláris kultúra elég jó munkát végzett, amikor fátylat húzott az emberek szeme elé és addig a pontig vizezte a kereszténységet, hogy az tényleg nem több egy vallási rendszernél, amikor pedig az Élő Isten személyes jelenlétével van dolgunk.”

A lelkiekre éhezők így gyakran hamis lelkek és hamis tanítások rabjává válnak, mert a szervezett vallásban nem találják meg az Istennel való élő kapcsolatot. Valami hasonló történt Stevennel is, Isten azonban az elvesztésére állított csapdát is a javára tudta fordítani.

„Akik kereszténynek tartják magukat, és mégis az „új” spiritualizmusban, az ezotériában vagy hasonló praktikákban keresik a beteljesedést, azt tudom mondani, hogy létezik egy objektív mérce, ami alapján megmérhetjük, hogy mi honnan való.

Ez a mérce pedig Jézus és az apostolok szavaiban található.

Nem Deepak Chopra vagy a 13 Dalai Láma támadt fel a halálból. Jézustól tudhatjuk meg, hogy mi vár ránk, hogy hogyan élhetünk egészséges lelki életet, így fontos, hogy attól tanuljunk, akinél az igazság van, és akiről maga Isten tett bizonyságot azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Tanuljunk meg nem a saját értelmünkre, hanem az Úrra támaszkodni.”

Steven azt üzeni minden olvasónak, hogy Isten megismerhető, hogy mindenki megtalálhatja a Vele való személyes, természetfeletti kapcsolatot és, hogy az Ő jelenléte tapintható.

„Amint megismerjük a Szent Szellem élő jelenlétét, minden megváltozik. Mindenkit arra bátorítok, hogy keresse Isten teljességét és keresse Jézust az Ő igazi valójában és ne akként, amilyennek mi szeretnénk Őt látni. Amint ezt tesszük, megígérte, hogy megjelenti magát nekünk. Nem kell hozzá különleges intelligencia, nem kell elérni egy bizonyos fajta tudatossági szintre, nem kell hozzá különleges ismeret, csupán az igaz Isten utáni vágy. Jézus az igazi!”

Exposing the New Age, magyarul a New Age Lelepleléze Steven új weboldala, ami a New Age és az okkult elhitetések, illetve a Jézussal kapcsolatos hamis állítások leleplezésével foglalkozik.

A Christian Post írása alapján

http://idokjelei.hu/2016/09/a-new-age-bol-jezushoz-steven-bancarz-tortenete/

Kapcsolódó:

Az Ősi Idegenek állításainak megdöntése

Negyedik típusú megtévesztések

Felhívás Oroszország felajánlására Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 2016 szeptember 8-án.


The Immaculate Heart of Mary

A püspököknek,a papoknak,a Szent Charbel Rend tagjainak,Isten minden gyermekének.akik a világban történő  különböző jelenésekben hisznek és a látnokoknak, prófétáknak.
Meghívlak benneteket egy különleges ajándékra,amelyet szeretnénk megosztani veletek és kérlek benneteket, egyesüljetek velem 2016.szeptember 8-án, hogy együtt ünnepeljünk Égi Édesanyánk születésnapját Oroszország felajánlásával az Ő szeplőtelen Szívének, mivel az Egyházban ezt még nem tették meg (úgy, ahogy Ő kérte).
Ha lehetséges, szóljatok egyházmegyétek püspökeinek, papjainak,hogy ezt ők is tegyék meg ekkor,amennyiben ez lehetséges, és írjátok meg XVI.Benedek pápának, Ferenc pápának, hogy ezt ők is tegyék meg.
Néhány nappal ezelőtt megkértem egy látnokot, Little Rain Dropot, kérdezze meg Jézust, hogy ha mi ezt megtesszük, a felajánlást, akkor megtörténik-e az, ami a Szent Szűz által Oroszországgal kapcsolatban prófétálva lett- , hogy ha nem történik meg a felajánlás, Oroszország elterjeszti tévtanait, terrorját ( a kommunizmust) az egész világon.
Úgy tudom, hogy a Fatimai Csoda, ami 1917-október 13-án  délután 1 órakor( Portugáliában) történt, ugyanaz az óra, mint amikor Jézus meghalt.
Ezért én szeretném ezt a felajánlást ugyanebben az órában megtenni.
Ez az idő
Jeruzsálemben du.3 óra
Portugáliában du.1 óra
Párizsban du.2 óra
Sidneyben este 10 óra
az USA-ban a keleti parton de.8 óra
a nyugati parton reggel 5 óra
Braziliában de. 9 óra.
.
Azt szeretném,ha Égi Édesanyánk megkoronázása  a felajánlással egy mise keretében történne.
Jézus válasza:

Ez nagyon kedves Nekem és főleg  az Én  Édesanyámnak.

Ez nem lesz hatással Oroszország átalakítására/ átalakulására és nem fogja megállítani a kommunizmus terjedését, de sok kegyelem fog áradni Isten gyermekeire.

Ez egy elágazás/választás  lesz azoknak,akik nem hisznek vagy gyűlölik Istent.

Ha ez megtörténik,úgy, ahogy ezt ti tervezitek, az a Sátán sok tervét megállíthatja,amelyeken most munkálkodik, hogy hamarosan megtörténjenek.

Menj békével leányom!   Szeretetem küldöm gyermekeimnek.

Hozzáadván még ehhez a válaszhoz, úgy értesültem, hogy a Nagy Csoda Garabandálban jövő évben Nagycsütörtökön , áprilisban lesz , az Oltáriszentség spanyol vértanújának ,Hermenegild hercegnek napján .
Ezért lehetséges, hogy a Nagyfigyelmeztetés 2016 december 28- a és 2017 Nagyhétje között lesz, ami azt jelenti, hogy a Harmadik Világháborúnak előtte kell megtörténnie.
A világ pénzügyi összeomlása be fog következni, az Egyház-szakadás is és az Antikrisztus ismertté teszi magát.
Jézus újra megerősítette, hogy mindez lehetséges lesz most.
Tehát kedves imádkozó lelkek, egyesüljünk, mint a Szűzanya Nagy  Hadserege,és ajánljuk fel Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének!
Emlékezzünk, jövőre lesz a 100. évfordulója a Fatimai Jelenéseknek, Portugáliában.
Lúcia nővér, Szent Francisco, Szent Jácinta- imádkozzatok értünk!
Csatolom a felajánlás szövegét, vagy amilyet használni szeretnétek.
Az Isten áldjon mindenkit!
William Costellia.


Megjegyzés a fentiekhez:
A felajánlás szövege nincs lefordítva.
Mindenki kérje a Megkülönböztetés Lelkét, mielőtt bárkinek tovább küldi vagy tovább adja!!!!
Az időpont (2016  dec 28-a - 2017 Nagyhét) - emberi számítás( és a garanandáli prófécia figyelembevétele) az alapján, hogy mikor lesz Szent Hermenegild ünnepe.
Van ilyen szent,   és valóban az volt a próféciákban, hogy a Nagy Csoda az Oltáriszentség egy kevésbé ismert vértanújának napján lesz .
Előtte pedig a Nagyfigyelmeztetés,keresztényüldözés,egyházszakadás háború... - Ha figyelitek a híreket, láthatjátok, ezek hamarosan megtörténnek.
Minden esetre, nem baj, ha tudjuk, van egy ilyen lehetséges sorrendje is az eseményeknek.
Minden Isten kezében van, csak Ő tudja a napot és az órát, de a haladék hamarosan lejár.
"Akinek füle van , hallja meg!"
"VIRRASSZATOK!"

Készüljetek és imádkozzatok!

SZENT HERMENEGILD vértanú


Április 13.
*Hispánia, 550 körül. +Tarragona, 585. április 13.

Vannak olyan mártírok, kiknek vértanúsága egyszerű, világos modellnek felel meg: egy istenellenes, ,,gonosz'' hatalom valamilyen módon kiprovokálja Krisztus szolgáinak hitvallását, hogy azután többé-kevésbé válogatott kegyetlenséggel megbüntesse ezt a hitvallást. Szent Polikárp (lásd: A szentek élete,108. o.) püspök, továbbá a nemes szűz, Szent Ágnes (lásd: A szentek élete, 52. o.) ilyen ,,klasszikus'' mártír. Másokban viszont a hit megvallásához olyan személyes és környezeti adottságok társulnak, amelyek elhomályosítják, sőt olykor a felismerhetetlenségig el is takarják azt. Az ilyen jellegű vértanúságokat nagyon jól ismerjük manapság; megvoltak azonban már a korai évszázadokban is. Közéjük tartozik Hermenegild is, bár mártír címét hivatalosan csak halála után ezer évvel ismerte el az Egyház.

Hermenegild a 6. század közepén született. Apja a nyugati gótok hatalmas királya, Leovigild volt, aki a svéveken és a keletrómaiakon aratott több győzelme után Hispánia uralkodója lett. Országán belül is megszilárdította helyzetét a hatalomra törő nemességgel szemben. A szomszédos frankokkal házassággal biztosított jó viszonyt: a fiának, Hermenegildnek megkérte és megkapta Ingundis királylány kezét. Az ifjú asszony azonban katolikus volt, és az ariánus nyugati gót királyi udvarban csaknem ellenséges légkör vette körül. Úgy látszik, mindenekelőtt Goeswintha, Leovigild második hitvese követett el mindent, hogy menye romlását okozza. Ingundis azonban szilárd maradt, Hermenegild pedig védelmezőn állt asszonya mellé.

Leovigild bizonyára helyesnek tartotta az ifjú pár királyi udvartól való elválását, és átadta Hermenegildnek a helytartóságot birodalma egy részében, Sevilla fővárossal. Ott azután Ingundis hatalmas pártfogóra talált Szent Leander (lásd: 119. o.) püspökben és hatásukra Hermenegild 580-ban katolikus lett. Leovigild felismerte, hogy a királyi ház vallási megoszlása nemcsak belpolitikai feszültséget hozna magával, hanem beláthatatlan nehézséggel járhatna kifelé is. Követelte fiától, hogy térjen vissza az ariánizmusra. Ekkor Hermenegild felvette a királyi címet, érmet veretett a saját nevével, és maga köré gyűjtött mindenkit, aki nem jó érzülettel viseltetett Leovigild uralma iránt, elsősorban a katolikus nemességet. A katolikus nyugati gótoknak ez az önmagában kis csapata könnyen talált szövetségesekre az ország határain túl. A svévek Miro király vezetésével már mintegy húsz év óta katolikusok voltak, a kelet-rómaiak pedig régebb óta. Mindenekelőtt Leovigildtől elszenvedett vereségük hajtotta őket a lázadó fiú táborába.

A király viszonzásul először is az ország hierarchiájára mért csapással válaszolt. Száműzte azokat a püspököket, akiket felelősnek tartott Hermenegild ,,lázadásáért'' és javaikat elkobozta. Messzemenő vallási engedményeket tett az ariánussá lett katolikusoknak. Utána nyílt harcra került sor. A diplomáciában és a hadvezetésben Leovigild volt a jártasabb; az ellenállás megtört. Hermenegildet elárulták, foglyul ejtették, és megfosztották királyságától, de kapott egy lehetőséget élete megtartására: ha kész arra, hogy apja hatalmának való alávetettségét az ariánizmusra történő visszatérésével bizonyítja, szabad lesz. Bizonyára Leovigild politikai indítékai álltak itt előtérben. Hermenegild számára azonban elérkezett hite megvédésének ideje, s ő állhatatos maradt. Miután halálra ítélték, hosszú, kínos fogságot kellett még kiállnia. Apja egy ariánus püspököt küldött hozzá, hogy megáldoztassa. Az Eucharisztiáról hónapok óta lemondani kényszerülő halálraítéltben erős kísértés ébredt, de felismerte a ravaszul szőtt hálót, és nem engedett a kísértésnek. Feldühödött apja ekkor 585. április 13-án, nagyszombaton lefejeztette.

,,Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.'' (Jn 12, 24) A Szentírás eme igéjének gyors beteljesedése már Nagy Szent Gergelyt (lásd: A szentek élete, 511. o.) is bámulatba ejtette, aki Dialógusaiban Leander püspök közlése alapján írta le Hermenegild vértanúságát. Röviddel Hermenegild halála után testvére, Rekkared vette át az uralmat a nyugati gótok birodalmában. Ő is katolikussá lett, és rövid idő alatt az igaz hitre vezette népét. A nemzet és vallás egysége, amelyért Leovigild megölte fiát, abban a hitben valósult meg, amelyért a fiú feláldozta magát.

Hermenegild emléke apja politikai és testvére egyházi sikere mögött háttérbe került, talán éppen azért, mert kortársai még nálunk is kevésbé tudták kibogozni a politikai és vallási problémák szövevényét, melyek halálához vezettek. Ma mégis úgy tekintik Hermenegildet, mint a katolikus Spanyolország nagy patrónusainak egyikét.


Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu