Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Magyarország rendezi meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020-ban

Az alábbiakban közreadjuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Titkárságának közleményét.


2016. január 24. és 31. között tartották a Fülöp-szigeteki Cebuban az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyen 200 bíboros és püspök, valamint a világ 72 országából érkezett 12 ezer küldött vett részt. A 10 fős magyar küldöttséget Erdő Péter bíboros, prímás, érsek vezette.

Az esemény záró szentmiséjét (Statio Orbis) Charles Maung Bo rangooni bíboros érsek, a pápa legátusa mutatta be a városon kívül, több mint egymillió hívő előtt. A szertartás végén Piero Marini érsek, a kongresszusok szervezéséért felelős pápai bizottság elnöke átnyújtotta a pápa videoüzenetét, amelyet helyben lejátszottak.


Ferenc pápa üzenetében bejelentette az 52., 2020-ban esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus helyszínét: Budapest láthatja majd vendégül a kivételes eseményt s az arra érkező látogatókat.

Az 50. kongresszus Dublinban volt, ott 50 ezer regisztrált küldött vett részt a találkozón.

Történeti érdekesség, hogy az 1938-as budapesti kongresszust ugyancsak a Fülöp-szigeteken, akkor Manilában jelentették be – ez a város adott ugyanis otthont az 1937-es kongresszusnak.
Fotó: Lambert Attila
Magyar Kurír

"ISTEN ÖKLE" MADEIRA FELETTImádság a templomban

Egyszer, amikor a templomban imádkoztam, a lelkemben határozottan éreztem, hogy Jézus megkérdezi tőlem: „Hiszel, vagy nem hiszel Bennem?” Éreztem, hogy erre a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel kell válaszolnom. Tudatosan kimondtam: „Igen, Uram, hiszek. Hiszem, hogy létezel.”

Pergő gyorsasággal következtek a további kérdések: „Hiszel abban, hogy én, aki a nyelvedet adtam, tudok szólni hozzád?” Kimondtam: „Hiszem, hogy tudsz szólni hozzám.”

És ismét kérdezett: „Hiszed, hogy meg tudom hallani azt, amit kérsz Tőlem?” Jó volt kimondani, hogy: „Hiszem, hogy meghallod a szavamat.” Végül azt kérte tőlem, hogy beszélgessünk. Elindult egy hitből fakadó párbeszéd Isten és köztem. Ha meg kellene mondanom, hogy mi volt életem legnagyobb élménye, öröme, akkor bátran állíthatom, hogy ez a párbeszéd volt az, amely valamilyen szinten azóta is tart. Ennél szebbet, boldogítóbbat, örömtelibbet, mint beszélni az Élő Istennel, nem tudok elképzelni. Az Ő jelenlétében az ember mintha fényben állna, minden sokkal egyszerűbbé, világosabbá válik, eltelik erővel, bizalommal szeretettel és a legszebb erények maguktól bomlanak ki az imádság útjára lépő emberben.

 

Csaba t.

Égi Édesanyánk üzenete 2016. január 25-én Medjugorjéból

Imádság nélkül nem tudtok élni

Medjugorje, 2016. január 25.

"Drága gyermekek! Ma is imára hívlak mindnyájatokat. Imádság nélkül nem élhettek, mert az ima olyan lánc, amely közelebb visz benneteket Istenhez. Ezért, gyermekeim alázatos szívvel térjetek vissza Istenhez és az Ő parancsaihoz, hogy teljes szívetekből kimondhassátok: legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Gyermekeim, ti szabadok vagytok, hogy szabadon dönthessetek Isten mellett vagy ellene. Látjátok hol akar bevonni benneteket a sátán a bűnbe és a rabságba. Ezért, gyermekeim térjetek vissza szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz tudjalak vezetni benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."


A Szűzanyának nincs egyetlen olyan üzenete sem, amelyben ne hívna az imára. Üzenetei nagyon rövidek, érthetőek és buzdítóak. Kicsi mondanivalójában mégis benne van az a legfontosabb, amely lelki és örök életünkre vonatkozik. Üzenetei nem tanító előadások. Nem találunk benne különböző imaformákat sem, csak a fontos dolgokról beszél. Az imádság az életet jelenti. Ima nélkül nincs bennünk élet, mert imádság nélkül megszakítjuk a kapcsolatot Istennel, aki az élet forrása.
A Szűzanya egyszerűen szólt: „Szívvel imádkozzatok, nem tudtok imádság nélkül élni, állhatatos imára hívlak benneteket, az imádságban adjátok át magatokat Jézusnak, imádkozzatok a kereszt előtt, ima nélkül nincs béke, imádkozzatok a Szentlélekhez, legtöbb örömet az imában fogtok találni…” Számtalan egyéb buzdítást is találhatunk, amelyet a Szűzanya hagyott ránk üzeneteiben, mint útjelzőket, amelyek arra szolgálnak, hogy el ne hagyjuk  Istent, önmagunkat és az életet.
Sziénai Szent Bernardin a következőket mondta: „Ha a szív nem imádkozik, feleslegesen jár a száj.” Imádságra szolgál a szívünk. Ezt a szervünket a Teremtőnktől kaptuk. Erről beszél a Teremtés könyve is, amelyből megtudhatjuk, hogyan teremtette meg Isten az embert, belelehelve éltető lelkét. Isten éltető lelke bennünk az imádság forrása. Mindennapi életünkben szívünk általában rejtve van. Csak néha merül fel a tudatban. Többnyire külső érzéseinkbe merülünk, elveszünk a benyomások és érzések tengerében, mindabban, ami vonz vagy taszít bennünket. És amikor szeretnénk személyiségünk legmélyebb szintjén élni, akkor elindulunk a valótlanság felé.
Jézus gyakran mondja az evangéliumban: szívünk vakká lett, megkeményedett, bezárult (Mk 8,17). Majd folytatja: késedelmes, lusta (Lk 24, 25), tele van sötétséggel. Elhízott az élvezetekben és az aggodalmaskodásban (Mt 13, 15). Körül kell metélni. Az ember legnagyobb feladata, hogy megtalálja a szívéhez vezető utat. A még ismeretlen végtelen keresésében, az ember zarándok, aki keresi saját szívét, lényének legmélyét.
Magunkban hordozzunk az imádságra való vágyat, mint elrejtett kincset, amelynek egyáltalán vagy csak kis mértékben vagyunk tudatában. Szívünket gyakran nem halljuk, mert a szívünk, a mi igazi szívünk alszik, és jól tesszük, ha egész életünk folyamán ébresztgetjük. És ezért az ima nem nehéz. Az ima már régóta ajándékba adatott számunkra. Imádkozni azt jelenti, felébreszteni magunkban az Isten utáni vágyat. Ezt a vágyat maga Isten helyezte belénk. Az ima megtanít bennünket élni. Az ima által eljutunk a szívünkben elrejtett kincshez. Mint az evangéliumbéli kereskedőnek, nekünk is el kell adnunk mindent, hogy meg tudjuk vásárolni a földet és ki tudjuk ásni a kincset.
Az ima visszavezet bennünket az Isten előtti igazságba, amely az alázat. Az imádság összhangba hozza életünket Isten parancsaival. Az ima által megengedjük Istennek, hogy Ő Isten legyen bennünk. Az imádság által eljutunk ahhoz, hogy akaratunk és Isten akarata összhangba kerüljön, és így képessé válunk arra, hogy teljes szívvel kimondjuk: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Tudjuk, hogy Jézus mondta: „Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem” (Jn 6, 38). Azt kérdezzük miért nehéz elfogadni Isten akaratát? Pontosan azért, mert nem a saját akaratunkként ismerjük fel, mert akaratunk nincs összhangba Isten akaratával. Istent nem érdekel más, csak a te és az én, a mi üdvösségünk. Isten akarata rendszeresen abban található meg, ami a nehezebb. Ezért beszél Jézus a szűk kapuról és a keskeny útról, amely az életre vezet.
A Szűzanya, akinek akarata teljes összhangban volt Isten akaratával, vezessen bennünket az üdvösség útján.
Imádság
Szűz Mária, hálát adunk neked imádságra való hívásodért és minden szívért, amely meghallotta a te hívásodat és válaszolt rá. Te nem kigondolt meséket mondasz nekünk, hanem saját Istennel való élettapasztalatodból merítve szólsz hozzánk. Te magad is imádkoztál és imádkozol értünk. A galileai Kánában te voltál az első, aki észrevetted azt, ami hiányzott a fiataloknak. Így látod ma is minden szükségletünket, és azt, amiből hiányt szenvedünk, hogy telve lehessünk örömmel és élettel, amelyet Isten ad. Hálát adunk neked édesanyai szívedért, amely teljesen telve van Istennel és összhangban van az Ő akaratával. Szeretnénk tőled tanulni imádkozni, élni és Istené lenni. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

A törökök minaretet építenének Szigetváron

Törökország többek között egy új minarettel emelné a szigetvári várostrom 450. évfordulója alkalmából tervezett államfői találkozó fényét – írta szerdán az Index.
Idén van a Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566 emlékév, ennek alkalmából szeptember 7-ére nagyszabású nemzetközi találkozót hívtak össze a városba, melyen már biztosan ott lesz Recep Tayyip Erdogan török és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő. Az emlékév fényét pedig mi emelhetné jobban, mint Szigetvár várának felújítása.
Az Index értesülései szerint a törökök jelentős összeggel szálltak be a város környékének régészeti feltárásaiba, amely végül a türbe és az első török alapítású magyarországi település maradványainak megtalálását eredményezte. Nagyon szorgalmazták a dzsámi eredeti formájának helyreállítását, és azt is kitalálták, hogy a több mint 300 éve leomlott, csonka minaretet is felépítenék teljes magasságában. A török nagykövet szerint a minaret nem vallási épület lenne, hanem a vár turisztikai funkciója miatt lenne fontos a helyreállítása.

szig

Azért olyan fontos ez a törököknek, mivel az Oszmán Birodalom egyik legnagyobb uralkodója, I. Szulejmán Szigetvár ostroma idején vesztette életét, és a nemrég feltárt síremlékben a szultán földi maradványait sejtik.
Állítólag a török fél hónapokkal ezelőtt L. Simon László miniszterelnökségi államtitkárral tárgyalt, és tőle kapott szóbeli ígéretet a beruházás koncepciójának támogatására. Az Indexnek az államtitkár csupán azt erősítette meg, hogy az örökségvédelmi kérdésben a kormány még nem hozott döntést.
Január végén tárgyalják?
A felújításra nem hiába alapoznak a törökök: a meglehetősen lepusztult állapotban lévő szigetvári vár felkerült a Nemzeti Várprogram beruházási listájának első helyére.
Vass Péter, Szigetvár polgármestere az Indexnek azt mondta, úgy tudja, hogy az egyik január végi kormányülésen foglalkoznak majd a vár ügyével. Erről ugyan még nincs pontos információ, csak ígéret, de a polgármester 1 milliárd forint körüli támogatásra számít. A város állami pénzből fizetné a Zrínyi emlékterem kialakítását, a két hosszanti várfal és a belső park felújítását, a világítás kiépítését, valamint a Várkapitány pince felújítását.
(MNO)

2015 a modern történelem legkeményebb éve volt a keresztényüldözés szempontjából

Egypt_churches


Az egész világon tapasztalt brutális keresztényüldözés eredményeként 2015 „a modernkori történelem legerőszakosabb és legtovább tartó keresztényellenes időszakának számít,” a folyamatot több évtizede figyelemmel kísérő figyelőszervezet szerint.

Az 1955-ben alapított és az üldöztetést szenvedő keresztényeket segítő Open Doors szervezet minden évben kiadja úgynevezett „Világfigyelő Listáját”, amelyben dokumentálják a keresztények elleni támadásokat és közzéteszik a velük szemben legellenségesebbnek számító nemzetek listáját.

„A 2016-os lista a keresztényekkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények példanélküli emelkedéséről tesz tanúbizonyságot, ezzel a keresztény hittel szembeni erőszakos és hosszan tartó támadások legsúlyosabb évét eredményezve a modernkori történelemben,”

nyilatkozta David Curry, az Open Doors elnöke, a lista bemutatásakor.

„Az üldöztetés folyamatosan növekszik, erősödik és terjed a földön.”

A listát 14 éve Észak-Korea vezeti, ahol a becslések szerint 50-70 000 keresztény él munkatáborokban. A kommunista diktatúra utolsó bástyájának számító ország különösen kegyetlenül bánik a keresztényekkel, akik állandó emlékeztetőül szolgálnak a diktatúra számára, hogy egy napon mindenkinek számot kell majd adni életéről, méghozzá az állam felett álló hatalom előtt.

Észak-Koreában „nemcsak a nép ópiumának tekintik a keresztény hitet, ahogy ez a más kommunista országoktól megszokott, de egyúttal lenézendő nyugati trendnek is számít”.

2015-ben több ezer keresztényt próbáltak rákényszeríteni hitük megtagadására, akik közül többen életük kockáztatásával próbáltak menekülni.

A tavalyi jelentéshez hasonlóan az igazán súlyos keresztényüldözést tapasztaló országok többsége muszlim vallású. 2015-ben a lista élén szereplő 10 országból 9-ben a lakosság legalább 50 százaléka muszlim és ez a 2016-os listán sem változott.

A 2015-ös jelentés szerint a keresztényüldözés legfőbb hajtóereje egyértelműen az iszlám szélsőségesség volt a világon, ami a listán szereplő összesen 50 országból 40-et érint.

A 2016-os listán Irak a második helyen, közvetlenül Észak-Korea után szerepel. Ahogy a legtöbben nyilván a híradásokból is értesültek, a keresztények ezrével hagyták el otthonaikat és az országot.

Az ENSZ is éppen ezen a héten adott ki jelentést az iszlám Állam által Irakban elkövetett erőszakos cselekményekről, ami szerint a szervezet jelenleg hozzávetőleg 3500 főt, elsősorban nőt és gyereket tart fogva az országban.

Az ENSZ Segítségnyújtó Missziója Irakban és a szervezet Emberjogi Hivatalának közös munkájaként kiadott jelentés „háborús és emberiség ellenes bűntettnek minősítette az Irakban elkövetett atrocitásokat, de könnyen lehet, hogy ezek a népirtás fogalmát is kimerítik.”

A jelentésben felsorolt bűntettek között vannak fegyveres kivégzések, lefejezések, bulldózerrel történő mészárlások, élve elégetések és emberek halálba taszítása épületek tetejéről.

Az első 10 helyen szereplő országok között van még Eritrea, Afganisztán, Szíria, Pakisztán, Szomália, Szudán, Irán és Líbia, amelyek mindegyike többségében muszlimok által lakott nemzet.

A jelentés kihangsúlyozza a keresztényüldözés geopolitikai hatásait és globális természetét, külön kiemelve, hogy ez most már minden kontinens valamennyi országát és nem csupán elszigetelt térségeket érint.

„A keresztényekkel szembeni kirekesztés, diszkrimináció és erőszak példa nélkül álló és egyre terjed és erősödik. A hazájukhoz ragaszkodó keresztények kénytelenek elhagyni otthonaikat, saját és gyerekeik életben maradásáért,”

tette hozzá Curry.


Forrás: breitbart.com


„Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Mert meg van írva: Teérted gyilkoltatunk mindennap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.” – Róma 8:35-37

http://idokjelei.hu/2016/01/2015-a-modern-tortenelem-legkemenyebb-eve-volt-a-keresztenyuldozes-szempontjabol/

Imádság az Anna réti kápolna megépítéséért

Lisieux-i Kis Szent Teréz! Te, aki a szeretet akartál lenni Egyházunkban, kérünk, segíts meg minket, hogy a szeretet győzedelmeskedjen minden széthúzás felett, és a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnája a Szent Anna réten egy éven belül megépüljön.

Szerető közbenjárásodhoz kérjük hazánk nagy szentjeinek a közbenjárását! Szent István király, Boldog Gizella, Árpád-házi Szent Margit, Szent László király, Boldog Özséb, Mindszenthy József bíboros, Szent Márton püspök, és a többi szentek, segítsetek engesztelő népünknek, hogy feladatunkat el tudjuk látni ezekben az egyre zavarosabb időkben. Szent Pio atya könyörögj érettünk! Ámen.

2016. január                                                                                                                                        Jánossy Gábor

 

(imádkozzuk ezt az imát naponta, 2016. január 18-ával kezdve, február 16-ig, 30 napon át)


Magyar Mindenszentek Litániája

 

január 18-án, a kilenced kezdőnapján

 

Uram, irgalmazz! - Uram irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! - Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, - könyörögj érettünk!

Magyarok Nagyasszonya,

Fogolykiváltó Boldogasszony,

Csíksomlyói Szent Szűz,

Máriapócsi Könnyező Szűzanya,

Győri Könnyező Szűzanya,

Szent Márton püspök, - könyörögj érettünk!

Szent Adalbert, vértanú püspök,

Szent Asztrik püspök,

Magyar Szent Mózes hitvalló szerzetes,

Szent Bonifác apát,

Szent Gellért és vértanú társai,

Szent Zoerárd és Benedek vértanú remeték,

Szent Hierotheosz bizánci püspök,

Boldog Mór püspök,

Szent Sebestyén püspök,

Szent István király, - könyörögj érettünk!

Boldog Gizella királyné,

Szent Imre herceg,

Szent László király,

Árpádházi Szent Piroska bizánci császárné,

Árpádházi Boldog Salamon Király,

Árpádházi Szent Erzsébet asszony,

Árpádházi Szent Margit, domonkos apáca,

Boldog Ilona Szent Margit nevelője

Árpádházi Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,

Árpádházi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,

Árpádházi Szent Kinga, lengyel királyné

Árpádházi Szent Hedvig, lengyel királyné,

Árpádházi Skóciai Szent Margit királyné,

Árpádházi Szent Dávid skóciai király

Árpádházi Szent Portugáliai Erzsébet királyné,

Árpádházi Szent Toulouse-i Lajos püspök hitvalló,

Árpádházi Boldog Erzsébet domonkos apáca,

Minden Árpádházi boldogok és szentek,

Boldog Magyar Pál domonkos vértanú és szerzetestársai, - könyörögjetek érettünk!

Boldog Bánfi Buzád vértanú szerzetes,

Boldog Szádok szerzetes és vértanú társai,

Boldog Csák Móric domonkos szerzetes,

Szent Kassai vértanúk: István, Márk és Menyhért,
Boldog Cseppelényi György pálos vértanú,

Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes,

Boldog Özséb, a pálos rend alapítója, - könyörögj érettünk!

Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek,

Boldog Tomori Pál esztergomi érsek és vértanú,

Boldog Magyar István misszionárius és vértanú társai,

Boldog Eskandeli Máté misszionárius vértanú,

Boldog Magyar Antal ferences szerzetes,

Boldog Magyar Antal kármelita vértanú,

Kapisztrán Szent János ferences szerzetes hitvalló,

Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,

Boldog Temesvári Pelbárt ferences vértanú,

Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,

Boldog Batthyány-Strattmann László, családapa, orvos

Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus vértanú püspök,

Boldog Salkaházi Sára vértanú szerzetes,

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök,

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú,

Boldog Scheffler János vértanú püspök,

Isten Szolgája, tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros hercegprímás, hitvalló,

Tiszteletreméltó Bálint Sándor hitvalló

Tiszteletreméltó Brenner János vértanú pap,

Minden magyar tiszteletreméltóink,

Minden magyar szentek és boldogok,

Istennek minden szentjei, - könyörögjetek érettünk!

A magyar népért - könyörögjünk az Úrhoz!

A magyar egyház újjászületéséért

Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért

Papi és szerzetesi hivatásokért

A magyar családokért

A gyermekáldásért

A magyar ifjúságért

Az elszakított területeken élő testvéreinkért

A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért

A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért

Hazánk és népünk barátaiért és jótevőiért

Hazánk ellenségeiért

Országunk vezetőiért

Engesztelésül népünk bűneiért

Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért,

Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,

Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért,

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, - kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, - hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk!

 

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, - és kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg Hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és adj neki igaz békét! A Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának és magyar szentjeinknek közbenjárása által távolíts el tőlünk minden háborúságot és pártoskodást! Adj nekünk igaz megtérést és bűnbánatot hogy Hazánk, Nemzetünk és népünk az Anyaszentegyház hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon Neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Mese-mese mátka.... Irodalmi kávéházzá változott a templom." Lesz ott ének, nevetés, hangoskodás és mesemondás, amiknek semmi közük sincs Hozzám. "

Kilencven szál rózsa,koncertmise,kiállítás,mesemondás keretében köszöntötte Dr.Rumszauer Miklós plébános és az egyházközösség
Fésűs Évát a híres meseírót.
Hamarosan a templomokat kereskedelmi célokat szolgáló helységekként fogják használni, és hogy hasznot húzzanak belőle.

Nyomtatóbarát változat

2013. augusztus 13. kedd, 15:00

Drága szeretett leányom, milyen szenvedést fognak érezni a katolikusok és a Keresztények szerte a világon, amikor látják, hogy templomaikat és az istentiszteleti helyeiket szórakozóhelyekké fogják átalakítani.

Számos rendezvényt fognak a templomokban tartani, amelyek egyébként arra szolgálnának, hogy Engem tiszteljenek, amelyek megsértik a Nevemet. Hamarosan a templomokat kereskedelmi célokat szolgáló helységekként fogják használni, és hogy hasznot húzzanak belőle. Mindezek a dolgok már közelegnek, és azok, akik szeretnek Engem, nagy bánatukban sírni fognak. Mennyire fognak ezek a lelkek szenvedni, amikor ilyen istenkáromlással szemben kell küzdeniük. Az eretnekség, amelyet rájuk erőszakolnak, azt fogja jelenteni, hogy a számos gyakorlat és szertartás folyamán kevés tiszteletben részesítik majd az ilyen lelkeket, melyek sértőek lesznek Istennel szemben. Lesz ott ének, nevetés, hangoskodás és mesemondás, amiknek semmi közük sincs Hozzám. Mégis, mindezeket a gonosz cselekedeteket el fogják követni Egyházamban, méghozzá Előttem.

Leányom, figyelj most Ígéretemre. Én a Föld végső határáig is el fogok menni, hogy minden bűnöst megmentsek. De a lelkek annyira fertőzöttekké fognak válni, hogy bármit teszek értük, soha nem fogják Irgalmamat elfogadni, még haláluk pillanatában sem, jóllehet tudják, hogy a Pokol fog várni rájuk.

Ezért tehát el kell fogadnotok a tényt, hogy lelkek fognak elveszni számomra, mivel a gonoszság annyira beleivódott a lelkükbe, hogy semmilyen beavatkozás sem fogja már elválasztani őket a fenevadtól.

Amit el kell mondanom nektek az a következő: Ne hagyjátok, hogy azok, akiket a gonosz megfertőzött, hazugságaik által eltávolítsanak benneteket Tőlem. Ha elfogadjátok a hazugságokat, amelyeket azok diktálnak nektek, akik nem tisztelnek Engem, meggyengültök hitetekben – még akkor is, ha az csak egyetlen hazugság, mely csupán egyetlen nézőpontból érinti Tanításaimat. Ha csak egyetlen követelésnek engedtek is, melynek  eredményeképpen megváltoztatjátok értelmezéseteket arról, amit mondtam nektek, ez azt fogja jelenti, hogy megengeditek a gonosznak, hogy még nagyobb erővel kísértsen benneteket a rosszra, hogy eltávolítson titeket Tőlem.

Fogjátok be a fületeket a kezetekkel, amikor a fenevad szájából ömlik a káromlás. Ne fogadjatok el semmi olyat, ami elárulná Szentségeimet vagy Tanításaimat. Forduljatok másik irányba, és kövessetek Engem, mert miután mindezek a dolgok elmúlnak, már csak egyetlen út lesz, amelyen járhattok. Ez az Én Utam lesz – az Igazság Útja. Csak a teljes Igazság fogadható el. Egy fél Igazság azt jelenti, hogy hazugság lesz belőle.

ELKÉPESZTŐ! BOTRÁNYOS! FELHÁBORÍTÓ!

Utcai maszturbálófülkét avattak New Yorkban


Egy szexjátékokat gyártó cég, a Hot Octopuss építette a 28. utca és 5th Avenue sarkára

Guyfit, a maszturbálófülkét,

ami segíti a stressz feloldásában a New York-ban dolgozó férfiakat. A cég onnan vette az ötletet, hogy egy felmérés szerint a megkérdezettek 39 százaléka már könnyített magán munkaidőben a munkahelyén.

A kis dobozban a magány mellett egy szék és egy nettel ellátott laptop kapott helyet. A cég azt állítja, hogy csak az első napon száz ember vette igénybe a maszturbálófülkét. A sikert látva több amerikai nagy városban és Londonban is felállítanának hasonlókat. (Mashable)

http://444.hu/2016/01/16/utcai-maszturbalofulket-avattak-new-yorkban

Üzenet Amerikának: szeressétek (öleljétek át) minden felekezetű testvéreteket

2011. október 11., kedd, 15:30

Drága szeretett leányom, az amerikai emberekhez szeretnék szólni. A következő üzenetem van számukra: Ti, drága gyermekeim, ezekben az időkben nagyon szenvedtek. Egy tisztításnak vagytok alávetve, amire lelketek megtisztulása miatt van szükség.

Amerika legnagyobb bűnei, melyekkel Engem kínoznak, a magzatelhajtás és a test erkölcstelenségének bűnei. Sok gyermekemet fertőzött meg a csaló, akik titokban, zárt ajtók mögött, a pénzügyi és politikai rendszereteket uralják. Oly sokan közülük egyáltalán nincsenek tudatában ennek a ténynek. Most sürgősen imára szólítalak fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtől, mellyel el akarják országotokat pusztítani.

Az ima, gyermekeim, segíteni fog a büntetés enyhítésében, amelyet Atyám a világra szabadít a magzatelhajtás bűnéért. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek, hogy kifejezzétek Atyám iránti hódolatotokat. Mert azáltal, hogy minden vallású együtt dicsőíti az Atyát, a világ Megteremtőjét, segíthettek országotoknak.

Imádkoznotok kell a megbocsájtásért, és bíznotok, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám isteni időzítése szerint.

Szeressetek (öleljetek át) minden vallási felekezetű testvéreteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egységben imádkozzatok országotok bűneinek jóvátételéért. Gyermekeim, olyan nagy kiterjedésű az országotok, ezért nagyon fontos, hogy annyi lelket menthessek meg, amennyi csak lehetséges. Ezt csak a megtérés által tehetem meg, mely a Nagyfigyelmeztetés alatt imáitok és odaadásotok által fog megtörténni.

Most mindannyian forduljatok Hozzám. Ne különböztessétek meg mások vallását a tietektől, egyszerűen bízzatok Istenben, az Atyában, és Ő válaszolni fog imáitokra.

Ti, drága gyermekeim, olyan elveszettek vagytok. Olyan sok zűrzavart mutattak már be nektek, és elferdítették előtettek az igazságot Isten, az Atya létezéséről. A vallást csak lepelként használjátok, hogy a mérgeteket azokon töltsétek ki, akik szerencsétlenebbek, mint ti vagytok. Itt az ideje, hogy fogadjátok el az igazságot, vagyis azt, hogy felebaráti szeretetetek által csak egy nemzetként térhettek vissza Teremtőtök, Isten, az Atya karjaiba.

Teljes Lényem könnyező együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és bevezethesselek benneteket az új és csodálatos Béke Korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy ebbe az új Paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bűntől.

Imádkozzatok bűneitek megbocsátásának kegyelméért és a kormányotok által elkövetett bűnökért.

Békével és szeretettel válok el tőletek,

Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus.


Istenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűneitől


Drága szeretett leányom, rövid az idő a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülésre. Ez egy olyan időszak, amikor nem számít, hogy az üldöztetés milyen fájdalmas, nektek mindent figyelmen kívül kell hagynotok, kivéve Szent Szavamat.

Mivel az előkészületek elkezdődnek, ne engedjétek, szeretett Követőim, hogy bárki is megállítson benneteket, miközben a lelketeket felkészítitek, és imádkozzatok azokért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben fognak meghalni.

Ti, Követőim és felszentelt szolgáim, most azt a fájdalmat fogjátok elszenvedni, amelyet most Én is szenvedek, amikor lenézek a nyomorult bűnösökre. Istenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűneitől, amint azok a Szemem előtt felsorakoznak.

Önteltségük, szemtelenségük és büszkeségük, melyeket ezek a bűnösök kimutatnak, pontosan a Sátán és démonai jellemvonásival vetélkednek. Ugyanezek a gonosz szellemek falták fel Isten gyermekeinek a lelkét, így ők már nem ugyanazon a gyermekeknek látszanak, akik egykor voltak, az első lélegzetvételükkor.

Annyira el vannak telve büszkeséggel, és annyira meg vannak győződve a saját legyőzhetetlenségükről, hogy ők már képtelenek arra, hogy lehetővé tegyék Isten Lelkének, hogy megérintse a lelküket. Ez az oka annak, amiért is szükségük van imáitokra.

Megáldalak benneteket azzal a Kegyelemmel, hogy megmentsétek ezeket a lelkeket, és az Én kedvemért, segítenetek kell nekik.

Az ember nem elégszik meg azzal, hogy kielégítse szenvedélyeit, és testi vágyait táplálja, hanem még úgy is érzi, hogy a Teremtésembe is be kell avatkoznia. Ezután megpróbál olyan lépéseket tenni, amelyekkel nemcsak Isten Hatalmával vetélkedik, amikor az emberi élet megteremtéséről és kioltásáról van szó, hanem még azt is gondolja, hogy Isten helyébe léphet. Most már a saját istenségében hisz, mely nem más, mint hazugság, amelyet a Sátán helyezett a lelkébe, akinek ő hűséget esküdött.

Ezek a lépések, amelyeket az ember most tesz, túllépik az Isten által megengedett határokat. Most, amikor az ellenség és a csalók gonosz szelleme ostromolja Isten Egyházát, a büntetés végre lesújt a Földre.

Atyám Hatalmáról tanúskodni fognak, és az Ő büntetése szigorú lesz. Mindez még a legarrogánsabb bűnöst is sokkolni fogja, akinek semmi kétsége sem lesz afelől, hogy kinek a Keze sújtott le a Földre. Atyám annak érdekében fogja ezt tenni, hogy megszabadítsa a Földet a gonoszságtól, miközben Ő ugyanabban az időben lehetővé teszi hadserege növekedését, mely hűséges követőiből áll, akik segíteni fognak a lelkek üdvözítésében.

A bűn kárt tett a Földben, amelyen jártok, és ezt látni lehet a betegségben, a szennyeződésben és a kormányaitok közötti korrupcióban. A bűn foltja olyannyira beborítja a Földet, hogy az már undorító és aljas dologgá vált Atyám Szemében. Neki, aki a világot egy olyan helynek teremtette, ahol gyermekeit táplálhatja, megszakad a Szíve.

Atyám szintén haragos és az igazságszolgáltatás mérlege most megbillent. Büntetését nem lehet megállítani, ahol az már szükségessé vált.

Segítsétek fivéreiteket és nővéreiteket, különösen azokat, akik olyan törvényeket hoztak, amelyekkel beavatkoznak azok teremtésébe, kiket a Legmagasságosabb Isten teremtett. Ezt a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozása által tehetitek meg. Legyetek erősek. Legyetek bátrak. Legyetek reményteljesek és ne féljetek semmitől, ha szerettek Engem.

Jézusotok.


Az áradások mindennaposak lesznek, és ti tudni fogjátok, hogy Atyám a világ mely részeire haragszik a legjobban

2013. augusztus 12. hétfő, 3:00

Drága szeretett leányom, követőim mindenhol – beleértve azokat is, akik nem tudnak ezekről az üzenetekről -, Engem keresvén a Templomaimba fognak behúzódni. A Szentlélek által nekik adott Ajándékomnak köszönhetően, Szívem Menedékébe lesznek sodorva. Ők érzékelni fogják a világban lévő nyugtalanságot és tudni fogják, hogy szükségük lesz a segítségemre ahhoz, hogy továbbra is szilárdak maradjanak Tanításaimban.

Sokan érezni fogják a változást a levegőben, mivel Isten ellenségei kezdik megismertetni tervüket – a gyűlölet tervét -, hogy becsapják a világot, miközben aljas cselekedeteik, hogy a bűn minden formáját elnézzék, ismertté válnak. A világ a gyötrelem áradásába lesz sodorva, és sokan meg lesznek döbbenve a bűn bálványozására tett kísérletektől, melyeket mindenütt látni fognak.

A test bűneit meg fogják tapsolni. Hiúságot és egy megszállott önszeretetet lehet majd látni szerte a világon. A megszállott önimádatot olyan alapvető tulajdonságnak fogják tekinteni, mint még soha ezelőtt. Azokat, akik nem keresik az ilyen élvezeteket, félredobják, és a kitaszítottság érzését fogják bennük kelteni.

A gonosz bűneit dicsőíteni fogják, és miközben az ember beszippantva találja magát ebbe az őrületbe, a világnak a harag áradata lesz bemutatva, mely által Atyám számos ország nagy részét elsöpri. Az áradások mindennaposak lesznek, és ti tudni fogjátok, hogy Atyám a világ mely részeire haragszik a legjobban, amikor a vizek dühödten elárasztják a nemzeteket.

Minden gonosz nemzet első kézből fogja megtapasztalni azt, hogy a test bűnei hogyan lesznek megbüntetve.

Atyám meg fogja állítani a gonoszt abban, hogy megszerezze azok lelkét, akik ebben a bűnben vétkesek, megakadályozván így őket abban, hogy másokat is megfertőzzenek. Ők meg lesznek állítva. Nekik nem lesz többé megengedve, hogy folytassák fertőzésüket.

Ez a gonoszság orvosolva lesz, és az Isten Keze által történő isteni beavatkozásnak most tanúi lehetnek mindenhol a világon.

Imádkozzatok Irgalomért azok számára, akiket elérnek ezek a büntetések. Én megvédem azokat, akik Hozzám fordulnak védelemért.

Jézusotok
A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn

2012. február 9. csütörtök, 3:00

Drága szeretett leányom, az embernek a lehető leghamarabb el kell fordulnia a bűntől. Napjainkban oly sok bűnt nem tekintenek valóban annak.

Oly sokan sértik meg minden bűntudat nélkül Atyámat.

Gyermekek, mindezzel fel kell hagynotok. Ti tönkreteszitek az életeteket. A sátán kigúnyol Engem, amikor azokkal a lelkekkel büszkélkedik, akiket minden másodpercben elrabol Tőlem.

Ha látnátok a lelkek millióit, akik az örök tűzbe zuhannak, meghalnátok a rémülettől.

Megszakad a Szívem, amikor tanúja vagyok annak a rémületnek, ahogyan ezek a lelkek szenvednek a földi életük során elkövetett rettenetes bűneikért.

A bűnök, melyekkel ők vétkeznek, nem mindig azok a bűnök, melyekről ti azt feltételeznétek, hogy halálos bűnök.

A paráznaságról beszélek, melynek részesei vagytok, és amelyet a mai világ oly könnyen elfogad, mint, a pornográf filmek megtekintése, a prostitúció és a szexuális visszaélések.

Utalok a mások iránti gyűlöletre, valamint azokra, akik fájdalmat és nyomorúságot okoznak másoknak, akik kevésbé szerencsések, mint ők maguk.

Ugyanígy, ez a bűn is bálványimádás, mellyel mindenek felett az anyagi javakat imádják, mégis, mindez semmi más, mint hamu.

Értsétek meg, ha akár egyszer is ilyen módon vétkeztek, akkor minden nap távolabb és távolabb kerültök Tőlem. Akkor már nagyon nehéz lesz kiszabadulnotok a sötétség királyának markolata alól, melyet rátok helyezett.

Ébredjetek fel, gyermekeim. Vegyétek tudomásul a Pokol létezését, és féljetek nagyon az örök kárhozat kapuinak átlépésétől.

Mindezt nem azért mondom nektek, hogy megfélemlítselek benneteket, hanem azért, hogy ennek megértését biztosítsam, a halálos bűn oda visz benneteket, hacsak vissza nem fordultok Hozzám.

Nagyon, sok imára lesz szükség, hogy visszafordulhassatok Hozzám, de halljátok a következőket: Ha vannak közületek olyanok, akik kétségbeesnek, szomorúnak és tehetetlennek érzik magukat, mert súlyos bűnben vannak, Én meg fogok bocsátani nekik.

Nektek őszinte bűnbánatot kell tartanotok; most pedig menjetek gyónni. Ha nincs lehetőségetek a Szentgyónásra akkor hét egymást követő napon át, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáját: „Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki”:

Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint.
Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.
Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat.
Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezetni tudjuk hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és hogy testvéreinket felkészíthessük Második Eljöveteled dicsőségére.
Tisztelünk Téged.
Áldunk Téged.
Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.

Én soha nem mondok le a bűnösökről, különleges módon ragaszkodom hozzájuk.

Különleges módon szeretem őket, de megvetem bűneiket.

Segítsetek Nekem, hogy megmentselek benneteket, gyermekeim. Ne várjatok, amíg már túl késő lesz.

Szeretett Jézusotok.


Keresztes Imahadjárat 85. imája

Ima, hogy az Amerikai Egyesült Államok megmeneküljön a csaló kezéből.

Ó, drága Jézus, borítsd be nemzetünket legértékesebb védelmeddel.

Bocsásd meg nekünk az Isten Tízparancsolata ellen elkövetett bűneinket. Segítsd az amerikai népet, hogy visszaforduljon Istenhez. Nyisd meg az elméjüket az Úr Igaz Útjára.

Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy elfogadják Irgalmasságod Kezét. Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy felálljon az istenkáromlás ellen, melyet lehet, hogy ránk kényszerítenek, kérvén tőlünk, hogy tagadjuk meg Jelenlétedet.

Könyörgünk Hozzád, Jézus, hogy ments meg minket, védj meg minket minden bajtól, és öleld népünket Szentséges Szívedre.

Ámen.

Most egy fogorvost pereltek be alkalmazottai, mert keresztény zene szólt a rendelőben

dentist


Négy volt alkalmazottja perelt be egy Michigan-i fogorvosnőt, mert rendelőjében folyamatosan keresztény zene szólt. A felperesek állítása szerint munkaadójuk imatalálkozókat is tartott az alkalmazottaknak, így vallásos diszkriminációval vádolják a fogorvosnőt.

Tina Marshallt, akinek saját fogorvosi praxisa van Lake Orion városában, négy volt alkalmazottja azzal vádolja, hogy amikor tiltakoztak vallásos hite és annak gyakorlása ellen, a fogorvosnő megdorgálta vagy elbocsátotta őket, a 2015 augusztusában beadott kereset szerint.

A felperesek azt követelik, hogy ügyüket esküdtszék előtt tárgyalják, amire idén nyáron kerülhet sor, amennyiben a bíróság elfogadja a keresetet.

„Mindannyian idegesek vagyunk. Próbáltunk kedvesek lenni a betegekkel és jó munkát végezni, de ő folyton ránk erőltette a zenét és a hitét,”

nyilatkozta Nancy Kordus, fogorvosi asszisztens, volt alkalmazott, a Clarkston News-nak.

„Több páciens is megkérdőjelezte a zenét én pedig lekapcsoltam és helyette bekapcsoltam a tévét. Ez „engedetlenségnek” számított.”

Az őket képviselő ügyvéd szerint a négy felperes kártérítést követel a fogorvosnőtől „múlt és jövőbeli jövedelem kiesésért, elmaradt munkavállalói juttatásokért, illetve az őket ért súlyos sértés, megaláztatás, szégyen, érzelmi válság és szakmai hírnévvesztés miatt.” A kereset szerint a fogorvosnő azt szerette, ha folyamatosan szól a keresztény zene, hogy ezzel „távol tartsa a démonokat”.

A Washington Post szerint a négy korábbi alkalmazott Michigan állam polgárjogi törvényének megsértésére hivatkozva perli a fogorvosnőt.

Tina Marshall ügyvédei ezzel szemben kijelentették, hogy védencük soha egyetlen alkalmazottjára sem erőltette rá vallásos gyakorlatát vagy hitét.

[Védencünket] keresztény hite miatt támadják, kizárólag arra alapozva ezt, hogy keresztény zenét és keresztény rádióállomásokat szeretett játszani saját fogorvosi rendelőjében,”

nyilatkozta Keith Jablonski a Washington Postnak.

„Hisszük, hogy amikor lehetőséget kapunk, hogy az elhangzott alaptalan vádaskodások helyett a tényeket prezentáljuk az esküdtszéknek, bizonyítani tudjuk majd, hogy védencünk volt alkalmazottai csupán profitálni akarnak saját keresztényellenes előítéleteikből.”

Forrás: The Blaze

http://idokjelei.hu/2016/01/most-egy-fogorvost-pereltek-be-alkalmazottai-mert-kereszteny-zene-szolt-a-rendeloben/

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Legnépszerűbb bejegyzések
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu