Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Nosztalgia vagy amnézia?

landscape-690588_1280

Ravi Zacharias írása alapján

Egy új esztendőhöz érkeztünk. A múlt és a jövő furcsa keveréke tolul elénk. Minél nagyobb harcban állunk hihetetlen sebességével, az idő annál megállíthatatlanabbul halad előre. Tudjuk, hogy minden naplementével egyre kevesebb napfelkelte vár ránk. Minden új emlék újabb és erősebb érzelmeket ébreszt.

Fiatalon egy harmincéves ember is aggastyánnak tűnik, míg elérve ezt a kort az elmúlás újabb mérföldkövét véljük felfedezni. Ez természetes és igazából nincs benne semmi szomorú, hiszen idővel az idő múlása is elmúlik az örök hajnalban, veszteségünk pedig csak látszólagos, mert akinek hittünk, megőrzi a nála letett kincsünket. Ami mégis szívfájdalmat okoz a jelenben, az kultúránk hanyatlása, az egykor szilárdan védett értékek sárba tiprása, abban a hiszemben, hogy a múlt leigázása erkölcsi fejlődést hozhat.

Az evolúción alapuló erkölcs hasonló hatással bír. Ironikus módon, miközben Viktor Frankl arra emlékeztet bennünket, hogy a Holokauszt az értelmiség fellegvárának falai között született, ugyanez a forrás legitimizálja az egykor szentnek és sérthetetlennek tartott dolgok lerombolását.

Az erkölcsi Alzheimer halálos kór minden kultúra számára. Ez történik most. Hirtelen minden a feje tetejére állt. Az egykor nagy becsben tartott értékek ma a gúny tárgyát képezik és mindenhonnan azt halljuk, hogy ami megőrzi a múltat az az átkozottnál is átkozottabb. Nézzük meg a politikai vitákat. Színjáték és csalás. Az egyet nem értés pedig mindennél ellenszenvesebbnek számít manapság. Ez a romlás és pusztulás másik félreérthetetlen jele. Milyen példát mutat ez a jövő generációk számára? Az emberek mindenhol félelemmel tekintenek a jövőre. Jól eladja az újságokat, de ehhez a gyászjelentések is elegendőek.

Létezik egy másik tendencia is. A bűnnek látszólag nincs következménye. Néhány hete egy fiatalember azért kapott nagyon enyhe ítéletet, miután ittasan vezetve megölt négy embert, mert szülei túlságosan elkényeztették, így a bíró szerint nem tudott különbséget tenni a jó és a rossz között.

Talán a bíró is hasonló körülmények között nevelkedett, amennyiben az ítélőképesség hiányát szerinte a gazdagság okozza.

Szintén ezen a héten 2000 fiatal kamasz miatt egy egész bevásárlóközpontot kellett bezárni, mert összeverekedtek a leárazások miatt. Őket nehéz sorsuk miatt mentegették egyesek, azzal érvelve, hogy hátrányos helyzetű családokban felnőve honnan is tudhatnák, hogyan kell rendesen viselkedni.

Ezek szerint a jólét és annak hiánya egyaránt erkölcstelen Homo sapienst eredményez.

Fordított világunk, ahol a felelősségvállalás elvesztette jelentését, egy új esztendőhöz érkezett, amikor annak egyik leggazdagabb nemzete a szavazófülkékben fogja kifejezni ítélőképességét. A jólét morális érvek és felelősség nélkül ijesztő évet vetít elénk. Ugyanakkor a remény mégsem veszett el. Keresztényként reménységünk van, akkor is, ha az elénk táruló kanyargós úton nem mindig látjuk azt. A remény a legszükségesebb erény a sötétségben.

A politika és a kultúra egy részeghez hasonlóan, egyik faltól a másikig tántorogva űzi társadalmunkat, minden egyes koppanással csökkentve annak értelmét. Reményünket ebbe nem helyezhetjük. Reménységünk egyedül a mindent látó élő Istenben nyugodhat, aki minden embert elvezet a választáshoz, amikor élete új, jobb és örök fordulatot vehet. Nem tudjuk, hogy ez mikor érkezik el. A mi dolgunk szeretetben átsegíteni őket a völgyön. Segíteni nekik, hogy a múltra emlékezve ragadják meg a jövőt. Tetteink és imáink mutassák meg nekik, hogy nem egy folyton változó kultúra szárnyain, hanem annak az élő Istennek hatalmán állva haladunk előre, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz.

http://idokjelei.hu/2016/01/nosztalgia-vagy-amnezia/

Exkluzív interjú Róma vezető ördögűzőjével, Gabriele Amorth atyáva

2015 dec.30./ Lifesitenews/- Mindössze másfél év van hátra a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulójáig. Szűzanyánk itt határozott utalást tett a gonoszságra, amely Oroszországból jön, ha nem lesz az az Ő Szeplőtelen Szívének odaszentelve. Azóta, némi késéssel ugyan, de számos felajánlás történt, Oroszországért és a világért is különböző pápák által. Többek között a II. János Pál pápa által vezetett 1984 márc.25.-i felajánlás a világ összes püspöke jelenlétében.

Azonban a 90 éves, ördögűzők püspöki testületének dékánja, Gabriele Amorth úgy véli, hogy amit a Szent Szűz kért, még nem lett teljesítve.

Jelen voltam márc.25.-én a Szent Péter téren. Az első sorban voltam, a Szentatya közvetlen közelében. II. János Pál pápa fel akarta ajánlani Oroszországot, de a környezetében lévő személyek nem, attól tartva, hogy az ortodoxok ellenkeznek. És így majdnem meghiúsították a felajánlást. Ezért, amikor térden állva felajánlotta a világot, az előzetesen kiosztott szöveg helyett azt mondta, hogy felajánlja „azokat a nemzeteket, melyek felajánlását a Szent Szűz különösen kérte”. Szóval, közvetve ez magában foglalta Oroszországot is. De egy egyedi felajánlás még nem történt. Valójában ez meg fog történni..

LSN: A Szűzanya megmondta előre Fatimában, hogy mártírok vére fog ömleni, ha nem lesz megtérés. A mártírok vére bőségesen ömlik azóta is: mennyi ideig fog ez tartani, mielőtt Isten büntetést küld az emberiségnek?

Amorth atya: Nézze, ma több mártír van, mint a kereszténység első századaiban. Csak gondoljunk a Közel-keletre, ahol számos keresztény lett csak azért kivégezve, mert keresztény. Mártírok hatalmas tömege van. De ne felejtsük el, amit Szűzanyánk mondott: „A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog.” A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, amely meg fog térni és a világra majd egy békés időszak köszönt. Hamarosan nagy eseményeknek leszünk tanúi…

LSN: Mikor?

Amorth atya: Nehéz arról beszélni, amiben még nem élünk. Nem vagyok próféta. Egykor Izrael elfordult Istentől, hogy a bálványokat imádja. A prófétákkal keményen elbántak. Végül Isten megbüntette őket. Ma a világ nem fordul el Istentől, mert eleve bálványimádó. Puszta ateizmust vall, hogy a tudományt az oltárra emelje. De a tudomány nem hoz létre, csak felkutatja azt, amit Isten már megalkotott. Az Úr nélkül még a haladással is vissza lehet élni. Látjuk ezt a törvényekben, melyek egyenesen  természetellenesek, úgy mint a válás, az abortusz, az azonos neműek házassága…Elfelejtettük Istent! Ezért Isten hamarosan elemi erővel figyelmeztetni fogja az emberiséget. Ő tudja, hogyan emlékeztessen minket az Ő jelenlétére.

LSN: Az a szóbeszéd járja, hogy nemrég említést tett egy nyolc hónapos vagy annál rövidebb időtartamot illetően. De úgy gondolom, hogy nincs pontos időpont…

Amorth atya: Azt hiszem, közel vagyunk hozzá. Egyre közelebb. Az Úr hallatni fog magáról, és a világ válaszolni fog a hívására. Optimizmussal tekintek minderre, mert Isten mindig értünk cselekszik, hogy elérjen valami nagyobb jót a ránk mért büntetésnél, melynek célja, hogy felnyissa az emberiség szemét, amely elfelejtette és elhagyta őt. „Bármerre tekintek, hatalmas Isten, Látom Műveidet és csodállak, felismerlek önmagamban Téged”. Mindig az Urat kellene kutatnunk, nem szabadna felednünk a „Forrást”, mindennek a kiindulópontját, ahogy sajnos manapság történik. 26 évig voltam Pió atya mellett és emlékszem milyen dühös volt a televízióra, mint új találmányra. „Majd meglátod, mit fog ez tenni.” – mondta. Jó dolgokat is lehetővé tett. De én közvetlenül az emberek közelében vagyok és látom, hogy hány embert tett tönkre a TV és az Internet.

LSN: Említette a természettel ellenkező törvényeket, a válás, az azonos neműek házassága tekintetében. Ezek voltak a tavalyi általános, és az idei rendkívüli családszinódus témái is. Gondolja, hogy ezek az ügyek megfelelően lettek megcélozva, vagy más perspektívából is meg kellene vitatni a jövő októberi szinóduson?

Amorth atya: Örülök, hogy a pápa összehívta a családszinódust. De a család egységét kell megcéloznia. A válás, az abortusz katasztrófa. Minden évben 50 millió gyermeket ölnek meg abortusszal. Az eutanázia, a szétesett családok, együttélések…Ezek mind rombolóak. Isten a szexualitást céllal adta nekünk és kinyilvánította: „Ember szét ne válassza azt, amit Isten egybekötött”. Egy dolog a szexuális gyönyör, egy másik a szeretet. Manapság sokat beszélnek a szeretetről, de az valójában nem az. Pontosan Fatimában mondta a Szűzanya a mindössze 7 éves Jácintának: „a bűn, ami a legtöbb lelket a kárhozatba viszi, a tisztátalanság, a test bűne.” A Szent Szűz ezt egy olyan fiatal lánynak mondta, aki még csak nem is tudta, hogy mi az. Hallgatnunk kell arra, amit Égi Édesanyánk mond nekünk.

A szavak, melyek bármely esetben méltányolhatóak alapként: megtérés, bűnbánat, ima

/Forrás: Lifesitenews, Mauro Faverzani /

Égi Édesanyánk üzenete 2015. december 25-én Medjugorjéból

Ma is Fiamat, Jézust hozom nektek

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony (Marija által)

„Ma is elhozom nektek fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Emlékezzünk a Szűzanya tavalyi, karácsonyi üzenetére, amelyben a következőket mondta:… „Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy szíveteket betöltse az Ő békéje és öröme. Imádkozom értetek, hogy egyre nyitottabbak legyetek az imára.”
A Szűzanya sokszor mondta: „Drága gyermekek, csak a Fiam, Jézus tud igazi békét és örömet ajándékozni nektek.” Édesanyaként nem tud jobbat és értékesebbet ajándékozni számunkra Fiánál. Tudja, hogy egyedül Őbenne és Ővele juthatunk el a békéhez ebben a békétlen világban.
Tudjuk, hogy a „béke” szó mennyire jelen van a nyilvános, politikai és társadalmi életben is. Körülöttünk, mindenhol a békéről beszélnek és mégis lehetséges, hogy bennünk is háború dúl. Egyre kevesebb a béke. Különböző békekonferenciákon, beszélgetések és tárgyalások által megpróbálkoznak eljutni a békéhez, a háborúk azonban mindenhol egyre szörnyűbbek. A békétlenség, mint fenyegetés mindenhová beszivárog. Békétlenség van az emberek szívében, békétlenség a társadalomban, az egyházban, a nemzetek között. A béke nem érhető el törvények által. Egyetlen törvény sem hozhat békét.
Az emberi szívben vagy béke, vagy háború jön létre. A szívben születik minden egyenetlenség és nyugtalanság. Ezt Szent Ágoston is megtapasztalta, aki életútján sokat tévelygett, szenvedélyeinek és a bűn csábításainak hódolva. Ennek gyümölcseként, ürességet és csalódást tapasztalt. Békére akkor talált, amikor Istennel találkozott. Ezért „Vallomásaiban” a következőket mondja: „Békétlen a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk.”
Nehéz felsorolni a békétlenség és a feszültség okait. Minden nagy technológiai előrehaladás és „minőségi élet” ellenére, életünk a háborgó tengerhez hasonló. Ma arról beszélnek, hogy megszaporodott az antidepresszánsok iránti kereslet. Hová tűnt a derű és az öröm, a béke és a megelégedettség? Milyen választ adhatnánk erre a nehéz kérdésre? Egy azonban biztos: minden ember békességre és nyugodt életre vágyik. R. Tagore az alábbiakat írja: „a vihar mégiscsak végcélját, a békét keresi akkor, amikor minden erejével a béke ellen támad”, így életünk minden összetűzés ellenére is, afelé a pont felé vágyakozik, amely magában hordozza a béke teljességét és a végső megnyugvást.
Az ember téves módon is megpróbálhat eljutni a békéhez. Minden téves keresési módszerünk elmélyíti békétlenségünket. Létezik felszínes béke is, amely ingatag. Létezik külső béke is, amely nem erősíti meg azt a szükségletet, hogy benne az ember megtalálja benső békéjét. A külső béke a „világ békéje”, amelyről Jézus beszél, amikor olyan békét ígér, amely más, egészen különleges. Ha minden „békés” a házam körül, az nem azt jelenti, hogy békesség van a szívemben is. A külső béke néha belső békétlenséget vált ki.
Jézusban nekünk adatott az igazi béke teljessége. Benne jött el hozzánk a minden kegyelem teljessége, ezért benne a „béke” és a „kegyelem” szorosan összekapcsolódik. A békét az birtokolja, aki befogadta a kegyelmet. Békével telt az, az ember, aki elfogadta azt, amit Isten szeretne számára adni, aki nem zárkózott be önmagába, aki szabad a bűn rabságától, amely félelmet és békétlenséget okoz. A békétlenség nem Istentől van. Isten jelenlétének legbiztosabb jele a béke.
Aki Istenre támaszkodik, mély békét kap. Ez nem azt jelenti, hogy megőriztetik a békétlenségtől, a kereséstől és a harctól, a kísértéstől és a megpróbáltatástól. Az a béke, amelyet Isten ad, nem a bajok és a szenvedések nélküli „békés élet”. A békét a legyőzött kísértés, az elutasított megpróbáltatás, Isten akarata megtételének megharcolt állhatatossága hozza el. Az Ő akarata a mi békénk.
Imádság
Szűz Mária, Te az Úr alázatos szolgálóleánya, boldoggá lettél, mert hittél Isten ígéreteiben és Isten szavaiban. Boldognak hirdet téged minden nemzedék, mert rád tekintett az Úr, tekintetre méltatta kicsinységedet és alázatosságodat, amelyben az Úr hűséges szolgálójaként éltél. Te kiüresítetted önmagadat, ezért Isten be tudott tölteni önmagával és ajándékaival. Te nem szűnsz meg édesanyja lenni mindazoknak, akik bizalommal rád hagyatkoznak. Te nem szűnsz meg ma sem Jézust ajándékozni minden feléd megnyíló szívnek. Ne szűnj meg közbenjárni értünk, akkor sem, ha mi feladjuk vagy elfáradunk.
Könyörögd ki minden szívnek, minden családnak és nemzetnek azt a hőn óhajtott békét, amelyet csak a te Fiad, a mi Megváltó Jézusunk ajándékozhat nekünk. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai AndreaMedjugorje, 2015. december 25. Karácsony, Jakov éves jelenésén kapott üzenet

 

„Drága gyermekek, ezekben az években, amikor Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, ez Isten mindegyikőtök iránti mérhetetlen szeretetének a jele, jele annak, hogy mennyire szeret benneteket Isten. Gyermekeim, mennyi kegyelmet adott és mennyi kegyelmet szeretne nektek ajándékozni a Magasságbeli. De, gyermekeim szívetek zárva van és félelemben él és nem engedi meg Jézusnak, hogy szeretete és békéje betöltse szíveteket és uralkodjon életetekben. Isten nélkül élni azt jelenti, sötétségben élni és soha nem ismerni meg az Atya szeretetét és mindnyájatokról való gondoskodását. Ezért, gyermekeim ma különleges módon imádkozzatok Jézushoz, hogy mától fogva életetek Istenben újjászülessen, és életetek világossággá váljon, amely belőletek sugárzik majd és ily módon Isten jelenlétének tanúivá legyetek a világban és minden sötétségben élő ember számára. Gyermekeim, szeretlek benneteket és minden nap közbenjárok értetek a Magasságbelinél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Csíksomlyói Karácsonyi Áhitat

Ettore-Gotti-Tedeschi: Könyörület istenfélelem nélkül?

Ettore-Gotti-Tedeschi – pénzügyi szakember és bankár, 2009-től 2012-ig a Vatikáni Bank elnöke, jelenleg az Osservatore Romano és az Il Sole-24Ore gazdasági lap cikkírója – előző írása a Megmérettettünk – és könnyűnek találtattunk címet viselő összefoglalás 3. részében olvasható: „A harmadik világháború már elkezdődött – és az Egyház ellen irányul” címmel. A most következő írás egy Bergoglionak szóló nyílt levél:

Miután a „könyörület” évének megnyitójáról ma számos kommentárt meghallgattam és elolvastam, fellapoztam János Evangéliumából ezt a fejezetet (Jn 3,14-21):
„Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.”

És elgondolkodtam. Igaz, hogy Isten irgalmassága önmagában véve végtelen. De mennyire vagyunk biztosak abban, hogy hatásában is végtelen? Isten mindig megbocsáthat, végtelenül gyakran. De biztosak vagyunk abban, hogy valóban végtelenül gyakran megbocsát nekünk?

Ezt gondoltam: Isten, bár öröktől fogva végtelenül irgalmas, megengedte a bukott angyal és követőinek elkárhozását, méghozzá rögtön az általuk elkövetett első bűn után.
Majd tovább gondolkodtam: Igaz, hogy Isten könyörületes. De nem igaz az is, hogy egyúttal igazságos is? A híres istenfélelem nem arra szolgál nekünk, hogy ne ringassuk magunkat olyan illúziókban, hogy Isten irgalmasságával visszaélhetünk és tovább sértegethetjük Őt?

Miért nem mondják ezt is? Néhány híres mondatot őriz az emlékezetem ezzel kapcsolatban:
Nagy Szent Vazul írja: Az irgalmas Istenre hivatkozni, de az igazságosra nem, egyet jelent azzal, hogy Istent saját aljasságunk cinkosának tekintjük.
Szent Ágoston mondja: Az irgalmasságban való puszta remény sok lelket megtévesztett és elveszejtett.
Ligouri Szent Alfonz-Mária mondja: Az Isten irgalmasságában való bizonyosság több lelket taszított a pokolba, mint Isten igazságossága, mert az irgalmasságára való vakmerő hagyatkozás, megtérés nélkül és a bűn ellen való küzdelem nélkül, kárhozatba dönt.

„Deus non irridetur – Isten nem hagy magából gúnyt űzni.” (Gal 6,7)

Miért nem tanítják hát, hogy Isten irgalmassága abból áll, hogy a megtérő, bűnbánó bűnöst visszafogadja?

(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 21.)
http://katolikus-honlap.hu/1502/tedeschi.htm

Keresztény dalt énekeltek az iskolában, vallási radikalizmussal vádolják a szülőket

rel

Több százan vonultak Norvégia bukaresti nagykövetsége elé szombaton az oslói gyermekvédelmi hatóság ellen tüntetve, azzal a norvég-román házaspárral szolidaritást vállalva, amelytől a norvég hatóságok elvették öt gyermekét.
A Norvég “gyermekrablók” ellen tüntetek Bukarestben című írás szerint a norvég gyermekvédelmi szolgálat november 16-án előzetes bejelentés nélkül, egyszerű gyanúsítgatások alapján fosztotta meg négy hónap és kilenc év közötti gyerekeitől Bodnariuékat.
A román családapa – Marius Bodnariu számítástechnikai mérnök – és norvég ápoló felesége, Ruth tíz éve telepedett le a skandináv országban, mindketten a pünkösdi egyház tagjai. A család Romániában élő hozzátartozóinak beszámolói szerint két lányuk pedagógusa amiatt tett feljelentést a szakhatóságnál, amiért a lányok vallásos dalt énekeltek az iskolában.
A gyermekvédelmi dolgozók állítólag a szülők tudta nélkül hallgatták ki a lányokat, akiktől megtudták: rosszalkodásért vagy rendetlenkedésért otthon rácsapnak a fenekükre vagy meghúzzák a fülüket.
Emiatt a két lányt haza sem engedték, öt és két éves öccsüket aznap rendőri kísérettel vitték el, a szülők 24 órás őrizetbe vétele után pedig gyámszülőkhöz került Bodnariuék három hónapos csecsemője is.
A “vallási radikalizmussal” és családon belüli erőszakkal vádolt házaspár gyermekeit két különböző, a lakhelyüktől több órányi autóútra fekvő városban helyezték el, lányaikat nem, fiaikat hetente egyszer, a kisdedet pedig kétszer négy órára látogathatják, holott a picit anyja még szoptatta – írta az erdélyi Krónika.
Az ügyben az interneten indult szolidaritási akció keretében több ezren petícióban kérték a gyerekek hazaengedését, szombaton pedig mintegy háromszázan Norvégia bukaresti nagykövetsége előtt tüntetve követelték a család újraegyesítését. Több román parlamenti képviselő felszólította a bukaresti külügyminisztériumot, lépjen fel határozottan az oslói hatóságoknál Bodnariuék érdekében.
(MTI)
Bal-Rad komm: Nyugat-és Észak-Európa egymással verseng a liberális fertőben való dagonyázásban.
Ideológiai felhang nélkül mondjuk: a kereszténység ma már-aktuálisan-nem is annyra vallás, mint inkább kultúrális sajátosság. Amely JELLEMEZTE Európát, politikai többszínűsége dacára.
Ez a KULTÚRÁLIS SAJÁTOSSÁG mára viszont mára megszűnt Európa önazonosságaként funkcionálni, helyére a deviancia-a kényszeredett, másságnak való beteges megfelelési vágy-nyomult be. Európa egy arcát, sajátosságát, identitását lassan de biztosan elvesztő arctalan, szürke masszává alakul. Ebben az átalakulásban Norvégia élen jár. Törekvését pedig igyekszik EXPORTÁLNI! Nem is sikertelenül.

A sors kegyetlen játéka

„Most meztelen hátam a sors játékának odatartom” A mindenki által ismerősen csengő Carmina Burana dallamai. De azt már kevesebben tudják, miről is szól az ének…

Carmina Burana. Azaz burai énekek. A 13. századi latin és alnémet szövegű versgyűjtemény-kódexet a bajorországi Bura Sancti Benedicti kolostorban találták meg 1803-ban, s a helység alapján nevezték el Carmina Buranának. A versek mellé néhol kották és ábrák is tartoztak. Ezek a kották még nem a mai rendszerben íródtak, például csak a hangmagasságokat jelölik – azt sem a ma megszokott, egyezményes módon – a ritmust nem. Ennélfogva azt, hogy annak idején pontosan hogyan énekelték a dallamot, az idő homálya takarja előlünk. De a szöveget ismerve és olvasva, mondhatjuk, Carl Orff, a XX. századi német zeneszerző, akinek jóvoltából széles körben ismert a szóban forgó mű, kitűnő, finom, mélyreható érzékkel találta meg az ének belső tartalmát, mondanivalóját. És ezzel, még az is lehet, jobb zenemű keletkezett, mintha kötöttebb formájú lett volna a feldolgozott alapanyag. Mert így ez a mű a száraz adatokkal való megterheltség nyomát sem hordozza, hanem őszintén, a mindenkori emberi lélek mélyéről csendülnek és zúgnak fel hangjai.

 

kozepkori3

 

Ez a mű egy mindannyiunkat érintő élményről, a kegyetlen sors játékáról szól. A ránk mért terhekről és egy olyan hozzáállásról, amely „meztelen hátát tartja a sors játékainak”, mely nem fél, nem menekül, hanem felveszi keresztjét és kitart a végsőkig.

 

Milyen megfoghatatlan ez az egész hömpölygő élet. Ahogy a középkori ábrázolásokon látjuk: a „rota mundi”, a világ nagy kereke, ami folyton forog, egyszer koronával hízeleg a halandó embernek, másszor a kegyetlen igazság játékával gyűri maga alá. A latin eredetű tortúra szó, amely ma kínzást, gyötrést jelent, a csavarni (torquere) szóból ered, ami nekünk a csavarás (torsio) kifejezésből is ismerős lehet. Ez egy olyan forgatás, forgás, amely gyötrelmekkel jár, ami érezhetően erőszakos. Ezért „csavarodik”. Mintha nem akarná. És éppen egy ilyen tulajdonsága a világnak, az emberi életnek. Hogy az egyéni akaratunk mindig szembe és szembehelyezkedik a sors akaratával. Amiből aztán persze borzasztó fájdalmak, kínok, gyötrelmek származnak számunkra. Nem gondolom viszont, hogy ezt megfontolván azt kellene leszögeznünk – mint valamiféle álbuddhista vagy áltaoista –, hogy mindent hagyni kell a saját medrében folyni. Hiszen a világnak nincsen az embertől független „saját medre”. Ugyanis józan ésszel belátható, az embernek szabad akarata van. Innentől kezdve már ráhatása van arra a bizonyos mederre. Már csak egyetlen kiejtett szóval is mekkora változtatásokra vagyunk képesek! És éppen ugyanígy a hallgatással is… És fontos észben tartani, hogy az is ugyanolyan súlyú cselekvés, és az isugyanolyan komoly döntés, határozott állásfoglalás – még ha elsőre nem is tűnik annak –, ha nem cselekszem. Óhatatlanul, akarva-akaratlan, de megszülettünk erre a földre, élünk, lélegzünk, beszélünk (tisztelet a kivételnek), cselekszünk, döntéseket hozunk… stb. Ezért hát ahelyett, hogy – ahogy Kierkegaard írja „már születésünk órájában ürügyet keresnénk arra, hogy kilépjünk belőle, mondván, elfelejtettünk valamit” – a kerék peremének folyton változó részére kisodródva kapaszkodnánk a „jólétet” és talmi „boldogságot” jelentő korona után (ahogy a mellékelt képeken a bal oldali, feltörekvő figura), jobban tennénk talán, ha megpróbálnánk átérezni és felvenni azt a megemelkedett, hősi attitűdöt, ami a Carmina Burana énekéből sugárzik, ami „meztelen hátát a sors játékának odatartja”.

Mindenkinek ajánlom hát jelen éneket, akiben harcos, állhatatos szív dobog, kiemelten a harmadik versszakban – anélkül hogy túlmagyarázással csökkenteném drámai hatását – megjelenő valódi katarzist: „Mindenki pengesse húrját, és zúgjon most velem!”

 

 

Egyféle (saját) fordításban a sorok jelentését is közreadom – végtelenül széles a skála a szöveg értelmezésének tekintetében, ezért ez csupán egyetlen megoldása a fordításnak, így aztán bőven fellelhetünk ettől többé-kevésbé eltérő módon értelmező fordításokat is:

Ó, Sors!
Mint a hold
folyton változol.
Egyszer felemelkedsz,
majd lehanyatlasz.
A gyűlöletes élet
hol megkeményít,
hol hízeleg.
A lélek játéka
a csatákat,
a nyomort,
a hatalmat
mind felolvasztja, mint a jeget.
Végzet, te rettenetes,
te üres,
te hömpölygő kerék!
Balsors,
hamis boldogság,
mindig szertefoszló,
elhomályosult
és elrejtett,
éppúgy kínzol engem is!
Most a te átkozott játékodra
hátam meztelen
tartom oda!
A boldog
és dicső sors
most épp ellenemre van,
fellelkesül,
majd elcsügged
a szolgálatban.
Most, ez órában
lankadás nélkül
verje szívetek az ütemet,
mert a sors által
most teríttetik le az erős!
Mindenki zúgjon velem!


http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3714-a-sors-kegyetlen-jateka

Árubeszerzés a’la ISIS

Az alábbi videon “anyagbeszerzés” látható! Az ISIS-férgek fiatal lányokat, asszonyokat gyűjtenek be.

Lerohannak egy-egy települést. Az ott élőket összeterelik. A szemrevaló fiatal nőket a fenyegetett családtagok szeme láttára begyűjtik, és viszik őket a piacra. Ahol szexrabszolgákként árulják őket. Állítólag hatalmas üzlet. A kereslet óriási.
A családtagok-férjek, szülők, gyerekek-tehetetlenül nézik végig az akciót!

http://www.balrad.com/2015/12/19/arubeszerzes-ala-isis/

Charlie Brown karácsonya Jézus nélkül

charlie_brown_christmas

A Kentucky állambeli W.R. Castle általános iskola csütörtökön tartott karácsonyi ünnepségén az Egyesült Államokban klasszikusnak számító Charlie Brown Karácsonya (magyarul Snoopy és a karácsony) előadásból minden evangéliumi utalást töröltek, egyetlen nemtetszését kifejező személy miatt.

A cenzúrával érintett jelenetben Linus van Pelt Lukács evangéliuma alapján magyarázza el Charlie Brown-nak, hogy miről szól a karácsony.

Az iskolakerület felügyelője szerint az amerikai legfelsőbb bíróság és a helyi fellebbviteli bíróság szerint is tilos az általános iskolások számára, hogy a Bibliából idézzenek, akkor is, ha azt Linus szerepében teszik.

„Szeretném egyértelművé tenni, hogy a programok a tervezett ütemezés szerint, a szövetségi és egyéb rendelkezések betartásával zajlanak majd,” mondta a felügyelő december 11-én kiadott nyilatkozatában.

„Természetesen az iskolakerület támogatja az ünnepek hangulatát és az adakozás lelkületét, valamint az ünnepekkel kapcsolatos hagyományokat.”

A felügyelő nem közölte, hogy a panasz kitől származik.

Az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU), keresztényellenes hozzáállásához hűen, természetesen üdvözölte az iskola döntését, dicséretesnek nevezve az alkotmány tiszteletben tartását.

Az előadásból törölt rész az eredeti rajzfilmben 51 másodpercig tart. Linus azért idéz az Újtestamentumból, mert Charlie Brownt bántja, hogy az emberek csak a külsőségekkel és saját magukkal vannak elfoglalva és kétségbeesetten tudni szeretné, hogy mi a karácsony lényege. Linus ezekkel a szavakkal válaszol neki:

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus. mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Istent dicsérték, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”1

„Ez a karácsony lényege, Charlie Brown!”

A Charlie Brown karácsonya 1965-ben került bemutatásra a CBS csatornán. A CBS ügyvezetőinek szörnyűségére Charles Schulz, a Peanuts képregény szerzője, ragaszkodott hozzá, hogy a sorok Lukács evangéliumából benne maradjanak a rajzfilmben.

Az ügyvezetők biztosak voltak a bukásban, azonban a National Review szerint az amerikai lakosság fele látta az epizódot, és az azóta eltelt 50 évben mindig szerepelt a karácsonyi repertoárban.

Thea: Bizonyára sokan tisztában vannak a karácsony, mint ünnep, pogány vonatkozásaival. Éppen ezért vannak, akik karácsonyfa helyett inkább születésnapi tortát díszítenek Jézusnak, vagy egyáltalán nem ünneplik a karácsonyt. Függetlenül az ilyen külsőségektől és személyes preferenciáktól, el kell ismernünk, hogy a karácsony egy olyan időszak, amikor ebben az Evangélium iránt egyre ellenségesebb világban – ahol egyes körökben Jézus nevének említése is sértő, mert nem számít politikailag korrekt megnyilvánulásnak, hacsak nem szitokszóként használják – az Örömhír legfontosabb üzenetét minden probléma nélkül lehetett hirdetni. Eddig.

Magyarországon, bizonyára a kommunista rendszer elnyomásának köszönhetően, Jézus születésének története egyelőre még egy viszonylag újdonsült szabadságot is jelképez talán az emberek szemében, így itt nem igen tapasztalhatók a fenti hírhez hasonló korlátozások.

Fogadjuk meg azonban Jézus szavait és tegyük a dolgunkat „amíg nappal van… mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.”2

 1. Lukács 2:8-14 [↩]
 2. János 9:4 [↩]
Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu