Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Égi Édesanyánk üzenete 2016. július 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. július 2016

Drága gyermekek! Nézlek benneteket és elveszettnek látlak titeket, szívetekben nincs sem ima, sem öröm. Térjetek vissza gyermekeim az imához és Istent tegyétek az első helyre, ne az embert. Ne veszítsétek el a reményt, amelyet hozok nektek. Gyermekeim,  ez az idő minden nap egyre inkább Isten keresése legyen szívetek csendjében és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Sátánista ima és keresztény tiltakozás a városházán

City-Council-prayer

A floridai Pensacola városvezetésének gyűléseit rendszerint imával nyitják meg a városatyák, ami múlthét csütörtökön is megtörtént, azzal a különbséggel, hogy az imádkozó Isten helyett Sátánhoz fordult szavaival. A városi tanács elnöke ugyanis a vallásos diszkrimináció vádjától és bizonyos jogkövetkezményektől tartva engedett a Floridai Sátáni Templomot képviselő David Suhor követelésének, aki fekete köpönyegben, fején csuklyával lépett a mikrofonhoz, hogy elvégezze a sátánista rituálét. A jelenlévő keresztények ezt természetesen nem nézték jó szemmel és a feketébe burkolt férfi kántálásával egy időben a Miatyánkba kezdtek.

A nagy hangzavarban a rituálé elég döcögősen indult, majd az elnök többszörös figyelmeztetése után, kilátásba helyezve a hangoskodók kivezetését, végül nagy nehezen lezajlott.

Jézusnak az Atyához intézett imája több szempontból is figyelmet érdemel az adott helyzetben. Egyrészt a sátánista az Úr imájának Albert Hay Malotte által 1935-ben komponált, valószínűleg mindenki által ismert zenei feldolgozását utánozva próbálta megfélemlíteni a jelenlévőket, így a Miatyánk ilyen szempontból jó válasznak tűnhet.

Azért gondolom, hogy csak tűnhet, mert az összejövetelről készített felvétel alapján megint úgy látszik, hogy az egész helyzetet a félelem motiválta, mégpedig minden oldalon. Természetesen mindannyiunkkal előfordul, hogy megijedünk valamitől és ilyen helyzetben jobb elmondani egy Miatyánkot, mint helyet adni vagy szavakba önteni félelmeinket, de mennyivel jobb lenne, ha egy sátánistával való találkozásban inkább lehetőséget látnánk arra, hogy a világnak egy újabb darabkáját nyerjük meg Isten királyságának, végleg kiűzve onnan minden sötétséget és semmi félnivalót nem találnánk egy gúnydalban. Akkor sem, ha az a Hail Satan, vagyis „éljen Sátán” szavakkal zárul.

A félelem motiválta a tanácselnököt is, hiszen az igazság helyett a sátánista által kilátásba helyezett jogkövetkezmények, illetve nyilván azoknak saját karrierjére kifejtett várható hatása irányították döntését.

Milyen csodálatos lett volna, ha a jelenlévő keresztények világossága nemcsak pislákoló bátortalan lángocskákként, hanem minden félelmet kiűző szeretetként van jelen. Tökéletes alkalom volt ez, hiszen „a világosság sötétségben fénylik”1, ami pedig igazán adott volt ezen a félelemtől uralt gyűlésen.

A Bibliában is olvashatunk hasonló esetről, ráadásul ott a látszólagos erőviszonyok éppen fordítottak voltak. Nem Isten követői közé szivárgott be egy magányos sátánista, hanem fordítva. Illés próféta Baál háromszáz papjával beszélt meg találkát Kármel hegyén, hogy kiderüljön ki az igaz Isten. Bár az is igaz, hogy Illés sem bírta szó nélkül végignézni Baál papjainak hókuszpókuszát, de ijedelem helyett úgy tűnik inkább jól szórakozott ügyetlenkedésükön és nem próbálta saját szertartásával megzavarni őket, hiszen tudta, hogy az Élő Isten sohasem érkezik késve és valószínűleg azt is sejtette, hogy Sátán ki nem állhatja, ha a gúny saját személyét éri.2

„Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken.” – vetette oda Baál papjainak miután azok hiába próbáltak tüzet lehívni az égből.

„Az ördög, ama büszke lélek, ki nem állhatja, ha kigúnyolják.” – írta Thomas Moore.

A youtube-ra felkerült felvételen látszik, hogy az eseményt többen is rögzítették telefonjukkal. Milyen fantasztikus eszköz lett volna egy ilyen felvétel arra, hogy szembesítsék a kántálót saját szavainak értelmetlenségével, amelyekben kihangsúlyozta, hogy „minden hitet agnoszticizmussal kell fogadni”, ami alapján azt gyaníthatjuk, hogy saját Sátán iránti tiszteletét vagy imádatát sem veszi komolyan vagy legalábbis szavaival erre buzdít.

Érdekes módon a sátánista is „félelemtől vezérelt elmékről” kántált, a vallásos keresztényekre utalva szavaival, ítéletet követelve „minden egyén minden konkrét tettéért”, gondolom a sajátjait kivéve. Persze nagyon is elképzelhető, hogy tulajdonképpen a vallásosság elé próbált tükröt tartani, megfeledkezve közben arról, hogy a tükörből saját vallásossága és saját tettei tekintenek rá vissza.

„A teljes szeretet kiűzi a félelmet,”3 írta János csaknem 2000 évvel ezelőtt, és valóban, ha a szeretetünk teljes, akkor a félelmet bizonyára nemcsak önmagunkból, hanem minden jelenlévőből képes kiűzni. Egy kántáló sátánistából is. Hála Istennek, a növekvő sötétségben, vagy talán éppen annak ellenére, egyre többen jutnak el erre a teljes szeretetre és oltják ki a félelmet. Örökre. Sőt, azt sem felejtik el, hogy Isten fényében megállva a sötétség fut el tőlünk4.

Ráadásul ennek egy konkrét példáját éppen a floridai Pensacolában láthattuk Kent Hovind személyében. Reméljük egyszer összefutnak a városházán kívül. Persze a világ világossága bármelyik úton rátalálhat, hogy a nyeregből kiperenderítve David Suhor-t is megszabadítsa a sötétség hatalmából és átvigye saját országába5.

 1. János 1:5 [↩]
 2. Lásd: 1. Királyok 18 [↩]
 3. 1. János 4:18 [↩]
 4. Jakab 4:7 [↩]
 5. Kolossé 1:13 [↩]

http://idokjelei.hu/2016/07/satanista-ima-es-kereszteny-tiltakozas-a-varoshazan/

Most egy hétig csendben lesznek a feministák

Ruetlingen machete hidfo.ru

Egy szíriai migráns beleszeretett európai munkatársába. Érzelmei viszonzatlanok maradtak, emiatt macsétával meggyilkolta a várandós asszonyt, majd még néhány emberre rátámadt, aki rosszkor volt rossz helyen. BMW-vel elgázolták, ez akadályozta meg a további gyilkosságok elkövetésében.

Újabb, nem-európai bevándorló által elkövetett gyilkosság történt Németországban; Reutlingenben egy szíriai migráns macsétával gyilkolt meg egy várandós asszonyt. A támadóval egy ismeretlen személy végzett, aki BMW-vel elgázolta a tomboló bevándorlót. A Daily Mail csak hősként hivatkozik rá, de a németek valószínűleg őt hamarabb fogják börtönbe küldeni, mint a szíriai gyilkost.

Ki tudja, hány életet mentett meg az ismeretlen személy, aki elgázolta a tomboló gyilkost? A németek valószínűleg a sofőrt fogják büntetni.Ki tudja, hány életet mentett meg az ismeretlen személy, aki elgázolta a tomboló gyilkost? A németek valószínűleg a sofőrt fogják büntetni.

A Stuttgarter Zeitung információ szerint a migráns nemrég érkezett Németországba, majd beleszeretett a lengyel asszonyba, aki nem akart hozzámenni feleségül – emiatt történt a gyilkosság.

Korábban a Kölnben történt tömeges szexuális zaklatások hírével robbant be a fővonalú médiába, hogy az észak-afrikai és közel-keleti migránsok olyan kultúrkörből érkeznek, ahol a nőket tárgyként kezelik. Ahonnan ezek az emberek érkeznek, elterjedt jelenség a nemi erőszakot követő kényszerházasság, de előfordul, hogy néhány tevéért is lehet asszonyt venni. Aki nőként férfi kísérő nélkül jár az utcán, az nekik szabad préda.

Bár a multikulturalizmus támogatói szerint ezek a migránstömegek Európa határait átlépve otthon felejtik a barbár szokásokat és integrálódnak, a gyakorlat megmutatta, hogy a migránstömegek kezdték el integrálni az európai társadalmat. Németországban a menekülttáborokkal érintkező vasúti útvonalakon külön vagonokat kell üzemeltetni, amelyre csak nők szállhatnak fel, férfiak nem. Amennyiben a német nők az eddig megszokott normális körülmények közt szeretnének utazni – férfi kísérő nélkül -, gyakran előfordul, hogy nem európai migránsok zaklatják őket, akiknek ez egy teljesen elfogadott asszonyszerzési gyakorlat.

Amikor a sajtó több napos hallgatása után nyilvánosságra jutott a Kölnben történt tömeges szexuális zaklatás híre, Angela Merkel német kancellár közel egy héten át nem kommentálta a történteket. A feminista szervezetek szintén hallgattak, hiszen az európai nőket érte szexuális zaklatás, őket pedig nem az európai nők védelméért, hanem a nem-európai férfiakkal való cinkos összekacsintásért pénzelik. Később azzal próbálták behozni a lemaradást, hogy kijelentették: nem csak a nem-európai migránsok, hanem néha német férfiak is követnek el szexuális zaklatást.

Vajon a mostani esetet követően hány napig hallgatnak majd a feministák? Jogában áll-e az európai nőknek, hogy ha nem akarnak feleségül menni egy rájuk szemet vető nem-európai migránshoz, ne mészárolják le őket a nyílt utcán?


http://www.hidfo.ru/2016/07/most-egy-hetig-csendben-lesznek-a-feministak/
Ezt üzeni a német rendőr a gyarmatosítóknak

német rendőr hidfo.ru

A Daily Mail által közölt fotón a helyszínre kiérkező német rendőr lábbal tiporja az arab bevándorlót, aki nemrég meggyilkolt egy várandós európai nőt. Szimbolikus gesztus?

Német rendőrök korábbi beszámolói szerint nem alkalmazhatnak erőt, ha migráns az elkövető, mert liberális feletteseik ezt nem engedélyezik. Többek között emiatt történhetett Németországban öngyilkos merénylet is, ahol az elkövető korábban számos bűncselekményt elkövetett már, mégis szabadlábon volt. Az elfojtott feszültség bármikor robbanhat.

http://www.hidfo.ru/2016/07/ezt-uzeni-a-nemet-rendor-a-gyarmatositoknak/

Üzenet. Csak reménykedem, hogy nem hamis.

Július 19-ei üzenet!!!!!!!!!

FELHÍVÁS OROSZORSZÁG MÁRIÁNAK TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁRA
2016.JÚLIUS 19.
Püspökök, papok, és a Szent Charbel Rend tagjai, valamint Isten összes gyermeke, akik hisznek a világszerte történő különböző jelenésekben, és a sok látnoknak, és prófétának:
Egy különleges ajándék miatt hívlak benneteket, hogy egyesüljünk 2016. szeptember 8-ra, Égi Édesanyánk születésnapjára, és Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel Oroszországot, amelyet az Egyház még nem tett meg. Kérem, hogy saját egyházközségetekben kérjétek meg a püspököket, papokat arra, hogy ezt tegyék meg, és ha lehet írjatok ez ügyben XVI. Benedek pápának, és Ferenc pápának is.
Pár nappal ezelőtt megkérdeztem a Kis Esőcsepp néven ismert látnokot Jézus szándékáról, hogy meg tudjuk-e ezt tenni, hiszen Oroszországgal kapcsolatban beteljesült Miasszonyunk próféciája; elterjesztette tévtanait (a kommunizmust) a világban, illetve Felajánlása nem történt meg.
A fatimai napcsoda 1917. október 13-án, du. 1 órakor történt, amely Jézus halálának órája. ( Portugáliában du. 1 óra Jeruzsálemben du. 3 órának felel meg.)
Ezért úgy gondolom, hogy a felajánlásoknak is ebben az órában kellene megtörténniük a világ különböző helyein, így pl.:
du. 3 óra Jeruzsálemben az du. 1 óra Portugáliában,
du. 2 óra Párizsban, Franciaországban,
du. 10 óra Sydney, Ausztrália,
de. 8 óra New York, USA,
de. 5 óra az USA nyugati partján,
de. 9 óra Brazília, Dél-Amerika, és így tovább.
Azt kérem, hogy egy szentmise által történjék Égi Édesanyánk megkoronázása a Felajánlásunkkal.
Jézus válasza: „Ez a terv nagyon kedves Számomra, és különösen Anyám számára. Oroszország felajánlásának nem lesz olyan hatása már, hogy megállíthatja a Kommunizmust, de sok kegyelmet fog árasztani Isten gyermekeire. Ez ki fog terjedni a hitetlenekre, sőt Isten ellenségeire is. Ha megvalósítjátok ezt, ez sok sátáni tervet fog keresztülhúzni, melyen épp most dolgoznak. Menj békében, leányom, kedvesem, a gyermekeimhez.”
Hozzáteszem, hogy a Garabandali Csoda jövő év Nagycsütörtökén lesz, áprilisban, az eucharisztia spanyol mártírjának, Prince Hermenegild ünnepén. Ebből következően a Figyelmeztetés ez év december 28. és a 2017. évi nagyhét között történhet, ami azt jelenti, hogy a harmadik világháború is kitör ezt megelőzően. A világgazdaság összeomlik, és az Egyházszakadás is,- valamint az Antikrisztus fellépése is - bekövetkezik.
Jézus újra megerősített abban, hogy most minden lehetséges.
Ezért kérek minden kedves, jó lelket, hogy csatlakozzon Szűzanyánk nagy Hadseregéhez, és együtt ajánljuk fel Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének. Ne feledjétek, hogy jövőre lesz az Ő fatimai megjelenésének 100. évfordulója. Portugáliai Lúcia nővér, Szt. Ferenc, és Szt. Jácinta- imádkoznak értünk.
Isten áldjon mindnyájatokat: William Costellia.

 

SZENT HERMENEGILD vértanú


Április 13.
*Hispánia, 550 körül. +Tarragona, 585. április 13.

Vannak olyan mártírok, kiknek vértanúsága egyszerű, világos modellnek felel meg: egy istenellenes, ,,gonosz'' hatalom valamilyen módon kiprovokálja Krisztus szolgáinak hitvallását, hogy azután többé-kevésbé válogatott kegyetlenséggel megbüntesse ezt a hitvallást. Szent Polikárp (lásd: A szentek élete,108. o.) püspök, továbbá a nemes szűz, Szent Ágnes (lásd: A szentek élete, 52. o.) ilyen ,,klasszikus'' mártír. Másokban viszont a hit megvallásához olyan személyes és környezeti adottságok társulnak, amelyek elhomályosítják, sőt olykor a felismerhetetlenségig el is takarják azt. Az ilyen jellegű vértanúságokat nagyon jól ismerjük manapság; megvoltak azonban már a korai évszázadokban is. Közéjük tartozik Hermenegild is, bár mártír címét hivatalosan csak halála után ezer évvel ismerte el az Egyház.

Hermenegild a 6. század közepén született. Apja a nyugati gótok hatalmas királya, Leovigild volt, aki a svéveken és a keletrómaiakon aratott több győzelme után Hispánia uralkodója lett. Országán belül is megszilárdította helyzetét a hatalomra törő nemességgel szemben. A szomszédos frankokkal házassággal biztosított jó viszonyt: a fiának, Hermenegildnek megkérte és megkapta Ingundis királylány kezét. Az ifjú asszony azonban katolikus volt, és az ariánus nyugati gót királyi udvarban csaknem ellenséges légkör vette körül. Úgy látszik, mindenekelőtt Goeswintha, Leovigild második hitvese követett el mindent, hogy menye romlását okozza. Ingundis azonban szilárd maradt, Hermenegild pedig védelmezőn állt asszonya mellé.

Leovigild bizonyára helyesnek tartotta az ifjú pár királyi udvartól való elválását, és átadta Hermenegildnek a helytartóságot birodalma egy részében, Sevilla fővárossal. Ott azután Ingundis hatalmas pártfogóra talált Szent Leander (lásd: 119. o.) püspökben és hatásukra Hermenegild 580-ban katolikus lett. Leovigild felismerte, hogy a királyi ház vallási megoszlása nemcsak belpolitikai feszültséget hozna magával, hanem beláthatatlan nehézséggel járhatna kifelé is. Követelte fiától, hogy térjen vissza az ariánizmusra. Ekkor Hermenegild felvette a királyi címet, érmet veretett a saját nevével, és maga köré gyűjtött mindenkit, aki nem jó érzülettel viseltetett Leovigild uralma iránt, elsősorban a katolikus nemességet. A katolikus nyugati gótoknak ez az önmagában kis csapata könnyen talált szövetségesekre az ország határain túl. A svévek Miro király vezetésével már mintegy húsz év óta katolikusok voltak, a keletrómaiak pedig régebb óta. Mindenekelőtt Leovigildtől elszenvedett vereségük hajtotta őket a lázadó fiú táborába.

A király viszonzásul először is az ország hierarchiájára mért csapással válaszolt. Száműzte azokat a püspököket, akiket felelősnek tartott Hermenegild ,,lázadásáért'' és javaikat elkobozta. Messzemenő vallási engedményeket tett az ariánussá lett katolikusoknak. Utána nyílt harcra került sor. A diplomáciában és a hadvezetésben Leovigild volt a jártasabb; az ellenállás megtört. Hermenegildet elárulták, foglyul ejtették, és megfosztották királyságától, de kapott egy lehetőséget élete megtartására: ha kész arra, hogy apja hatalmának való alávetettségét az ariánizmusra történő visszatérésével bizonyítja, szabad lesz. Bizonyára Leovigild politikai indítékai álltak itt előtérben. Hermenegild számára azonban elérkezett hite megvédésének ideje, s ő állhatatos maradt. Miután halálra ítélték, hosszú, kínos fogságot kellett még kiállnia. Apja egy ariánus püspököt küldött hozzá, hogy megáldoztassa. Az Eucharisztiáról hónapok óta lemondani kényszerülő halálraítéltben erős kísértés ébredt, de felismerte a ravaszul szőtt hálót, és nem engedett a kísértésnek. Feldühödött apja ekkor 585. április 13-án, nagyszombaton lefejeztette.

,,Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.'' (Jn 12, 24) A Szentírás eme igéjének gyors beteljesedése már Nagy Szent Gergelyt (lásd: A szentek élete, 511. o.) is bámulatba ejtette, aki Dialógusaiban Leander püspök közlése alapján írta le Hermenegild vértanúságát. Röviddel Hermenegild halála után testvére, Rekkared vette át az uralmat a nyugati gótok birodalmában. Ő is katolikussá lett, és rövid idő alatt az igaz hitre vezette népét. A nemzet és vallás egysége, amelyért Leovigild megölte fiát, abban a hitben valósult meg, amelyért a fiú feláldozta magát.

Hermenegild emléke apja politikai és testvére egyházi sikere mögött háttérbe került, talán éppen azért, mert kortársai még nálunk is kevésbé tudták kibogozni a politikai és vallási problémák szövevényét, melyek halálához vezettek. Ma mégis úgy tekintik Hermenegildet, mint a katolikus Spanyolország nagy patrónusainak egyikét.

Az Istennel való közösségünk titkai

Elmélkedés az évközi 17 vasárnap olvasmányairól – C sorozat   - Bocsa József atya

Pál apostol olyan titokról beszél a mai olvasmányban, amely „korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott.”

Mi a titok?

 • Ami nem mindenki előtt nyilvánvaló, amit csak kevesen tudnak
  • Miért?
   • Nem feltétlenül azért, mert valaki el akarja titkolni előlük.
   • Lehet, hogy nem figyelnek eléggé a titkokra, hanem másra figyelnek.

Mindennek megvan a maga titka, titkai, receptjei hogy hogyan lehet és kell azt jól csinálni, mik a helyes ismeretek azon a területen. Megvan a titka

 • a főzésnek és a befőzésnek
 • a nyaralásnak és a pihenésnek
 • a takarításnak
 • a vendéglátásnak, stb.

Milyen titkokról van szó a mai szentírási olvasmányokban? Többről is, de mindegyik valami módon az Istennel való közösségünkről szól. Az Isten és az ember közti kapcsolat, közösség különféle titkairól

 • 1. Isten velünk való találkozásának, az Isten és a köztünk való vendégségének a titka
  • Isten meglátogat minket, de sokszor álruhában. Kérdés, hogyan fogadjuk Őt.
   • 1.1 Isten ilyen álruhában látogatta meg Ábrahámot
    • Ábrahám a keleti vendégszeretet szép hagyománya alapján megvendégeli látogatóit, holott az elején azt sem tudja, kiket lát vendégül.

A végén derül ki, hogy Istent látta vendégül, aki gyermekkel ajándékozta meg őt és feleségét, Sárát idős koruk ellenére

 • 1.2 Isten látogatja meg Jézus személyében Lázárt és nővéreit, Mártát és Máriát
  • Nőtestvérei tudták, hogy ki Jézus
  • Márta a külső keretekre figyelt, hogy megadjon minden szükségeset vendégeinek
  • Mária magával a vendéggel, a vendégekkel foglalkozott
  • Lehet, hogy nem volt jó a szereposztás közöttük.
   • Lehet, hogy Márta is szeretett volna a vendégekkel közvetlenül foglalkozni
   • Lehet, hogy Mária lustább volt. Mindenesetre Márta szemében ilyennek tűnt.
   • Jézus mégis Máriát dicséri meg, és Mártát egy kicsit elmarasztalja
    • Mit dicsér meg Jézus Máriában?
     • Azt, hogy az egy fontosra figyel, magára Istenre, aki hozzá jön vendégségbe.
     • Máriában nagyobb a lényeglátás, vagyis az Istenre figyelés
    • Mit marasztal el Mártában?
     • Azt, hogy túlságosan a vendéglátás külső kereteire figyel
     • Márta talán jobban saját magára figyel, hogy a jó háziasszony szerpében mutatkozzék.
     • Hogy esetleg megdicsérjék
    • Mindkét szerepre szükség van
     • Amit Márta végez, azok a szeretet cselkedetei
     • Amit Mária végez az ebben az esetben az imádság, az Istennel való közvetlen foglalkozás
     • A szeretet cselekedeteire és az imádságra is szükség van
     • A kettő helyes arányáról van szó
      • Az imára hivatkozva el lehet hanyagolni a szeretet cselekedeteit, az állapotbeli kötelességeket.

És az állapotbeli kötelességekre, a szeretet cselekedetire hivatkozva el lehet hanyagolni az imádságot is

A legnagyobb és legnehezebb titok, hogy hogyan egyeztessük össze az állapotbeli kötelességet és az imát.

 • Egyik sem működik a másik nélkül
  • Mindenkinek meg kell találnia a helyes egyensúlyt saját beállítottságunknak, és a külső elvárásoknak megfelelően
 • Mindkét cselekedetben benne lehet az önzés, és az önzetlenség is
  • Miért vagyok aktív és miért imádkozom?
   • Mert jólesik, mert az a hajlamaimnak megfelelő?
    • Hajlamaimat, élvezeteimet keresve teszem egyiket vagy másikat?

Vagy pedig egyéni hajlamaimat, vonzódásaimat legyőzve, fegyelmezve képes vagyok szeretetből tenni azt is, ami a nehezebb számomra?

 • A vendéglátás fontos praktikus titkait, szabályait is elsajátíthatjuk a mai evangéliumból
  • Ne csak azzal törődjünk, hogy megvendégeljük azokat, akik vendégségbe jönnek hozzánk.
   • Ezt tette Márta
  • Szánjunk rájuk időt, figyeljünk is oda rájuk.
   • Ezt tette Mária
   • Társalogjunk is velük, ne csak kínáljuk őket.
   • Fogadjuk el azt, amit ők hoztak.
    • Ne csak a külső ajándékot, hanem főleg azt, amit magukban hoztak.
    • Amit mondani akarnak.
    • Amit velünk megosztani akarnak.
 • 2. Krisztus és az egyház kapcsolatának a titka, az Istennel való kapcsolatunk titka
  • Pál apostol ezt mondja a szentleckében. „Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye bennetek.”
   • Krisztus bennünk van a keresztség óta
   • Ez az ő bennünk léte reményt ad arra, hogy megdicsőüljük
    • Mit jelent ez a megdicsőülés?

hogy részesei leszünk majd annak a dicsőségnek, amely Istené.

hogy részesít minket is majd ebben a dicsőségben, vagyis üdvözít minket, segít abban, hogy elérjük azt a célt, amire Isten teremtett minket, a mennyországot.

 • 3. Az Isten hajlékában való lakás titka
  • Erről szól a zsoltár: az Istennel való bensőséges közösség titkáról
  • Ezt így is fogalmazhatjuk: Mi az Istenben való rejtettség, a biztonság titka?
  • A zsoltáros így teszi fel a kérdést: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? Így válaszol rá.
   • Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
   • Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
   • Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
   • Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
   • Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen.
  • A zsoltáros levonja a következtetést:
   • Aki így éli életét, * soha meg nem rendül.

Vagyis, aki így él, az biztonságban van. Lehet, hogy nem megy úgy a sora, mint annak, aki mindenféle trükkökkel, mások megkárosításával, mások szorult helyzetét kihasználva egy csomó pénzt harácsol össze.

Az ilyen ember nem biztos, hogy gazdag lesz, de nyugodt álmai lesznek, mert nem kell félnie, hogy mikor bukik le, mikor derül fény mesterkedéseire.

Aki Isten törvényei szerint él, annak nagyobb biztonságban van az élete, mint aki tisztességtelenül szerzett javak birtokában dőzsölőnek.

 • 4. A Krisztussal való egységünk titka
  • Pál apostol ezt a sokak által meg nem értett, illetve félreértett kijelentést teszi a mai szentleckében. „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára.”

Az apostolnak ez a kijelentése csak a misztikus testről szóló tanítás alapján érthető

 • Eszerint Jézus és a megkereszteltek egyetlen testet alkotnak, amelyben a fő maga Jézus, a tagok pedig a keresztények

Ami történik a fővel, az történik a tagokkal is. Amit csinál ő, a fő, azt csinálják, végzik vele együtt a tagok is.

Jézus megváltásunkért a főként szenved, a keresztények vele együtt tagként szenvednek.

Együtt végzik a megváltás művét

Óriási kitüntetés ez minden kereszténynek: nemcsak élvezhetjük a megváltottságunkat, hanem Jézussal együtt közre is működhetünk mások megváltásában.

Így kerültünk közelebb az utolsó titokhoz is, amiről az apostol beszél a mai olvasmányban.

 • 5. Istenben való tökéletesség titka
  • Végül ez is elhangzik a mai szentleckében. „Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban.”

A tökéletességnek már egy magasabb foka, amikor már nemcsak élvezzük azt, amit kapunk, hanem mi magunk is adni akarunk valamit, és nem is akármit

 • Társai lehetünk Jézusnak a megváltásban, ahogyan a Szűzanya, Pál apostol és a többi apostol társak voltak.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1113-az-istennel-valo-kozossegunk-titkai

Putyin aláírta az evangelizációt betiltó törvényt

Oroszországban több mint 7000 evangéliumi gyülekezet tart böjtöt, imádkozik miután az orosz elnök július 7.-én aláírta az új terror-ellenes törvénycsomagot, ami megtiltja a hit közösségen kívüli terjesztését. Az ok a radikális iszlám terjedése, de az eredmény ellehetetleníteni az utcai evangelizálást Oroszországban.

A szovjet éra szigorúságát idéző törvény július 20.-án lép életbe, ezt követően razziákra, és üldöztetésekre is számítani lehet, miután a hatóságok szabad kezet kapnak arra, hogy bármely 14 éven felüli embert börtönbe csukjanak hitének gyülekezeteken kívüli terjesztése miatt. Ez alól csak az állami regisztráció menthet fel bármely vallási csoportot.

A terror-ellenes törvény súlyosan korlátozza az egyéni szabadságjogokat is, miután a kormány jogokat formál a személyes kommunikációk ellenőrzésére mind internetes, mind pedig a telekommunikációs csatornákon.

A szolgáltató vállalatok ezenkívül kötelesek hat hónapig tárolni és kérésre kiszolgáltatni a telefonbeszélgetéseket, szöveges és videó üzeneteket a hatóságoknak.

Thomas J. Reese, az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadságért Bizottságának elnöke a törvényt mélyen elhibázottnak tartja, mivel az lehetővé teszi a vallási közösségek elnyomását, a csöndes elégedetlenség elfojtását, és emberek letartóztatását, börtönbe zárását.

Miért nem való a könnyűzene a templomba?

Római Katolikus

Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának felajánlott honlap.

Miért nem való a könnyűzene a templomba?

Szent Cecília, a zene és a zenészek védőszentje


Kismillió érv van a könnyűzene liturgikus alkalmazása ellen. Olvasóink leveleiből válogattunk.


"Nem a gitárral mint hangszerrel van baj, azzal is lehet bármilyen zenét játszani. Azzal van a baj, hogy kétféle zene létezik: az egyik a lélekhez szól, a másik a testhez. A gitáros énekek manapság úgy néznek ki (bár biztos van kivétel), hogy rockos vagy popos dallamokhoz (ami zenéknek olyan a dallama, hogy a testhez szólnak) kapcsolnak keresztény szöveget. Hiába keresztény a szöveg (bár az is gyakran igencsak nyálas és bárgyú, mintha egy olcsó szerelmes popszámnál a bébit kicserélnéd Jézusra), a zene alatta olyan hatással van az emberre, hogy szexuális ingereket kelt fel és táncra ingerel. A testet pezsdíti fel, nem pedig a lelket emeli magasba. A popzenének és a rockzenének is megvan a helye, de nem a misén. Ezekre egy jót kell táncolni és bulizni, arra jók. De a misén nem ez a cél. Nem az a cél, hogy feldobódjak, felpörögjek. Az a pogány szertartások célja volt."
1. IGÉNYTELEN. Hogy ez mi jelent? Mennyit kell tanulni, hogy az ember közepes kántor szintjén játsszon orgonán? Minimum 3-4 év, de általában ezt zeneiskolai komolyzenei alapok rövidítik ennyire, inkább 5-6 év, persze adottságoktól is függ.


Gitározni egy közepes hallású ember fél év alatt megtanul beatmise szinten. Gitározni ugyanúgy 5-6 év minimum olyan szinten megtanulni, hogy mondjuk preludiumot vagy egy népének klasszikus gítárra átiratát lejátssza, nem akkordozva, hanem azokkal a összhangzattani megoldásokkal. Mennyi idő megtanulnia és begyakorolnia egy kántornak egy kíséretet kottából? Hát biztosan nem 10 perc, ami egy beat-dal 4 akkordja, 
(Ami egyébként vagy sablonos, vagy az ötleteik ad-hoc akkordok egymásutánjáig jutnak... Összhangzattan minek?)
Az igényesség mögött munka van, sok munka. Egy szép freskóhoz sem csupán tehetség kell, meg kell tervezni, előrajzolni, felfesteni sok-sok munkával Persze lehet vacakul kántorálni és festeni is, de legalább a szándék megvan - a beatmise pont olyan, mint a graffiti, már várom mikor oszt valaki graffitivel díszített templomot...

2. PARTTALAN ÉS MEGOSZTÓ. Én pl. a beatet nagyon nem szeretem, és nem akarok Koncz Zsuzsa-számokat hallgatni sehol. Inkább a keményebb könnyűzenét hallgatok ha "buli van", más a rapet, megint más a jazzt vagy a nótát stb. És akkor mindenki ízlése szerint válogat, az Egyház alig győzi a sok stílust, mert hát van keményrock meg dallamos meg nemzeti meg folkrock, akkor ezeknek is mind csináljunk alkalmat... 


A Szentmise egyik lényege az Egység megjelenítése, nem is csak a népek között, még az ég és föld között is! Hiszen az angyali karok folyamatos liturgiájában veszünk részt a Szentliturgiában: bárhol a világon és bármikor! Ennek kéne a formában is megjelennie, nem a széttagoltságnak.
Nem az eretnekekkel kéne egységre törekedni, hanem belül az Anyaszentegyházban generációk és közösségek és népek között. Ennek fő ellensége a zene elprostitualizálódása. Persze a gyerekmise, ovismise, stb. műfaja a gond másik oldala, de a kettő összefügg. 

3. GYEREKES. Én kizárólag infantllis dalt hallottam, a Sárga Könyv dedó. A Halász Judit-albumok felnőttesebbek (bár nagy a hasonlóság minden szempontból), tapsikolás is van néha, ilyenkor várom a misimanós versszakot. 
Kicsit ez is a célja, hogy a fiatalokhoz szóljon: csakhogy úgy nem lehet felemelni valakit, ha lefekszem a hátamra és ő a hasamra áll. Le kell hajolni a gyermekekért és a nem-hívőkért és úgy lehet őket felemelni. 

4. "SZOLGÁLTATÓ EGYHÁZ"-KÉPET SUGALL. A mise élvezeti cikké válik, amire szórakozni jár a nép. Ha nem tetszik nem megyünk. Nem élünk meg semmit minek odamenni. 
Nem az élményért kéne oda-vágyni. Sőt: ritka adomány az igazi lelki élmény, az ember évekig évtizedekig képes belőle táplálkozni akkor is, ha nem tud "jó" misére járni, mert a pap nem jól prédikál a kántor téveszt és az orgona is hamis. Ilyenkor nem a formára koncentrál az ember, próbatétel az ilyen mise, de a résztvevők ennyi tálentumot kaptak, nem direkt rossz... 

5. EGO-fejlesztő. A zenészek szeretik "szolgálatnak" nevezni, de valójában fellépésként élik meg. Igen sok együttes izeg-mozog, tesz-vesz amikor nem ő van épp porondon, hanem a pap hadovázik valami érthetetlen régies halandzsát. Az ilyen zenét szeretők számára az alázat egy virtuális fogalom. Gőgjük egyenlővé teszi az igényes egyházzenével, sőt amikor a misekánont zenésítik meg, nem átallják átírni azt. No ez leplezi le az igazi gőgjüket. 

6. PROFÁN és PROTESTÁNS. MIvel a neoprotesánsoknál nincs szentség, ők nagy sikerrel vették be a sámánisztikus hatású zenéket, a cél hasonló révületek kiporovákálása a résztvevőkből. De minek adja át magát az, aki úgy adja át magát egy ritmusnak, mint egy néger varázsló vagy manysi sámán? Jézus ezt kérte? Essetek révületbe bódító ritmusok hatására? Ezzel lenne összefüggésben a karizmák adománya? 

7. Tökéletesen működnek azok az egyházközségek, ahol nincs ilyen, sőt virágoznak, és tud sok lenni a fiatal e nélkül is. Tehát a mellette szóló érveket a gyakorlat cáfolja.

Ítéletidő közeledik? Németországban már szakad a hó

Ítéletidő közeledik? Németországban már szakad a hó

 

Már napok óta lehet arról hallani az időjárás-jelentésekben, hogy a szokásos nyári hőségnek mindenki búcsút mondhat. A lehűlés hatalmas esővel és viharral érkezett, de már nem csak a zivataroktól kell félnünk, hanem a hótól is.

Turisták ugyanis Németország legmagasabb hegycsúcsán készítettek fényképeket, a 2962 méter magas Zugspitzén, ahol az éjszaka jelentős mennyiségű hó hullott. Már csak abban reménykedhetünk, hogy a havazás nem érkezik el hazánkba.


Maria Divine Mercy (az isteni irgalmasságról nevezett Mária) írországi látnoknő, a végidők prófétája által kapott idevágó üzenetek:
2011. november 2: "Drága szeretett lányom, az időjárás különös jeleket fog mutatni, miközben a Föld egy új állapot felé halad, felkészülve Isteni Irgalmasságom cselekedetére, amint jövök, hogy még egyszer megmenthesselek benneteket (Jézus)".
2012. április 23: "Időjárásotok továbbra is változni fog. Idővel ez befolyásolja majd a kereskedelmet, így a globális hatalmakat meg fogja akadályozni a gonosz tervük véghez vitelében (Jézus)".
2012. július 12: "Drága szeretett leányom, senki se becsülje alá azt a hatást, amellyel a Nagyfigyelmeztetés lesz az egész emberiségre... Mielőtt ez megtörténik, az időjárás erősen megváltozik (Jézus)".
2012. december 8: "A földrengések, viharok, áradások és az évszakra nem jellemző időjárás összekapcsolódnak, hogy a méregtől megtisztítsák a Földet (Jézus)".
2012. december 25: "Az éghajlati változások elkezdődnek mindenhol, és az időjárás olyannyira más lesz, hogy az furcsának tűnhet majd számotokra." (Jézus).
2012. december 27: "A változások ideje, amint az meg volt jövendölve, - amikor a Föld elfordul, a bolygók megváltoznak, és az időjárást többé már nem lehet előre jelezni - elérkezett hozzátok." (Szerető Atyátok, A Legmagasságosabb Isten).

II. János Pál pápa volt tanácsadója összeesküvésre figyelmeztet, amely aláássa az Egyházat

II. János Pál pápa első számú tanácsadója belülről támogatott összeesküvésre figyelmeztet, amely aláássa az Egyházat

Forrás: lifesitenews.com

biborosok

 1. július 11. (LifeSiteNews) — Monsignor Michel Schooyans, II. János Pál pápa első számú tanácsadója, aki közel állt XVI. Benedek pápához is, szörnyű figyelmeztetést adott ki a Katolikus Egyház jelenlegi irányvonalával kapcsolatban. A Lifesitenews-on közzétett irásában, Schooyans professzor, aki számos pápai akadémia és tanács tagja azt írja, hogy „a családszinódus egy mélyreható nyugtalanságot indított el az Egyházban.”
  A nyugalmazott belga professzor, aki most 86 éves, az Egyház „válságáról” beszél, mikor azt mondja, „Hiábavaló becsukni a szemünket: az Egyház alapjaiban van megkérdőjelezve.”

Msgr. Schooyans, aki abortuszról szóló könyvével inspirálta II. János Pál pápát az Evangelium Vitae enciklika megírására, arra figyelmeztet, hogy amiről beszél, az egy szervezett csoport az Egyházban, amely az Egyház néhány legmagasabb hivatalának támogatásával működik.”

Ahogy mondja, a családszinódus leleplezte „egy csoport pap és teológus” eltökéltségét, amely „nem habozik aláásni az Egyház tanítóhivatali egységét.” Ez a csoport, mint mondta, „egy erős, nemzetközi, jómódú, szervezett és fegyelmezett párt módjára működik.”

Ennek a pártnak az aktív tagjai könnyen hozzáférnek a médiához, gyakran jelennek meg leplezetlenül. Az Egyház több legmagasabb tekintélyének a támogatásával működnek. Ezen aktivisták fő célpontja a keresztény erkölcs, amelyet azért kritizálnak, mert annak szigorúsága nem egyeztethető össze korunk „értékeivel”. Úgy vélekednek, hogy találnunk kell utakat, amelyek oda vezetik az Egyházat, hogy összeegyeztesse az erkölcsi tanítását az emberi szenvedélyekkel… Ezen a hálózaton keresztül lesznek képesek a neo-kazuisták (a kazuizmus egy erkölcsteológiai irányzat, amely nem az erkölcsi törvényeket állítja előtérbe, hanem az egyes kázusokat, eseteket. A ford. megjegyzése) ellenőrzésük alatt tartani az Egyház kormányrúdját, befolyásolják a magas hivatalok jelöltjeinek kiválasztását, előmozdítják a szövetségeket, amelyek veszélyeztetik az Egyház létét.

Schooyans professzor konkrétan óv az Egyház decentralizációjára tett javaslattól. „A kazuisták ténykedései ma nemcsak az Egyház erkölcsi tanítására, hanem a dogmatikus teológia egészére vannak hatással, különösen a Tanítóhivatal kérdésére”, figyelmeztet Schooyans. “Az Egyház egysége veszélyben van, ahol elfogult, néha demagóg javaslatok születnek a decentralizációra, amelyet főként a reformáció lutheri ága inspirál.”

Az ünnepelt filozófus, akinek a könyveit dicsérte János Pál és Benedek pápa, rámutat az Egyházon belüli zűrzavarra, az elvált „újraházasodott” személyekre, a családi „modellekre”, a nők szerepére, a fogamzásgátlókra, a születésszabályozásra, a béranyaságra, a homoszexualitásra, és az eutanáziára. Az Egyház nem arra kapott küldetést az Úrtól, hogy módosítsa a Krisztus által tanított igazságokat ezekben az ügyekben, mondja Schooyans . „Az Egyház ennek a kincsnek az őrzője.”

„A kazuista”, utalva a személyre, aki okos, de hibás érvelést használ, különösen erkölcsi kérdésekben, „a hívők megtévesztésének művészetét gyakorolja. A feltárt és józan ésszel megindokolható igazság iránti aggodalom most nem érdekes… A magatartási szabályok, amelyek az Úr akaratát tükrözik, és az Egyház Tanítóhivatalára hagyományozódtak, fokozatosan hanyatlanak.”

Egy cselekedet erkölcsi értékelése már nem attól függ, hogy megfelel-e Isten akaratának, ahogy a Kinyilatkoztatás feltárta nekünk.  Hanem a morális ügynök szándékától függ, és ezt a szándékot alakíthatja és formálhatja egy spirituális tanácsadó kísérő, aki „támogatja” azt, akit kísér. Annak érdekében, hogy megfeleljen az elvárásoknak, a spirituális tanácsadónak tompítania kell az áthagyományozott tanítás szigorát. A pásztornak kell majd igazítani a szavait az ember természetéhez, amelynek szenvedélyei a természetéből adódóan bűnhöz vezetnek. Ezért száműzik az eredeti bűnre és kegyelemre történő utalásokat.

„Milyen nagy a különböző rangú lelkipásztorok száma, akik hűséget fogadnak a világ hatalmasainak, habár könnyelműen és anélkül, hogy valójában szükség lenne nyilvánosan hűséget esküdniük e világ „új értékei”-nek- írja Schooyans . „Annak érdekében, hogy megkönnyítsék az újraházasodást, a neo-kazuisták támogatják azokat a politikai szereplőket, akik aláássák az élet és család iránti tiszteletet.”

http://petersziklaja.ml/cikkek-idorendben/

Kisegyházak: kártérítést fizethet a magyar állam

A több éve húzódó kisegyházakat érintő per az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélete nyomán most úgy tűnik, végleg lezárul, amelyben a legnagyobb vesztes a magyar adófizető, köszönhetően a Fidesz rugalmatlan egyházpolitikájának.

A megközelítőleg 176 milliós kártérítés, amelyet a strasbourgi bíróság megítélt ugyan kevesebb mint amennyit az egyházak az egyeztetéseken követeltek, ám ez is elkerülhető lett volna, ha a kormány bármikor hallgatott volna az Alkotmánybíróságra.

7e7fc3b242b16c5f67de09bb86016571.jpg

 

Megszületett az ítélet

Még 2014 áprilisában hozta meg az Emberi Jogok Európai Bírósága azt az ítéletet, amely alapján a magyar egyházi törvény sérti a vallásszabadságot, ráadásul a kisebb egyházaknak jóval kevesebb jogot ad, mint a nagyoknak.

Tavalyelőtti ítéletében a strasbourgi testület megálapította: A bíróság elismeri a magyar kormány legitim aggodalmait azzal a problémával összefüggésben, hogy Magyarországon korábban nagy számú egyház volt bejegyezve, amelyek közül néhány visszaélt az állami támogatással, de valódi vallási tevékenységet nem folytatott. Mindazonáltal a kormány nem bizonyította, hogy a vélt problémát ne lehetne kevésbé drasztikus eszközökkel megoldani, például igazságszolgáltatási ellenőrzéssel vagy a bizonyítottan visszaélő egyházak feloszlatásával.

A bírák akkor úgy ítélték meg, hogy öt panaszos számára megfelelő és nem vagyoni jellegű kártérítést jelent az, hogy az EJEB megállapította: jogaik sérültek. Ám most is született egy ítélet, amely a további panaszosokat érinti, és vagyoni kár megtérítésére kötelezi az államot a korábbi döntésre hivatkozva.

Az államnak ezen a címen 60 ezer eurót kell fizetnie az ANKH Örök Élet Egyházának, 90 ezer eurót a Dharmaling Magyarország Buddhista Egyháznak, 140 ezer eurót a Mantra Magyarországi Buddhista Egyházának, 45 ezer eurót a Szangye Menlai Gedün, a Gyógyító Buddha Közössége Egyháznak, 60 ezer eurót az Univerzum Egyházának, 105 ezer eurót az Usui Szellemi Iskola Közösség Egyháznak és 40 ezer eurót a Út és Erény Közössége Egyháznak. Továbbá költségek és ráfordítások megtérítése címén 2000 euró illeti az ANKH Örök Élet Egyházát, a Dharmaling Magyarország Buddhista Egyházat, a Mantra Magyarországi Buddhista Egyházát, a Szangye Menlai Gedün, a Gyógyító Buddha Közössége Egyházat, az Univerzum Egyházát, az Usui Szellemi Iskola Közösség Egyházat és az Út és Erény Közössége Egyházat, 800 euró pedig közösen a Szim Shalom Egyházat és a Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége Egyházat. Tehát összesen 176 millió forintról van szó.

Egyedül az Iványi Gábor vezetésével működő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) esetében nem született még döntés.

Tárgyalósdi

Nem feltétlenül Strasbourgnak kellett volna megítélnie a kártérítések összegét, ugyanis ítéletében eredetileg az szerepelt, hogy a kárigény mértékéről a magyar államnak fél éven belül meg kell egyeznie az érintettekkel, és csak abban az esetben állapítja meg a bíróság az összeget, ha az érintetteknek nem sikerül megegyeznie. A kormányzat készült is az egyezkedésre, hiszen úgy ítélete meg, így majd nagyobb mozgástere marad.

Nem kevés összegről volt szó, az érintett 16 kisegyház összesen körülbelül 2 milliárd forintot követelt. Ez a pénz több összetevőből állt, vagyoni és nem vagyoni kárelemek megtérítését várták a kisegyházak. Ezek között szerepelt az egyházi státusz elvesztésével nem járó adókedvezmények köre, a kiesett állami támogatás, vagy a kiesett adó egy százalékok.

A kormány akkor úgy nyilatkozott, hogy figyelembe veszi a strasbourgi döntést, viszont nem akar kapkodni. Véleményük szerint méltányos ajánlatot tettek, de az adófizetők pénzét sem szerették volna elherdálni. Valószínűleg ezért történt, hogy a megegyezésre kitűzött határidő 2015. március 9-én lejárt, ám ekkorra még nem sikerült mindenkivel megállapodni, és ezután sem.

Az indoklás szerint azok, akik a hitéleti támogatások elmaradását sérelmezték, meg tudtak állapodni, ám voltak, akiknek a tárgyalások nem hoztak sikert, ugyanis a kormány úgy ítélte meg, hogy irreális igényeket fogalmaznak meg, és elutasította az egyezséget. A mostani döntés ezeknek az egyházaknak az ügyét zárta le. Kivéve persze Iványiék ügyét, akik ugyan megegyeztek a kormánnyal egy 1,2 milliárdos jóvátételről, ám szerették volna, ha a kimaradt egyházi pályázatokat is megtéríti az állam, így visszamentek az EJEB-hez, és most várnak, hogy mi lesz a további döntés.

A vitatott törvény

A törvényt többször próbálták átverni a parlamenten, ám az Alkotmánybíróság azt rendre alkotmányellenesnek találta, és megsemmisítette. Itt használta ki a Fidesz kétharmados helyzetét, és minden ellenkezés ellenére a leginkább vitatott szabályokat magába az Alaptörvénybe illesztették bele a hírhedt negyedik Alaptörvény-módosítással.

Ahogy már a strasbourgi közleményben is olvashattuk, az egyházügyi törvény eredeti célja az volt, hogy kezelje az állami források szabálytalan felhasználásával kapcsolatos problémákat, amelynek módja az lett volna, hogy csak az elismert egyházak számára biztosít támogatást.

egyhazzz.png

Így az érintett kisegyházak elveszítették egyházi besorolásukat, noha egyesületként továbbra is szabadon folytathatták tevékenységüket. Viszont nem oktathattak hittant az iskolákban, nem gyűjthettek egy százalékot az adóból, és nem szervezhettek börtön- és kórházlátogatásokat. Források nélkül szociális támogatásokat sem oszthattak, és fennállt a veszélye, hogy működésképtelenné válnak.

Az Alkotmánybíróság újra közbelépett, és megállapította, hogy például alkotmányellenes az, hogy csak a bejegyzett egyházak jogosultak az adó egy százalékára, így 2013-ban új jogszabályt fogadtak el. Ennek értelmében a parlamenttől kell kérelmezniük elismert egyházként való regisztrációjukat, amennyiben a korábbi kedvezményes elbánásban szeretnének részesülni, és a pénzügyi támogatásokhoz ismét hozzá kívánnak jutni.

Ám hiába foltozgatták, ami alapból rossz, ilyen könnyen nem javítható az. A strasbourgi ítélet 2014-ben kimondta, hogy a magyar szabályozás sérti az európai emberi jogi egyezmény 9. cikkelyét - amely a gondolat-, lelkiismereti- és vallásszabadság kérdéskörét szabályozza -, valamint az egyezmény 11. cikkelyében, a gyülekezés és egyesülés szabadságával kapcsolatban foglaltakat.

A 2013-s változtatással kapcsolatban pedig arra tértek ki, hogy nem összeegyeztethető az állammal szemben támasztott vallási semlegesség követelményével, hogy a vallási közösségeknek a parlamenttől kell kérniük, hogy újra egyházi státust kaphassanak, és objektív indok nélkül más megítélés alá esnek az anyagi juttatások tekintetében, mint a bejegyzett egyházak.

Így a magyar államnak mind az Alaptörvényből, mind pedig az egyháztörvényből ki kellett volna küszöbölnie az európai emberi jogi egyezménnyel ellentétes szabályozást. Ugyan az igazságügyi tárcánál 2015-ben előkészítés alatt állt az egyházügyi törvény módosítása, amelyet a parlament elé vittek, ám azt több kritika is érte, többek között, hogy hiába kerülne át a bíróságokhoz az egyházi státusz megítélésének joga, attól még nem pártatlan szerv tenné azt. Így az ellenzék nem szavazta meg, jobb törvény híján pedig máig a jogsértő szabályozás van érvényben.

Így a Fidesz a Semjén Zsolt által benyújtott egyházi törvénnyel nemcsak a kisegyházakat károsította meg, hanem az alkotmányos rendet és a magyar adófizetőket is, hiszen a kártérítés összegét az államkasszából kell majd kifizetni.


TényTár

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu