2016.08.21.

1.

Hang: Visszatérő láncok ezek

Jézus: A gonosz lélek nagyon ismer benneteket. Ismeri a gyenge

pontjaitokat. Jól tudja, mivel lehet titeket megkötni a legjobban. Ezért

mindig újra és újra ugyanazok a bűnök jelentkeznek a lelketeken.

2.

Hang: Minden megerőltetésnek megvan az ára

Jézus: Áldozataitok, jócselekedeteitek, melyek próbára teszik

akaratotokat, nem hiábavalók. Mennyei kincsek várnak ezekért

benneteket.

3.

Hang: Félelemben élni veszteség

Jézus: Érezzétek, hogy semmitől sem kell félni, mert mindig veletek

vagyok. ha mégis féltek, törekvésetek eredményei fuccsba mennek.

4.

Kép: Egy férfi megy egy alagútban, és egyet mutat

Jézus: Az üldözések idején a szent maradéknak egyetlen lehetősége

van, rejtekbe vonulni.

5.

Hang: Hadd mondja el neked azt, hogy…

Kép: Egy nagy kéz magához ölelt egy fiatal, rövid hajú férfit. A férfinek

nem volt felső ruházata.

Érzés: Hasonlított a tékozló fiú történetére

Jézus: Ha valaki megbánt, és megbánja, engedd, hogy bocsánatot

kérjen tőled, és te öleld át, mint az Atya a megtérő ifjút.

6.

Kép: Egy szem, de mint egy nyílt seb, csupa vér, nyílt szövet

Jézus: Ó, gyermekem, hát nem ismertél fel? A töviskoronával kiszúrták a

szememet.

7.

Hang: Az idők útjára lépni

Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, hogy a szétválasztódáskor, amit a

Figyelmeztetés teljesít be, helyes útra lépjetek.

8.

Kép: egy férfi ült egy asztalnál, a jobb gyűrűsujján egy gyűrű világít.

Valamit összehajtogatott az asztalon, és beszélt valakihez

Jézus: Az antikrisztus hatalma teljében, ezt a fénylő gyűrű mutatja,

osztogatja parancsait.

9.

Kép: Egy összehajtogatott palást, sárga, piros szín is volt benne

Jézus: A földön élő gyermekeimnek nemcsak a hajléka van készen a

Mennyben, hanem a ruhája is szépen összehajtogatva. Mikor

üdvözülnek, felölthetik magukra.

10.

Kép: Rózsaszín rózsaszirmok vannak egymás felett rendezett sorokban

Jézus: Ezek a rózsaszirmok készenlétben vannak Nálam rendbe szedve,

hogy amikor letekintek a Földre, és látom, hogy valamelyiktek szomorú,

egy rózsaszín boldogságszirmot hullatok a lelkébe.

11.

Hang: Lemondás gyümölcseivel

Kép: Egy nyakék Jézus arcával rajta

Jézus: Csak gyűjtsétek a lemondásokat, mert rengeteg gyümölcsöt

terem számotokra, és jutalmul az Én arcommal díszített nyakékkel

ajándékozlak meg benneteket.

12.

Hang: Minden katolikus közösségnek mondom ezt

Jézus: Gyermekeim, egyre gyakrabban gyónjatok, hogy tiszta lélekkel

várhassátok Szentlelkemet.

13.

Hang: Sebeiteken keresztül gyógyítalak benneteket

Jézus: Csak az a lélek tud gyorsan haladni a tökéletesedés felé, aki átéli

a szenvedést, a keresztet, amit megengedek neki.

14.

Hang: Az alázatosság imája ez

Jézus: A dicsőítő ima az alázatosság imája, mert elismeri a

Szentháromság hatalmát, mindenhatóságát, szeretetét, és kifejezi

gyermekeink háláját.

15.

Hang: Drága törzsem vagy

Jézus: Pap fiaim és választottjaim, hozzátok szólok. Ti vagytok

Egyházam törzse, és belőletek ágazik ki a sok engesztelő.

16.

Hang: Kitárva karjaidat áldozz Engem

Jézus: Mindig, a legnagyobb örömmel járulj szentáldozáshoz, ne üres

lélekkel.

17.

Hang: Átváltoztatott véred

Jézus: Amikor szentáldozáshoz járulsz, Szent Vérem fizikailag belekerül

a vérkeringésedbe, és átváltoztatja a te emberi véredet az Én Véremmé.

18.

Kép: Egy nő fehér ruhában ül egy asztalnál, valakivel beszélget. Az

asztalon egy pohár bor, amely fehérarany színben csillog

Jézus: Akik hófehér lélekkel járulnak asztalomhoz, azokat boldogan

vendégelem meg Szentséges Véremmel.

19.

Hang: Látjátok magatokat bennem

Jézus: Amikor belétek költözöm, teljesen egy vagyok veletek, Engem

láthattok magatokban.

20.

Hang: Sehogy sem látom ezt a szótárakban

Hang: … az egészet…

Jézus: Gyermekeim mindenféléről beszélgetnek egymással, de a hit és

az Isten tabu előttük. Az egészet, ami Velem kapcsolatos, és a

túlvilággal, kihagyják a mindennapi életükből.

21.

Hang: Nem hagylak bűneidben szenvedni

Jézus: Amikor elesel, azonnal fölemellek, megtisztogatlak, letörlöm

könnyeidet, a bűnbánat jeleit, Szent Véremmel megöntözlek, és

homlokodra egy megbocsátó és vigasztaló csókot lehelek.

22.

Hang: Nem is tudod, milyen változatos a…

Jézus: Nem is tudod, milyen változatos a Mennyben az élet. Mindig új és

új meglepetés fog érni.

23.

Hang: Mindenkit a saját életében látok

Jézus: Nem hasonlítgatlak benneteket egymáshoz, mindenkit egyenként

vizsgálok a saját környezetében.

24.

Hang: Évekig eltartó események ezek

Jézus: A lélek fejlődése hosszú évek alatt folyik, először a halálos

bűnöktől próbál szabadulni, majd a következő szakaszban a bocsánatos

bűnöktől is óvakodik, a harmadik fejlődési szakaszban igyekszik egyre

jobban kiüresíteni lelkét.

25.

Hang: Föllendíteni birtokomat

Jézus: az Én birtokom a Mennyország, és választottjaimmal fel akarom

lendíteni birtokaimat olyképpen, hogy sok lelket mentenek Nekem.


2016.08.28.

1.

Kép: Fehér szekrénysor előtt állok

Jézus: Fehér szekrénysor egy üdvözült lélek lelkét jelenti, aki meg van

töltve jócselekedetekkel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal, és így méltó

volt az üdvözülésre.

2.

Kép: Fekete tulipán vörös háttérben

Jézus: Pokolban élő elkárhozott lelket láttál.

3.

Hang: A hit bárkája

Jézus: Aki lemarad a hit bárkájáról, az örökre elvész.

4.

Hang: Most válik valóra az álmom.

Jézus: Most irgalmasság éve van, irgalmamat széles körben árasztom

az emberiségre, álmom valóra válik, hogy ebben az évben sokan

megtérnek.

5. Hang: Nézd a hadseregemet

Jézus: Azokat az engesztelőket mutatom neked, akik bátran kiállnak az

igazság mellett, és harcolnak szavaimért. Hirdetik azokat másoknak is.

6.

Kép: Egy virág, melynek minden szirma lángból volt

Jézus: Ez a virág az engesztelők szimbóluma, minden lángszirom egy-

egy buzgó engesztelő.

7.

Hang: Menyegzői ruhát vetted fel

Jézus: Amikor megszabadulsz bűneidtől, kilépsz a gyóntatószékből,

Mennyei Édesanyád egy fehér ruhát ad a kezedbe. Ilyenkor magadra

öltheted.

8.

Képsor: Egy nagy fény, egy vércsepp jelenik meg a fényben, majd egy

nagy szív

Jézus: A nagy fény az Én dicsőségem szimbóluma. A vércsepp az Én

Szent Vérem, mellyel megváltottalak. A nagy szív Én magam vagyok.

9.

Kép: Földgömb, rajta az Oltáriszentség, az Oltáriszentség felett egy

picivel egy szív, majd a tízparancsolat kő

Jézus: Mutatom neked, hogy Én, a szentségi Jézus az egész

emberiségért maradtam a Földön. Szentségi szívem értetek dobog.

Csak akkor érvényes az ígéretem, hogy: „aki eszi az Én testemet, és

issza az Én véremet, annak örök élete van”, ha minden akaratával

igyekszik betartani parancsaimat.