Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

2016.NOVEMBER 29.-ÉN, JÉZUS KRISZTUSTÓL KAPOTT ÜZENET,MELYET EGY VÁLASZTOTTJÁN KERESZTÜL ADOTT AZ ENGESZTELŐKNEK.

Az Irgalmasság Órájában imádkoztunk a lelkekért. Elimádkoztuk a Keresztút Rózsafűzért, a Szeretetláng Rózsafűzért,és az Irgalmasság Rózsafűzérét. Sok-sok lelket mentettünk!


Drága Követőim,Tanítványaim!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mindenek előtt szeretném megköszönni nektek azt a nagy jóságot, áldozatosságot, amivel most elárasztottátok a lelkeket, mert a tisztítótűzben szenvedő lelkek közül,a bűnösök közül, a haldoklók közül nagyon, de nagyon sokan megmenekültek. Ez alatt a rózsafűzér alatt például egyetlen haldokló sem került a pokolba . De Én most nem erről szeretnék beszélni nektek. Tudjátok, tisztába van mindegyiketek azzal hogy, mi a teljes búcsú. Én mégis felidézem bennetek, mert ehhez egy engedményt adtam azoknak, akik mindig, minden héten ide járnak.Hát ezt az engedmény ti is megkaphatjátok most . Úgy hogy hallgassátok:
A teljes búcsú ugyebár  abból áll, olyan feltételei vannak , hogy aznap áldozni kell,gyónni kell,egy szeretet-cselekedetet kell végezni,pl. a Szeretetláng rózsafűzért, vagy fél óra Szentségimádást,Biblia olvasást, stb. Egy valamit ezek közül, és elmondni a pápa szándékára, vagy az Úr Jézus szándékára, vagy XV. Benedek pápa szándékára inkább ,  elmondani egy Hiszekegyet, egy Miatyánkot egy Üdvözlégyet, egy Dicsőséget.
Most egy kis könnyítést szeretnék adni,mert gyakran előfordul,olyan eset,hogy ott vagytok a szent misén, és nincs gyóntatás, csak áldozás, és azokat a halvány kis bűnöket,vagy komolyabb bűnöket,amik vannak bennetek,bocsánatos bűnök,azokat nem tudjátok meggyónni,és emiatt,nem tudtok a halottatokért,valakiért  egy teljes búcsút mondani.
Hát Én most, a következőt javasolom nektek.Ha azt akarjátok, hogy a gyónás elmaradhasson , ilyen esetben, hogy csak bocsánatos bűn van a lelketeken, akkor használjátok fel, másik nagy kegyelmet hozzá, amit Szent Bernátnak adtam. Az Én Váll Sebemet illetően.Mert az ígértem neki, hogy amelyik ember az Én Szent Váll Sebem tiszteletére  elmond 3 Miatyánkot, 3 Üdvözlégyet, 3 Dicsőséget. Annak aznap, minden bocsánatos bűnét eltörlöm. Tehát, ha csak bocsánatos bűnötök van, és ezt meg megteszitek a Váll Sebem tiszteletére,akkor hófehér aznap a lelketek,és hogyha áldozni sikerült, akkor teljes búcsút tudtok nyerni akár magatoknak, akár valamelyik halottatoknak.
Ez az egyik, amit el akartam nektek mondani.
A másik pedig, hogy tudjatok róla, itt majdnem minden héten, a rejtett bűnökről szoktam beszélni, és tanítani.
Ugyanis a rejtett bűnök,itt vannak bennetek és nem fedezitek föl, azt hiszitek, hogy nincs már több bűnötök.Ott álltok a gyóntató szék előtt, elmondjátok azt az egy-két bűnt, és a többi nem jut eszetekbe, mert nem is veszitek észre, hogy ott lapul valami a lelketeken. Hát Én ilyen rejtett bűnöket szeretnék most felsorolni nektek, amit a többieknek már felsoroltam, és a végén,  hozzá fogok tenni 5 új rejtett bűnt is , ami az ittenieknek is új lesz.
Ezekkel a rejtett bűnökkel, bizony  ugyanúgy meg tudjátok bántani az Én Szentséges Szívemet. Ezért nagyon oda kell figyelni, nagyon meg kell vizsgálni minden nap a lelkiismereteteket.Felolvasom azokat a bűnöket, amelyeket  eddig már a többieknek tanítottam,hogy melyek az eddigi rejtett bűnök.

Aggodalmaskodás.
Büszkeség.
Érzékenység.
Hiúság.
Jóra való restség.
Káröröm.
Kérkedés.
Kételkedés.
Kíváncsiság.
Munkamánia.
Rendetlenség.
Mártírkodás.
Megfelelni akarás.
Mértéktelenség.
Ön-megvetés.
Önsajnálat.

És most írjátok hozzá azt az 5-öt, amiről, ma fogok beszélni nektek.

Panaszkodás.
Pazarlás.
Rivalizálás.
Tapintatlanság.
Sértődöttség.

Drága Gyermekeim!
Itt van az első, a panaszkodás. Olyan ártatlannak tűnik , valahogy az emberre az a jellemző, hogy szereti kiönteni a lelkét, amikor nagyon tele van. Amikor mélyen megbántották, olyan jó elmondani valakinek, és utána már egy kicsit könnyebb lesz a lelke. Elmondja a legjobb barátjának, vagy a férjének,vagy valamelyik családtagjának. Azután, ahogy megy az utcán,jönnek szemben vele az ismerőse i,mindegyiket leállítja, és jól kipanaszkodja magát. A panaszkodásnál nem mindegy, hogy kinek panaszkodunk és hogyan. A legideálisabb helyzet, akkor nem követtek el bűnt,hogyha csak Nekem, a ti Jézusotoknak panaszkodtok, vagy pedig a lelki vezetőtöknek. Ha nincs lelki vezetőtök, akkor valamelyik nagyon jó lelki testvéreteknek. Nem pedig fűnek-fának mindenkinek, mert akkor bűnt követtek el, amit bizony meg kell gyónni.
De hogyan kell panaszkodni?
Nem úgy kell panaszkodni, hogy elmondani az illetőnek a nevét és befeketíteni a sárga földig, mert ő tényleg ilyen  ilyen volt, tényleg megbántott és tényleg rossz dolgokat követett el, mert hogyha belecsúszol abba, hogy még a nevét is elmondod, akkor már ott a másik bűn a lelkeden, -ítélkeztél. Hát még ha túlzásba estél vagy olyat mondtál, ami valótlan, akkor egyenesen rágalmaztál,- halálos bűnt követtél el.Tehát legjobb ,ha panaszkodsz, név nélkül mondjad, lehetőleg.

A másik, amiről szeretnék beszélni, a pazarlás.
Többféle dologgal lehet pazarolni. Az embereknek rögtön az étel jut eszébe. Hát bizony, nem kell megvárni, míg az a kenyér megpenészedik , és még a kutyának sem lehet oda adni,meg a tyúkoknak sem, hanem még időben gondoskodni kell arról,hogy valakinek odaadjad. Vagy hogyha egy kis ételmaradék van,és nincs kutyád meg macskád, hátha van a szomszédnak és annak oda adni. és csak végső esetben mikor már sehova nem lehet tenni, akkor belekaparni a kukába. Azután lehet a vásárlással is pazarolni tételezzük fel, hogy valakinek van már 3 télikabátja, de ő még egy télikabátot vesz magának, meg még egyet, meg még egyet. Meg van 5 cipője,még a 10.-et is megveszi magának és már alig fér bele a szekrényébe meg a polcára , mert túlzásba esik. Vásárlási mániája van. Ez is bűn.
A pénzzel sem kell pazarolni.

Azután az idő. Nem szabad pazarolni a saját idődet sem, meg más idejét sem. A saját idődet úgy tudod pazarolni,hogy nincs jó időbeosztásod. Egyszerűen kicsúszik a kezedből az idő.Soha nem tudod befejezni, amit beterveztél. Ez is bűn. Tehát az idődet úgy kell beosztani,hogy mindenre jusson, az állapotbeli kötelességekre is , az imádságra is,az unokáidra is, nem baj, ha kevesebb idő jut ezekre a dolgokra , nem a mennyiség számít, hanem az, hogy mindenre jusson időd,amit beütemeztél.Ezért nagyon jó, egy napirendet készíteni. Azután mások idejével is lehet pazarolni. Gondolj bele, hogy éppen mész vásárolni, és jön veled szemben valaki két jó nagy szatyorral a kezében és megállítod . Nem törődsz azzal, hogy mennyire vágja a két kezét  az a nehéz teher. hanem elkezded mondani a saját ügyeidet.  Elkezdesz hosszadalmasan beszélni, már fél órája beszélsz, pedig "tűkön ül " az illető , már annyira szeretne haza menni , mert annyi dolga van, de azért te mindig magadról beszélsz , a saját gondjaidról, a saját családodról. Nem azt kérdezed, hogy vele mi van, hanem elmondasz mindent amitől aztán megkönnyebbül a lelked.  Elpazaroltad a másik ember idejét. A pazarlás bűn.

Aztán itt van a rivalizálás.
A rivalizálás nagyon is jellemző a vallásos emberekre. Van, olyan aki túl akarja imádkozni a másikat. Az nem elég, hogy ő többet imádkozik mint a másik, hanem még mondogatja is, hogy ő elmondja ezt a rózsafűzért  azt a 3.-at, 4.-et, a 8.-at, a 10.-et, s nem gondol arra, hogy  fájdalmat okoz a másiknak, mert annak nincs annyi ideje , őneki sokkal több az állapotbeli kötelessége, ilyen sokat nem tud imádkozni.Tehát próbálja lehagyni a többieket , és bizony ezzel  még úgy henceg is, tehát versenyez az imával.  De hát nem csak az imával lehet rivalizálni , például a böjttel is. Hogy mondogatja valaki , hogy ő minden nap böjtöl, egy héten háromszor és hogyan böjtöl  és szeretné, hogyha még többet böjtölne, mint a másik , aki szintén közli vele , hogy ő hogyan szokott böjtölni. Ez a rivalizálás.  Ez is bűn.  Nem kell arról beszélni, hogy böjtölünk, vagy imádkozunk , vagy mennyit . Erről soha ne beszéljetek.
Azután, a nagy kegyelmeket kapó gyermekeim is szoktak egymással rivalizálni. Különösen azok, akik szinte ugyanolyan kegyelmet kapnak , nagyon hasonlót, például a látás kegyelmét . Látja, hogy a másik is hasonlót kap mint ő, és kezdi azt érezni, hogy talán nem is hiteles az a társa , aki ezeket kapja , nem is biztos, hogy a Szentlélektől való. Ilyen gondolatai születnek, és már ott is a bűn. Nem kell egymáshoz hasonlítani soha  a kegyelmeket, mert Én tudom, hogy kinek mennyit akarok adni.

Aztán ott van a tapintatlanság.
Ó, hány olyan gyermekem van, aki egy közösségben viccelődik jópofáskodik , és élcelődik valakin , a közösség tagjai közül. Valakin élesíti a nyelvét, és az illetőt megbántja, vérig sérti. Nem is gondolja, hogy a vicceivel  ennyire megalázta a többiek előtt. Ez is bűn.  Az ilyet is meg kell gyónni. A tapintatlansághoz az is hozzátartozik, hogy túlságosan őszintén próbál viselkedni , szinte büszke rá, hogy ő bátran megmondja a másiknak, ami a szívén van. Nem helyes. Ami rossz van a szívén , azt nem kell a másiknak olyan bátran megmondani , tapintatlanul , nem kell " beolvasni" neki jó alaposan , a hibáit felsorolni , mert fájdalmat okoz neki.
Tehát ezek olyan bűnök voltak amiket felsoroltam eddig, figyeljétek meg, mindegyik a szeretetlenségbe torkollik .

Aztán a sértődöttség. Bizony sok olyan gyermekem van, aki túlságosan érzékeny , erről már múltkor volt szó, egyszer a rejtett bűnök között, és az ilyen érzékeny gyermekeim nem tudják magukban tartani, azt hogy őt megbántotta valaki , vagy úgy véli, hogy megbántották, nem is biztos, hogy megbántották , de minden ránézés, , minden szó bántásként hat a lelkére , és az ilyen ember sértődékeny. Aki pedig megsértődik, az bűnt követ el. Nem szabad megsértődni csip-csup dolgokon és még a nagy dolgokon sem, hanem kérni kell Tőlem a megbocsátó szeretetet és akkor Én  elárasztom a szíveteket akkora szeretettel , hogy eszetekbe se jut, hogy kivonuljatok emelt fővel onnan  a közösségből , mert megbántva érzitek magatokat , vagy eszetekbe se jut , mikor haza mentek ezen tépelődjetek az imádkozásotok alatt , hogy titeket hogy megbántottak.Tehát a sértődékenység bizony bűn. Nem szabad megsértődni.
Hát ennyit akartam mondani, de még hozzáfűzök még egy fontosat.  Amikor gyóntok, akkor ezeket a rejtett bűnöket  nem minden papnál lehet egyformán meggyónni . Meg lehet gyónni, például, hogy megsértődtem, eddig elfogadja minden pap .Aztán meg lehet gyónni azt ,hogy igazságtalan voltam, vagy panaszkodtam, eddig igen.  De ha elkezditek magyarázni  a körülményeket , például pazarlás : ha elmondjátok ezt, hogy sajnos megpenészedett a kenyerem egy szelete és azt kidobtam a kukába  akkor nem biztos, hogy bűnnek fogja fel az a felszentelt szolgám és azt fogja mondani, hogy ezt teljesen felesleges meggyónni , mert ez nem bűn. És van sokféle ilyen rejtett bűn, amit egyik-másik pap nem tart bűnnek. Ezért azt tanácsolom nektek gyermekeim, hogy csak annak mondjátok el a rejtett  bűnök körülményeit, akit jól ismertek és tudjátok, hogy bölcs tanácsokkal lát el benneteket , hogy többé ezt a bűnt ne kövessétek el. , hogy ő is átérzi, hogy bizony  ez bűn volt nem óriási nagy bűn , bocsánatos bűn volt.
Hát ennyit akartam nektek mondani ezekről a rejtett bűnökről,, és arra kérlek titeket, ha közötte találtatok olyat  a felsoroltak között,  mely éppen rátok jellemző,  akkor minél hamarabb menjetek el, és gyónjátok meg., hogy a lelketek egészen hófehérré tisztuljon. És akkor amikor ilyen tiszta a lelketek, akkor aztán a teljes búcsút elmondhatjátok magatokért  vagy az egyik halottatokért.  Nagy szeretetemben  megáldalak benneteket  a Tisztaság Lelkületével és fogok a kezembe  annyi liliomszálat ahányan itt vagytok . Mindenkinek a szívébe helyezek egy liliomot egy pillanat alatt mindenkinek odatettem a liliomot. Ugye kinyitottátok a szíveteket?
Hát most zárjátok be , és őrizzétek ezt a liliomot.  Ez a tisztaság lilioma . A ti lelketek tisztaságának a jelképe.  És ez a liliom akkor fog ragyogni a lelketekben hogyha ezeket a rejtett bűnöket is megbánjátok  és meggyónjátok. Nagy szeretetemben megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében . Amen

A négy bíboros védelmére kelt 3 püspök

Athanasius Schneider: Római Katolikus 

Anyaszentegyházunk négy bíborosának 

prófétai hangja


Athanasius Schneider püspök a rorate-caeli.blogspot.com-hoz eljuttatott levelében védelmébe veszi a Ferenc pápának levelet (dubia-t) írt négy püspököt."“ Az igazság ellen nem tehetünk semmit, csak az igazságért.” (2 Kor. 13: 8)""Mély lelkipásztori felelősségből" a Római Katolikus Egyház négy bíborosa, Őeminenciája Joachim Meisner, Köln (Németország) nyugalmazott bíborosa, Őeminenciája Carlo Caffarra, Bologna (Olaszország) nyugalmazott bíborosa, Őeminenciája Raymond Leo Burke, a Szuverén Máltai Lovagrend bíborosa és Őeminenciája Walter Brandmüller, a Történettudományok Pápai Bizottságának elnöke 2016. november 14-én közzétette a dubia-nak nevezett öt kérdést, amelyeket előzőleg 2016. szeptember 19-én küldtek el a Szentatyának és Gerhard Müller bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának egy kísérőlevelet mellékelve. A bíborosok arra kérték Ferenc pápát, hogy tisztázza azt a "súlyos félreértést és zavart", amelyet az Amoris Laetitia apostoli buzdításnak különösen a VIII. fejezete okozott az újraházasodott elváltak szentségekhez járulásának és az Egyház erkölcsi tanításának tekintetében, mind értelmezésben, mind gyakorlati alkalmazásban. 

A nyilatkozatukban "Világosságot kérünk: Oldjuk meg az Amoris Laetitia csomóját", a bíborosok azt mondják, hogy "sok - bíboros, pap, hívő - számára ezek a paragrafusok arra utalnak, vagy kifejezetten azt mondják, hogy az Egyház tanításában változás történt az újraházasodott elváltak tekintetében. " Ezt állítva a bíborosok csak az Egyház életének valós tényeit jelezték. Ezek a tények megfigyelhetők számos egyházmegye pasztorális gyakorlatában és néhány bíboros és püspök nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozatában, akik azt állítják, hogy bizonyos esetekben az elvált és újraházasodott katolikusok szentáldozáshoz járulhatnak amellett, hogy az isteni törvény által csak házastársaknak megengedett módon élnek. (...) 

Bíborosoknak és püspököknek valódi kollegiális szeretettel jogukban áll nyilvánosan a pápához, Krisztus földi helytartójához fordulni a II. Vatikáni Zsinat (cf. Lumen gentium, 22) alapján. 

Napjainkban az egész Egyház arra a tényre reflektál, hogy a Szentlélek nemhiába inspirálta Szent Pált, hogy leírja a Galatákhoz írt levelében azt az incidenst, amikor nyilvánosan helyreigazította Pétert. Bízzunk abban, hogy a négy bíboros levele megértésre talál Ferenc pápánál Péter apostolhoz hasonlóan, amikor Szent Pál testvéri feddésben részesítette az egész Egyház érdekében. Aquinói Szent Tamás egyházdoktor szavai világosítsanak meg és vigasztaljanak mindnyájunkat: "Ahol a hit veszélybe kerül, az alárendeltek is kötelesek megfeddni a főpapokat, akár nyilvánosan is . Mivel Pál, aki Péter alárendeltje volt, a botrány veszélyétől tartva nyilvánosan helyreigazította Pétert. " (...)(Summa theol., II-II, 33, 4c). (...) 

A négy bíboros nyilatkozatának negatív fogadtatása hasonló a IV. századbeli ariánus válság idejének tanbeli zavaraihoz. Hasznos idézni tanbeli zavarok esetén napjainkban is Poitiers-i Szent Hilárt, a "Nyugat Atanáz-át": 

"Ti [Gallia püspökei], akik velem együtt hűségesek maradtatok Krisztushoz, nem engedtetek a fenyegető eretnekségnek, amely támadásának már megtört az ereje. Igen, testvéreim, győztetek, azoknak a nagy örömére, akik osztoznak veletek a hitben: és a ti állhatatos kitartásotok kettős dicsőséget szerzett, megőriztétek a tiszta lelkiismeretet és hiteles példát mutattatok." (Hil. De Syn., 3). (...) 

Amikor Liberius pápa 357-ben aláírta az egyik ún. Sirmium-i rendeletet, amelyben szándékosan elhagyta a "homo-ousios" dogmatikailag definiált kifejezését és kiközösítette Szent Atanázt azért, hogy béke és harmónia legyen a keleti ariánus és a szemi-ariánus püspökökkel, a hívő katolikusok és néhány püspök, főleg Poitires-i Szent Hilár mélységesen megrendült. Amikor Szent Hilár továbbította azt a levelet, amelyet Liberius pápa írt a keleti püspököknek, és amelyben bejelentette a Sirmium-i rendeletet és Szent Atanáz kiközösítését, Szent Hilár mély fájdalmában hozzátette a levélhez ezt a kétségbeesett mondatot: " Anathema tibi a me dictum, praevaricator Liberi" ("Én meg téged közösítelek ki, hazug Liberius" cf. Denzinger-Schönmetzer, n. 141.) Liberius pápa békességet és harmóniát akart bármi áron, akár az isteni igazság árán is. Ebben, a Valence, Ursace és Germinius tévhitet valló püspököknek írt levélben, amelyben a fenti rendeletet és Szent Atanáz kiközösítését ismertette, Liberius pápa azt írta, hogy ő a békét és a harmóniát előnyben részesíti a mártíromsággal szemben. (cf. cf. Denzinger-Schönmetzer, n. 142). 

Milyen drámai ellentét van Liberius pápa és Poitiers-i Szent Hilár között, aki azt mondta: "Mi nem akarunk az igazság rovására azon az áron békét, hogy engedményeket teszünk azért, hogy toleranciával dicsekedhessünk. Mi jogosan harcolunk a békéért a Szentlélek szabályai szerint. Fennáll annak a veszélye, hogy a béke jól hangzó neve alatt titokban szövetségre lépünk a hitetlenséggel." (Hil. Ad Const., 2, 6, 2). 

Angol nyelvű forrás és a teljes cikk: rorate-caeli.blogspot

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.Józef Wróbel: Az Amoris Laetitia nem jól van megírva


Úgy tűnik, hogy Józef Wróbel, Lublin (Lengyelország) segédpüspöke az első azok közül a főpapok közül (akik remélhetőleg sokan vannak) , aki a négy bíboros levelére pozitívan reagált. A La Fede Quotidiana-ban Michele M. Ippolito-nak adott interjújában elmondta, hogy "a négy bíborosnak igaza volt, amikor kérték az Amoris Laetitia egyértelműsítését. Válaszolni kellett volna nekik." Az interjúban a püspök nyíltan támogatta a bíborosokat:Excellenciád mit gondol a négy bíboros által az Amoris Laetitia egyértelműsítésére írt leveléről?

A négy bíboros helyesen cselekedett és a kánonjog rendelkezéseit helyesen alkalmazta. Azt gondolom, hogy ez nem csak jog, hanem kötelesség is. Válaszolni kellett volna az észrevételeikre. Nem a másnapi időjárásról érdeklődtek, hanem olyan témában, amely az Egyház tanítását, és ezen keresztül a híveket érinti. 

Az Amoris Laetitia-t érintő kétségeket Ön helyénvalónak találja?

Mint már említettem, szükséges a dokumentum, főleg a 8. fejezet egyértelműsítése. A szöveg különféle értelmezést tesz lehetővé, ami félreérthető. 

Miért lehetséges többféle értelmezés?

Mert nem jól van megírva. Valószínűleg túl gyorsan írták, a tartalom és a lehetséges következmények figyelmes ellenőrzése nélkül. Szükséges ezeket a kérdéseket a Vatikán és azok elé a közreműködők elé tárni, akik iránt a pápának bizalma van. Egy ilyen fontos szöveget sietve írni nem tesz jó szolgálatot az Egyháznak. 

Szentáldozáshoz járulhatnak azok, akik polgárilag újraházasodtak?

Az Amoris Laetitia előtt sem járulhattak szentáldozáshoz és most sem. Az Egyház tanítása nem változtatható, különben többé már nem a Krisztus által az evangéliumokra és a tradícióra alapított Egyház. Senki sem módosíthatja a tanítást, mivel senki sem ura az Egyháznak. 

Szentáldozás a homoszexuális pároknak?

Ez nem lehetséges, és az irgalmasság nem egy csúsztatott engedély. A homoszexuális cselekedet nagyon súlyos bűn, sokkal súlyosabb, mint a heteroszexuálisok között fellépő szexuális bűnök. A homoszexuális cselekedet a természet ellen való bűn. 

A püspök úr Amoris Laetitia-t érintő véleménye frappánsan szilárd, ugyanúgy, mint arra a kérdésre adott válasza, amely a Vatikán legfelsőbb köreiben kiemelt szerepet élvez: a menekültek fogadása: 

Mi a helyes hozzáállás a menekültkérdéshez?

(...) Először a hozzánk legközelebb állóknak, - rokonainknak, gyerekeinknek, szüleinknek, polgártársainknak - a jólétéről kell gondoskodnunk, és csak azután viselhetjük gondját a messziről jötteknek. A demagógia nem vezet sehová. 

Athanasius Schneider püspökhöz hasonlóan Wróbel püspökben olyan segítséget látunk, akit sokkal jobban érdekel a katolikus tanítás és a hívek, mint saját egyházi karrierje. 

Munkájuk messze az egyházközségük fölé emeli őket, az egész világ igazi püspökei lettek ők. 

Csak imádkozhatunk azért, hogy ez csak kezdete legyen a négy bíboros egyre növekvő támogatásának az apostolutódok között. 

forrás: www.onepeterfive.com

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

Jan Watroba lengyel püspök a harmadik püspök, 

aki a négy bíboros védelmére kelt

A tegnapelőtti nagyszerű hír után, miszerint Athanasius Schneider püspök nyilvánosan a négy bátor bíboros védelmére kelt, akik a sokat vitatott, szinódus utáni apostoli buzdítás, a Amoris Laetitia-ról kérdezték Ferenc pápát, Józef Wróbel lublini segédpüspök után egy újabb lengyel püspök emelte fel a szavát. Jan Watroba püspök, a Lengyel Püspöki Konferencia Családtanácsának elnöke, egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben kinyilvánítja, hogy ő azt gondolja, hogy a négy bíboros levele "nem kifogásolható". 

Die Tagespost szerint Watroba a levelében "kifejezte a Péter tanításának helyes értelmezése iránti elkötelezettségét és aggodalmát." Azt is kihangsúlyozta, hogy ő maga is "nagyon várja a választ, egyértelműsítést," amennyiben "én magam is számtalan hasonló kérdéssel szembesülök - ugyanúgy, mint a többi püspök és pap." Watroba ezeket a Lengyel Hírügynökségnek (KAI) mondta. A következőket tette még hozzá: 

"Nagyon rossz, hogy az Amoris Laetitia-nak nincs egyértelmű értelmezése és üzenete, és bárki hozzáteheti a saját értelmezését. Személy szerint én - lehet, hogy szokásból, de meggyőződésből is - azokat a dokumentumokat szeretem, mint amelyeket II. János Pál is írt, ahol nem volt szükség Péter tanítását illetően kiegészítő megjegyzésekre és magyarázatokra." 

Biztató látni, hogy egyre több főpap veszi a bátorságot, hogy a négy bíboros védelmére keljen, - főleg azután, hogy más főpapok megvádolták őket eretnekséggel, aposztáziával, és skizmával. 

Az is reménykeltő, hogy a katolikus ellenállás napról-napra erősödik. Ez még relevánsabb lesz, mivel egyre több aggasztó hír érkezik Rómából. Ma, Guiseppe Nardi, németországi kollégánk arról számolt be, hogy Vincenzo Paglia érsek - az Életért Pápai Akadémia feje - azt mondta november 23-án egy, a La Nazione-nak (és más lapoknak) adott interjújában, hogy a az abortuszt végző vagy végeztető személy kiközösítéséről szóló kánoni szabály hamarosan el lesz törölve. Az újságírónak arra a kérdésére, hogy ez a közeljövőben fog-e történni, Paglia azt felelte: "Igen, ez lehetséges." 

forrás: www.onepeterfive.com

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Mgr. Pío Vito Pinto: "A levelet író négy bíboros elveszítheti

a bíborosi címét"

A négy bíborost támogató nagyszerű püspökök, Józef WróbelAthanasius Schneider és Jan Watroba után megszólalt a Vatikán is.Mgr. Pío Vito Pinto, a házassági érvénytelenítés folyamatában a Római Katolikus Egyház legmagasabb tekintélye,a Római Rota dékánja, előadást tartott a madridi Szent Damáz Egyházi Egyetemen. Kemény és nyomatékos hangnemben kijelentette, hogy az a négy bíboros, aki Ferenc pápától levélben kérte, hogy tisztázza az Amoris Laetitia apostoli buzdítás bizonyos félreérthető pontjait, súlyos botrányt okozott azzal, hogy a médiában közzétette a levelet. 

A Religion Confidencial-nak tett nyilatkozatában Pio Vito rámutatott arra, hogy a négy bíboros, egyéb más egyháziakhoz hasonlóan, akik kétségbe vonják Ferenc pápa reformjait, és az Amoris Laetitia-t, megkérdőjeleznek "két püspöki szinódust a családról és a házasságról - nem egyet, hanem kettőt! Egy rendeset és egy rendkívülit. Nem vonhatja senki kétségbe a Szentlélek közreműködését." 

Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra és Joachim Meisner bíborosok írtak egy levelet a Szentatyának, az Amoris Laetitia-t érintő kétségeikről. Ferenc pápa nem válaszolt, és a főpapok erre nyilvánosságra hozták a levelüket. "Melyik Egyházat védik ezek a bíborosok? A pápa hűséges Krisztus tanításához. Amit a bíborosok okoztak, az egy súlyos botrány, ami arra indíthatja a Szentatyát, hogy visszavonja tőlük a bíborosi kalapot, mint ahogyan ez az Egyház történetében korábban is előfordult már," mondta Pio Vito a Confidencial-nak. A Római Rota dékánja hozzátette: "Ami nem azt jelenti, hogy a pápa vissza fogja vonni bíborosi státuszukat, de megtehetné." 

A konferencia során Pius Vito a hallgatóság értésére adta, hogy bár a pápa nem válaszolt közvetlenül a négy bíborosnak, " de közvetve mondta nekem, hogy azok csak feketét és fehéret látnak, miközben az Egyházban a színek minden árnyalata előfordul." [szerk. megj.: ez igaz, ld. Athanasius Schneider püspök: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb c. írását.] (...) 

forrás: Religion Confidencial

Isten szemével

2016.11.06.

1.

A nagyszülők sírjánál

Érzés: Éreztetik, hogy szemmel kísérik mindennapjaimat

Jézus: Drága kislányom, jól érzed, az elhunyt szeretteid kapcsolatban vannak veled, hálásak az imáidért, figyelemmel kísérik a sorsodat, és veled vannak a rád váró szenvedésben is. Ez nem azt jelenti, hogy melletted állnak a sírnál, hanem a Mennyből és tisztítóhelyről látják minden lépésedet.

2.

A Mennyei Atya képen villogott és pulzált a környező égbolt és felhő

Jézus: Azt mutattam be neked, hogy a Mennyei Atya dicsőségének fénye egészen bevilágítja az Eget.

3.

Hang: Nem is férnek el benne

Jézus: Annyira tele van a szívem gyermekeim iránti szeretetérzésekkel, hogy nem férnek el benne, és kirobbannak belőle, mint lángoló szeretetcsóvák. Nem tudom magamban tartani.

4.

Kép: Leborulva vagyok, a fejem egy szem pupillájával egyesült

Jézus: Az Én szememben a legnemesebb, és legmeghatóbb ima az arcra borulás. Akik így imádkoznak, azok teljesen benne foglaltatnak az Én látószögembe.

5.

Hang: Alulról kezdi mindenki

Jézus: Az áteredő bűn beleépíti minden emberbe a bűnre való hajlamot. A keresztséggel eltűnik az áteredő bűn, és megmarad a hajlam. Ezért mindenki eleinte tele van gyengeséggel, hibával. Hosszú idő kell, hogy elhagyja ezeket, megszabaduljon a halálos, majd a bocsánatos bűnöktől. Így halad egyre följebb és följebb.

6.

A hajléktalanoknak juttatott alamizsnáról, és az értük mondott imáról volt szó

Jézus: Nagyon sokat jelent a hajléktalanoknak adott alamizsna, de még nagyobb érték számukra az ima, amit értük mondtok. Lehet általánosságban imádkozni értük, de még jobb, ha azokért imádkozol, akiket a mai napon itt-ott láttál kéregetni. Személyes ima nagyon sokat jelent. Helytelen az alamizsnálkodás közben arra gondolni, hogy azért nem adok neki, mert úgyis elissza. Ne törődj azzal, hogy mit csinál a pénzzel, te csak adj neki, ha tudsz.

7.

Hang: Nagy események történnek körülöttetek

Jézus: Atyám jeleket ad az olaszországi földrengésekben, az egy világvallásra való törekvésekben, a reformokkal való próbálkozásokban, és az egyház vezetői által megfogalmazott újításokra való törekvésekben. Több helyen égi jeleket mutatok. Nagy eseménynek számít a fenyegető migráció, a kvótarendszer megvalósítása. Kormányotok felvette a harcot, felkészült a csatára.

8.

Hang: Veszélyben a haza

Jézus: Az illegális migránsok egyre többen közelítik meg a határotokat, de a kormány megerősíti az őrséget.

9.

Hang: Ész nélkül parancsolgat ez

Jézus: Itt a hamis prófétára gondoltam, aki arra ösztönzi Európát, hogy tárt karokkal várja a migránsáradatot. Nem gondol arra, hogy az iszlámizmus, amely a Kereszténység legnagyobb veszélyhordozója, szét fog terjedni Európában.

10.

Hang: Mint a méhboly

Kép: Emberek felbolydulása

Kép: Mennyei Atya képe

Hang: A teljes szétválasztódás ekkor

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés mélyen megrázza az emberiséget. Az emberek felbolydulnak, és két részre szakadnak. A nagyobb rész, milliárdok, megkapják a tisztánlátást, a hitet, a bűnbánatot, és keresik a gyónási lehetőséget. A kisebbik rész kb két milliárd, nem hisznek a történésekben, még abban sem, amit a saját szemükkel látnak, és elfordulnak az igazságtól. Megindul a megjövendölt szétválasztódás.

11.

Hang: A gonosz elködösíti bennetek azt, hogy

Kép: Egy férfi arca, a szemein is, és az eltorzult arcán is látszik, hogy beteg, majd elfordul tőlem

Jézus: A hamis próféta követői, akik a reformok terjesztői, megzavarják a hagyományos Egyház híveinek gondolkodását. Elhiszik a sok hazugságot, amivel etetik őket. Ez a megzavarodott ember, akit egy képben mutattam, ezeknek az előbbi híveknek a típusa.

12.

Kép: fekete színű csap

Jézus: Hamarosan megnyitják a csapot, és folyni fog belőle a sok hamisság, eretnekség, a ködösítés, amely egészen elkábítja a tömegeket.

13.

Hang: Vihar… csendes vihar ez

Jézus: Ez a mai csend, ami körülöttetek van, előjele a nagy változásoknak, amelyek a reformokkal létre fognak jönni. Nagyon óvatosak ellenségeitek, lassan, észrevétlenül, feltűnés nélkül, mindent meg fognak változtatni az Egyházban. Más lesz a liturgia, a misekönyv, az imakönyvek, másak lesznek a tanítások, de először csak apró változtatásokat fogtok észlelni. Akik ritkán járnak szentmisére, észre sem fogják venni.

14.

Kép: Egy régi hajón vagyok, mely rozsdás, korhadt, elhagyatott, és meg van dőlve, kerestem rajta a kincseket, értékeket

Jézus: A rozsdás, régi, elhagyatott hajó a régi Egyház romjait jelenti. Kerested a kincseket benne, szentségeket, az Oltáriszentséget elsősorban, a szentgyónást, mint szentséget, a szenteltvizet, a tabernákulumokat, keresztutakat, a képeket és szobrokat, de nem találtál semmit. Az igazi, hagyományos Egyház nem szűnt meg, hanem rejtekbe vonult.

15.

Hang: A virrasztással elpocsékoljátok energiátokat

Kép: Torinoi leples arc

Hang: De ezáltal még több lesz

Jézus: Higgyétek el Nekem, hogy a virrasztás az engesztelés legértékesebb és legáldozatosabb része. Általa rengeteg lelket mentetek, és Irántam való szeretetetek, együttérzésetek nem hogy gyengülne, hanem egyre jobban erősödik.

16.

Hang: Szereteteddel lefátyolozom ezt

Jézus: Egy csöppet sem aggódj a megbánt, meggyónt bűneid miatt, mert szeretetcselekedeteiddel eltakarom ezeket Atyám szeme elől.

17.

Hang: Törd meg az átkot

Jézus: Küldetésednél és keresztségednél fogva, ha találkozol megátkozott felebaráttal, törd meg az átkot hétszeres keresztvetéssel.


2016.11.27.
1.
Hang: Református templomba valók ezek, de nem ide
Jézus: Amikor egy világi személy vezeti a liturgiát, és nem szentmise folyik, az nem a katolikus templomba való.
2.
Kép: Két, összefonódott tövises rózsaszár
Jézus: Az egyik rózsa tüskés szára Engem képvisel, a másik szenvedő választottjaimat. Ti gyermekeim, mindig hozzáillesztitek szenvedéseiteket és fájdalmaitokat az Enyémhez, és így ajánljátok fel a Mennyei Atyának a lelkekért. Így, keresztetek sokkal értékesebbé válik.
3.
Hang: Arany éve… aranyszerzés éve van folyamatban
Kép: Egy papírpénz csomó
Jézus: A hang és a kép egyaránt azt fejezi ki, hogy gyermekeim túlságosan elanyagiasodtak. Ahogy folyik a történelem, egyre több pénzt akarnak felhalmozni. Egymást a gazdagság alapján osztályozzák.
4.
Hang: Nem lehet a szőnyeg alá söpörni a bűnöket
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, mert a nem számon tartott bűnök lassan elfelejtődnek, és rátapadnak a lelketekre. Ahogy elkövettetek valamit, nem szabad a lelkiismereteteket megnyugtatni, hanem sürgősen meg kell bánni, és gyónni. Ugyanis, a feledésbe merült bűnök az ítéletkor a napvilágra kerülnek mind. De ha megbánjátok, és meggyónjátok őket, eltakarom őket a Mennyei Atya szeme elől.
5.
Kép: Kémcsövet tartottam a kezemben, és nézegettem a benne levő folyadékot
Jézus: Azt figyelted a kémcsőben, hogy az emberiség bűnei az engesztelések hatására sötétednek, vagy világosodnak-e. Megsúgom neked, hogy ha nem lenne engesztelés, nagyon sötét lenne ez az anyag.
6.
Érzés: Ahogy befejeződött az irgalmasság éve, indíttatást érzek, hogy még jobban gyakoroljam az irgalmasságot
Jézus: Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit soha ne hagyd abba gyermekem, mert ez jelentősen befolyásolja eljövendő üdvösségedet.
7.
Arról volt szó, hogy a gonosz csábítása azonnal kihasználja a gyengeséget
Kép: Egy labdát víz vesz körül, ahol gyenge a labda fala, ott azonnal behorpad a labda a víz által
Jézus: Ellenségem nagyon ravasz, a legkisebb rést is megtalálja a lelkeden, és a leggyengébb oldaladat akarja támadni. Ahogy engedsz neki, azonnal próbál beléd hatolni, és elnyomni lelkiismeretedet. Szívedre, és gondolataidra hat.
8.
Hang: Most jön a nagy csata
Jézus: Hamarosan beköszönt a Nagyfigyelmeztetés, melynek következménye a szétválasztódás lesz. Az emberiség két részre oszlik, a nagyobbik része megtér, és a kisebbik része még makacsabbul ragaszkodik hitetlenségéhez és bűneihez. Ők a megátalkodottak, akik rövid időn belül kegyetlen ellenségeitek lesznek. Megkezdődik a harc a két tábor között. Sok vér fog folyni, sok ártatlan életet kioltanak. De ez a harc végül a jók javára fog eldőlni, akik az Oltáriszentség és a Szűzanya mellett végsőkig kitartanak.
9.
Hang: Az ősök átkától megszabadulni
Jézus: Az ősök átka a gonosz kezébe sodorhatja szegény gyermekeimet. Ezért családfagyógyító szentmiséken és szabadításokon, ördögűzéseken kell részt venni azoknak, akik érzik ezeket az átkokat.
10.
Hang: Terméketlen gyümölcsfák ezek, ezért kivágjuk őket
Jézus: Csak az a lélek nyerheti el az örök boldogságot, aki földi életében jó gyümölcsöket terem. Vannak, akik egész életüket Istennek hátat fordítva élik le, soha egy áldozatot nem hoznak, tele vannak gőggel és más bűnökkel, bűnbánatot soha nem gyakorolnak, egyetlen lelket sem mentenek Nekem, ezek semmi gyümölcsöt nem teremnek a Földön, ezért a kárhozat lesz osztályrészük.
11.
Hang: Mindenki saját magát löki a pokolba
Jézus: Az ítéletkor az ember lelke ott áll előttem, és még utoljára megkérdezem tőle, meg tudná-e tenni, hogy bocsánatot kér. Aki erre méla undorral elfordul Tőlem, és gőgösen kijelenti, hogy soha, az úgy kerül a pokolba, hogy hátat fordít Nekem, megfogja ellenségem kezét, és elindul vele a helyére, a kárhozatba. Nem Én küldöm, ő megy saját szabad akaratából.
12.
Kép: Egy fa, melynek lombja olyan, mint a gyermekláncfű gömbje
Jézus: A kisgyermekek szeretnek játszani a gyermekláncfű átlátszó gömbjeivel. Ráfújnak, és új kis virágok fejlődnek ki mindenfelé. Szentlelkem választottjaimmal úgy tesz, mint a gyermekek. Egyetlen fuvallatára az Én kedveseim szétszórják szeretetemet, irgalmamat, és ezek következtében száz és száz lélek tér meg.
13.
Hang: Költeményem vagy
Jézus: Teremtésedkor Én találtalak ki, Én alkottalak ilyenné, az Én költeményem vagy.
14.
Hang: Gazdag/népes családom van
Jézus: Drága engesztelők, ti vagytok az Én kedves családom. Egyre többen vagytok, akik tanítványommá szegődtetek, és az Én igazságomat és eljövetelemet hirdetitek.
15.
Japánok kísérleteztek a vízzel. Üvegcsékbe rakták a vizet, majd azokat két csoportra osztották. Az üvegcsék alá vagy falára papírdarabkákat helyeztek. Az egyik csoportba lévőkre pozitív értelmű szavakat írtak, mint szeretet, jóság, és más, a másik csoportba tartoztak a negatív értelmű szavak, mint gyűlölet, harag, stb. Egy idő után, egy hét, vagy akár egy hónap elteltével mikroszkopikusan figyelték a vízmolekulákat. A pozitív, szeretetet kifejező szavak hatására gyönyörű szép kristályok alakultak ki a vízből, míg a negatív, gyűlöletet kifejező szavak hatására borzalmas kinézetű, összecsapzódott molekulatömegek látványa fogadta őket.
Érzés: Mivel az emberi test nagy százalékban vízből tevődik össze, ugyanez a hatás alakulhat ki, mikor szentelt tárgyakkal érintkezünk, mint pl amikor keresztet, vagy más érmét hordunk a nyakunkban, vagy szenteltvízzel hintjük meg magunkat. Ördögűzők tapasztalták, amikor a megszállott testére helyeztek szent tárgyakat, pl Bibliát, Oltáriszentséget, medjugorjei követ, a gonosz ordított a fájdalomtól. Ebből is következtethető, hogy a szentelt tárgyak nagy védelmet nyújtanak nekünk, testünknek, lelkünknek egyaránt, a lelket is nyitottabbá teheti az Úr szavainak befogadására.
Jézus: A szentelményeknek hatalmas ereje van gyermekemre, aki érintkezik vele. Megszokásból hordjátok a keresztet és érmeket, és közben nem gondoltok arra, hogy mennyi baj, külső és belső támadás érne, ha nem lenne a nyakatokban. Mint ahogy a japán kísérletnél a pozitív és negatív szavak a víz színét és lényegét megváltoztatták, úgy képes egy szentelmény egy hitetlen vagy közömbös ember lelkét felrázni, és pozitív irányba lendíteni.
16.
Érzés: Azok az emberek, kik sokat kiabálnak, amikor nem azt hallják másoktól, amit elvárnak, sérülékenyek belülről, de kívülről keménynek tűnnek
Kép: Egy gömb, amelynek a külseje kemény, de belül törékeny, sérült
Kép: Egy gömb, melynek állaga tömör, de mégis lágy, kívülről belülről egyaránt
Jézus: Lobbanékony és türelmetlen ember lelke, benső sebei miatt vesz a szívére mindent, és indulatossá válik. Ő azért ilyen, mert a hite még gyermekcipőben jár. A másik, aki türelmesen és tapintatosan fogad minden megjegyzést, még akkor is, ha más a véleménye, annak a hite szilárd, és megalapozott. Benne van a szeretet, amely mindent eltűr, mindent elvisel.
17.
Kép: Egy barlangból egy sárgás pirosas fény áramlik, a fény terjed, és betölt minden zugot, lyukat
Jézus: Hatalmamnál fogva képes vagyok bármelyik ember lelkét szócsövemmé tenni, képes vagyok bármilyen bűnös emberből alázatos, szent életű embert alakítani, és megtölteni akkora ragyogással, hogy betölti vele egész környezetét.
18.
Egy lengedező harangvirág, mely narancssárgás, pirosas, sárgás színben pompázott
Jézus: Minden választottam egy-egy harangvirág, amely nem harangszóval, hanem ragyogó fényekkel hirdeti jóságomat, irgalmamat, szeretetemet. Ezek a fények szavaiból és tetteiből áradnak.
19.
Hang: Mindenki a sajátjának mondja ezt
Jézus: Mindenki a sajátjának mondja a lelkét, de van, aki Nekem akarja ajándékozni, és megengedi, hogy alakítsam, azután van olyan is, aki maga akarja irányítani azt.
20.
Kép: Egy két részre oszló faág, lomb nem volt rajta
Jézus: Ez a faág azokat a házaspárokat jelenti, akik nem akarnak gyermeket.
21.

Kép: Egy dombnál egy barna vagy szürke ruhás, kapucnis férfi jött felém, félember nagyságú kereszttel a kezében
Jézus: Szent Ferencet láttad a kereszttel, aki azt mutatja neked, hogy a szenvedéssel lehet elmerülni az Én szent szívemben.
22.
Hang: Mindig csendes
Jézus: Akkor érzed legjobban jelenlétemet, ha csendet teremtesz magadban.
23.
Hang: Ajándékot… mindenkinek ajándékot a zsebemben
Jézus: Mikor a földi édesapa hazatér, a gyermek elé szalad, és kérdezi: „Mit hoztál apa?” Ő pedig válaszol: „Nyúlj bele a zsebembe, majd meglátod”. Én, a ti Üdvözítőtök, és szerető Atyátok is egyben, mindenkinek hozok ajándékot, ami nem más, mint kegyelem. Van, aki megtalálja a zsebemben, de van, aki nem is keresi.
24.
Kép: Egy nagyon vastag, sárgás színű, égő gyertya, rajta egy fehér virág
Jézus: A gyertya fehér virággal a tiszta szívű, buzgó engesztelőket jelenti. A lobogó láng az ő szeretetüket.
25.
Hang: Élelmiszerraktárakat építeni
Jézus: Ne felejtsetek el tartós élelmiszereket és vizet gyűjteni a nehéz időkre, amelyek várnak rátok.

 

Égi Édesanyánk üzenete 2016. november 25-én Medjugorjéból

A kis dolgokban felfedezni a Teremtő Istent

Üzenet, 25. november 2016

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imához. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy a szentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, beleszeressetek és életetek hálaadás legyen a Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. Gyermekeim, az életetek legyen ajándék mások számára a szeretetben és Isten meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."


A Boldogságos Szűz Mária a Magnificat-ban felkiált: „… szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát” (Lk 1, 47-48). Mária hálaénekében a legerőteljesebben ismerhető fel Isten munkálkodása. Ezt az Isteni működést tapasztalta meg élete folyamán Szűz Mária. Ő is kicsi volt és alázatos. Emberi szemmel nézve teljesen átlagos názáreti lánynak látszott. De Isten tekintete más, mint az emberé. Isten Gábor angyal által közelítette meg, názáreti életének mindennapjaiban és munkájában. Isten olyan valamire hívja meg, ami meghaladja az emberi erőt és értelmet. Ő sem értelemmel fogta fel, de szívvel és hittel fogadta el. Életét egyszerűen élte, egy átlagos család minden gondjával és nehézségével.
Már eddig is sokszor, és ebben az üzenetében is az egyszerű és alázatos életre hív. Szűz Mária jól tudja, hogy Isten hogyan nyilvánul meg legerőteljesebben a mindennapok kicsi dolgaiban. Mi Istent a magasságokban keressük, Ő pedig a kicsikben van jelen. Ez fog történni ezen a karácsonyon is. Isten a kicsi és alázatos betlehemi gyermekben jött el közénk. Senki sem ismerte fel, csak a kicsi és az egyszerű emberek és azok, akik az igazságot és az élet értelmét keresték.
Isten közénk jön és lentről, és nem fentről tekint le ránk. Csak egyszer volt, amikor Isten a magasból tekintett le ránk, mégpedig, amikor a kereszten függött. A Szűzanya édesanyaként ilyen kicsiségben és egyszerűségben szeretne vezetni bennünket. Isten elrejtőzik azok arca mögé, akikkel naponta találkozunk. Isten lehajol, hogy megmossa lábunkat és szívünket. Isten engedi keresztre feszíteni magát és magára veszi minden bűnünket és szégyenünket. Isten még inkább megalázza magát akkor, amikor eucharisztikus kenyérré lesz, amellyel táplál minket.
Ezzel a logikával vezet bennünket Mária egyszerű, édesanyai szavai által. Ő hozzánk hasonló életet élt, nem a felhőkben, hanem két lábbal a földön. Szívében megőrizte és elgondolkodott azokról az eseményekről, amelyeket Jézussal együtt élt meg.
Az egyszerűségben életbölcsesség rejtezik. Mária olyan egyszerű, amilyenek szavai is. Ha létezne más út Istenhez, Mária felfedte volna számunkra.
Tanuljunk tőle és édesanyai szívétől, hogy bölcs szívre tegyünk szert, amely felfedezi, milyen kevés szükséges a boldogsághoz és, hogy a kicsi dolgokban rejlik a megelégedettség és az élet teljessége.
Imádság
Szűz Mária, Te, aki földi életedet olyan gondokkal és félelmekkel élted meg, melyek a mi életünket is kísérik, légy a mi közbenjárónk és Édesanyánk. Könyörögd ki számunkra a nyitott szív kegyelmét, amely el tudja fogadni a kicsi dolgokat és belátja azt, hogy az ember számára a boldogságot, a békét nem a tárgyak adják, bármennyire is értékesek azok. Ezekben a szent napokban különösen kérlek családjainkért, hogy se karácsony, se a kis Jézus ne menjen el mellettünk észrevétlenül.  Köszönjük Neked, Édesanyánk, hogy nem mondasz le rólunk, hanem továbbra is türelmes vagy velünk és az Istennel való egyszerű élet teljességére hívsz bennünket.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea


"Egy halálos beteg vallomása"

Az Európára váró sötét jövőről olvashatnak a mellékletben.

Javaslat:   olvasd el, hogy tudd, mi folyik a háttérben és valamennyire fel tudj készülni a jövőt  illetően.

https://www.psiram.com/ge/index.php/Austeja_Emilija_Dominykas_Verschw%C3%B6rungVéglegesen megbocsátható az abortusz a hamispróféta szerint

Minden papra véglegesen kiterjesztette az abortusz megbocsátásának jogát Ferenc pápa, amely korábban csak a püspökök és a különleges gyóntatópapok kiváltsága volt. A Szentatya az irgalmasság szentévének vasárnapi lezárulása után kiadott apostoli levélben tájékoztatott a változtatásról. A pápa az abortusz megbocsátását ideiglenesen már kiterjesztette az összes papra a tavaly december 8-án kezdődött és november 20-án véget ért különleges időszak idejére, de mostani bejelentésével végleg érvényben hagyta a rendelkezést. Ferenc pápa ugyanakkor elmondta: amilyen határozottan csak lehet, újra le akarja szögezni, hogy az abortusz súlyos bűn, mivel egy ártatlan életnek vet véget.

http://bonumtv.hu/veglegesen-megbocsathato-az-abortusz/

http://masodikeljovetel.hu/search/node/ABORTUSZ

Szűz Mária: Ha bevezetésre kerül az abortusz Írországban, elvágjátok a köteléket Szívemhez


Az abortusz bűne egy halálos bűn, és akik ezért felelősek, örökre a Pokol tüzében fognak égni

Nyomtatóbarát változat2013. május 1. szerda

Drága szeretett leányom, ez, a részemről, az Isten Báránya részéről történő beavatkozás, hogy feltárjam a világ számára ezeket az Üzeneteket, meg volt jövendölve.

Közületek azok, akik követitek Isten Szavát, békében kell, hogy legyetek, mivel Én nem akarom, hogy eltávolodjatok Tőlem, mert szeretlek benneteket.

Nektek sohasem kell félnetek a Szeretetemtől, még akkor sem, amikor a bűn elválaszt Tőlem benneteket. Én megnyitom mindazok szemét, akik látni akarnak, és Szent Szavam be fogja csukni azok szemét, akik elutasítják Kezemet. Én felétek nyújtom a Kezemet, szeretett gyermekeim, hogy biztonságba húzzalak benneteket, távol a keselyűktől, akik fel szeretnék falni a lelketeket.

Minden nap, a mai naptól kezdve, sok kiáltó hangot fogtok hallani, követelvén, hogy azt meghallgassátok. Ők, ördögi hazugságokat és érveket fognak bemutatni nektek a méz édességével álcázva. A veletek szembeni hízelgésüket – a véget nem érő érvek zömével, hogy meghallgassátok a humanitárius okokra hivatkozó érveiket, melyek elnézik a bűnt – nem fogják abba hagyni addig, míg csak el nem fogadjátok azt, amit rátok szeretnének kényszeríteni, hogy lenyeljétek.

Az abortuszt, ami gyilkosság Isten Szemében, rá fogják kényszeríteni minden nemzetre, a dac jeléül a Mindenható Istennel, a Legmagasságosabb Istennel szemben. Amennyiben elnézitek ezt a gonosz utálatot, szörnyű bűnnel vétkeztek. Az abortusz bűne egy halálos bűn, és akik ezért felelősek, örökre a Pokol tüzében fognak égni.

Nektek, akik nem akarjátok elfogadni, hogy ez egy súlyos bűn, kevés időtök marad üdvösségetek bebiztosítására. Mert amikor elérkezik a nagy nap, nem fogjátok meglátni Isten Arcát, kivéve, ha hátat fordítotok ennek a gonosz cselekedetnek.

A gyilkosság az Istennel szembeni dac egyik legsúlyosabb cselekedete, mely megcsonkítással lesz büntetve. Az emberi faj közötti nagy megosztottság elkezdődött. Azok, akik a fenevad oldalán állnak és elnéznek mindent, ami szembeszáll Isten Szavával, el lesznek különítve fivéreiktől és nővéreiktől. Ne becsüljétek alá Figyelmeztetésemet. Ha elfogadjátok az abortuszt, akkor Isten egyik gyermekének szándékos meggyilkolását fogadjátok el. Ha nincs bűntudat a lelketekben, akkor ti sohasem fogtok meglátni Engem. A vadonba foglak dobni benneteket.

Lehet nagy az Én Szeretetem és Irgalmasságom. Meg fogok bocsátani a legmegfeketedettebb lelkeknek is, de bűnbánat nélkül az Ítéletem végleges. Büntetésem örök. Szeressetek Engem, és Én dédelgetni foglak benneteket. Pusztítsátok csak el egy másik emberi lény életét, akit Atyám szeretete teremtett, és akkor ti is el fogjátok veszíteni az életeteket.

Jézusotok

A kézbe áldozás bűn!


Részlet a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségben élő Emmanuelle nővér és Maria Simma (aki arról lett híres, hogy látogatják és segítségét kérik a tisztítótűzben szenvedő lelkek) beszélgetéséből.
"Egyszer egy pap (Szenvedő Lélek) látogatott meg: " Imádkozz értem, mert nagyon szenvedek"- azzal eltűnt. Egy másik lélektől kaptam magyarázatot: azért kell szenvednie, mert bevezette a kézbeáldozást, és emiatt kivitték a térdeplőketA legegyszerűbben úgy lehetne neki segíteni, ha a térdeplőket visszahoznák oda, ahol voltak, és ha nem kézbe áldoznának azok, akiket erre rávett." Elmondtam ezt az illetékes esperesnek aki megértőnek mutatkozott: " A kézbe áldozást nem én vezettem be. Ami a térdeplőket illeti, megpróbálhatok eleget tenni ennek a kérésnek, de a döntést rá kell bíznom az ottani plébánosra".Azóta már kétszer is járt nálam egy-egy pap (Szenvedő Lélek), tehát harmadjára hallom a panaszt, hogy azért kell szenvedniük, mert eltávolították a templomból a térdeplőket, és a hívek kénytelenek voltak állva áldozni. Valami tehát itt nincs rendjén. Bár a pápa engedélyezte az állva történő áldozást, de aki a Szentséget térdelve szeretné magához venni, annak meg kell kapni erre a lehetőséget. A pápa is ezt akarja, tehát a hívek is elvárhatják a papoktól. Egy másik papnak a lelke így panaszkodott: " Azért kell szenvednem, mert bevezettem a kézbe áldozást. Ha egy plébános vagy egy püspök tudná, milyen következményekkel jár ez, soha többé nem szolgáltatná kézbe az Oltáriszentséget, és nem is lenne olyan hívő, aki ezt várná tőle."


Részlet Mária Simma:Élményeim a Szenvedő Lelkekkel c. könyvéből

Maria Simma történetének folytatását elolvashatod ITT

„Bármerre járok a világban, az szomorít el leginkább, hogy látom az embereket, amint az Oltáriszentséget kezükbe fogadják.” (Teréz anya)

Római Katolikus Blog komment: 60 évvel ezelőtt nagymamáink még úgy tanulták, hogy a Szentostyát csak a pap érintheti. Avatatlan kezekbe nem kerülhet! Osszátok meg ezt a cikket minél több hívővel és plébánossal!

Kiváló videó, mely megmutatja, miért is szentségtörő a kézbeáldozás:
Frissítés (egy atya hozzászólása):


Legelőször is, akik annyira rajonganak az ókeresztények áldozási szokásaikért, jó lenne, ha az őskeresztények böjti fegyelmét is vissza akarnák hozni. Persze a kézbe áldozás pártfogói igyekeztek a lehető legminimálisabbra csökkenteni. Az őskeresztények egyes közösségei térdelve, mélyen meghajolva, 24 órás szentségi böjttel vették a kézbe ( a nők kendőbe) a szentséget, és előtte és utána is kezet mostak, tehát ezt semmiképpen sem lehet a kézbe áldozás mostani módjával összehasonlítani! De ez a gyakorlat is a gyakori visszaélések miatt lett kivezetve. Másrészről áldozás után mindig sok apró szemcse marad a szentostyából a tálcán és az ujjamon, a körmöm alatt, amit minden áldozópap köteles nagy gonddal a kehelybe belemosni majd meginni, de kézbe áldozás mostani gyakorlatával ezek a részecskék a földre hullanak, ráragadnak a cipőre, ruhára, és a kezünkről kikerülnek az utcára, a tömegközlekedési eszközökre és a sort jobb nem folytatni!Frissítés 2: A II. vatikáni zsinaton nem hoztak olyan rendelkezést, mely megengedte volna a kézbe áldozást. Sőt utána sem, csupán nem tiltották be, mivel mindenkit összezavart a reform szelleme és a beat-forradalom. Sokat vitáztam ezen, de az egón kívül soha nem tudott senki érvet mondani, miért nem jó neki az ostya a paptól, miért kell maga-magától?

Általában nem erre a kérdésre jön felelet, hanem mellébeszélés kezdődik. Miért nem jó a pap keze, miért kell a saját?

A CIKK FOLYTATÁSA ITT OLVASHATÓ

A latin mise - jelenség


Nincs új a Nap alatt, tartja a régi közmondás, és valóban. Igaz ez azokra a vádakra is, amelyeket rendszeresen a Katolikus Egyház fejére olvasnak. Legfeljebb az elnevezések és a stílus változik. Mint ahogy az is igaz, hogy az Egyháznak történelme folyamán két ellenséggel kellett és kell ma is szembenéznie: a külsővel és a belsővel. Ezek az ellenségek nem minden esetben konkretizálható személyek vagy irányzatok, sok esetben hibás gondolkodásmódok, melyek ellen azért is nehéz felvenni a harcot, mert nehezen körülhatárolhatóak. Valljuk be, ezek belőlünk jönnek, a sérült emberi természetből. Hiszen tudjuk, Krisztus nélkül minden ember sérült lelkileg.


A XX. században a külső ellenség - igencsak nyilvánvaló módon - az ateizmust és materializmust életük vezérfonalának tekintők tábora. Azonban mi most nem velük kívánunk foglalkozni, hanem a sokkal nehezebben meghatározható belső ellenséggel, mely több kárt okoz rejtőzködő mivolta miatt, mint a jól látható külső.


Alapvető jellemzőjük, hogy hangzatos és jobbító szándékkal lépnek fel, úgy tüntetik fel magukat, mint akik valójában az Egyház javát akarják. A lelki mozgatórugókról csak az isteni bíró ítélhet, adott esetben elképzelhető, valóban a jó szándék vezérli őket, azonban gyümelcseiről ismerszik meg a fa. A gyümölcsök pedig büdösek és rothadtak.


Tudjuk, hogy darázsfészekbe nyúlunk, amikor kifejtük álláspontunkat. Minket ez azonban vajmi kevéssé érdekel, nem kívánunk megfelelni senki másnak, csak az igazságnak. A két legnagyobb erény, a szeretet és az igazságosság gyakorlati életbe való átültetésnek sikerességén áll vagy bukik, az Egyház milyen hitelességgel tudja képviselni Krisztus tanait. Ha az egyiket elhanyagoljuk, akkor a másik minden esetben csorbát fog szenvedni. Az igazságosság elvéhez való ragaszkodás helyett csak a szeretet parancsát akarjuk megtartani, akkor valójában nem tartjuk meg a szeretet parancsát. Annak torz tükörképét kapjuk, ahol is mentegetjük a bűnöst, elbagatellizálunk bűnöket. Ez nem valódi szeretet. Amennyiben az igazságosságot tartjuk csak szem előtt, elvész a szeretet, és könnyen eljuthatunk egyfajta rideg formalizmushoz, mely irányzat méltó utódja a Jézus korában élt farizeusokénak.


Amikor egyesek kijelentik, ők csak latin rítusú misére hajlandóak járni, mert a saját anyanyelvükön celebráltat nem tartják érvényesnek, az eretnekség. Megdöbbentően hangzik? Pedig igaz. Gondoljuk végig. Akik ezt állítják, lényegében tagadják, hogy az Eucharisztiában megjelenik Jézus. Aki pedig ezt tagadja, eretnek. Mi nem állítjuk, hogy a latin mise nem érvényes és még azt sem, hogy nem hasznos és értékes. Nem erről van szó. Közülünk is többen voltak már latin miséken. De ugyanúgy érvényesnek tartjuk a magyar nyelvű miséket. Ez így van rendjén.


Azonban szemben állunk egy olyan jelenséggel, mely jellemzően a latin miséket látogatók körében kezd elburjánzni, ami rendkívül káros és veszélyes. A fentebb említett új farizeusság képviselői ők. A liturgiát roppant precízen tudják, áhítatban nincs hiány, azonban az embernek

valahogy mégis az a benyomása támad, mint amikor olvassuk a Szentírásban a farizeus és a vámos esetét. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik, aki felmagasztalja magát, megaláztatik.

Jellemző, hogy sokan közülük lovagnak képzelik magukat: ez rögtön rávilágít, hogy az egész nem más, mint puszta pozőrködés, valódi tartalom nélkül. Olyan, mint egy szerepjátékos kör. Csakhogy itt többet akarnak belelátni, mint amit valóban csinálnak. A valódi Eucharisztia kárára.


Egy jellemző példa a beteges "csaklatinmise"-gondolkodásra: mikor egyiküknek gyermeke született, s a csecsemővel nem bírta volna az eléggé hosszúra, olykor két órára is nyúló latin misét, inkább nem is ment vagy egy fél évig semmilyen misére, mondván, ami nem latin, az "libsi". Tudván azt, hogy a vasárnapi szentmise elmulasztása halálos bűn...Vannak közöttük olyanok is, akinek nem csak az derogál, hogy magyar nyelvű misére járjanak, mondván "az nem érvényes, és különben is unalmas, stb.", de feleslegesnek és komolytalannak tartják azt is, ha valaki igyekszik minden nap szentmisére járni és az Oltáriszentséget magához venni. Mert  - szerintük - ezzel veszít értékéből az egész, ha ilyen gyakran tesszük. Azon túl, hogy az Abszolútum, tehát maga Isten hogyan veszíthetne értékéből, rejtély, de ilyenkor felteszi az ember a kérdést: ehhez mégis honnan veszik a bátorságot?


Milyen alapon akarják megszabni, hogy az Oltáriszentségnek mikor nagyobb és mikor kisebb az értéke? Vagy talán ők olyan bensőséges istenkapcsolattal rendelkeznek, hogy nincs rá szükségük? Eláruljuk, a legnagyobb szentek és misztikusok sohasem akarták kiiktatni a közvetítő eszközöket Isten és ember között, pedig nekik valóban olyan mély és közvetlenül személyes kapcsolatuk volt Istennel, amit ők el sem tudnak képzelni! S mégis, azt mondták, a szentmise a legnagyobb érték, naponta áldoztak, mert tudták, ezzel még nagyobb perspektíva nyílik meg előttük!


Nem állítjuk, hogy kötelező naponta misére járni és áldozni, ám aki megteheti, kövesse ebben is a szenteket. A naponta szentáldozókat leszólni ezért ilyen-olyan indokokra hivatkozva mérhetetlen hiúságra utal. A hiúság a főbűnök egyike, amikor magamat helyezem mindenek elé. Mert mi más állhatna e mögött, ha azt mondom, nem tartom érvényesnek a magyar nyelvű szentmisét, a napi szentáldozást leértékelőnek gondolom, amikor másból sem áll a katolicizmusom, mint hogy hogyan szólok le másokat? Nem beszélve arról, hogy az új farizeusok többsége csak pár hónapja, éve mondható katolikusnak. Mint a kiskutya, aki máris bele akar ugatni a nagyok dolgába.


El kell már fogadnunk végre, a katolicizmus nem arról szól, mi tetszik nekem, vagy mi nem. A katolikus vallás nem emberi kreálmány, amit saját szájam íze szerint formálhatok, hanem Isten kinyilatkoztatása. Ez a figyelmeztetés még akkor is áll, ha ezt a cikket jelen esetben olyanok számára írjuk, akik pont a tradicionális értékek védelmezőinek szerepében tetszelegnek.


Azokról pedig már ne is ejtsünk szót, akik mindenféle szakadár gittegyletekben a tradicionalizmus nevében "saját egyházakat" alapítanak (pl. szedekvantizmus, stb)... Ezek az emberek mind-mind nem hiszik el azt, amit maga Krisztus tanított Egyházáról: a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.


Az új farizeusok arra az útra léptek, amikor az ember saját magát helyezi Isten elé, még akkor is, ha ezt ők így nem merik így megfogalmazni maguknak. Mert majd ők eldöntik... Emlékezzünk csak, hogyan foglalta össze Anton Szandor LaVey, a modern sátánizmus atyja tanítását: tégy, amit akarsz!


Jézus Krisztus ellenben azt tanította nekünk; én vagyok az út az igazság és az élet.


Válasszatok!

Egy atya megjegyzése: A "megritkított" szentáldozás a lehető legnagyobb őrület, önmagukat fosztják meg a kegyelemtől. Ez az eretnekség is előfordult már az egyháztörténelem folyamán néhányszor - legutóbb a janzenizmusban.


Pio atya mindenkinek szívből javasolta a minél gyakoribb szentáldozást
Érvek a gyakori szentáldozás mellett:


Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.

A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.

A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg.

Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.

Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet.

Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki.

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.

Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.

Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.

A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek - különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.

A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.

A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!

A sátán gyengébb lesz veled szemben.

A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!)

Beteljesült próféciák: videofelvétel a templomrombolásról (ezek valódi felvételek...)

Beteljesült próféciák. Részlet a Mária Julianna lelki naplója III. kötetéből


2001. febr. 12. Ma reggelre azt álmodtam, hogy az úton egy

nagy székesegyház közelébe értem, amely egy dombon volt.

De a templomot nem lehetett megközelíteni, mert egy hatalmas

markológép, amely közvetlenül a templom fala mellett állt, feltúrta

a székesegyházhoz vezető utat. Méteres árkokat és homokhegyeket

csinált. Éppen ezt a rombolást végezte, amikor

odaértem. Hihetetlen gyorsasággal dolgozott. Egyedül voltam.

Még találtam a templom fala mellett egy keskeny járatot, amin

eljutottam a székesegyház ajtajához. Bementem. Ott, az ajtóban

arcra borultam, és imádtam az Urat. Csak miután felálltam,

akkor vettem észre, hogy nem volt jelen a legméltóságosabb

Oltáriszentség. A legnagyobb megdöbbenésemre az oltár össze

volt törve. A színes üvegből készült szárnyas oltárképek is

porrá voltak zúzva. Az örökmécses sem égett, nem is volt ott.

Az ajtóban idegen munkás kinézetű durva emberek ácsorogtak,

akik korábban a rombolást végezték. A szentély üres volt és

elhagyatott. Összetörve, szétzúzva, mint amikor a mi Megváltó Urunkat keresztre feszítették. Sem papot, sem hívőt nem láttam.

Még csak hírmondó se maradt a keresztények közül. Amikor

felébredtem imádott Jézusom nagyon szomorúan csak ennyit

mondott: „Ez következik Egyházamra. Nyisd ki az Újszövetségi

Szentírást!“ Lk.5,35: „Eljön a nap, amikor elviszik a

Vőlegényt.“ A Vőlegény szó alatt az Úr Jézus a legméltóságosabb

Oltáriszentséget értette.

Ezután egy emeletes ház ablakából egy nagyvárosi utcát láttam.

Az utcán nagy felfordulás volt.

Febr. 8-án az Ap.csel.19,29. résznél nyittatta ki velem az Úr

Jézus a Szentírást, ahol ugyanezt olvastam: „Az egész városban

nagy fölfordulás keletkezett.“

Ezután hőn imádott Uram ezt mondta: „Nyisd ki a Szentírást!“

Mt.21,35-44: „A szőlőmunkások nekiestek a szolgáknak: az

egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték.

...végül a Fiát, az örököst is megölték...“ Jézus: „Papjaimat

és híveimet megölik, amint azt a prófétákkal és Velem is

tették. Most van itt a sötétség órája. A keresztényüldözés hirtelenül

tör ki. Sokakat megölnek, némelyeket elhurcolnak. Az élők

irigyelni fogják a holtakat. De egy kicsiny mag megmarad. Ők

lesznek a szent gyökér, amely megújult Egyházamban újra kihajt.

Levelei és ágai dúsak lesznek, mert éltető szeretetemmel

táplálom őket.“


Tárgy: Fwd: videofelvétel a templomrombolásról (ezek valódi felvételek...)

Kedves címzettek!

A lenti videofelvétel NEM hoax. Tudatos rombolást rögzített a belső
kamera.

Európa ezt már egyszer átélte a "nagy francia forradalom" terrorja idején. Róma,
2016 októbere. EU.

Szép új világ  kezdődik, a pusztítás kora!!!


------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------------------A római Szent Praxed templom belső kameráinak a videofelvétele a
ghanai "migráns" alapos munkájáról:
Klikk ide:

https://www.youtube.com/watch?v=tfBgnEqJDIg

Anett levele

Több különböző tényező hatására úgy érzem, eljött a pillanat, amikor nem várhatok tovább azzal, hogy megkérjelek: imádkozz az abortusz megszűnéséért.

Ez így viccesnek is tűnhet, de hiszem, hogy ettől függ sok jövőbeli fejlemény, és TUDOM, hogy Isten válaszolni fog. Amíg tombol az abortusz Magyarországon és a világban, addig nincsen előrehaladás a morál más területein sem. Sehol, semmiben. Az abortuszhoz való viszonyunk az élethez fűződő viszonyunk, ennélfogva mindent meghatároz. Ahogyan egy abortuszt átélt anya vagy apa is nem csak egy kis szeletét, de az egész életét formálja át egy ilyen döntéssel.

Saját tapasztalatom, hogy a rövid imákat tudja az ember hosszú távon naponta elmondani. Tehát fontos lenne, hogy MINDEN NAP mondd el, és hogy legyen a legforróbb, legelmélyültebb kívánság, esengés, ami tőled telik. Eredetileg azt gondoltam: a legjobb volna, ha mindenki a maga szavával fohászkodna, de olyan határozottan megvan bennem egy ima, amit erre mondani lehetne, hogy inkább leírom:

"JÉZUS, MINDENT FELÜLMÚLÓ IRGALMADRA KÉRLEK, ÁLLÍTSD MEG AZ ABORTUSZT MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, HOZZ BÉKÉT ÉS SZERETETET A SZÍVEKBE! JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! MÁRIA, OLTALMAZZ MINKET!"

Sokan érzünk magunkban egyfajta ürességet, gyakran van a szívünkben indulat és nem értjük honnan táplálkozik. Ha megnyitjuk a szívünket a Szeretetre és egy egyszerű fohásszal kérjük Istent, hogy szüntesse meg az abortuszt Magyarországon, akkor már kevésbé leszünk belül üresek, beindítjuk az életet magunkban és ez ki fog hatni másokra, mindannyiunkra.

Azt gondoltam, hogy a hozzánk csatlakozókkal jó lenne évente egy személyes találkozó, imaalkalom is. December 8-a nagyon szép ünnep lehetne erre - már idén is. (Erről bővebben azoknak majd, akik csatlakoznak. :))

Köszönöm,ha igent mondasz, és kérlek, küldd tovább ezt a levelet egy-egy személyes mondattal mindazoknak, akikről úgy gondolod, hogy megérintené a szívüket, és velünk tartanának gondolatban-lélekben...:) Lehet, hogy  sokaknak hasznosabb lenne a lenti utóiratot bemásolni a levél elejére bevezetőnek - majd Te eldöntöd.

Kérlek, ha úgy döntesz, hogy elkezdesz velünk imádkozni, jelezd nekem!

anett@sziklatemplom.hu

Szeretettel,

anett

Utóirat az abortuszról:

"Énekeljük, hogy "Isten áldd meg a magyart". De Szegény, hogy áldja meg, ha naponta 122 hal meg abortuszban közülünk?" (Csókay Andrást idéztem) Sokan gondolják úgy, hogy őket talán csak távolabbról, vagy egyáltalán nem érintő problémáról van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy azzal, ha az imádság mellett beszélünk is róla, sokat segítünk a hallgatásba burkolózó, "pont rosszkor" várandóssá lett anyáknak. Ha ez nem egy tabu téma, akkor bátrabban beszélnek róla a fiatal leányanyák is, és többen leszünk, akik segíteni tudunk. Milyen jó lenne ha a felnövő generáció fejében már tisztázódna, hogy ha megfogant bennem vagy általam egy gyermek,  akkor én már anya illetve apa vagyok! És ezen nem tudunk azzal változtatni, ha elmegyünk abortuszra, attól még ugyanúgy szülők maradunk, csak a gyerekünk meghal.

Az abortusz legalizálása óta eltelt 60 év alatt nagyjából 6.000.000, azaz hatmillió gyerek végezte a “szülőszobák” műtőasztalán. Nem gondolhatjuk, hogy ez nem hagy mély nyomot az anyák, családok, a közösségek és a nemzet lelkében. Tudnunk kell, hogy amíg tombol az abortusz – itthon napi 122 (!), Európában napi 4-5 ezer, a világban napi 120-130 ezer – addig nem lesz békességünk.

És belinkelek egy cikket, ami röviden de tökéletesen összefoglalja a problémát. A legfontosabb része ennek az írásnak összefoglalja, hogy miért mindenkinek az ügye az abortusz:

"Én sem szeretem, amikor... ideológiai,  politikai törésvonalak alapján vitatkoznak az abortuszról. Ráadásul szinte mindig a beteg magzat vagy anya, illetve a nemi erőszak eseteire hegyeződnek ki a viták, pedig ezen okok összesen sem érik el az egy százalékot – az abortált magzatok 99 százaléka egyszerűen „rosszkor jött”. Ki kellene végre szállni „a magzat élethez való joga” kontra „a nő választási joga” kifejezésekkel felcímkézett lövészárkokból, amelyekben a nő és születendő gyereke egymás ellenségének van beállítva. Szabad választásról úgyis bajosan beszélhetünk – a minket megkeresők többsége vagy súlyos nyomás vagy információ­hiány következtében döntött az abortusz mellett. „Ha legalább egyvalaki mellettem állt volna!” Oda kellene állni a többnyire komolyan vívódó nő mellé, és ítélkezés vagy moralizálás helyett abban segíteni, hogy elfogadja az anyaságát, és közben ne kerüljön lehetetlen helyzetbe."

És a link: http://mno.hu/velemeny/rutinmutet-vegzetes-kovetkezmenyekkel-1368181

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu