Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Malula. Értékek és pusztítás Szíriában

 

Elpusztulhat az utolsó falu, ahol még beszélik Jézus nyelvét

Az alábbi történet a kicsi szíriai keresztèny települès, Malula 2013-ban törtènt terroristàk àltali elfoglalàsàt ismerteti.
A vàroskàt 2014 tavaszàn a Sziriai Arab Hadsereg felszabaditotta.

A Malula felszabadításáért elesett kormánykatonák “tablója”
A hétvégén a szíriai felkelők elfoglalták Ma’lúlát, azon falvak egyikét, ahol még beszélnek nyugat-arámiul. Ez annak az ősi nyelvnek a változata, amelyen feltehetően Jézus Krisztus is beszélt.
A kormányerők és a felkelők összecsapásai után többek között az al- Kaidához köthető szélsőséges iszlamista Al- Núszra csoport szerezte meg az ellenőrzést a település felett. Állítólag felgyújtottak két templomot is, és lefejezéssel fenyegettek keresztényeket, ha nem térnek át az iszlám hitre.
A kialakult helyzetről egyelőre nincsenek pontos információk, egyes jelentések szerint a szíriai hadsereg katonái igyekeznek visszaszerezni az ellenőrzést a falu felett. Felbecsülhetetlen értékek válnak a harcok martalékává…

 

A maalula-i SZENT TEKLA MONOSTOR – a szír kultúra valódi emléke, a világ-és a szír nemzeti örökség része – napjainkban bonyolult, fájdalmas időket él meg: a monostor egy olyan területen fekszik, amelyet minden oldaláról lőnek, ami megbonyolítja a lakóinak szánt humanitárius segély szállítását, ami az utóbbi időkben az önkéntesek számára halálos veszélyt jelent.

 

Ma’lúlában nem csak felbecsülhetetlen keresztény emlékek, hanem a keresztény kor előtti kincsek is vannak, mint például egy római szentély maradványai vagy egy napisten tiszteletére faragott pogány kultuszhely. Ezen kívül több, antik sziklasír is található a faluban.
A KELETI-ARÁMI NYELVET több százezren beszélik Szíriában és a Közel-Keleten is, a nyugat- arámi azonban csak Ma’lúlában és a közelében lévő két másik faluban maradt fent valóban beszélt nyelvként.
Ma’lúla lakói a helyiség sajátos fekvésének köszönhetően tudták megőrizni vallásukat és nyelvjárásukat: a falu eldugott kis völgyben, kieső helyen fekszik. Lakói nem tértek át az iszlám hitre, mint a többi, környező faluban, hanem megmaradtak kereszténynek. Annak ellenére, hogy a település mindössze 55 kilométerre található Damaszkusztól, az infrastruktúra hiánya miatt ez régen szinte leküzdhetetlen távolságnak számított. Így a lakók, akik főleg gyümölcstermesztéssel és pásztorkodással foglalkoztak, ritkán hagyták el Ma’lúlát, a világtól elzártan éltek. Manapság még mindig arámiul beszélnek a hétköznapokban, igaz, írásban már nem használják azt.
Ma’lúlában még nyelvi központ is épült állami támogatásból, amely az ősi nyelvet volt hivatott megőrizni, itt külföldi kutatók és hallgatók tucatjai fordultak meg, hogy tanulmányozzák ezt az utolsó nyugat-arámi “zárványt”.
SZENT TEKLA LEGENDÁJA
A legenda szerint a sziklahasadék, amelyről többek között ismert a városka, akkor keletkezett, amikor Szent Tekla imái hatására megnyílt a hegy.
Tekla előkelő római lány volt, aki Szent Pál tanítványaként áttért a keresztény hitre. Apja azonban egy pogány rómaihoz akarta hozzákényszeríteni, ezért elmenekült. Apja pribékjei hegyen-völgyön át üldözték a lányt, egészen Ma’lúláig. Itt Tekla látta, hogy véget ér az út, ezért elkezdett imádkozni. A szikla megnyílt, a lány megmenekült, a katonák pedig a csodát látva ide már nem merték követni.

Tekla itt telepedett le, majd itt is temették el- sírja és a mellette fakadó csodatévő forrás, amit a korábbi békeidőben muszlimok is előszeretettel látogattak, az árvaházat is működtető ortodox apácák kolostora feletti sziklafalban található.
(K. W-K)

ELMÉLKEDÉS A 2016-os Újévi Körlevelünkből ezt értettem meg, személyes hitem, nézőpontom által

„Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (...) adhat reményt egy kevésbé homályos jövőnek” (Szent II: János Pál: Rosarium Virginis Mariae, 40).

Nemzetközi Felelősünk elmélkedését nagyon lényeges összefüggés kapcsolattal indítja, Szent II. János Pál pápa megnyilatkozásának általam kiemelt tőmondatával utal a lényegre, amely a mai „jóakaratú embereknek” – Lk 2, 14b – ajándékként megadatik hamarosan Fentről, annak ellenére, hogy sokan kétségbe vonják és lehetetlennek gondolják. A többieknek  nehezebb lesz befogadni ezen ajándékot makacsságuk, keményszívűségük, gőgjük - vagy mert nincs emberük „aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük – okok miatt. A Nagyfigyelmeztetéskor szembesül az  emberiség az Igazsággal, és erre a természetfeletti globális eseményre illik jól felkészülni elsősorban a katolikusoknak és a magukat „keresztényeknek” vallóknak, hogy példánkat látva a „más akolban” lévők számára „kovászokká” váljunk. De ahhoz, hogy valóban Irgalmasság évvé váljon az idei év és a majd bekövetkezendő, megjövendölt   „esemény” számomra, számunkra bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Istennek hála még vannak jó papjaink akik a témát a teljes igazság és hiteles katolikus tanítás szerint tárják elénk, a többi rajtunk múlik. Hogy Ferenc (ellen)pápa milyen okból hirdette meg az Irgalmasság évét, lényegtelen. Tény, hogy nagyon felületesen és szokásához híven csak féligazságok kíséretében, hangoztatásával tette a „ kecskebak lógóról” nem is beszélve. Nagy ívben elkerülöm Csíksomlyón a Kegytemplom ajtajának azon bejáratát amely fölött „trónol” a lógó, sőt, még a falinaptárunkon azt a részt is leragasztottam ahova odabiggyesztették idézetével együtt. A falinaptárunk szerkesztőinek figyelmébe ajánlom a következőket: Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság hiteles „titkárnője” – mindörökre. „A karióti Júdás” - Mt 10, 4b – az Úr Jézus árulója – mindörökre. Ferenc (ellen)pápa, vagyis Bergoglio bíboros  „Krisztus Misztikus Teste” vagyis az Egyház árulója, a „végső időkben”, a magán kinyilatkoztatások szerint – egyelőre – a beteljesülés után – mindörökre. A Hamis Próféta az Antikrisztus „titkára”, tehát a két titkár csak ennyire tartozik „egy lapra”.   II. János Pál pápa ismerte a „titkokat”, a pápával kapcsolatosat és a „Nagyfigyelmeztetést”  is. Megtörténhet ez évben? Ha az események annyira felpörögnek, hogy Szentatyánk XVI. Benedek el tud menekülni a Szent Márta házi őrizetéből, akkor lehetséges, sőt, előrehaladott kora miatt is ideje már, hogy megvalósuljon.  Mellékesen jegyzem meg a CERN „tudósainak” sikerült megnyitniuk a  „dimenziókaput” a Pokol felé, hírzárlatuk ellenére is kiszivárgott a Fény és Hang találkozás! Hogy a résztvevő kutatóknak azóta van-e nyugodt éjszakájuk? Ők keresték maguknak, megkapták. Fittyet hánytak az Isteni kinyilatkoztatásra, beleestek a Sátáni „intelligencia” csapdájába, vesztükre.  Tény, hogy a Mennyország felé vezető „kapu” most már fokozatosan és „hivatalosan” elzáródik sokak elől!

EZ AZ AZ IDŐ!, amikor szeretném minden fiamra kiárasztani Szívem irgalmasságát, hogy megértő, segítő és megbocsátó anyai szeretetemmel megmentsem őket. Általatok szeretnék cselekedni, szeretett papjaim”. (1975. 11. 09.)

Ezt az üzenetet, melynek címe: Éljetek önfelajánlásotok szerint! Teljesen idézem tartalma miatt:

„(...) Én választottalak arra, hogy megismertesd mindenkivel – különösen paptestvéreiddel – szívem gazdagságát és csodáit”.

Szűzanyánknak ez a kijelentése érvényes elsősorban Gobbi atyára és utódjaira, továbbá a nemzeti felelősökre és közvetve ránk, területi önkéntes felelősökre is. Tehát nem azért lendültem bele a „tevékenységbe” mert „kedvem kerekedett”, hanem azért hogy minden nyomorúságom ellenére válaszolni próbálok Égi Édesanyám eme rendkívüli megbízatásnak, amelyre sajnálatos módon innen, Erdélyből nem sokan vállalkoztunk.

„Fatimában úgy mutattam meg Szeplőtelen Szívemet, mint amely az egész emberiség megmentésére szolgál. Az Istenhez visszavezető utat mutattam meg. Nem hallgattak Rám! Szeplőtelen Szívemet most, mint egyedüli menedékhelyet szeretném nektek ajánlani a reátok váró igen fájdalmas időkre. Szenvedésetek napról napra növekszik majd. Az Egyházban végbemenő válság egészen a nyílt lázadásig fog fokozódni, főleg sok fiam részéről, akik részesülnek Fiamnak, Jézusnak papságában. A sötétség, amely már sűrűsödik, mélységes éjszakává válik a világ felett.

A marxista ateizmus megfertőz mindent, mérgező felhőként hatol be mindenhova, és sok fiam hitének halálát okozza. Az Evangéliumban lévő igazságot a visszájára fordítja! Tagadni fogja Fiam isteni természetét és az Egyház isteni eredetét. Főleg hierarchikus felépítését fogja fenyegetni, és megkísérli ledönteni azt a SZIKLÁT (Pétert), amely az Egyház épületének alapja.”

Íme az egyházi illetékesek  emberi okoskodásainak, mulasztásainak  következménye: nem ajánlották fel Oroszországot, tévtanaival megfertőzte az egész világot, beleértve az Egyházat is, hisz „békepapok” kerültek minden kulcsfontosságú „püspöki és teológiai katedrai”  székbe és készítették elő a „megfelelő talajt” az „egyházi szabadkőműves ideológia” számára. Tehát ne csodálkozunk, ha sikerült a Sziklát már három éve „elmozdítani” és csak nagyon kevesen vettük észre, hogy a Kék könyvünk mellett az Igazság könyve tulajdonképpen „tényfeltáró dokumentum” modern korunk számára! Ami a jó fél évszázados marxista ateista  hivatalos állami oktatást, agymosást  illeti, ki-ki nézzen önmagába, kezdve az „óvónőkön, tanítókon, tanárokon, professzorokon, és ne ámítsa önmagát senki, „hithűséggel”.   Már  harmincegy éve, 1985 január 6-tól elkezdtem a belső  „nagytakarítást” és még nem tudtam befejezni.

Nemzetközi felelősünk milyen bölcsen választotta ki ebből az üzenetből Körlevelének azt a két jelentéktelennek tűnő „kulcs mondatát”, amely a fönti idézet után következik. Első kilenc betűjét, kódját kiemeltem, nagybetűvel, tehát nem idézem. De kérdezem: mitől, kitől akarja megmenteni papfiait Szűzanyánk? Attól a tévedéstől, hogy a „végső időkben” elárulják az Evangéliumot, Szent Fiát és az Egyházat! Meg akarja menteni a „Hamis Próféta” Hamis Egyházának sátáni csapdájától! De hogyan? A Körlevél üzenet idézetének második mondata megadja a választ. A MPM papjai „iránytűkként” kellene szolgáljanak elsősorban a paptestvéreik számára.   Annak a papnak nehezebb, aki csak most kezd „ébredezni” de az üzenet folytatása feltárja az „ösvényt”.

„Hogy megtehessem, fel kell ajánlanotok nekem, hogy mindenben rendelkezésemre álltok! Annál jobban tudok hatni reátok, minél inkább átengeditek magatokat szelíd anyai gondoskodásomnak. Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásotok által tegyétek ezt: egyedül ez szükséges ahhoz, hogy Papi Mozgalmamhoz tartozzatok. Tegyétek meg fiaim, újítsátok meg gyakran és főleg éljetek felajánlásotok szerint. Mennyei vigasztalást nyújtotok Fájdalmas Szívemnek, amikor találkozásaitokon a szentmise közös bemutatásában egyesülve, együtt megújítjátok a Szívemnek tett felajánlást!

Hogyha felajánlásotok szerint éltek, valóban átalakul életetek: hozzászoktatlak benneteket ahhoz, hogy úgy lássatok, úgy érezzetek, imádkozzatok és szeressetek, mint én. Közlöm veletek lelkületemet, és egyre kisebbé, egyszerűbbé és alázatosabbá teszlek benneteket. Rávezetlek arra, hogy mindig bízzatok az Istenben, és egyedül az Istenben bízzatok. Minél inkább növekszik majd a kétkedés és a tagadás, ti annál inkább meg fogjátok Benne találni biztonságotokat, és erről tanúságot is tesztek.

Nagy szeretetre ébresztelek benneteket az Egyház iránt. Igen fájdalmas idejét éli ma az Egyház, mert fiai egyre kevésbé szeretik. Sokan csak bírálgatásával, intézményének heves támadásával akarják megújítani és megtisztítani. Semmi sem újul meg és semmi sem tisztul meg szeretet nélkül. A pápa iránti gyermeki és mély szeretetre ébresztelek benneteket. Az Édesanya megtanít arra, hogy a pápával együtt hordozzátok keresztjét és osszátok meg vele szenvedését. Hol vannak ma azok a papok, akik közel állnak ehhez az első paphoz, ehhez az első fiúhoz, akit az Édesanya különös gyengédséggel szeret? Legyetek ti a legközelebb a pápa szívéhez, Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok! Imádkozzatok érte, szenvedjetek vele, legyetek mindig vele. Hallgassátok meg, valósítsátok meg, amit nektek ajánl, terjesszétek tanítását, amelyre nem hallgatnak.”

Ez az üzenet elhangzása idejében érvényes volt VI. Pál pápára, és utódjaira, XVI. Benedek emeritus pápánkig. De ezt máma Ferenc (ellen)pápára érteni, elfogadni, csak a naiv hiszékenyek és a katolikus hitüket felületesen ismerők képesek. Bergoglió hároméves „tevékenységét” mérlegelve felismerhetővé válik, hogy a „tegnapi kerékkötők” máma „nyeregbe kerültek”. Ki szenved ma jobban a két pápa közül? Kinek nehezebb a „keresztje”? Ki ismeri az Igazságot és „elnémítva” tanúságot tesz róla úgy, hogy „nyeregbe” engedte az „ellenzéket”, vagyis az egyházi szabadkőműveseket -  hadd fejthessék ki nyíltan terveiket, szándékaikat. Kiről lehet megállapítani, elmondani, hogy a „Mester” nyomdokain jár és nem keresi a „világ elismerését”? Az Igazság hamarosan feltárul, az Antikrisztus megjelenésével.

„A legsötétebb éjszakában az lesz az egyedüli világító fény. Az a fény világít majd meg benneteket és azt terjesztitek majd vezetésemmel az egész sötétségbe merült világban. A ti hűségetek fegyverével fogom végigharcolni és megnyerni a csatát. Emiatt hívlak benneteket Fiaim, meneküljetek egészen Szeplőtelen Szívembe”. (1975. 11. 09.)Tehát a Körlevél első üzenetének teljes tartalma  mély és átfogó, nagyon aktuális, átíveli küldetésünket Szűzanyánk „diadaláig”, mert csak akkor ér  véget küldetésünk.

„Akkor a ti segítségetekkel megvalósulhat nagy szeretet tervem Szeplőtelen Szívem diadala által, ami Isten irgalmas szeretete a világ felett.”  (1979. 07. 29.) Ezt az üzenetet is melynek címe Válaszotok, leközlöm teljesen.

„Szeretett fiaim, anyai szemmel tekintek reátok minden pillanatban, mert mindannyiótoktól egyre tökéletesebb választ várok kívánságaimra, melyet már sokféleképpen kifejeztem. Egyedül csak így használhatlak fel benneteket a már megkezdett küzdelemben. Egyedül csak így tartozhattok seregemhez, amelynek Királynője és Vezére vagyok! Miről is van szó, illik pontosabban meghatározni, annál is inkább, mivel sokan vallják és hiszik a Szűzanya tisztelő testvéreink is, hogy Szűz Mária, az Úr Jézus Édesanyja az  Ő Királynőjük és Vezérük is, és ebben nem tévednek. De nekünk van egy sajátságos, egyedi megkülönböztető „jelünk”, és küldetésünk, a „végső idők apostolainak” ideje titkából fakadóan: azt a Sereget amelyhez mi tartozunk maga a NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY – Jel 12, 1. – képezte ki, a Kék könyv üzenetei által. Bárki ellenőrizheti, már háromszáz évvel ezelőtt A tökéletes Mária tiszteletben részletesen kifejtette M Szt G L. Tehát ebben a szellemben, lelkületben lehet és ajánlatos értelmezni az üzeneteket.

„Annak érdekében, hogy tervem megvalósuljon, számítanom kell mindegyikőtök válaszára. Válaszotok legyen nagylelkű, tartós és fenntartás nélküli! Válaszolnotok kell arra a nagy ajándékra, amelyet tőlem kaptatok, engedvén, hogy tápláljalak, neveljelek és szeretettel vezesselek benneteket. Válaszoljatok sürgető felszólításomra, legyetek az imádság papjai, minden igyekezetetek arra irányuljon, hogy megajándékozzátok a lelkeket az isteni élet fényével, amelynek ti vagytok szolgái és kiosztói. Velem együtt végezzétek mindennapi imátokat Szeplőtelen Szívem oltárán.

Válaszoljatok a szenvedésre hívó anyai felszólításomra. Így teszlek egyre hasonlóbbá keresztre feszített Fiamhoz, hogy személyesen vegyetek részt megváltói munkájában. A ti szenvedésetek az, szeretett fiaim, amelynek segítségével képes vagyok közbelépni annyi szegény eltévedt gyermekem érdekében, és megmenthetem őket sok szenvedéstől.” Hányan értik meg, fogadják el és élik meg ezt máma még a katolikus közül is? Az „önmagukat ünneplők és élvezők” – Szentatyánk XVI. Benedek frappáns megjegyzése az Egyházban nagyon aktívan jelen levő és tevékenykedő azon csoportokról, személyekről  akik mindig „reflektor fényben” szeretnek pózolni  -  közül egy sem, csak az a sajnos, hogy Ők nagyon sokan vannak és fogalmuk sincs, hogy a Hamis Egyházhoz tartoznak és tév hitet és utat követnek.

„Válaszoljatok felszólításomra, haladjatok az életszentség felé. Szeretnélek mindannyiótokat rávezetni, (az életszentség ösvényére), mivel egyedül csak így lehettek Szeplőtelen Szívem apostolai. Arra vagytok hivatva, hogy Krisztus fényével világítsátok be a Földet! E fénynek kell tükröződnie személyetekben, életetekben és apostoli munkátokban! Így megújulhat az egész Egyház, szeretett fiaim. AKKOR A TI SEGITSÉGETEKKEL MEGVALÓSULHAT NAGY SZERETET-TERVEM SZEPLŐTELEN SZIVEM DIADALA ÁLTAL, ami Isten irgalmas szeretetének diadala a világ felett!

Ennek a nagybetűvel kiemelt mondatnak a pontosabb kifejtése végett idézek a San Marinóban 1996. 06. 24-én Gobbi atya előadásának fő témájából röviden, melynek címe: Krisztus dicsőséges eljövetele! „Kedves Testvéreim, mi Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadalára vagyunk kiválasztva! Ezért hívta életre a Szűzanya az Egyházban a Máriás Papi Mozgalmat, és minket, papokat hívott meg arra, hogy részt vegyünk ebben a Mozgalomban, hogy mi legyünk Szeplőtelen Szíve diadalának eszközei a világban! Miképpen lehetünk e diadal eszközei? Szűz Máriának a mi életünkben kell diadalt aratnia! A Szent Szűz a cönákulumot kéri tőlünk annak érdekében, hogy támogatni tudjon ezen az úton, a Szentlélek pedig átalakíthasson minket. Üzenetein keresztül alakít át minket. Ha már a mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközeivé a világban! Hol arat diadalt Szűz Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges diadalában! Új ez a téma, amit én magam is meglepetéssel fedeztem fel az üzenetekben, melyeket az Istenanya nekem KINYILATKOZTATOTT! Érthető, hogy nem voltam erre a szempontra felkészülve! Teológiai képzésem során nem ragyogott fel előttem ez a szempont, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala Jézus dicsőséges eljövetele által valósul meg!”

Tehát már húsz éve „meghúzták a vészharangot” „érkezik a VŐLEGÉNY, KÉSZÜLJÜNK FOGADÁSÁRA!” Ne feledjük ez az ÖRÖMHIR a leghitelesebb egyházi forrásból származik – nem „kacsahír” -  akkor még San Marinóban tartották a Máriás Papi Mozgalom évi Nemzetközi lelkigyakorlatát kb. 300 pap és 25 püspök vett részt, sőt a „MPM bíborosa, az ecuadori Echevveria bíboros is ott volt! Tisztelt papjaink, kedves Atyák! Ne botránkozzanak meg ha mi laikus hívek – a Máriás Mozgalom és a Jézus az Emberiséghez imacsoportok bátrabb tagjai - A HÁZTETŐKRŐL HIRDETJÜK „URUNK DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK NEMZEDÉKE VAGYUNK!”  Beléptünk az eljövetelt megelőző nagy és rendkívüli események beteljesülésének idejében, tömören fogalmazva, a Misztikus Test, az Egyház kálváriájának, keresztre feszítésének, látszat- halálának idejében. De van egy nagyon lényeges különbség az akkori apostolok magatartása, hite, és a végső idők apostolainak magatartása és hite között. Akkor Péter így nyilatkozott társai nevében is: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet Veled!” Mt 16, 22b. Mi már tudjuk, KEK 675-ből, a Jel. Könyvéből és a magán kinyilatkoztatásokból,  értjük mert megkaptuk a Szentlélek ajándékát és hisszük a: KEK 677 pontjának tanítását. Sőt, nem véletlen, hogy az Igazság könyve első üzenetének első mondatát Szűzanyánk ezzel kezdi: „Gyermekem, ez a feladat, amit rád bíztam, nagy felelőséggel bír, nem hagyhatod, hogy bárki is megakadályozzon feladatod végrehajtásában! Hirdetni kell az IGAZSÁGOT! Kiválasztott vagy erre, hogy ezt tedd! Gyermekem, légy erős! Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot amit rád bíztam! (2010. 11. 08.) Ebben a pár tömör mondatban „kulcsfontosságú” szavak vannak, „feladat, amit rád bíztam”, Krisztusban szerető Édesanyád, Mária, a Föld Királynője, aki a „Napba öltözött Asszony”, Ő a mi Vezérünk! A második üzenetben pedig Megváltónk, Jézus Krisztus kijelenti: „A második visszajövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Az ateizmus és a sátáni kultuszok rohamos növekedése gyorsan terjedő szellemi sötétségbe vezetett ebben a szomorú és hálátlan mai világban”. Aminek sajnos áldozatul estek egyes papjaink is, mások elbizonytalanodtak, páran pedig valósággal átpártoltak az ellenséghez – egyházi szabadkőművesség tagjai, élükön Bergoglióval. „Ezért az egyszerű lelkeknek, az igazi hivőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk!” (2010. 11. 09.) Papjaink – Erdélyben - vonakodtak, hogy nyíltan és hivatalosan felvállalják – a MPM – üzenetei  általi felkérést, küldetést. Mi ismerjük fel a „végső idők jeleit” és mondjunk IGENT, szóban és tettben. Az Mindenható cselekvési módja is „ismétli önmagát”, az első eljövetelkor egyszerű emberek, halászok, voltak a kiválasztottak, apostolok. Most, a második, dicsőséges eljövetel, vagyis a „végső idők apostolainak feladatát” nekünk szánta az Úr, ne hozzon zavarba. Ha így akarja „megleckéztetni” az okosakat, tudósokat, képzetteket,  a „hivatalos” bizonytalankodó illetékeseket, nem ránk tartozik. A gőgösöket, öntelteket, kevélyeket, egyházi szabadkőműveseket, egyszóval, ellenségeit megszégyeníteni a „kicsinyek” gyengesége, erőtlensége által, az Ő nagyobb dicsőségére, mi maradjunk mindvégig alázatosak, azok, akik valójában vagyunk, senkik és semmik, a legméltatlanabbak, a legalkalmatlanabbak de kegyelméből hűségesek, mindhalálig.

„A ti válaszotoktól függ, hogy számíthatok-e rátok a Sátán és hatalmas serege ellen megkezdett ütközetemben. Megmondtam nektek, hogy közületek egyenként mindenkinek megvan a maga helye, amelyet Én készítettem számára. Mindenkinek megvan a maga helye, más azt be nem töltheti!” (tehát nincs értelme egymásra irigykedni, ezt jól jegyezze meg mindenki közülünk!). „Ne kérdezzétek tőlem, melyik hely a tiétek, miként használlak fel benneteket, hová vezetlek, mert anyai szeretetem jelölte ki mindenki számára saját betöltendő helyét. Csendben és alázatban kell mindenkinek betöltenie ezt a helyet, a tökéletességig.

Ezért kell végtelen nagy bizalommal rámhagyatkoznotok, hinnetek kell bennem, engednetek kell készséggel és gyermeki odaadással, hogy vezesselek benneteket. Ne hagyjátok, hogy megállítson a benneteket körülvevő kétely és hitetlenség, vagy saját, olykor féktelen kívánságotok vagy kíváncsiságotok arra ösztönözve akaratotokat, hogy ismerjen meg mindent, amit ez idő szerint még nem kell ismernetek”. (de ne essünk ennek az ellenkező ténynek csapdájába se, hogy amit az idő és események feltárnak, szemet hunyjunk előtte. Konkrétan, hogy jelenleg ki a hiteles pápánk!).

„Királynőtök és égi Vezéretek vagyok és seregembe gyűjtelek benneteket, miközben saját győzhetetlen és rettenetes erőmmel ruházlak fel ellenségeimmel szemben. Most engedelmeskednetek kell rendelkezéseimnek. Néhányan mégis még határozatlanok és bizonytalanok, megállnak, hogy segítséget és bátorítást kérjenek: így az ő válaszuk még nem kész és nem teljes. Ez számotokra már a biztonság (és bizonyosság) órája, mert itt a harcba vonulás ideje! Közületek mindenki hamarosan megérti azt a nagy feladatot, ,melyet Szeplőtelen Szívem különös szeretete jelölt ki számára. Most mindannyiótoktól fenntartás nélküli választ kérek, szeretett fiaim, hogy megvalósulhasson szeretetem nagy terve, és a ti harcotok  irányításom szerint alakulhasson.” (1979. 07. 29.)

Mit kell tennünk? Cönákulumokat és szentségimádásokat végezni! „Szaporítsátok mindenütt az ima-cönákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára. És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott.” (1981. 01. 01.) Ennek az üzenetnek a címe: Az üdvösség egyetlen lehetősége.

„Kezdjétek ezt az új évet istenanyaságom fényében. Én vagyok az az út, amelyen a béke hozzátok érkezik. A mai ember képtelen a béke megteremtésére, és ez makacs istentagadásával függ össze. Addig nem lesz béke, amíg az emberiség továbbra is az Isten visszautasításának és a törvénye elleni lázadásnak útját járja. Hanem megnövekszik az önzés és az erőszakosság, egyre kegyetlenebb és véresebb háborúk törnek ki. Bekövetkezhet a harmadik világháború sokszor előrelátott lehetősége, mely rettenetes erejével képes az emberiség nagy részét elpusztítani, ha az emberek komolyan el nem határozzák, hogy visszatérnek Istenhez.

Az Úr kész a ti eltévedt és annyira fenyegetett nemzedéketekre is kiárasztani irgalmasságának áradatát, de csak azzal a feltétellel, hogyha e nemzedék bűnbánóan visszatér Mennyei Atyja karjába! Én magam magasztaltam az Ő irgalmasságát, amely kiterjed az emberek minden nemzedékére, akik félik az Urat. Számotokra a megmenekülés egyetlen lehetősége, hogyha visszatértek az Isten iránti szeretethez és az Ő félelméhez.

Az új év első napján, amikor istenanyaságom örvendetes titkát tisztelitek, felétek fordítom szegény gyermekeim, irgalmas tekintetemet. Bánatos lélekkel és aggódó hangon kérlek benneteket,  térjetek vissza Istenhez, aki ugyanazzal a szeretettel vár, amellyel az apa várta mindennap tékozló fia visszatérését (...). Az engesztelő ima szeretetteljes keresztes hadjáratára és a bűnbánat cselekedeteire szólítalak fel benneteket. Velem együtt esdjétek ki Istentől sok távollévő gyermekem számára a visszatérés kegyelmét. ( következik a Körlevélbeli üzenet idézet, és a befejezés:) Én a béke útja vagyok! Általam kap az egész emberiség felhívást arra, hogy térjen vissza Istenhez, mert anyai Szívem csak az emberiség teljes visszatérésében képes diadalmaskodni (...)”. (1981. 01. 01.)

Kedves Testvéreim az Úrban, ki-ki végezze el a saját személyes ismeretei alapján  elemzését e rövid üzenet tartalmának és a korunk eseményeinek összefüggéseit illetően, és vonja le a „tanulságot”, hogy a keskeny útra rátaláljon. Vajon ezen halad a Szent Márta házból irányított hivatalos(?) Egyház? Szerintem nem!

„Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívének legnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá.” (1980. 12. 12.) (ezen üzenet idézet dátuma tévesen van megjelölve, folytatom a soron következő bekezdéssel, és befejezem a két ima leközlésével).

„Ugyancsak 2016-ra esik a száz éves évfordulója Portugália Angyalának az eljövetele. Béke Angyala az, aki tanította a három Fatimai gyermeket az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus iránti jóvátevő imádás két imádságára. Ez „megtanított ima ezekre az időkre” (1986. 08. 08.), a hittagadás idejére, amikor az eucharisztikus hitet tagadják, amely oly sok elégtételt kér. Felhívom a MPM minden tagját, hogy tanulja meg ezt a két imát fejből, és hogy mondják el minden nap!”

a) Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek Téged! Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek Téged!

b) Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a Föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a sértésekért, a szidalmakért, a szentségtörésekért és a közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgünk a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen!

Szeretettel Z Imre. Áve Mária!

Bocsa József atya húsvéti homiliája

A Nagyhét és a Húsvét egymás folytatása, csak együtt értelmezhetők.

Miután a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedésével és halálával befejezte az emberiség megváltásának a művét, testét a sírba tették, és ott nem egészen három napig nyugodott. A borzalmas szenvedések után ez valóban megnyugvás, elnyugodás volt a számára.

Az ő szent testének a sírba tétele a föld megszentelését is jelentette. A katolikus temető megszentelt föld, ahol az Úrban elhunytak megnyugodhatnak, és várhatják azt, hogy bejussanak – feltámadt testük is bejuthasson – a nyugalomnak abba az országába, amelyről a nagyszombati zsolozsma olvasmányos imaórájának szentírási olvasmánya szól: „Törekedjünk tehát rá, hogy bejussunk nyugalmának ebbe az (országába)"

Jézus halálával és sírban nyugvásával maga a Föld is belépett újjászületésének abba az új korszakába, amely a már Izajás prófétánál is ott szereplő új égben és új földben fog kiteljesedni. Ez az újjászületés a vajúdásnak, szülési fájdalmaknak még évszázadait jelenti, de ennek az új földnek a körvonalai napjainkra már egyre jobban kirajzolódnak.

Milyen lesz ez az új Föld? Ennek az új  égnek és új földnek az ígérete már ott szerepel Izajás prófétánál: „Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek.” (65,17) Erről részletes leírás szerepel a Jelenések könyvének 21-22. fejezetében. „Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger is megszűnt. (Jel 21,1)” Ez Jézus második eljövetele után fog megvalósulni. Az Apostolok cselekedetiben és a Jelenések könyvében is úgy olvashatjuk, hogy Jézus a felhőkön fog eljönni. Ha pedig a felhőkön jön el, ez azt is jelenti, hogy még nincs itt a világ vége, mert még létezik a föld a maga légkörével. Sok jelenkori próféciában ez úgy szerepel, hogy Jézus azt a paradicsomot fogja visszaállítani, amiből Ádám és Éva a bűn miatt kiűzetett.

Az Isten által a Szentírásnak számos más helyén megígért új paradicsomnak félreértelmezései is voltak már a történelem folyamán, amelyeket az egyház mint hamis várakozásokat, elképeléseket, elítélt. Volt egy ilyen a Középkor és az Újkor határmezsgyéjén És volt egy a közelmúltban, amely még nem zárult le most sem teljesen.

Ez pedig a szocialista-marxista földi paradicsom. Számunkra, a szovjet szocializmust, kommunizmust átélt Kelet-európai országoknak ez már csak egy rémálom, amely sokunkat megnyomorított. Csak egy kis emlékeztető: a lényege ennek az volt, hogy a termelőeszközök köztulajdonba vételével, a szocialista-kommunista proletárforradalommal automatikusan el fog jönni ez a földi paradicsom. És amikor aztán évtizedek múltán is váratott magára, akkor próbáltak farigcsálni az elméleten. Mi jól tudjuk, hogy a földi paradicsom ígérete helyett a szenvedéseknek és a borzalmaknak milyen áradatát hozta magával ez a 40-50 éves kommunista uralom.

A latin-amerikai országokban  azonban most is kacérkodnak vele. Ez nyilvánvalóvá lett Ferenc pápa latin-amerikai útja kapcsán, amelynek mintegy szimbolikus összefoglalása volt a bolíviai elnök által neki átnyújtott különös kereszt, ahol Jézus a Sarlóra és kalapácsra van felfeszítve. Ez a kép azt sugallja, hogy a kereszténységgel összeházasított marxizmus, a felszabadítás teológia hozza el a földi paradicsomot az emberiség számára.

A marxizmust-leninizmust és annak különféle változatait a korábbi pápák XIII. Leo pápától kezdve egyértelműen elítélték, rámutattak a szocialista-kommunista eszmék  káros voltára – nemcsak a kereszténység, hanem a civil polgári társadalom szemszögéből is. És kifejtették az egyház szociális tanítását. A felszabadítás teológiát II. János Pál pápa Ratzinger bíborossal karöltve, aki akkor a Hittani Kongregáció prefektusa volt, határozottan elítélte annak teljes filozófiai-teológiai mélységeiben. Rámutattak arra, hogy keresztény-szocializmus és marxista felszabadítás teológia fából vaskarika.

Azt azonban nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy az egyházi magas tisztségviselők körében ez mindenestül lezárt téma lenne. És sajnos a kommunizmus réme Európát is tovább fenyegeti az orosz birodalom és Kína közelsége miatt.

Hogy ezt a két veszedelmet, és a ránk leselkedő egyéb veszedelmeket is  elkerüljük, ahhoz húsvéti hitre, és abból fakadó tisztánlátásra és hitből fakadó cselekedetekre is szükségünk van. Ezt a húsvéti hitet csak az ajándékozhatja, közvetítheti számunkra, aki azt elsőként birtokolta.

A Szűzanya húsvéti hite.

A sírba tételtől kezdve egy ember volt csak a földön, aki őrizte magában a feltámadás hitét, és ő a Szűzanya volt. Ennek a húsvéti hitnek az igazi ápolója és első képviselője a földön a Szűzanya volt.

A hagyomány úgy tartja, hogy a Szűzanyára való tekintettel rövidítette meg a Mennyei Atya azokat a napokat, hogy nem három nap lett belőle, hanem csak "harmadnap", ahogyan azt a Hiszekegyben is valljuk: „Harmadnapon feltámadott a halottak közül.” Ha úgy lett volna, mint Jónással, hogy három nap és három éjjel tartózkodott a hal gyomrában, akkor Jézusnak csak Húsvét hétfőn délután három óra után kellett volna feltámadnia. De Ő már a 3. sírban töltött nap hajnalán feltámadt.

A Szentírásban ugyan nem szerepel, de a hagyomány úgy tudja – ezt Szent II. János Pál pápa is kijelentette – hogy Jézus feltámadása után elsőként Édesanyjának jelent meg, hogy megvigasztalja Őt, és megajándékozza a feltámadás örömével. Ő, a Feltámadott boldog anyja tud megajándékozni minket is a húsvéti hittel. Vagyis azzal a hittel, hogy most, amikor, Európára, a világra és az egyházra is oly nagy sötétség borul – minden emberi kilátástalanság ellenére is – közel a húsvét hajnala. Bár az egyház is a keresztre feszítésének az óráit éli, de éppen ezért közel van a feltámadás is.

A Szűzanya egészen szoros együttműködését megváltásban egy sajátos egybeesés is kiemeli a mostani 2016-os évben. Az idén Gyümölcsoltó Boldogasszony napja és a Nagypéntek egybeesett. Liturgikusan ugyan külön ünnepli az egyház, de ez az egybeesés mégis figyelemre méltó. Jézus földi életének a fogantatása és befejezése egy napra esett ebben az évben.

Két személy, az új Ádám és az új Éva igenje kellett a megváltáshoz. A Szűzanya igenje Gyümölcsoltó Boldogasszony napján: Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint. És Jézus igenje Nagypénteken: „Ha lehetséges, múljék el tőlem e kehely, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a tiéd.” Ha bármelyikük nemet mond, nincs megváltás és nem várhatnánk új ég és új Föld elérkezésére sem.

A Föld már Jézus halálának a pillanatában vajúdni kezdett. Hatalmas égzengés, villámlás volt, nagy földrengés támadt, minden elsötétedett, a templom függönye ketté hasadt. A régi befejeződött és valami egészen új kezdődött.

Ennek az újnak a kiteljesedéséhez, az új földnek az elérkezéséhez Jézus és Mária igenje mellett a mi igenünkre is szükség van. Jézus mint a misztikus test feje megtette, ami tőle telt az emberiség megváltása érdekében, és a Szűzanya is, de nekünk, mint az ő misztikus teste tagjainak is meg kell tennünk a magunkét. Cselekednünk kell ennek érdekében a Szentlélektől megvilágosított hittel és abból következő világos látással. És egyesítve minden cselekedetünket és szenvedésünket Jézus cselekedeteivel és szenvedéseivel, hogy e pusztuló világ romjai alól minél több lélek megmeneküljön és üdvözüljön, és hogy sokan megérhessük az új ég és új föld mielőbbi elérkezését, a feltámadt Üdvözítő második eljövetelét.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1056-husvet-2016

GÁNCS PÜSPÖK SZERINT TÖRŐDJÜNK BELE AZ ERŐSZAKBA?

Épületes húsvéti szöveggel jött elő az evangélikus püspök, mintha elfelejtette volna, hogy Jézust ártatlanul és erőszakkal végeztették ki a zsidók. Úgy látszik ez nem jutott a püspök eszébe. Erőszakra nem szabad erőszakkal válaszolni? Javasoljuk az okos püspöknek, hogy akkor nézzen utána annak, hogy az államok miért tartanak fönn ERŐSZAKSZERVEZETEKET? Azért, elsősorban, hogy minden ország megvédje saját nemzetét, népét és hazáját az ellenségtől. De úgy látszik az okos püspök szótárából az ellenség szó is hiányzik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDJUNK LE AZ ÖNVÉDELMÜNKRŐL?

Mi épületes szövege alapján az elvakult, szemellenzős, képmutató püspök urat a magyarság ellenségének tekintjük, mivel nem engedné meg nekünk az ÖNVÉDELMET sem, ami némi erőszakkal szokott járni. Mert a védekezés másként nem megy a legtöbb esetben, csak erőszakkal. Nem szeretnénk az elvakult, szemellenzős püspökre több szót vesztegetni, de azt még megjegyezzük, ha őt valaki az utcán megpofozná, akkor könyörögne a tettesnek, hogy ez nem volt elég neki, adjon neki még több pofont, csupán a szeretet kedvéért. Vagy mit tett volna az okos püspök 1945-ben, ha a szüleit az ő szeme láttára halomra lőtték volna az oroszok, gyermekeit pedig megerőszakolták volna. Nem védekezett volna sehogy? Persze, ha túlerő van, akkor nehéz és kockázatos dolog az önvédelem, de a magyar történelem legnagyobb hősei a túlerővel szemben mindig is védekeztek és nem hátráltak meg. Ezt tették Árpádtól kezdve, Zrínyin át legnagyobb hőseink, de még a hungarista „nyilas” hőseink is 1944-45-ben. Az ilyen Gáncs-félék pedig előre föltették volna a kezüket az oroszok előtt, hogy „ide lőjetek a mellemre”. Egyébként a püspök hazug és képmutató, hiszen számos magyar pap hősiesen ellenállt, amikor oroszokkal, szerbekkel, zsidó ÁVÓ-sokkal, pufajkásokkal került szembe. A püspök idézhette volna, hogy csak a II. világháború során több ezer magyar pap vált a kommunista erőszak áldozatává, többen ellenállást is tanusítottak, önvédelemből. A győri Apor püspök is ellenállt a fegyveres erőszaknak! A hamis értelemben használt szeretet jegyében jobban tette volna a püspök, ha hallgatott volna. Kép:MNO, részlet

ERDŐ RABBI MÉG TÖBBET IS MONDOTT

Az esztergomi érsek húsvéti üzenete ebben az épületes szövegben merült ki, aminek lényegét idézzük: A könnyelmű ember a hónap közepén föléli fizetését…

Ebből is látszik, hogy az elhíresült főpapnak semmilyen fogalma sincs a hazai nyomorúságról, amikor millióknak nincs elégséges jövedelmük, tehát eleve képtelenek könnyelműen költekezni. Erdő rabbinak tudnia kéne, hogy Magyarországon közel négymillió magyarnak azért fogy el a hó közepére a pénze, mert addigra minden számlájukat kifizették és ennivalóra is alig jut nekik, a többi létszükségletről pedig még nem is beszéltünk. Kép: Kun páter (Kun András 1911-1945), minorita szerzetes 1944 őszén nemzetünk védelmében fogott fegyvert

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/g%C3%A1ncs-p%C3%BCsp%C3%B6k-elg%C3%A1ncsolt-benn%C3%BCnket

JÉZUS NEM VOLT ZSIDÓ

A húsvéti ünnepekkor számtalanszor elhangzik, hogy Jézus a „zsidók királya” volt. Hogy lehet az, hogy húsvétkor a zsidók nem emlékeznek meg az állítólagos „zsidó” Jézus királyukról, akiket ők ölettek meg. Most abba nem megyünk bele, hogy az ókori zsidóknak nem is volt királyuk, hisz olyat mint királyság sosem hoztak létre az állandóan vándorlók, a gyülevész rablóhordák tömegei. Semmi nyoma nem maradt meg, semmilyen királyságuk nem létezett. Miközben más ókori népektől 6-8-10 ezer éves építészeti és tárgyi emlékek maradtak meg napjainkig. A zsidók semmit sem tudnak felmutatni az ókori korszakukból, amik tárgyi emlékek lennének.

JÉZUS NEM VOLT ZSIDÓ

Több ókori tény bizonyítja, hogy a názáreti Jézus, aki Galileából származott, ahol nem laktak zsidók, tehát nem volt zsidó származású. Ugyan Betlehemben született (Jeruzsálemtől délre 10 km-re), de honnan kerültek oda szülei? És miért mentek utána az északi Galileába lakni? Ezt írja a Katolikus Lexikon:”Az biztos, hogy tanításainak színtere elsősorban Galilea, a Genezáreti-tó környéke, de a 4 evangélista alapján az is tény, hogy több ízben részt vett Jeruzsálemben a nagy ünnepeken, és Júdeában is járt. Tanítványai is galileaiak, Júdás kivételével. A zsidók vezetőivel való nézeteltéréséből ered a főtanács által való elfogatása és kiszolgáltatása Poncius Pilátus római helytartónak, aki mint a messiási jogcím követelőjét kivégeztette.” Kizárt dolog, hogy az ókorban egy szegény, nincstelen zsidó mozgalmat indított volna a zsidó főpapok ellen, hogy szüntessék meg a gyűlöletes tanaikat és vallásukat. Ilyenre még a valóban zsidó Saul rabbi sem vetemedett, aki egyetlen szövegében sem ostorozta a zsidó főpapokat, rabbikat és a zsidó vallást. Tehát Jézus semmiképpen nem lehetett zsidó, amikor nekiesett a főpapok bírálatának. A zsidók valójában nem tartják Jézust zsidó származásúnak, csak ezt a hazugságot hirdetik róla. Pétert és Saul-Pált a római zsidók adták át kivégzésre a római hatóságoknak, mivel a kereszténység akkor már olyan jelentős volt, alig három évtizeddel Jézus halála után, hogy a zsidók a két keresztény vezető eltávolításával akarták a kereszténységet megszüntetni. Azonban Saul-Pál még idejében „kapcsolt” és a zsidó elvárásoknak megfelelően összekotyvasztott szövegeiben teljesen kiforgatta Jézus tanait és egy zsidó maszlagot hordott össze, amit aztán később beillesztettek az Újszövetségbe. Milyen érdekes! Még Jézus kimondott szavait állítólag négy evangélista jegyezte le, akik közül talán csak egy ismerhette személyesen Jézust, addig Saul rabbi, aki csak hallomásból tudott Jézusról minden igyekezetével azon volt, hogy meghamisítsa Jézus örök érvényű igéit és őt mint „apostolt” emlegetik és zavaros, ellentmondásos irományait beleillesztették az Újszövetsége. Jézus szó szerint a zsidók Ószövetségét kidobta a szemétre, Jehovával együtt. A lexikon szerint Máté és János apostol Jézus tanítványa volt, Máténak arámi volt az anyanyelve és személyes benyomások alapján írta le művét. A többi apostol nem ismerte személyesen Jézust, Márk csak tanúja volt Jézus utolsó napjának, Lukács csak Jézus halála után sok évvel másoktól hallotta Jézus életét.

A KATOLIKUS LEXIKONBÓL

Pilátus kis táblát készítettett, héberül, görögül és latinul ezt íratta rá és Jézus feje fölé szögeztette a keresztre: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, 'Názáreti Jézus a zsidók királya'. A legenda szerint szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárné találta meg a Kálvária földjében a Szent Kereszttel együtt. (első változat a lexikonból) Arámul, görögül és latinul áll rajta Jézus elítéltetésének oka, amint Pilátus gúnyolódva mondta: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Maga az írásmód a hitelesség bizonyítéka: jobbról balra kell olvasni (a gör. és lat. betűket is). A szövegét a 4 evangélista egymástól eltérően „idézi”. Szt Ambrus szerint Szent Ilona a Golgotán megtalálta Jézus keresztfájának tábláját, a „titulus”-t is. Magával hozta Rómába, ahol befalazták az ereklyéket őrző kápolna fölé emelt bazilika egyik boltívébe. 1492-ben itt találták meg az 50 cm hosszú, zsinórral átkötött ólomdobozban. (katoilkuslexikon, részlet, második változat)

Tehát a lexikon szerint az INRI feliratot héberül is a táblára írták, a második változatban a hébert fölcserélték arámira, ami Jézus anyanyelve volt, persze ő héberül is tudott. Érdemes még Szent Ilonának is utána nézni, aki Kr.u. 248-330 körül élhetett, a lexikon szerint:”A 4. század végéről való legenda szerint a Golgotán megtalálta Jézus és a két lator keresztjeit, és a keresztrefeszítés eszközeit is. A Szent Kereszt kiválasztására Jeruzsálem akkori püspökének javaslatára egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő nőhöz vitték a darabokat, és azt a keresztet nyilvánították Jézus keresztjének, melynek érintésére a nő meggyógyult. A szegeket, melyekkel Jézus testét a fára szegezték, elvitte a fiának. Ezekből az zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt. A császárné a kereszt egy részét Rómába vitette és felépítette a Szent Kereszt (Sante Croce in Gerusalemme) bazilikát, a másik részét ezüst tokba foglaltatta és ott hagyta Jeruzsálemben. A megtalálás helyén is bazilikát emeltettek. Szintén az ő nevéhez kötik a napkeleti bölcsek jelenleg a kölni dómban őrzött maradványainak megtalálását is.”

A KATOLIKUS LEXIKON SZERINT

Itt már születését Kr.u. 250 körülire teszik. Az első lexikon legendának nevezi a szent kereszt megtalálását és ezt a katolikus lexikon is feltételezi. Ha születési évét nézzük, akkor a kereszt keresésére legalább 76 évesen vállalkozott, tehát halála előtt mintegy három évvel. Véleményünk szerint Jézus halála után közel 300 évvel a három keresztből semmi sem maradhatott, hacsak nem védték meg ezek maradványait akkoriban valamilyen módon az időjárástól. Kr.u. 70-ben a rómaiak lerombolták a várost, ahonnan a zsidók elmenekültek másfelé. Semmilyen írás nem szól arról, hogy a Kr.u. 70-től a 300-as évekig kik lakhattak Jeruzsálemben, mert az arabok oda később vándoroltak be, amikor a 600-es évek első felében megostromolták a várost, ahol állítólag 90 ezer keresztényt öltek meg, a lexikon szerint.

SZENT ILONA KUTATÁSA

Idézzük.”326-ban szentföldi zarándokútra indult. Végiglátogatta Palesztina szent helyeit, és templomokat építtetett Betlehemben az Úr születésének helye fölé és az Olajfák hegyén a Mennybemenetel helyén. A hagyomány szerint Jeruzsálemben a Golgotán megtalálta a Szent Keresztet és a szenvedés más eszközeit is. Erről Aquileiai Rufinus (345--410) a következőket írja egyháztörténetében: ,,A niceai zsinat idején Ilona, Konstantin édesanyja, ez a hitével és vallásosságával egészen egyedülálló asszony isteni intések alapján Jeruzsálembe ment és az ottaniak segítségével kereste a helyet, ahol Krisztus szent testét keresztre feszítették. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni, mert az üldözések idején egy Vénusz-szobrot állítottak föl (a Golgotán), hogy aki Krisztus tiszteletéért odamegy, úgy tűnjék, Vénuszt tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a helyet, s az már majdnem feledésbe merült. Amikor Ilona égi jel alapján rátalált a helyre, eltávolíttatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva (egy sziklaüregben) megtalálták a három keresztet. A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az emberi tudatlanság isteni segítségre szorult. Történt, hogy a város egyik előkelő asszonya megbetegedett és már a halálán volt. Makariosz jeruzsálemi püspök, amikor látta, hogy Ilona és a vele lévők nem tudják eldönteni, hogy a három közül melyik Krisztus keresztje, így szólt: Hozzátok ide a talált kereszteket és Isten mutassa meg nekünk, melyik volt az Úré! Ezután a királynéval és kíséretével együtt bement a beteghez és térdre borulva így imádkozott:Uram, ki arra méltattál minket, hogy az emberi nem üdvösségét egyszülött Fiad a kereszt elszenvedésével hozza meg, és most szolgálód szívébe sugalltad, hogy megkeresse azt a boldog fát, amelyen üdvösségünk függött, mutasd meg a három kereszt közül azt, amely az Úr dicsőségét szolgálta, vagy azt mutasd meg, mely kereszteken haltak meg a latrok. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt asszony, ha az üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a halálból az életre! Ezek után hozzáérintették az asszonyhoz az egyik keresztet, de nem történt semmi. Hozták a másikat is, de akkor sem történt meg a kért gyógyulás. Amikor azonban odahozták a harmadik keresztet is, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt és sokkal fürgébben, mint betegsége előtt, járni kezdett. Visszanyerte egészségét és magasztalta Isten hatalmát. A császárné e jel láttán fogadalmának megfelelően azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építtetett. A szegeket, melyekkel az Úr testét a fára szegezték, elvitte a fiának. Ezekből zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt. A császárné az üdvöt hozó fa egy részét elvitte fiának, a másik részét ezüst tokba foglaltatta és ott hagyta Jeruzsálemben. Ezt ma is nagy tisztelettel őrzik.''

Kép: 1 Názáret Jézus korában, 2 magyar kápolna Jeruzsálemben, 3 a zsidók igazi királya a XX. században, a világ legnagyobb zsidó tömeggyilkosa, Sztalin, akinek ez fölvett neve volt. A kép bal alsó sarkában a zsintén zsidó Berija, aki 1953-ban megmérgeztette Sztalint, hogy utána ő kerüljön hatalomra, aztán őt is kivégezték még az év végén.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/zsid%C3%B3k-%C3%B6lt%C3%A9k-meg-%E2%80%9Ezsid%C3%B3k-kir%C3%A1ly%C3%A1t%E2%80%9D

Húsvét: A halál halála

He-is-Risen

 

A vasárnapi iskolában a gyerekek Jézus feltámadásáról tanultak. A tanár elmagyarázta, hogy bár Jézust sírba fektették, Ő mégis feltámadt. Amikor megkérdezte őket, hogy szerintük mik voltak Jézus első szavai miután kijött a sírból, egy kislány rávágta: „Tá-ráá!”

Amikor Jézus meghalt a kereszten, legyőzte a bűnt, feltámadásával azonban a halál felett is győzedelmeskedett.

Sokan nem szívesen beszélnek a halálról, pedig a Húsvét a halál haláláról szól.

Egyesek azzal vádolják a keresztényeket, hogy nem akarnak szembenézni a valósággal, pedig pontosan ezt teszik, mégpedig sokkal direktebb és őszintébb módon, mint nem hívő társaik. Beszélünk róla, megküzdünk vele, és rájövünk, hogy nincs mitől tartani, mert a győzelmet már kivívták helyettünk.

Sokan még a halál szótól is félnek és inkább azt mondják, hogy „elment” vagy esetleg kényszeredetten viccelődve kijelentik, hogy „feldobta a talpát”. A halál nehéz téma számukra.

Édesapja haláláról reflektálva Bradley Cooper színész egy interjú során ezt mondta:

„Hirtelen megértettem, hogy tényleg… én is meg fogok halni egy napon. Itt van. Nem egy könyvben olvasok róla, nem egy filmen látom. Meghal valaki előtted, akit nagyon szeretsz. Azt mondtam magamban, hogy ’Igen. Ez a halál.’ És egy napon ez velem is meg fog történni.”

A halálozási statisztikákat érdemes figyelembe venni. Tízből tíz ember meghal. Azért fontos ezzel szembenézni, mert csak azok tudnak igazán élni, akik készek a halálra.

Az élet nagyon gyorsan elmúlik. Megfigyeltem, hogy az évek előrehaladtával az idő múlása felgyorsulni látszik. Egy nemrég megjelent cikkben azt olvastam, hogy ez azért van, mert az emberek a legtöbb fontos tapasztalaton fiatal korukban mennek keresztül, később pedig a napok csak úgy rutinszerűen pörögnek tovább. Mivel egyre kevesebb az új tapasztalat, az élet múlása felgyorsulni látszik. A cikk azt tanácsolta, hogy ennek elkerülése érdekében szerezzünk új tapasztalatokat. Csakhogy a legtöbb ember szívesebben vesz délutáni sziesztát és csak kényszerhelyzetben lép ki komfortzónájából. Az élet így elsuhan mellettük.

A népességrobbanás korosztálya a fiatalságot ünnepelte. Egyik kedvenc daluk a Forever Young, az Örök Fiatalság volt. Hihetetlen, de a Rolling Stones még mindig turnézik. Az idő azonban nem az ő oldalukon áll. A 60-as évek fiatalsága „sex, drugs and rock ‘n’ roll” helyett a zsírleszívás, ráncfelvarrás és a Botox híve lett. Ahelyett, hogy szembenéznének a valósággal, úgy tesznek, mintha semmi sem változott volna. Pedig tényleg lehetnének örök fiatalok

Húsvét a halál halálának évfordulója. A halál meghalt, amikor Jézus feltámadt.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” – János 11:25-26

A háziméh csak egyszer csíp. Miután fullánkját beledöfte egy emberbe, percei meg vannak számlálva. Amikor megpróbálja kihúzni a bőrből, a fullánk kiszakad, és viszi magával a bélrendszer egy részét is. Ez okozza pusztulását.

Hasonló módon, amikor Jézus meghalt a kereszten, Sátán azt gondolta, hogy terve sikerrel járt. Azt gondolta, hogy halálra döfte Jézust. A halál fullánkja azonban Sátán vereségét hozta.

„Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” – 1. Korinthus 15:54-55

A hívő számára a halál fullánkja kiszakadt, mert Jézus felvitte a keresztre. Persze az ember teste még mindig meghal és azzal is tisztában vagyok, hogy sok szörnyűség történik a világban. Én magam néhány nap múlva fogok megemlékezni saját fiam haláláról. 41 éves lenne. Értem, hogy az életünk a Földön véges, de azt is tudom, hogy a halál nem a végállomás. Bár testünk a földbe kerül, tudjuk, hogy fel is támad. A halál nem az út vége, csupán egy kanyar. Amikor Jézus meghalt és feltámadt, elvette a halál erejét. Ez volt a halál halála.

Forrás: wnd.com, Greg Laurie írása alapján
http://idokjelei.hu/2016/03/husvet-a-halal-halala/

Luther dicsőítése a Szent Péter bazilikában nagypénteken

Az idei nagypénteki prédikációt Bergoglio jelenlétében a Szent Péter bazilikában csakúgy, mint korábban [Bergoglio régi jóbarátja és harcostársa a hitetlenségben és az eretnekségben] a pápai ház prédikátora, Raniero Cantalamessa OFMCap tartotta [akiről itt olvashatók további adatok: A Lélek új korszaka?].

Cantalamessa beszédében ilyeneket mondott: „Luther érdeme, hogy Isten igazságosságáról az igazságot feltárta”. Luther előtt a Krisztus Egyháza „évszázadokra elvesztette az érzéket Isten igazságossága iránt”. Ezen igazság újrafelfedezése „lényegében az, amit a kereszténység a reformációnak köszönhet”. Ezután emlékeztetett a „reformáció közelgő 500 éves jubileumi ünnepségeire”. Majd idézte Luthert, aki erről a felfedezéséről – Cantalamessa szerint „érdeméről a kereszténység számára” – így írt: „Akkor egészen úgy éreztem magam, mintha újra születtem volna és nyitott kapukon keresztül beléptem magába a paradicsomba.”

Eszerint Cantalamessa Bergoglio, a zsinati egyház „pápájának” és mind a többi „méltóság” jelenlétében a Luther által masszívan támadott Szent Péter bazilika új épületében úgy nyilatkozott, hogy Luther Márton tárt fel először egy, a katolikus Egyházban elveszett igazságot, ami által a keresztény újjászületik és nyitott kapukon keresztül magába a paradicsomba lép be. Ezzel nem csak azt állította, hogy a „reformáció” jogos volt, hanem azt is, hogy Luther több világosságot és igazságot birtokolt, mint a katolikus Egyház.

Cantalamessa szó szerint ezt mondta: „De mindebből semmit nem ért meg az, aki előbb nem fogja fel, mit jelent valójában »Isten igazságossága«. Amikor Isten igazságosságáról beszél valaki és ezt félreérti, akkor abba a veszélybe kerül, hogy elretten inkább tőle, mintsem bátorítást kap. Már Ágoston utalt erre: »Isten igazságossága«, írta, »az, hogy kegyelme által megigazulunk, pont úgy, ahogy ’az Úr mentése’ (salus Domini) az, ami által Isten bennünket megment.« Más szavakkal: Isten igazságossága az az aktus, ami által azok az emberek, akik hisznek Fiában, megigazulnak és Neki tetszőek lesznek. Tehát nem arról van szó, hogy »igazságosságot szerezzünk magunknak«, hanem hogy »igazakat teremtsünk«. .. Luther érdeme, hogy ezt az igazságot megint feltárta, miután a keresztény igehirdetés évszázadokra elvesztette az érzéket Isten igazságossága iránt. Lényegében ez az, amit a kereszténység a reformációnak köszönhet, aminek 500 éves jubileumi ünnepségei előttünk állnak. A reformátor erről a felfedezéséről később így írt: »Akkor egészen úgy éreztem magam, mintha újra születtem volna és nyitott kapukon keresztül beléptem magába a paradicsomba.«”

Cantalamessa már három évvel ezelőtt, 2013. március 29-i nagypénteki beszédében hasonló borzalmakat adott ki magából. Akkor szó szerint ezt mondta:
„Minden tőlünk telhetőt el kell követnünk, hogy az egyház egyre kevésbé hasonlítson ahhoz a komplikált palotához, amit Kafka ír le, és hogy üzenete szabadon és örömmel jöhessen ki belőle, pont úgy, mint a korai időkben. Ismerjük azokat az akadályokat, melyek feltarthatják a hírnököket: a választófalak, kezdve azoknál, melyek a különböző keresztény egyházakat egymástól elválasztják, aztán a túlzott bürokráciát, a rítusok, törvények maradványait és a múlt vitáit, melyek fölött ma már eljárt az idő.”

Cantalamessa 2016-os beszédének teljes szövegét a Zenit hozta nyilvánosságra. A Radio Vatikan videó-csatornája közvetítette az eredeti beszédet. A következő videón Cantalamessa beszéde 51:30-kor kezdődik és 1:17:30-ig tart:

A képen Bergoglio Cantalamessa prédikációját hallgatja
(forrás: www.katholisches.info – 2016. március 26.)
http://katolikus-honlap.hu/1601/np.htm

Égi Édesanyánk üzenete 2016. március 25-én Medjugorjéból

Szeretetből hívlak benneteket a megtérésre

Üzenet, 25. március 2016

Drága gyermekek! Ma a szeretetemet hozom nektek. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak titeket a megtérésre. Gyermekeim, ti a szeretetben szegények vagytok  és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből adta életét értetek, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Szűz Mária a dicsőségből jön, és abból a lelki valóságból szól hozzánk, amelyben él és ahová szeretné, hogy majd mi is megérkezzünk. Utunkhoz hasonló utat járt be. Meghívása és Istennel való kapcsolata hitéből forrásozott. Az angyali üdvözletre kimondott „igenje”, amely számára is meglepő és nagy kihívás volt, Isten szeretetének és irgalmának eszköze lett. És most üzenetével, amellyel hozzánk fordul, Isten szeretetét hozza el nekünk. Mária az Úr szolgálóleánya, teljesen aláveti magát Isten akaratának és kész beteljesíteni azt életében. Helyet ad Istennek, hogy csodát tehessen. Mária „igenjével” lehetővé tette Isten e világra való eljövetelét. Így új Éva lett. Az első Éva pusztulást és szenvedést hozott, Mária, az új Éva engedelmességével feloldotta azt a csomót, amelyet engedetlenségével Éva kötött. Mária szíve olyan hely, ahol Isten lakik. Mária által Isten hozzánk jön és változásra, megtérésre és hitre hív.
Máriának is a hit útján kellett járnia. Életében semmi csodás dolog nem történik. Sok nehézséget és szorongattatást kellett elviselnie és megélnie: amikor szállást keresett születendő Fiának, az Egyiptomba való meneküléskor, a tizenkét éves Jézus keresésekor, amikor nyilvános fellépésekor aggódva szeretné haza vinni Fiát a családba és a végén bátran áll Fiának keresztje alatt. Isten semmitől sem kímélte meg. Fiával együtt kitartott a kereszt sötétségében. Nem menekült el és nem adta fel.
Máriában, Jézus és a mi édesanyánkban egy közülünk való asszonyt ismerünk fel. Megtapasztaljuk Őt úgy, mint, aki mellettünk áll és harcol értünk. Minden jelenése, minden üzenete és szava arra irányul, hogy meghalljuk és komolyan vegyük Őt. Nem kiabál, nem tolakszik, nem erőszakos, hanem állhatatosan és halkan, szeretettel hív.
Sokan megtapasztalták segítségét és közbenjárását. Megélték azt, hogy Szűz Mária kioldotta bajaik és nehézségeik, emberi kapcsolataik csomóját, lelkük, valamint hibáik és a bűneik rabsága okozta csomókat.
Édesanyaként azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Tudja azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a bűn sötétségéből, a pusztulásból és a rosszból a világosság, a jóság és Isten felé fordulunk.
Megtérni azt jelenti, elfordulni bűneinktől, hátat fordítani a pusztulásnak, és szívünkkel Isten felé fordulni, aki a mi egészségünk, békénk, győzelmünk és életünk értelme. Megtérni ugyanakkor azt is jelenti, hinni Jézus szavaiban és ígéreteiben: Isten országa közel van. Hinni Isten Országában azt jelenti, hinni abban, hogy Istenben minden újjászülethet, megújulhat, jóra fordulhat, még maga a halál is. Amikor a bűn, a rossz, a csalás mellett döntünk, arra az útra lépünk, amely a halálba vezet, amelyen nem találhatunk sem békét, sem életet.
Megtérni azt jelenti, végleg hinni Isten szeretetében, amelyet Fiának édesanyja által ad nekünk.
Imádság
Szűz Mária, köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük édesanyai türelmedet és szeretetedet, amelyet szívünkbe szeretnél árasztani. Köszönünk neked minden szívet, amely megnyílt és megtapasztalta annak az életnek új voltát, amelyet Isten ad. Köszönjük neked hitből fakadó engedelmességedet. Könyörögd ki számunkra a szív nyitottságát, hogy felismerhessük Isten akaratát és beteljesíthessük életünkben. Tőled szeretnénk tanulni. János apostol példája szerint, aki ott állt a kereszt alatt, szeretnénk „házunkba fogadni”, és tőled tanulni hinni, élni és szeretni. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Sanborn püspök úr előadása: Mi történik a Katolikus Egyházban?


Mi történik a Katolikus Egyházban?

Aki figyelemmel kíséri azokat a híreket, amik az utóbbi években, évtizedekben a Katolikus Egyház háza tájáról érkeznek, és emellett arról is rendelkezik némi rálátással, hogy korábban mi volt az Egyház szerepe a társadalomban, milyen volt a viszonya a különböző csoportokhoz, ideológiákhoz, annak feltűnhetett néhány furcsaság.


Például ilyenek:

 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította, hogy az erkölcsi törvények mindig, mindenhol, mindenkire nézve általánosan érvényesek, most pedig azt hallhatjuk, hogy a törvényeket koronként és országonként újra kell értelmezni?

 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította: a szodómia ún. égbekiáltó bűn (tehát annyira szörnyű bűn, ami már itt a földön magára hívja Isten büntetését), azóta ez a tétel a katekizmusok egy részében eltűnt az égbekiáltó bűnök listájáról; sőt, mostanában főleg a toleranciáról, az elfogadásról hallunk, és azon kellene aggódnunk, hogy nehogy az érintettek esetleg úgy érezzék, „ki vannak rekesztve” az Egyház életéből?

 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította, hogy a pogányok istenei valójában démonok, a többi vallás hamis vallás, és az Egyházon kívül nincs üdvösség; most pedig azt halljuk, hogy
 • Hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította: hamis vallások szertartásain részt venni halálos bűn, ma pedig a pápa zsinagógákba és mecsetekbe jár az ottani vallási vezetőkkel együtt „imádkozni”?

 • Vajon hogyan lehet az, hogy amikor a XI. században az iszlám komolyan fenyegette Európát, akkor II. Orbán pápa meghirdette a keresztes hadjáratot, most pedig Ferenc pápa mindenkit arra buzdít, hogy telepítsünk be minél több muszlimot Európába, építsünk nekik mecseteket, és örüljünk a sokszínűségnek?

 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban a Katolikus Egyház és a szabadkőművesség egymást kölcsönösen halálos ellenségnek tekintette, most pedig a két szervezet kölcsönösen elismerően nyilatkozik egymásról, néha közösen tartanak sajtótájékoztatót, a szabadkőművesek gratulálnak a pápa megválasztásához? Megváltozott volna a szabadkőművesség célja?
  Vagy… ?

 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt hangsúlyozta, hogy az emberek bánják meg bűneiket, és tartsák be a parancsolatokat, a világban lévő bajok oka pedig a bűn, ma pedig azt halljuk, hogy a társadalom problémáinak oka az egyenlőtlenség, és a boldogabb jövő felé vezető út nem a katolikus tanítás elfogadása, hanem az (állítólag) általános emberi értékeken alapuló párbeszéd mindenkivel?

 • Hogyan lehet az, hogy az ártatlanok milliónak életét követelő abortusszal, a normális családokat szétzúzó homoszexuális nyomulással csak néha, finoman, érintőlegesen foglalkoznak a hivatalos egyházi nyilatkozatok, ezzel szemben a „globális felmelegedés” elleni kampány részeként óriási fényjátékot vetítenek ki a Szent Péter-bazilika homlokzatára, makogó majmokkal (és enyhén okkult szimbólumomkkal)?

Ez lenne a fejlődés, amire a Szentlélek Isten vezeti az Egyházat – vagy ez valami egészen más? De ha ez mégsem fejlődés, ha ezzel valami baj van, akkor miért engedi ezt meg az Isten?


Nehéz kérdések ezek, amire a katolikus hívők csak nehezen, sok kutatás és fáradtság árán tudnak válaszolni. De – mint minden rejtélynek – ennek is van magyarázata, méghozzá nem is annyira bonyolult, csak nagyon váratlan, és sokak számára nehezen elfogadható, mert sok illúzióval le kell számolnunk.

Viszont ha szeretnénk megérteni, hogy mi az a harc, ami meghatározza a történelem jelenlegi korszakát, és tudni akarjuk, hogy kik az ellenségeink, honnan jöttek, hová tartanak, és miért teszik azt, amit tesznek, akkor az igazsággal való szembenézés elkerülhetetlen.

A katolikus tanítás kielégítő és hiteles választ ad mindezen kérdésekre – csak tudni kell, hogy hová forduljunk valódi útmutatásért; kik a pásztorok, kik a béresek, és kik a báránybőrbe bújt farkasok.

Aki szeretne választ kapni e kérdésekre, azt hívjuk és várjuk Donald J. Sanborn püspök úr előadására április másodikán délután.Az előadás

2016. április 2–3-án ismét Magyarországra látogat Donald J. Sanborn püspök úr, a floridai Legszentebb Szentháromság Szeminárium rektora.

Sanborn püspök úr immár több évtizede a katolikus hit meghamisitására, és végső soron megsemmisítésére létrehozott újegyház elleni küzdelem egyik vezető alakja. Széles filózofiai és történelmi ismereteinél fogva a helyzetet és a folyamatokat mélyen átlátja, és képes azokat számunkra is megvilágítani.

Látogatása ritka jó alkalom arra, hogy jobban el tudjunk mélyülni korunk legfontosabb problémájának megértésében.

Április 2-án, szombaton délután 14 órakor tart előadást. A témák:

 • I. rész: Az összes vallás átformálása (egy dogmanélküli egyveleggé)
 • kérdések, szünet
 • II. rész: Miért nem maradhatnak a valódi katolikusok a Novus Ordo szervezetben?
 • kérdések, szünet

A helyszín a Gellért Szálló. (Budapest, Szent Gellért tér)

Az előadások angol nyelven hangzanak el, magyar tolmácsolással.

A részvétel természetesen ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.


Az előadásokra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.


(A katolikus hitigazságokról senkivel nem nyitunk vitát, de a jelen – az egyháztörténelemben példa nélkül való – helyzetet tőlünk eltérően értelmező katolikus hívek vagy klerikusok véleményét szívesen meghallgatjuk.)


https://orapronob.is/puspoki-latogatas-2016-tavasz/

Hajléktalan Jézus szobor a Vatikánban. - Drága Urunk! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek.

Az ember nagyságú Jézus szobor egy padon fekvő hajléktalant ábrázol, akit befed egy takaró, amelyből csak a lábai látszanak ki a keresztre feszítés szögeinek nyomával. A bronzszobrot az irgalmasság szentévének nagyhetében helyezik el a vatikáni Szent Egyed udvarban, az Apostoli Alamizsnahivatal hivatalainak bejáratánál.

A szegényekben és az utolsókban Krisztus arca és jelenléte mutatkozik meg

A művet egy kanadai hiperrealista szobrász Timothy P. Schmalz készítette. A művész ötlete volt, hogy ilyen eredeti módon mutassa be Krisztus személyét, miután a karácsonyi ünnepek idején meglátott egy hajléktalant, aki egy padon aludt a szabadban. „Amikor peremre szorult embereket látunk, Jézus Krisztust kellene meglátnunk bennük” – írta a szobrász. A szegényekben és utolsókban Krisztus arca és jelenléte tükröződik: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Ferenc pápa közel áll a peremre szorultakhoz

2013 novemberében a Szent Péter téren megtartott egyik általános kihallgatáson a művésznek lehetősége volt, hogy bemutassa Ferenc pápának a hajléktalan Jézus kisméretű másolatát. Amikor a pápa meglátta az alkotást, megérintette a hajléktalan térdeit és lábát, és imádkozott. Ferenc pápa ezt teszi, közel lép a peremre szorultakhoz.

A szobor másolatait már elhelyezték a világ különböző részein

Az Apostoli Alamizsnahivatalnak adományozott szobor bronzból készült és első példányát 2013-ban a torontói Regis College épületénél helyezték el. Ez a kanadai jezsuiták teológiai fakultása. További másolatai már eljutottak a világ különböző részeire: Ausztráliába, Kubába, Indiába, Írországba, Spanyolországba (a madridi Almudena székesegyház mellett látható) és az Egyesült Államok számos városába.

2014 áprilisában a bronzszobrot kiállították North Carolina állam egyik városának episzkopális temploma előtt. Egy este a helyi rendőrség telefonhívást kapott egy aggódó asszonytól, aki elhaladt a szobor mellett az utca másik oldalán és távolról azt hitte, hogy a padon egy élő hajléktalan aludt. 2014 novemberében a szobor egy másolatát a londoni metodista központ előtt is elhelyezték, nem messze a Westminster Abbey-től és a Big Ben-től. Megtörtént már a kapcsolatfelvétel Argentínával, Chilével, Brazíliával, Mexikóval, Dél-Afrikával és Lengyelországgal, ahol szintén kiállítanák a művet.

Az alkotás egy kanadai mecénás adománya

A Vatikánban elhelyezésre kerülő bronzszobor egy kanadai mecénás adománya, aki Schmalz első támogatója volt, amikor még csak 20 éves volt. A művész egy másik alkotása, amely a kolduló Jézust ábrázolja a Vatikán közelében, a Tevere parton található Santo Spirito kórház főbejárata előtt látható.

(sv)

http://www.publicdomainpictures.net/pictures/10000/nahled/jesus-on-the-cross-11288023169aJdg.jpg

Drága Urunk! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek.

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Legnépszerűbb bejegyzések
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu